Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Naslovni docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
Konzultacije
Soba
Telefon
091 4683570
E-mail
aazinovic@hrz.hr

Rođena sam 1973. g. u Zagrebu. Maturirala sam 1991. g. u Zagrebu, zvanje dipl. arheologa stekla sam na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2000. g. Na istom sam fakultetu 2007. g. stekla znanstveni stupanj magistra znanosti iz polja arheologije (Župna crkva sv. Marije Magdalene u Čazmi). Znanstveni stupanj doktora znanosti iz polja arheologije stekla sam 2012. g. (Novovjekovni nabožni predmeti pronađeni prigodom arheoloških istraživanja na lokalitetima sjeverozapadne Hrvatske).
Od 2001.g. zaposlena sam u Hrvatskom restauratorskom zavodu. U 2006. godini položila sam ispit za temeljno zvanje konzervator arheolog. U 2010. godini stekla sam stupanj višeg konzervatora arheologa, a u 2016. stupanj konzervatora arheologa savjetnika. Od 2017. g. radim kao pomoćnica ravnateljice za arheološku baštinu. Od 2012. – 2016. g. predajem kolegiji Arheologija i Povijest srednjega vijeka, od 2013. kolegij Novovjekovna arheologija, a od 2016. g. kolegij Germanska groblja i nalazi ranog srednjeg vijeka na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Stupanj znanstvenog suradnika stekla sam 2013. U 2017. godini stekla sam zvanje naslovnog docenta. Komentor sam pet diplomskih radova, mentor na dva diplomska rada te pet u izradi i jednom doktorskom radu u postupku. Urednica sam časopisa Portal od 2010. godine.
Od 2002. godine samostalno vodim arheološka istraživanja i nadzore financirane od strane Ministarstva kulture i ostalih investitora. Organizirala sam dvije izložbe i bila urednik popratnih publikacija: 2014. "Barilović – 10 godina arheoloških istraživanja" u Gradskom muzeju Karlovac i Arheološkom muzeju u Zagrebu i 2017. „Tihi svjedoci vjere, baštine i raskoši – crkva sv. Nikole biskupa u Žumberku, konzervatorsko-restauratorska istraživanja“ u Arheološkom muzeju u Zagrebu, Gradskom muzeju Karlovac, Gradskom muzeju Jastrebarsko i Belokranjskom muzeju, Metlika, Slovenija.
Redovito objavljujem u stranoj i domaćoj periodici.
Aktivno se služim njemačkim i engleskim, a pasivno talijanskim i latinskim jezikom.
Član sam Hrvatskog arheološkog društva.

Razdoblje Naziv Uloga

Uredništva u časopisima
  • Portal, Hrvatski restauratorski zavod ,Zagreb (Glavni urednik)
  • Portal, Hrvatski restauratorski zavod ,Zagreb (Glavni urednik)