Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
četvrtak 9:00 - 10:30
Soba
C-221
Telefon
01 4092 184
E-mail
dbagic@ffzg.hr

BIOGRAFSKE ČINJENICE
• Datum rođenja: 11. 12. 1977.; Gradačac, BiH.

OBRAZOVANJE
• Opća gimnazija (1992. -1996.): II gimnazija, Križanićeva 4, Zagreb.
• Fakultet (1996. – 2004.): Filozofski fakultet Zagreb, Odsjek za sociologiju – diplomirani sociolog.
• Doktorski studij (2004. -2010.): Filozofskom fakultetu u Zagrebu – doktor znanosti iz područja društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije.

RADNO ISKUSTVO
• Rujan 2017. - : izvanredni profesor na Odsjeku za sociologiju, Katedra za migracijske i etničke studije; Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
• Listopad 2017. - srpanj 2020.: Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, Filozofski fakultet u Zagrebu.
• Kolovoz 2011. - rujan 2017.: docent na Odsjeku za sociologiju, Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
• Svibanj 2010. – kolovoz 2011.: viši asistent na Odsjeku za sociologiju, Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
• Lipanj 2004. – svibanj 2010.: znanstveni novak/asistent na Odsjeku za sociologiju, Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
• 2004 - 2013. : Vanjski savjetnik za istraživanja javnog mnijenja u agenciji Ipsos Puls.
• 2003. – 2004.: Voditelj odjela za istraživanja javnog mnijenja i primijenjena društvena istraživanja u agenciji Puls.
• 2000. – 2003.: Istraživač u agenciji Puls.

Razdoblje Naziv Uloga
2021 - 2022 Dinamika sustava industrijskih odnosa u Hrvatskoj u kontekstu gospodarskih posljedica COVID-19 pandemije
2020 - 2023 Učenje kroz rad i sustav upravljanja studentskim iskustvom na Filozofskom fakultetu u Zagrebu Voditelj
2020 - 2022 Otpornost hrvatskog društva uslijed COVID-19 pandemije (SOCRES)
2020 - 2023 Developing a new curriculum in Global Migration, Diaspora and Border Studies in East-Central Europe (GLocalEAst)
2020 - 2022 Uspostava i opremanje Centra za napredna istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima
2019 - 2025 Europsko društveno istraživanje
2019 - 2021 Monitoring i evaluacija projekta Rijeka 2020 Europska prijestolnica kulture
2017 - 2017 Veteranske politike i dinamika organiziranja ratnih veterana u Hrvatskoj
2015 - 2022 Izazovi za društvene i humanističke znanosti: novi studiji i sustav kvalitete Filozofskog fakulteta u Zagrebu Voditelj

Ključni istraživački interes
 • Politička sociologija; ponašanje birača
 • Migracije i integracija useljenika
 • Industrijski odnosi
 • Primijenjena sociologija
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Akademija za politički razvoj
 • GONG
 • Hrvatsko sociološko društvo (HSD) (redovni član)
 • Hrvatsko statističko društvo (Član upravnog odbora)
 • Povjerenstvo za reprezentativnost, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
 • Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Strategije demografske revitalizacije Republike Hrvatske, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
 • Sektorskog vijeća XIX. Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uredništva u časopisima
 • Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics (CREBSS), Hrvatsko statističko društvo ,Zagreb ((ko)glavni urednik)
 • Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics (CREBSS), Hrvatsko statističko društvo ,Zagreb ((ko)glavni urednik)
 • Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics (CREBSS), Hrvatsko statističko društvo ,Zagreb ((ko)glavni urednik)
 • Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics (CREBSS), Hrvatsko statističko društvo ,Zagreb ((ko)glavni urednik)
 • Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics (CREBSS), Hrvatsko statističko društvo ,Zagreb ((ko)glavni urednik)
 • Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics (CREBSS), Hrvatsko statističko društvo ,Zagreb ((ko)glavni urednik)
 • Migracijske i etničke teme, Institut za migracije i narodnosti ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Migracijske i etničke teme, Institut za migracije i narodnosti ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Migracijske i etničke teme, Institut za migracije i narodnosti ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Migracijske i etničke teme, Institut za migracije i narodnosti ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Migracijske i etničke teme, Institut za migracije i narodnosti ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
Nagrade i priznanja
 • 2013. Državna nagrada za znanost

Opis znanstvene djelatnosti
POPIS ZNANSTVENIH RADOVA I MONOGRAFIJA
ZNANSTVENE MONOGRAFIJE
• Mesić, Milan; Bagić, Dragan. (2001). Manjinski povratak u Hrvatsku - Studija otvorenog procesa. Zagreb : UNHCR, 2011
• Bagić, Dragan ur. (2011). Odgaja li škola dobre građane? Studija o političkoj socijalizaciji hrvatskih srednjoškolaca. Zagreb: GONG.
• Bagić, Dragan (2010). Industrijski odnosi u Hrvatskoj: Društvena integracija ili tržišni sukob. Zagreb: Tim press.
• Rogić, Ivan, Bagić, Dragan, Požar, Martin, Vedriš, Mladen (2008). Urbani izazovi: Infrastruktura kao razvojni izazov u većim hrvatskim gradovima. Zagreb: Siemens d.d.
• Mesić, Milan, Bagić, Dragan (2007). Održivost manjinskog povratka u Hrvatskoj. Zagreb: Ured visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR).

A1 ZNANSTVENI RADOVI
A) CC/SCI referentne baze
• Bagić, Dragan; Mastilica, Miroslav; Bagić, Anto. (2012). A five-year follow‐up study of the general public awareness and perception of epilepsy in Croatia. Epilepsy & behavior. 25 (2012) , 2; 200-207
• Mesić, Milan, Bagić, Dragan (2010). Serb Returnees in Croatia - the Question of Return Sustainability. International Migration, 48 (2), 133-160.
• Bagić, Anto, Bagić, Dragan, Živković, Ilija (2009). First population study of the general public awareness and perception of epilepsy in Bosnia and Herzegovina. Epilepsy & Behavior, 14 (1), 154-161.
• Bagić, Anto, Bagić, Dragan, Živković, Ilija (2009). First population study of the general public awareness and perception of epilepsy in Croatia. Epilepsy & behavior, 15 (2), 170-178.
• Lamza Posavec, Vesna, Bagić, Dragan (2008). Izlazne ankete: iskustva u svijetu i Hrvatskoj. Društvena istraživanja, 17 (4-5), 671-694.
• Bagić, Dragan, Lamza Posavec, Vesna (2008). Studij slučaja : analiza metodologije izlaznih anketa agencije Puls. Društvena istraživanja. 17 (4-5); 695-721.
• Mesić, Milan, Bagić, Dragan (2008). Društveno-ekonomski uvjeti održivosti povratka - primjer srpskih povratnika u Hrvatsku. Revija za socijalnu politiku. 15 (1), 23-38.
• Bagić, Dragan (2004). Utjecaj odbijanja ankete na valjanost telefonskih predizbornih istraživanja: slučaj parlamentarnih izbora 2003. godine. Društvena istraživanja, 13 (3), 345-628.
• Živković, Ilija, Bagić, Dragan (2002). Prisutnost nacionalno-autoritarnih političkih orijentacija u dijelu zagrebačke studentske populacije. Društvena istraživanja, 11 (4-5), 785-804.
• Živković, Ilija, Bagić, Dragan (2001). Strahovi i nade studentske populacije. Društvena istraživanja, 10 (3), 341-618.

B) Ostale referentne baze i vrste radova
• Bagić, Dragan; Dobrotić, Ivana; Lažnjak, Jasminka, Rodik, Petra; Vučković Juroš, Tanja. (2017.) Coping Strategies of Economically (Partially) Inactive Households: The Case of Croatia. Südosteuropa. Journal of Politics and Society. 65 (2017), 3; 542-564.
• Milan, Mesić, Bagić, Dragan (2016.) Minority (Serb) Returnees to Croatia: Reintegration or New Immigration?. In: Ramet, Sabrina P. ; Valenta, Marko (ur.). Ethnic Minorities and Politics in Post-Socialist Southeastern Europe. Cambridge : Cambridge University Press, 2016. Str. 211-231.
• Milan, Mesić, Bagić, Dragan (2011). Stavovi hrvatskih građana prema kulturnim različitostima. Migracijske i etničke teme, 27 (1), 7-38.
• Mesić, Milan, Bagić, Dragan (2008). Trajnost povratka kao fizički i sintetički indikator održivosti, primjer srpskih povratnika u Hrvatsku. Dve domovini - Two homlands. 27, 109-124.
• Živković, Ilija, Šuljok, Adrijana, Bagić, Dragan (2008). Catholic Religious and Spiritual Identity of Mediterranean Adolescents: Comparing Four Regions in Post-Communist and Western Europe. Diskurs Kindheits- und Jugendforschung, 3 (4), 401-421.
• Bagić, Dragan (2007). Društveni rascjepi i stranačke preferencije na izborima za Hrvatski Sabor 2003. godine. Politička misao. 44 (4), 93-115.

A2 ZNANSTVENI RADOVI
• Bagić, Dragan; Šalaj, Berto (2016.) Kako mladi stječu političko znanje? Analiza čimbenika političke pismenosti hrvatskih maturanata. U: Kovačić, Marko ; Horvat, Martina (ur.). OD PODANIKA DO GRAĐANA: RAZVOJ GRAĐANSKE KOMPETENCIJE MLADIH. Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu i GONG, 2016. Str. 51-71
• Bagić, Dragan (2013). Neproduktivna ravnoteža moći: zašto nema kompromisa “socijalnih partnera” u Hrvatskoj i zašto je malo vjerojatno da će ga uskoro biti. U: Vokić Pološki, Nina Obadić, Alka (ur.), Uloga sindikata u suvremenom društvu. Zagreb : Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Str. 15-35.
• Bagić, Dragan, Šalaj, Berto (2011). Političko znanje mladih u Hrvatskoj. U: Bagić, D. (ur.) Odgaja li škola dobre građane? Studija o političkoj socijalizaciji hrvatskih srednjoškolaca. Zagreb: GONG, 22-45.
• Bagić, Dragan (2011). Politički stavovi maturanata i njihove determinante: odgaja li škola dobre građane?. U: Bagić, D. (ur.) Odgaja li škola dobre građane? Studija o političkoj socijalizaciji hrvatskih srednjoškolaca. Zagreb: GONG, 46-73.
• Skoko, Božo, Bagić, Dragan (2007). Image Vukovara u hrvatskoj javnosti - 15 godina nakon stradanja. U Živić, D., Žebec, I. (ur.) Vukovar - hrvatska baština i perspektive razvoja. Zagreb, Vukovar: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 167-180.
• Bagić, Dragan, Šalinović, Ante (2006). Analiza troškova i koristi kao čimbenik potpore građana ulasku Hrvatske u Europsku Uniju. U Ott, K. (ur.) Pridruživanje Hrvatske Europskoj Uniji: Izazovi sudjelovanja. Zagreb: Institut za javne financije i Zaklada Friedrich Ebert, 155-180.
• Mesić, Milan, Bagić, Dragan (2005). Croatian National Minorities in the Print Media. U Genov, N. (ur.) Ethnicity and Mass Media in South Eastern Europe. Berlin – Sofia: Friedrich-Ebert-Stiftung i Free University Berlin, 71-89.


IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA
• Burić, Ivan, Bagić, Dragan. Tranzicijski pesimizam između objektivnog i subjektivnog. Nacionalni sociološki kongres - Društvene promjene i društvena struktura: Hrvatska 20 godina kasnije. Zagreb, Hrvatska, 3-4.04.2009.
• Mesić, Milan; Bagić, Dragan: Socio-demographic selectivity of Returnees. Interrogating Integration - Glasgow, V. Britanija, 25-26. 02. 2009.
• Bagić, Dragan: How rational is attitude about Croatian membership in the EU?. International Scientific Conference “Euroscepticism and European Integration” - Zagreb, April 12-13 2007.
• Bagić, Dragan; Mesić, Milan: Faktori održivosti povratka izbjeglica: slučaj Srba povratnika u Hrvatsku. Nacionalni sociološki kongres: Metodološki izazovi sociologiji-društveni problemi u Hrvatskoj - Split, Hrvatska, 30-31.03.2007.
• Bagić, Dragan; Balish, Marshall; Sato, Susumu; Theodore, W.H.; Bagić, Anto: Civic Knowledge and Attitude towards Epilepsy in Croatia. The 26^th International Epilepsy Congress - Pariz, Francuska, 28.8.-1.9.2005.
• Mesić, Milan; Bagić, Dragan: Croatian National Minorities in the Print Media. International Expert Meeting: Ethnicity and Mass Media in South Eastern Europe - Berlin, Njemačka, 9-11. 06. 2005.
• Bagić, Anto; Bagić, Dragan; Balish, Marshall; Sato, Susumu: Public Awareness and Perception of Epilepsy in Bosnia & Herzegovina (B&H). The Annual Meeting of the American Epilepsy Society - New Orleans, SAD, 3.12.-8.12.2004.
• Bagić, Dragan: The Return of Refugees to the Balkans: Between Politics and Everyday Life. European and National Management of Immigration Flows - Firenca, Italija, 9.12.-12.12.2004.