Naziv
Psihologijska ljetna škola
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
198863
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
30
Terenske vježbe
45

Cilj
Studenti će dobiti iskustvo osmišljavanja i realizacije istraživačkog projekta kroz suradničko učenje i timski rad s kolegama i nastavnicima
Sadržaj
 1. bihevioralni imunosni sustav
 2. pandemija
 3. ljubavni život tijekom pandemije
 4. seksualni život tijekom pandemije
 5. traženje partnera
 6. gađenje
 7. definiranje hipoteza
 8. online metoda
 9. prikupljanje podataka
 10. kreiranje upitnika
 11. obrada podataka
 12. grupni rad
 13. traženje sponzora
 14. organizacija prijevoza
 15. organizacija smještaja

Ishodi učenja
 1. Istražiti i raspraviti dosadašnje spoznaje iz područja psihologije kojim se bavi ljetna škola
 2. Učinkovito komunicirati javnosti značaj teme i provedbe istraživanja u svrhu prikupljanja financijskih sredstava te primjene dobivenih spoznaja u praksi
 3. Integrirati spoznaje dobivene istraživanjem i timskim radom u svrhu vlastitog profesionalnog razvoja
 4. Suradnički interpretirati i prezentirati nalaze istraživanja
 5. Primijeniti složene postupke obrade prikupljenih podataka
 6. Provesti empirijsko istraživanje u skladu s etičkim standardima struke
 7. Primijeniti relevantnu metodologiju i odabrati ili konstruirati instrumente za istraživanje u području
 8. Kroz timski rad odabrati društveno aktualne istraživačke probleme i suradnički kreirati relevantno istraživanje
Metode podučavanja
Terenska nastava
Metode ocjenjivanja
Nema ocjena

Obavezna literatura
 1. Bacon AM and Corr PJ (2020) Behavioral Immune System Responses to Coronavirus: A Reinforcement Sensitivity Theory Explanation of Conformity, Warmth Toward Others and Attitudes Toward Lockdown. Front. Psychol. 11:566237. doi: 10.3389/fpsyg.2020.566237
 2. Schaller M (2006). "Parasites, behavioral defenses, and the social psychological mechanisms through which cultures are evoked". Psychological Inquiry. 17 (2): 96–101. doi:10.1207/s15327965pli1702_2. S2CID 219729311.
 3. Schaller M, Duncan LA (2007). "The behavioral immune system: Its evolution and social psychological implications". In Forgas JP, Haselton MG, von Hippel W (eds.). Evolution and the social mind: Evolutionary psychology and social cognition. New York: Psychology Press. pp. 293–307.
 4. https://www.bookit.hr/kako-otvoriti-turisticku-agenciju-u-10-koraka-i-zivjeti-od-turizma/
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar