Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Naslovni docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
Konzultacije
Soba
Telefon
098359103
E-mail
jacqueline.balen@gmail.com; jbalen@amz.hr

Rođena sam 1971. godine u Zagrebu, gdje sam završila studij arheologije na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1995. godine. Magistarski rad pod naslovom “Kostolačka kultura - nastanak i razvoj u prostoru istočne Slavonije” obranila sam u proljeće 2002. godine. Doktorsku radnju pod naslovom „Eneolitičke kulture na prostoru istočne Hrvatske“, pod mentorstvom dr. sc. Tihomile Težak-Gregl, red. prof., obranila sam 24.9.2010.
Zaposlena sam u Arheološkom muzeju u Zagrebu od 1.12.1995. godine. Od 2015. promovirana sam u zvanje muzejske savjetnice. Od 1.1.2012. do 31.12.2015. obnašala sam funkciju ravnateljice Arheološkog muzeja u Zagrebu.
Od 2011. godine u znanstvenom sam zvanju znanstvene suradnice, a od 2017. godine u zvanju više znanstvene suradnice. Iste godine izabrana sam u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta.
Od akad. godine 2008./2009. aktivno sudjelujem u izvođenju nastave na studijskom programu Odsjeka za arheologiju (kolegij Osnove muzejskog rada za studente 3. godine studija, ljetni semestar).
Autorica sam nekoliko izložbi, suradnica na nekoliko izložbenih projekata te tehnički urednik nekoliko kataloga izložbi. Jedna sam od autora posljednjeg stalnog postava Pretpovijesne zbirke Arheološkog muzeja u Zagrebu - razdoblje paleolitika, neolitika i eneolitika, te suradnica u izradi koncepcije stalnih postava u gradskim muzejima u Iloku i Vukovaru. Sudjelujem u izradi stalnog postava pretpovijesti Zemaljskog muzeja BiH. Sudjelovala sam na četrdesetak znanstvenih skupova s predavanjima ili posterima. Autorica sam više znanstvenih i stručnih radova i izvješća te nekoliko knjiga i kataloga izložbi.
Sudjelovala sam na više desetaka arheoloških iskopavanja. Od 2006. do 2008. vodila sam veća zaštitna istraživanja na trasi autoceste Beli Manastir – Osijek – Svilaj (lokaliteti Ivandvor, Pajtenica, Franjevac, Palanka, Tomašanci i Stara Vodenica). Od 2005. do 2008. vodila sam istraživanja na Vučedolu. Od 2012. vodim sustavna istraživanja na lokalitetima Talijanovo brdo u Lasinji i Gradina u Viškovcima.
Sudjelujem u muzejskim i međunarodnim projektima koji se bave prezentacijom i popularizacijom arheološke baštine (Arheološki susreti u osnovnim i srednjim školama i Danube´s Archaeological eLandscapes). Projekt Danube´s Archaeological eLandscapes je Interreg program transnacionalne suradnje V-B Dunav 2014-2020. Glavni cilj projekta je stvaranje jake mreže institucija koje se bave upravljanjem i promocijom arheološke baštine na prostoru Podunavlja s namjerom osiguranja buduće podrške za daljnje održivo upravljanje i turističku upotrebu arheološke baštine u Podunavlju kroz poticanje koordiniranog uključivanja velikih muzeja s važnim arheološkim zbirkama i arheoloških istraživačkih institucija s naglaskom na digitalnu vizualizaciju u prezentaciji arheoloških krajolika. Također sam od 2017. do 2019. godine sudjelovala u projektu Iron-Age-Danube). Projekt Iron-Age-Danube, punog naziva „Monumentalni krajolici starijeg željeznog doba Podunavlja“/“Monumentalized Early Iron Age Landscapes in the Danube river basin”, šifra projekta DTP1-1-248-2.2, koji se provodi u sklopu programa Europske unije, Interreg Program transnacionalne suradnje Dunav 2014.-2020. i djelomično je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Jedan od projektnih ciljeva su međunarodni kampovi koji usko povezuju istraživačke dijelove programa sa širokim spektrom javnih događanja te novih programa posebno kreiranih za djecu školskog uzrasta.
Od 2016. do 2021. bila sam suradnica sam na projektu HRZZ-a “Reconstructing prehistoric (Neolithic to Bronze Age) lifestyles on the territory of Croatia – a multidisciplinary approach” (kod projekta: IP-2016-06-1450, voditelj projekta: Mario Novak, Institut za antropologiju).
Od 2020. godine sudjelujem na projektu HRZZ-a MOPRENS, Modeliranje mreže prapovijesnih naselja u Slavoniji, Rajne Šošić Klindžić. (Šifra 5344).
Članica sam znanstvenog odbora MetArh konferencije i trenutna predsjednica Hrvatskog arheološkog društva.

Razdoblje Naziv Uloga
2020 - 2024 Modeliranje mreže prapovijesnih naselja u Slavoniji (MOPRENS) Suradnik
2020 - 2022 Virtualni arheološki krajolici Podunavlja Suradnik
2017 - 2019 Monumentalized Early Iron Age Landscapes in the Danube River Basin (Iron-Age-Danube) Suradnik
2017 - 2021 Rekonstrukcija prapovijesnog (od neolitika do brončanog doba) načina života na području Hrvatske – multidisciplinarni pristup Suradnik
2012 - 2016 Eurofarm Suradnik

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko arheološko drutšvo (predsjednica Društva)
 • Stručno povjerenstvo za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za zvanja višega kustosa i muzejskoga savjetnika, Ministarstvo kulture i medija
 • Udruga Staza željeznog doba Podunavlja (Iron Age Danube Route Association) (članica Upravnog odbora, likvidator)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2020. 8th International Conference Methodology and Archaeometry, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko arheološko društvo (-, -)
 • 2020. Arheološka istraživanja u Sisačko-moslavačkoj županiji, Hrvatsko arheološko društvo; Arheološki muzej u Zagrebu; Gradski muzej Sisak; Ministarstvo kulture i medija RH, Konzervatorski odjel u Sisku (-, -)
 • 2019. 7th International Conference Methodology and Archaeometry, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko arheološko društvo (-, -)
 • 2019. Hvarski arhipelag i arheologija dalmatinskih otoka: od dinamične prošlosti do kulturnog turizma (Hvar), Grad Hvar; Hrvatsko arheološko društvo; Institut za arheologiju (-, -)
 • 2019. International Conference on Archaeology and Tourism Sense and Sustainability, Arheološki muzej u Zagrebu, Europska udruga arheologa Projekt Iron-Age-Danube (-, -)
 • 2019. Prehistoric Communities along the Danube, Arheološki muzej u Osijeku, Institut za arheologiju (-, -)
 • 2018. 6th International Conference Methodology and Archaeometry, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko arheološko društvo (-, -)
 • 2018. Arheologija Požeške kotline i zapadne Slavonije, Gradski muzej Požega, Hrvatsko arheološko društvo, Centar za prapovijesna istraživanja (-, -)
 • 2017. 5th International Conference Methodology and Archaeometry, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko arheološko društvo (-, -)
 • 2017. Okolica kaštelanskog zaljeva u prošlosti (Kaštel Lukšić), Muzej grada Kaštela, Hrvatsko arheološko društvo (-, -)
 • 2016. 4th International Conference Methodology and Archaeometry, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko arheološko društvo (-, -)
 • 2016. Arheološka istraživanja Bjelovarsko-bilogorske županije i okolnih krajeva (Bjelovar), Gradski muzej Bjelovar, Hrvatsko arheološko društvo (-, -)
 • 2016. Prapovijest uma, Arheološki muzej u Zagrebu, Francuski institut u Hrvatskoj, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2016. Trade 2nd – 9th c., Transformations of Adriatic Europe 2nd - 9th century, Alma Mater - University of Bologna (Italy) University of Zadar (Croatia) Institute of Archaeology (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine ,Sarajevo (član međunarodnog uredničkog odbora)
 • Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine ,Sarajevo (član međunarodnog uredničkog odbora)
 • Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine ,Sarajevo (član međunarodnog uredničkog odbora)
 • Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva, Hrvatsko arheološko društvo ,Zagreb (član uredništva)
 • Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva, Hrvatsko arheološko društvo ,Zagreb (član uredništva)
 • Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva, Hrvatsko arheološko društvo ,Zagreb (član uredništva)
 • Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva, Hrvatsko arheološko društvo ,Zagreb (član uredništva)
 • Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva, Hrvatsko arheološko društvo ,Zagreb (član uredništva)
 • Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, Arheološki muzej u Zagrebu ,Zagreb (član uredništva)
 • Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, Arheološki muzej u Zagrebu ,Zagreb (član uredništva)
 • Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, Arheološki muzej u Zagrebu ,Zagreb (član uredništva)
 • Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, Arheološki muzej u Zagrebu ,Zagreb (član uredništva)
 • Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, Arheološki muzej u Zagrebu ,Zagreb (član uredništva)
Nagrade i priznanja
 • 2019. Godišnja nagrada Povijesnog društva Požega