Proizvodnja govora (NM)

Naziv
Proizvodnja govora (NM)
Organizacijska jedinica
Centar za obrazovanje nastavnika
ECTS bodovi
4
Šifra
120104
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
15
Auditorne vježbe
15

Cilj
Temeljni cilj predmeta je osposobiti studente za kompetentno raspravljanje o osnovnim pojmovima iz proizvodnje govora te informirano uvježbavanje vlastitoga govornog aparata.
Sadržaj
 1. Seminar: Sadržaj, ciljevi, ishodi učenja i studentske obveze.Vježbe: Sadržaj, ciljevi, ishodi učenja i studentske obveze.
 2. Seminar: Podjela seminarskih zadatakaVježbe: Vježbanje oponašanja globalnih govornih formi prema snimljenom uzoru
 3. Seminar: Određenje govoraVježbe: Vježbanje oponašanja globalnih govornih formi prema snimljenom uzoru.
 4. Seminar: Planiranje govoraVježbe: Vježbanje oponašanja globalnih govornih formi prema snimljenom uzoru.
 5. Seminar: Govorno disanjeVježbe: Vježbanje oponašanja globalnih govornih formi prema snimljenom uzoru.
 6. Seminar: GlasanjeVježbe: Vježbanje oponašanja govornih riječi i naglasnih obrazaca.
 7. Seminar: Izgovor - anatomijaVježbe: Vježbanje oponašanja govornih riječi i naglasnih obrazaca.
 8. Seminar: Izgovor – grkljanski sustavVježbe: Vježbanje oponašanja govornih riječi i naglasnih obrazaca.
 9. Seminar: Izgovor - mekonepčani sustavVježbe: Vježbanje oponašanja govornih riječi i naglasnih obrazaca.
 10. Seminar: Izgovor - vokaliVježbe: Vježbanje oponašanja govornih riječi i naglasnih obrazaca.
 11. Seminar: Izgovor - jezični sustavVježbe: Vježbanje izgovorne spretnosti i preciznosti.
 12. Seminar: Izgovor - usneni sustavVježbe: Vježbanje izgovorne spretnosti i preciznosti.
 13. Seminar: Izgovor - atipični izgovorVježbe: Vježbanje govorne fluentnosti.
 14. Seminar: Evaluacija rada i zaključak.Vježbe: Vježbanje govorne fluentnosti.
 15. Seminar: KolokvijVježbe: Evaluacija rada i zaključak.

Ishodi učenja
 1. Definirati govor.
 2. Analizirati osnovne pojmove anatomije i fiziologije planiranja govora, inicijacije zračne struje, generiranja glasa i izgovornih procesa.
 3. Imitirati govorni uzor na razini globalnih govornih formi i govornih riječi.
 4. Demonstrirati uvježbavanje hrvatskog naglasnog sustava.
 5. Demonstrirati uvježbavanje govorne spretnosti, preciznosti i fluentnosti.
Metode podučavanja
Seminarski rad i vježbe.
Metode ocjenjivanja
Ocjena na temelju kontinuiranog rada kroz semestar (vježbe, seminarski rad, kolokvij). Pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Gick, B., Wilson, I., Derrick, D. (2013). Articulatory phonetics. Malden, MA-Oxford: Wiley-Blackwell
Dopunska literatura
 1. Škarić, I. (1991). Fonetika hrvatskoga književnog jezika. U R. Katičić (ur.) Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika. Zagreb: Nakladni zavod Globus.
 2. Vuletić, D. (1987). Govorni poremećaji: izgovor. Zagreb: Školska knjiga.

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 4. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 9. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 10. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 11. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 12. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Slovački jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 15. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 16. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 17. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 18. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Ruski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij