Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
Akademske godine 2022/2023. na slobodnoj studijskoj godini. Konzultacije prema dogovoru.
Soba
B-119
Telefon
+385 1 409 20 82
E-mail
ivana.brkovic@ffzg.hr

Ivana Brković rođena je 1971. u Zagrebu. Diplomirala je kroatistiku (1999) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i doktorirala (2011). Od 1999. do 2004. radila je kao profesorica Hrvatskog jezika u osnovnoj školi i honorarno kao lektor na Hrvatskom radiju, a od 2004. zaposlena je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na Katedri za stariju hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku, kao znanstvena novakinja (2004–2011), viša asistentica (2011–2015) docentica (2015–2022) te kao izvanredna profesorica (od 2022). Na preddiplomskom i diplomskom studiju kroatistike predaje obavezne i izborne kolegije iz hrvatske književnosti ranog novog vijeka.
Radila je na projektima „Leksikon hrvatske književne kulture 16. stoljeća“ (2004–2006) i „Imagološka istraživanja hrvatske književnosti od 16. do 19. stoljeća“ (2007–2013), koje je vodio prof. dr. Davor Dukić, a od 2021. suradnica je na projektu Hrvatske zaklade za znanost "Predmoderna hrvatska književnost u europskoj kulturi: kontakti i transferi" koji vodi izv. prof. dr. Dolores Grmača.
Stručno se usavršavala na sveučilištima u Grazu (2003; 2007) i Beču (2006) u sklopu mreže CEEPUS.
Od 2011. do 2015. obavljala je dužnost ECTS koordinatora za međunarodnu suradnju. U razdoblju od 2012. do 2016. sudjelovala je u izradi ispita iz Hrvatskog jezika za državnu maturu, kao članica stručne radne skupine i kao recenzentica. Od 2016. do 2018. obavljala je dužnost voditeljice Katedre za stariju hrvatsku književnost, a u dvogodišnjem mandatu (2017–2018) bila je zamjenica voditeljice Zagrebačke slavističke škole.
Godine 2019. za znanstvenu knjigu "Političko i sveto: identitet prostora i prostori identiteta u dubrovačkoj književnosti 17. stoljeća" (2018) dobila je Godišnju nagradu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Članica je uredništva časopisa "Croatica".

Razdoblje Naziv Uloga
2022 - 2022 Hrvatsko-talijansko-slovenski prijevod djela ‘Ars de statica medicina’ Santorija Santorija (1561–1636) Suradnik
2021 - 2025 Predmoderna hrvatska književnost u europskoj kulturi: kontakti i transferi Suradnik

Ključni istraživački interes
 • hrvatska književnost ranog novog vijeka
 • književna imagologija
 • književna topografija i prostornost u književnosti
 • književnost i emocije
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (redovni član)
 • Radna skupina za izradu video-lekcija iz predmeta Hrvatski jezik za srednje škole (koordinatorica), Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 • Radna skupina za procjenu metodičkih preporuka iz predmeta Hrvatski jezik (koordinatorica skupine), Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 • Udruga "Zemljani - Are You Syrious"
 • Upravni odbor Zagrebačke slavističke škole (zamjenica voditeljice), Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2021. 18th ISFNR congress Encountering emotions in folk narrative and folklife, Institut za etnologiju i folkloristiku; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (međunarodni, znanstveni)
 • 2018. Međunarodni znanstveni skup "Ljubav radi ljubavi: romantični ljubavni kod u južnoslavenskim književnostima", Beč, 5–6. srpnja 2018., Institut für Slawistik, Universität Wien; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Filozofski fakultet u Novom Sadu; Centre for the Study of Emotions in Cross-Cultural Exchange, Zagreb (međunarodni, znanstveni)
 • 2013. Tridentska baština: katolička obnova i konfesionalizacija u hrvatskim zemljama, Odsjek za povijest i Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu; Filozofski fakultet Družbe Isusove u Zagrebu; Hrvatski institut za povijest; Hrvatski studiji; Katolički bogoslovni fakultet (domaći, znanstveni)
 • 2012. History as a Foreign Country: Historical Imagery in the South-Eastern Europe / Geschichte als ein fremdes Land: Historische Bilder in Süd-Ost-Europa, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu; Zaklada Humboldt; Odjel za etnologiju i kulturnu antropologiju Sveučilišta u Zadru (međunarodni, znanstveni)
 • 2009. Imagology Today: Achievements, Challenges, Perspectives , Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (međunarodni, znanstveni)
Uredništva u časopisima
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (član uredničkog odbora (tajnica časopisa))
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (član uredničkog odbora (tajnica časopisa))
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (član uredničkog odbora (tajnica časopisa))
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (član uredničkog odbora (tajnica časopisa))
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (član uredničkog odbora (tajnica časopisa))
Nagrade i priznanja
 • 2019. Godišnja nagrada Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Opis znanstvene djelatnosti