Naziv
Španjolski jezik za akademske potrebe 4
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS bodovi
2
Šifra
78186
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Usvajanje tehnika pisanja sažetaka, razvijanje vještine govorenja o akademskim i stručnim temama i usvajanje akademskog i stručnog vokabulara.
Sadržaj
 1. Studentska izlaganja na odabranu temu (slušanje, rasprava, pisani tekst).
 2. Studentska izlaganja na odabranu temu (slušanje, rasprava, pisani tekst).
 3. Ponavljanje gradiva kroz razgovore u malim grupama, te pisane zaključke rasprave.
 4. Kolokvij.
 5. Predstavljanje kolegija i načina rada, uvod u sadržaj kolegija. Ogledno izlaganje, biranje tema za izlaganja koje studenti izlažu u zadnjem mjesecu nastave.
 6. Imperfekt (pretérito imperfecto): oblik i upotreba.
 7. Opisivanje u prošlosti.
 8. Pravilno izražavanje u prošlosti: perfekt, aorist, imperfekt - razlika u upotrebi.
 9. Kako napisati motivacijsko pismo.
 10. Kako napisati životopis.
 11. Pluskvamperfekt: oblik i upotreba.
 12. Uporaba prošlih vremena.
 13. Uporaba prošlih vremena.
 14. Studentska izlaganja na odabranu temu (slušanje, rasprava, pisani tekst).
 15. Studentska izlaganja na odabranu temu (slušanje, rasprava, pisani tekst).

Ishodi učenja
 1. Na kraju semestra student koji uspješno svlada gradivo moći će: argumentirano raspravljati o stručnim temama na španjolskom jeziku;
 2. održati izlaganje na stručnu temu;
 3. napisati sažetak stručnog teksta/rada na španjolskom jeziku;
 4. skicirati i napisati esej na stručnu temu.
Metode podučavanja
Metoda razgovora, pitanja i odgovora, demonstracije, istraživanja, suradničkog i samostalnog učenja.
Metode ocjenjivanja
Sudjelovanje u nastavi 5 %
Pisanje zadaća 5 %
Usmeno izlaganje 30 %
Kolokviji 30 %
Završni pismeni ispit 30 %

Obavezna literatura
 1. Varios autores: Español para la universidad - Estudiantes.ELE A2, Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart, 2018.
 2. V. Mindoljević: El Flechazo 2, Školska knjiga Zagreb, 2014.
Dopunska literatura
 1. Odabrani tekstovi prema izboru voditeljice kolegija.
 2. Aguirre, Carmen: El mundo en español, Lecturas de cultura y civilización, Habla con Eñe, Madrid, 2019.
 3. Varios autores, Gramática básica del estudiante de español, Barcelona, Difusión S.L., 2018.
 4. E. Conejo, P. Seijas, B. Tonnelier, S. Troitiño: Cuadernos de gramática española, Difusión, Centro de Investigación y Publicaciones de Idiomas, S.L., Madrid, 2018.
 5. Vázquez, Graciela: Español con fines académicos: de la comprensión a la producción, Edinumen, Madrid, 2005.
 6. Roman ili pripovijetka španjolskog autora po izboru.

Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar