dr.sc. Gabrijela Kišiček, zn. novak

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
znanstveni novak
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
Konzultacije
utorak 13.30 - 15.00
Soba
B318
Telefon
6120092
E-mail
gkisicek@ffzg.hr

Gabrijela Kišiček rođena je 1977. u Varaždinu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je 2004. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Odsjeku za slavistiku i Odsjeku za fonetiku. Iste godine upisuje poslijediplomski znanstveni studij lingvistike. Od 2004. do 2008. radi u Privatnoj varaždinskoj gimnaziji gdje predaje Govorništvo i Medijsku kulturu. Tijekom tog razdoblja radi i kao izvanjski suradnik Odsjeka za fonetiku i studentima I. godine fonetike predaje „Govorne vježbe I“. Od veljače 2008. zaposlena je na Odsjeku za fonetiku kao znanstveni novak-asistent na Katedri za estetsku fonetiku i ortoepiju hrvatskoga jezika i suradnik na znanstvenom projektu Forenzična fonetika: slušno prepoznavanje i zvučna analiza govora (br. 130-0000000-0786) voditeljice prof. dr. Gordane Varošanec-Škarić. Kvalifikacijski rad Usporedba ženske i muške retorike u politici pod mentorstvom prof. emeritusa Ive Škarića obranila je 30. rujna 2008. Doktorski rad pod nazivom „Forenzičko prepoznavanje i profiliranje govornika prema gradskim varijetetima hrvatskoga jezika“ izradila je pod mentorstvom prof. dr. Gordane Varošanec-Škarić i obranila ga 12. siječnja 2012. Na Odsjeku za fonetiku sudjeluje u nastavi kolegija Ortoepija hrvatskoga jezika I, Neverbalna komunikacija, Govorništvo, Govornička argumentacija i Povijest govorništva. Kao izvanjski suradnik sudjeluje u nastavi nekoliko fakulteta na Sveučilištu u Zagrebu izvodeći kolegije: Govorničke vještine na Agronomskom fakultetu, Komunikacija u nastavi na Prirodoslovno matematičkom fakultetu i Kultura govora na Kineziološkome fakultetu. Od 2002. radi kao mentorica na Govorničkoj školi „Ivo Škarić“ - projektu MZOŠ-a i HFD-a za darovite srednjoškolce. Od 2008. do 2012. članica je predsjedništva Odjela za fonetiku, a u lipnju 2012. izabrana je za predsjednicu Odjela za fonetiku Hrvatskog filološkog društva Kao predavač sudjelovala je na različitim stručnim skupovima za nastavnike srednjih i osnovnih škola (Agencija za obrazovanje) te održavala radionice govorništva za svećenike (Katoličko-bogoslovni fakultet u Đakovu, Sveučilište J.J. Strosmayera u Osijeku), konferencijske prevoditelje (Poslijediplomski studij za prevoditelje Sveučilišta u zagrebu), političare te Hrvatsku vojsku (Tečaj za moderatore i komentatore vojnih vježbi). U travnju 2012. kao predsjednica Organizacijskog odbora vodila je organizaciju 1. Međunarodne konferencije o retorici „Dani Ive Škarića“ na kojem je sudjelovalo 80 retoričara iz Kanade, Njemačke, Švedske, Austrije, Grčke, Poljske, Nizozemske, Mađarske, Švicarske, Italije, Makedonije, Slovenije i Hrvatske. U svibnju 2013. godine kao pozvani predavač sudjelovala je na 4th Summer Institute on Argumentation na Sveučilištu u Windsoru u Kanadi gdje je predavala na radionici: Multi‐Modal Arguments: Making sense of images (and other non‐verbal content) in argument. Objavila 13 znanstvenih i 5 stručnih radova te izlagala na 17 međunarodnih znanstvenih konferencija u Hrvatskoj i svijetu. Članica je nekoliko međunarodnih organizacija: RSE (Rhetoric Society of Europe), AILACT (Association for Informal Logic and Critical Thinkig). Od 2008. do danas radi kao stručni suradnik – fonetičar na Novoj TV u Zagrebu.

I. ZNANSTVENI RAD
1. Sudjelovanje na znanstvenim projektima
1. 2008./2012. Forenzična fonetika: slušno prepoznavanje i zvučna analiza govora (br. 130-0000000-0786) Projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, voditeljica prof. dr. Gordana Varošanec-Škarić
2. 2013./2014. Forenzička fonetika: standardiziranje zvučnih postupaka. Projekt kratkoročne financijske potpore Sveučilišta u Zagrebu, voditeljica prof. dr. Gordana Varošanec-Škarić
3. 2014. Forenzička fonetika 2: standardiziranje zvučnih postupaka. Projekt kratkoročne financijske potpore Sveučilišta u Zagrebu, voditeljica prof. dr. Gordana Varošanec-Škarić
4. 2015. Forenzička fonetika 3: Mjere fundamentalne frekvencije (f0) muških govornika. Projekt kratkoročne financijske potpore Sveučilišta u Zagrebu, voditeljica prof. dr. Gordana Varošanec-Škarić
5. 2016. Forenzička fonetika 4: Mjere fundamentalne frekvencije (f0) hrvatskih i srpskih govornika. Projekt kratkoročne financijske potpore Sveučilišta u Zagrebu, voditeljica prof. dr. Gordana Varošanec-Škarć
6. 2017. Forenzička fonetika 5: Usporedba akustičkih parametara općega hrvatskoga izgovora s dijalektalnim izgovorom i drugim jezicima. Projekt kratkoročne financijske potpore Sveučilišta u Zagrebu, voditeljica prof. dr. Gordana Varošanec-Škarić

2. Izlaganja na međunarodnim znanstvenim skupovima
a) u inozemstvu
1. Varošanec-Škarić, Gordana; Biočina, Zdravka; Kišiček, Gabrijela: Comparison of F0 measures for male speakers of Croatian, Serbian and Slovenian. CAPSS2017 WorKshop on Challenges in Analysis and Processing of Spontaneous Speech. Budimpešta, Mađarska, 15-17.05. 2017.
2. Groarke, Leo; Kišiček, Gabrijela: Sound Arguments: An Introduction to Auditory Argument. Friebourg, Švicarska, 21-24. 06. 2017.
3. Groarke, Leo; Kišiček, Gabrijela: Compassion, Authority and Baby Talk: Prosody and Objectivity. OSSA 11: Argumentation, Objectivity and Bias. Windsor, Kanada, 18-21.05. 2016.
4. Kišiček, Gabrijela: Prosodic features in the analysis of multimodal argumentation. European Conference on Argumentation - ECA2015. Lisabon, Portugal, 9. - 12. 06. 2015.
5. Van den Hoven, Paul; Kišiček, Gabrijela: Processing multimodal legal discourse; the case of Stanley ‘Tookie’ Williams. GTR15 Trento Days on Rhetoric - Visual Argumentation and Reasonabless in Judicial Debate. Trento, Italija, 17. - 19. 06. 2015.
6. Kišiček, Gabrijela; Fuderer, Tetyana: Rhetoric of political discourse on the example of Russia - Ukraine conflict. 15. međunarodna slavistička čitanja. Kijev, Ukrajina, 24.04. 2015.
7. Kišiček, Gabrijela: The role of paralinguistic features in the analysis of multimodal argumentation. 8th ISSA - International Society for the Study of Argumentation. Amsterdam, Nizozemska, 1-4. 07. 2014.
8. Varošanec-Škarić, Gordana; Bašić, Iva; Kišiček, Gabrijela: Comparison of similarity and dissimilarity indices between speech samples in filtered and non- filtered conditions for the speakers of the Croatian language. Zurich, Švicarska 1. – 3. 09. 2014.
9. Kišiček, Gabrijela: The Rhetoric of War – Ex Yugoslavia example. Rhetoric in Society 4 - “Contemporary Rhetorical Citizenship: Purposes, Practices, and Perspectives”. Kopenhagen, Danska, 15.-18. 01. 2013.
10. Kišiček, Gabrijela (2013). Ad hominem arguments in political discourse (An analysis of Croatian Parliamentary debate). International conference Rhetoric in Europe. Saarbrucken, Njemačka, 9. – 12. 10. 2013.
11. Kišiček, Gabrijela; Varošanec-Škarić, Gordana: Recognition of Croatian Urban Varieties. 21st Annual Conference of IAFPA. Santander, Španjolska, 5. - 8. 08. 2012.
12. Kišiček, Gabrijela., Varošanec-Škarić, Gordana. Comparison of auditory assessment of voice pitch, acoustic values of F0, formant frequencies and region origin of Croatian speakers. 20th Annual conference of IAFPA, Beč, Austrija, 24-28. 07. 2011.
13. Kozina, Marta.; Kišiček, Gabrijela. Argumentation in speeches of communist leaders on the example of Tito, Stalin and Mao Tse-Tung. Rhetoric in Society III, Antwerp, Belgija, 26-28.01. 2011.
14. Kišiček, Gabrijela.; Stanković. Davor. Analysis of fallacies in Croatian Parliamentary Debate. 7th International Conference on Argumentation ISSA (International Society for Study of Argumentation). Amsterdam, Nizozemska, 29.06-02.07. 2010.
15. Varošanec-Škarić, Gordana.; Kišiček, Gabrijela. Linguistic and forensic phonetics identification of a male speaker. 19th Annual Conference of IAFPA. Trier, Njemačka, 18-21.07. 2010.
16. Kišiček, Gabrijela. Equally different? Comparison of female and male rhetoric in political discourse. Rhetoric in Society II. Leiden, Nizozemska, 21-23. 01. 2009.
17. Miškulin-Saletović, Lucia.; Kišiček, Gabrijela. Linguistic Analysis of Witness Statements in Litigations. Forensic Linguists 9th Biennial Conference on Forensic Linguistics/Language and Law. Amsterdam, Nizozemska, 6-9.07. 2009.

b) u Hrvatskoj
18. Varošanec-Škarić, Gordana; Bašić, Iva; Kišiček, Gabrijela: Comparison of vowel space of male speakers of Croatian, Serbian and Slovenian language. 26th Annual Conference of the International Association for Forensic Phonetics and Acoustics. Split, Hrvatska, 9-12.07.2017.
19. Kišiček, Gabrijela; Nikolić, Davor: At the Rhetorical Crossroads: Christmas Messages of Croatian Bishops. Days of Ivo Škarić: 3rd International Conference on Rhetoric. Postira, Hrvatska, 20-23.04.2016.
20. Kišiček, Gabrijela: Reconstructing and assessing visual arguments based on figurative analogy. International conference on Rhetoric Days of Ivo Škarić. Hrvatska, Postira, 23. - 25. 04. 2014.
21. Kišiček, Gabrijela. The Political Discourse on Croatia’s EU Accession: a Rhetorical Analysis of the Presentation of the European Union among Supporters and Opponents of the EU. Days of Ivo Skaric: International Conference on Rhetoric, Postira, Croatia, April 19th – 22nd, 2012.
3. Izlaganja na znanstvenim skupovima s međunarodnim sudjelovanjem

1. Varošanec-Škarić, Gordana; Bašić, Iva; Kišiček, Gabrijela: Usporedba akustičkih vrijednosti vokalskih formanata prihvaćenoga izgovora hrvatskih i srpskih muških govornika mlađe dobne skupine. Istraživanja govora: Deveti znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem. Zagreb, Hrvatska, 8-10.12.2016.
2. Kišiček, Gabrijela: Methodological issues in Forensic Phonetics research and real casework. HDPL Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja. Zadar, Hrvatska, 24-26. 04. 2015.
3. Logar, Ljiljana; Kišiček, Gabrijela: Retorička funkcija humora u političkom diskursu. Tko se zadnji smije, nije shvatio vic: humor u svakodnevnoj komunikaciji. Zagreb, Hrvatska, 19 - 20. 11. 2015.
4. Kišiček, Gabrijela: Figurativnost u retorici. Svijet stila, stanja stilistike: Znanstveni kolokvij povodom 40 godina Katedre za stilistiku. Zagreb, Hrvatska, 13.02. 2015.
5. Kišiček, Gabrijela; Varošanec-Škarić, Gordana: Utjecaj kvalitete glasa na procjenu regionalnosti, socioekonomskih i psiholoških karakteristika govornika. Šesti slavistički kongres. Vinkovci-Vukovar, Hrvatska, 10.-13. 09. 2014.
6. Kišiček, Gabrijela: Ad hominem argumenti u političkom diskursu. Istraživanja govora - Speech Research. Zagreb, Hrvatska, 05-07. 12. 2013.
7. Kišiček, Gabrijela. (2011). Pragmadijalektički pristup argumentaciji. Simpozij u čast Ivana Ivasa, 5. 12. 2011. Zagreb.
8. Tomić, Diana; Kišiček, Gabrijela. (2010). Stavovi hrvatski sportaša i trenera o važnosti i djelovanju motivacijskih govora. Sedmi znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Istraživanja govora. Zagreb, Hrvatska, 9-11.12.2010.
9. Kišiček, Gabrijela. (2010). Usporedba antičkog i suvremenog poimanja dobroga govornika. Sedmi znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Istraživanja govora. Zagreb, Hrvatska, 9-11.12.2010.
10. Varošanec-Škarić, Gordana.; Kišiček, Gabrijela. (2010). Lingvistička i fonetska forenzična identifikacija muškoga govornika (stvarni slučaj). XXIV. međunarodni znanstveni skup HDPL Proučavanja diskursa i dijaloga između teorije, metoda i primjene. Osijek, Hrvatska, 20.-22.05. 2010.
11. Stanković, Davor; Kišiček, Gabrijela.(2008). Što mislite o ovoj temi? (analiza internetskih komentara novinskih članaka). HDPL Lingvistika javne komunikacije, Osijek, Hrvatska, 22.-24. 05. 2008.
12. Ivas, Ivan.; Kišiček, Gabrijela.; Kolić, Jadranka. (2004). Intonacija pitanja u hrvatskome i slovenskome jeziku. Peti znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Istraživanja govora. Zagreb, Hrvatska, 09.-11.12.2004.
13. Škarić, Ivo.; Pletikos, Elenmari.; Kišiček, Gabrijela. (2004). Generiranje naglasaka iz nesvjesne gramatike na nekim neostvarenim hrvatskim riječima. Peti znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Istraživanja govora. Zagreb, Hrvatska, 09.-11.12.2004.

4. Pozvana predavanja na međunarodnim skupovima
1. Kišiček, Gabrijela: Važnost govorničke edukacije. Humanizam u doba neoliberalnog kapitalizma. Split, Hrvatska, 29.-30. 10. 2015.
2. Kišiček, Gabrijela: Reconstructing and Assesing Multi-modal Arguments. Summer Institute on Multi-Modal Arguments. Windsor, Kanada, 22 - 31. 05. 2013.

5. Recenziranje znanstvenih i stručnih radova
• Recenzentica u inozemnom časopisu Informal logic
• Recenzentica u inozemnom časopisu Journal of Research on Contemporary Society
• Recenzentica u seriji publikacija Windsor Study in Argumentation
• Recenzentica u domaćem časopisu Govor
• Recenzentica u domaćem časopisu Crkva u Svijetu
• Recenzentica u zborniku radova 6. Slavistički zbornik


Popis znanstvenih radova
https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=302790