Naziv
smjer Srednjovjekovna
Puni naziv
smjer Srednjovjekovna
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar arheologije
magistra arheologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (11095)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (11096)
3.1. Kolegiji s odsjeka
117927 Analiza ljudskih ostataka nađenih na arheološkim nalazištima
117436 Arheologija eneolitika
117444 Arheologija neolitika
117450 Egejska arheologija
184172 Eksperimentalna arheologija
117453 Fenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta
170494 Istočni halštatski krug
142549 Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 2
117471 Koncept neolitizacije - modeli prijelaza na poljoprivredu
170496 Latenska kultura u Hrvatskoj
186357 Latinski jezik za arheologe II
117477 Litička analiza
117489 Počeci simbolike i umjetnosti
142617 Provincijalna arheologija 1
132061 Rano i srednje brončano doba u Karpatskoj kotlini
142622 Ranokršćanska arheologija
117483 Rimska klasična arheologija
117484 Rimska provincijalna keramika
132064 Rimska uprava u provinciji Dalmaciji
142663 Seminar iz kasnoantičke arheologije
142666 Seminar iz provincijalne arheologije 2
132062 Stereotipi, predrasude i tabui u i o antičkom društvu
117934 Teorijska arheologija
142630 Teorijski i praktični uvod u izabrane tipologije provincijalnorimskih malih nalaza
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (11825)
3. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 2 ECTS boda (11826)
3.1. Kolegiji s odsjeka
184170 Arheologija neandertalaca i ranih modernih ljudi
125380 Formiranje slavenskih država u srednjoj Europi
124242 Grčka uporabna keramika
124243 Grčki jezik za arheologe II
142609 Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 1
170495 Kultura polja sa žarama
170513 Metodologija arheoloških istraživanja
132063 Povijesni pregled razvoja arheologije
124253 Prapovijesno društvo: struktura i odnosi na temelju arheološke građe
125384 Religioznost u prapovijesti
142626 Rim i njegove provincije
142665 Seminar iz provincijalne arheologije 1
142415 Srednjovjekovna numizmatika
124259 Terenska nastava
124261 Umjetnički obrt klasičnog razdoblja
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (11705)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (11706)
3.1. Kolegiji s odsjeka
117927 Analiza ljudskih ostataka nađenih na arheološkim nalazištima
117436 Arheologija eneolitika
117444 Arheologija neolitika
117930 Bizantska arhitektura, slikarstvo i mozaici
117450 Egejska arheologija
117453 Fenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta
170494 Istočni halštatski krug
142549 Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 2
117471 Koncept neolitizacije - modeli prijelaza na poljoprivredu
170496 Latenska kultura u Hrvatskoj
186357 Latinski jezik za arheologe II
117477 Litička analiza
170512 Materijali i tehnologije u arheologiji
117489 Počeci simbolike i umjetnosti
142617 Provincijalna arheologija 1
132061 Rano i srednje brončano doba u Karpatskoj kotlini
142622 Ranokršćanska arheologija
117483 Rimska klasična arheologija
117484 Rimska provincijalna keramika
132064 Rimska uprava u provinciji Dalmaciji
142663 Seminar iz kasnoantičke arheologije
142666 Seminar iz provincijalne arheologije 2
170517 Središnja mjesta i njihova periferija u srednjem i novom vijeku
132062 Stereotipi, predrasude i tabui u i o antičkom društvu
117934 Teorijska arheologija
142630 Teorijski i praktični uvod u izabrane tipologije provincijalnorimskih malih nalaza