Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Predavač
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
Soba
Telefon
098474029
E-mail
zvonimir.bosnjak@skole.hr

Zvonimir Bošnjak je rođen 20. rujna 1971. u Sinju, Republika Hrvatska. Osnovnu školu je završio 1986. godine u Kaštel Lukšiću, a srednju školu, Zdravstveni obrazovni centar, u Splitu 1990. godine. Filozofski fakultet u Zagrebu upisao je 1991. godine i to jednopredmetni smjer sociologije. Na istom fakultetu je diplomirao 1998. godine s radnjom naslovljenom »Postmoderna i Internet». Poslijediplomski studij Socijalna ekologija na Odsjeku za sociologiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu upisao je 1999. godine, a područja posebnog interesa bila su informacijske tehnologije, obrazovanje i znanje. Magistrirao je 2008. godine obranivši radnju pod naslovom «Konstruktivističko poučavanje i kritičko mišljenje u srednjoškolskoj nastavi sociologije». Znanstveni stupanj doktora znanosti stekao je 2012. godine obranivši radnju “Percepcija obrazovnih ishoda srednjoškolske nastave sociologije u Republici Hrvatskoj”.
Od 1998. godine predaje sociologiju, kraće vrijeme u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu, a potom u Privatnoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu gdje je i danas stalno zaposlen. Stručni ispit za srednjoškolskog nastavnika sociologije položio je 2001. godine. Od akademske godine 2001/2002. do danas angažiran je kao vanjski suradnik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu u svojstvu predavača i organizatora praktične nastave na kolegijima Metodika nastave sociologije i Praksa nastave sociologije. Od 2010. godine angažiran je i kao mentor praktične nastave kandidatima koji polažu stručni ispit za nastavnika sociologije (MZOŠ).
Sudjelovao je na međunarodnom skupu sociologa po naslovom «Institucije u tranziciji» u Dubrovniku (1997) kao i na stručnim usavršavanjima nastavnika sociologije pod nazivima «Pravo u svakodnevici» (2000-2001) i «Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje» (2001-2002). Tijekom 2002. i 2003. godine organizirao je ispred Otvorenog društva stručne radionice za srednjoškolske nastavnike sociologije pod nazivima «Položaj sociologije u srednjoškolskom kurikulumu», «Ciljevi nastave sociologije u srednjoškolskom kurikulumu» i «Evaluacija u nastavi sociologije». Tijekom 2010. godine sudjelovao je na modulima stručnog usavršavanja «Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO) i razvoj kompetencija za cjeloživotno učenje stručnih djelatnika odgojno obrazovnih ustanova» u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Cjelovita kurikularna reforma, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
  • DM korporativna akademija, Drogerie Markt
  • Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Opis znanstvene djelatnosti
Objavio je tri znanstvena rada i jedan prijevod:
1. Postmoderna i internet (1998). Revija za sociologiju. 29 (1-2): 59-74.
2. Primjena konstruktivističkog poučavanja i kritičkog mišljenja u srednjoškolskoj nastavi sociologije: pilot-istraživanje (2009). Revija za sociologiju. 40 (3-4): 257-277.
3. Percepcija obrazovnih ishoda srednjoškolske nastave sociologije u Hrvatskoj (2013). Revija za sociologiju. 43 (3): 223-249.
4. Prevoditelj engleskog izdanja nastavničkog priručnika za medijaciju «Možemo to riješiti» (Forum za slobodu odgoja, 2002, Zagreb).