Naziv
Arheologija novog vijeka i suvremenog doba
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
3
Šifra
170493
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznavanje s materijalnom kulturom novog vijeka i suvremenog doba u Hrvatskoj i susjednim zemljama. Studenti će se upoznati sa stanjem istraženosti te interpretiranjem nalaza. Poseban naglasak stavit će se na interpretiranje religijskih predmeta - devocionalija jer nam takvi predmeti daju najviše podataka o načinu života i običajima. Također će se upoznati s uporabnim predmetima, onima vojne namjene kao i ukrasnim. Na kraju semestra studenti bi trebali moći prepoznavati glavne značajke svake pojedine grupe predmeta te ih kontekstualno i vremenski odrediti.
Sadržaj
 1. Uvod s osvrtom na povijest, kulturno - društvene promjene, religijske običaje vremena
 2. Novi vijek i suvremeno doba, stanje istraženosti i objave nalaza, izvori
 3. Burgovi, kašteli, crkve, samostani i groblja i naselja - izvor podataka o načinu života i običajima
 4. Hodočašća
 5. Podjela na vojne, uporabne, ukrasne i religijske predmete
 6. Vojni predmeti, način ratovanja; Uporabni predmeti, svakodnevica
 7. Ukrasni predmeti, Ljepota je u oku gledatelja
 8. Religijski predmeti, Zašto su nam uvijek potrebni posrednici?
 9. Medaljice
 10. Križevi
 11. Krunice
 12. Kako interpretirati nalaze? Samostalan rad uz nadzor
 13. Arheologija novog vijeka i suvremenog doba, multidisciplinarnost
 14. Vježbe i primjeri
 15. Vježbe i primjeri

Ishodi učenja
 1. Objasniti i usporediti obilježja arheoloških kultura i civilizacija na području Hrvatske i srednje Europe.
 2. Objasniti glavne povijesne procese bitne za razumijevanje arheoloških kultura.
 3. Prepoznati i analizirati kronološki i kulturološki indikativan arheološki materijal.
 4. Studenti će moći steći znanja nužna za daljnji rad na diplomskom studiju arheologije.
Metode podučavanja
Predavanja.
Metode ocjenjivanja
Usmeni i pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. M. Braunneck, Religiöse Volkskunst, DuMont Buchverlag Köln, 1979 (odabrana poglavlja)
 2. A. Azinović Bebek, 2007, Hodočasnici iz Čazme u 17. i 18. stoljeću, VAMZ 40 (2007); Zagreb, 391-405
 3. A. Azinović Bebek, 2008, Krunice 17. i 18. stoljeća iz Čazme, OpuscA 32 (2008), Zagreb, 167-194
 4. A. Azinović Bebek, 2009, Križevi u novovjekovnim grobovima župne crkve sv. Marije Magdalene u Čazmi, PrilInstArheolZagrebu 26/2009, 271-290
Dopunska literatura
 1. D. Knez, Svetinjice iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana 2001
 2. D. Knez, Križi iz zbirke Narodnega muzeja Sovenije, Argo 48/1, Ljubljana 2005, 16-30
 3. S. Pavičić, Križevi iz fundusa Hrvatskog povijesnog muzeja, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb, 1994 Grupa autora 2002, Theatrum vitae et mortis humanae, katalog izložbe i rasprave uz katalog, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana 2002
 4. J. Dobronić, Riječke i trsatske zavjetne medalje i medaljice, Rijeka 2001
 5. O. Krnjak, Svetačke medaljice iz Arheološkog muzeja Istre u Puli, Acta numismatica, Zbornik radova 5. međunarodnog numizmatičkog kongresa u Hrvatskoj, Rijeka 2008, 139-153

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 6. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar