Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
Konzultacije
Petkom od 8 do 9 sati
Soba
B005
Telefon
2048/ 6120 048
E-mail
dkrsnik@ffzg.hr

OBRAZOVANJE
2011. završio preddiplomski studij lingvistike i filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
2012. diplomirao lingvistiku i filozofiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
2021. doktorirao Poslijediplomski doktorski studij lingvistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

PODRUČJA INTERESA
Konstrukcijska gramatika, analiza diskursa, semiotika marketinga, sučelje sintakse i semantike.

AKADEMSKA ZVANJA
Asistent pri Odsjeku za lingvistiku, Katedra za opću lingvistiku i Katedra za semiologiju

NASTAVNI RAD
Semiotika reklamne komunikacije, izborni kolegij (diplomski studij), Odsjek za lingvistiku, Sveučilište u Zagrebu, ljetni semestar, akademske godine 2020/21.
Znakovi u društvu, izborni/obvezni kolegij (diplomski studij), Odsjek za lingvistiku, Sveučilište u Zagrebu, ljetni semestar, akademske godine 2019/20., 2020/21.
Znakovi u komunikaciji, izborni/obavezni kolegij (diplomski studij), Odsjek za lingvistiku, Sveučilište u Zagrebu, zimski semestar, akademske godine 2012./13., 2013./14., 2014./15., 2015./16., 2016./17., 2017./18., 2018./19., 2019/20., 2020/21.
Povijest lingvističkih teorija, izborni kolegij (preddiplomski studij), Odsjek za lingvistiku, Sveučilište u Zagrebu, ljetni semestar, akademske godine 2012./13., 2013./14., 2014./15., 2015./16., 2016./17., 2017./18., 2018./19., 2019/20., 2020/21.
Uvod u povijest lingvističkih teorija, obavezni kolegij (ŠPA), Odsjek za lingvistiku, Sveučilište u Zagrebu, zimski semestar, akademske godine 2012./13., 2013./14., 2014./15., 2015./16., 2016./17., 2017./18., 2018./19.
Temelji kognitivne lingvistike, izborni kolegij (preddiplomski studij), Odsjek za lingvistiku, Sveučilište u Zagrebu, zimski semestar, akademske godine 2014./2015.


Ključni istraživački interesi
  • Konstrukcijska gramatika
  • Analiza diskursa
  • Sučelje sintakse i semantike
  • Semiotika marketinga

Opis znanstvene djelatnosti
Istražujem tipove složenih i sekundarnih predikata što proizlaze iz predikatne konstrukcije. Istražujem motive u pozadini jezičnih inovacija. U tom smislu posebno me zanima fenomen analogije u jeziku. Također istražujem doprinos kategorija kulturnih modela, "društvenih jezika" i konteksta u nastanku novih i mijeni postojećih gramatičkih i leksičkih obrazaca. Ujedno me zanima i područje multimodalnosti karakteristično za semiotiku marketinga.