Akademski stupanj
Zvanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
Soba
F 327
Telefon
01/4092-316
E-mail
tbosnjak@ihjj.hr