Rumunjske jezične vježbe VI

Naziv
Rumunjske jezične vježbe VI
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
52186
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
30

Cilj
Usvajanje gramatičkoga gradiva, vokabulara i frazeologije; uvježbavanje struktura te razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije studenata.
Sadržaj
 1. Cjelina: La mare, la munte. În excursie. Vokabular. Neodređene zamjenice.
 2. Cjelina: Tekst. Sărbători. Aorist.
 3. Cjelina: Generații. Pluskvamperfekt, imperfekt.
 4. Cjelina: O scrisoare de la munte. Sufiksi za umanjenice.
 5. Cjelina: În cartierul Balta Albă. Supin.
 6. Cjelina: Aparenţe. Succesul social. Posvojni pridjev.
 7. Cjelina: Familia mea. Dopusne rečenice.
 8. Cjelina: La poștă. Odnosna zamjenica ceea ce / ce.
 9. Cjelina: Planuri de vacanță. Posljedične rečenice.
 10. Cjelina: Mergem la spectacol. Kondicional prošli.
 11. Cjelina: La magazinul „Unirea”. Konjunktiv prošli.
 12. Cjelina: O aniversare. Prijedlozi s genitivom. Razlomci.
 13. Cjelina: Ce profesie să aleg? Emfatička zamjenica (însuşi, însăşi).
 14. Cjelina: Despre sport. La un meci de fotbal. Vokabular.
 15. Ponavljanje.

Ishodi učenja
 1. Student će moći pravilno upotrebljavati morfosintaktičke strukture rumunjskog jezika .
 2. Čitati i slušati s razumijevanjem na razini B2.
 3. Primjenjivati leksik o obrađenim temama u govoru i pisanom tekstu na rumunjskom jeziku.
 4. Opisati osobine lika iz bajke, tražiti dodatne informacije o proizvodu, stvoriti virtualni lik.
 5. Napisati kratku priču po zadanom materijalu.
 6. Izražavati interes, manjak interesa, ustupak.
Metode podučavanja
Vođeno uvježbavanje i praćenje izvedbe.
Metode ocjenjivanja
Usmeni i pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Brâncuş, G.; Ionescu, A.; Saramandu, M., Limba română. Manual pentru studenţii străini, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 1999.
 2. Dorobăţ, A., Fotea, M., Limba română de bază, Institutul European, 1999, vol. II.
 3. Vasilescu, A., Groza, L., Chelaru-Murăruș, O., Niculescu, D., Stan, C., Ușurelu, C. Limba română ca limbă străină: dosare pedagogice. București: Editura Universității din București, 2006.
Dopunska literatura
 1. Chelaru-Murăruş, O., Uşurelu, C., Vasilescu, A., Teste de limba română. Paşaportul lingvistic european, Bucureşti, 2006.

Obavezan predmet na studijima
 1. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar