dr.sc. Marko Liker, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
Konzultacije
Ponedjeljkom 14:00 - 15:30 ili e-mailom
Soba
B-317
Telefon
2289
E-mail
mliker@ffzg.hr

Marko Liker docent je na Odsjeku za fonetiku. Diplomirao je 2001. godine engleski jezik i književnost te fonetiku, a doktorirao je 2009. godine obranivši disertaciju Elektropalatografska metoda u opisu izgovora glasnika. Na Odsjeku za fonetiku radi od 2001. godine te sudjeluje u izvođenju preddiplomske, diplomske i poslijediplomske nastave. Kao vanjski suradnik predavao je na studiju Logopedije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu. Znanstveni interesi su mu u područjima artikulacijskih i koartikulacijskih procesa, biomehaničkih i jezično specifičnih karakteristika proizvodnje govora te primjeni instrumentalnih fizioloških istraživačkih tehnika na sučelju fonetike i fonologije, u sociofonetici i kliničkoj fonetici. Usavršavao se na Sveučilišnom koledžu Queen Margaret u Edinburghu 2005., a 2007. i 2008. radio je u okviru Marie Curie Short-Term Fellowship programa na Sveučilištu Queen Margaret i na Sveučilištu Edinburgh. Za svoj je rad primio nekoliko nagrada: Rektorovu nagradu, Nagradu Franjo Marković, Nagradu Njemačkog istraživačkog vijeća kao potporu sudjelovanju na 16. međunarodnom kongresu fonetskih znanosti u Saarbruckenu, te Godišnju nagradu Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika. Bio je glavni istraživač na projektu Proizvodnja i percepcija govora, a trenutno je glavni istraživač na projektu HRZZ-a Koartikulacija u hrvatskom govoru: instrumentalno istraživanje (KROKO). Od 2005. do 2015. bio je tajnik u časopisu za fonetiku Govor, a član je uredništva u časopisima Govor i Phonetician. Recenzira radove za međunarodne i domaće znanstvene časopise. Održao je javna i pozvana predavanja u zemlji i inozemstvu. Objavio je preko 30 znanstvenih radova, od toga 6 u CC publikacijama. Izlagao je na preko 30 međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Zajedno s profesorom emeritusom Damirom Horgom objavio je knjigu Artikulacijska fonetika: anatomija i fiziologija govora.

Popis radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji:
https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=245366