Naziv
Odsjek za kroatistiku
Lokacija
Pročelnica
dr.sc. Evelina Rudan Kapec, izv. prof.
Povjerenica za kvalitetu
dr.sc. Tanja Kuštović, izv. prof.
Satničarka
dr.sc. Gabrijela Puljić, v. asist.

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Marko Alerić, red. prof. B-108 016120067 maleric@ffzg.hr
dr.sc. Krešimir Bagić, red. prof. B 118 01/ 6120 081 ff.dubrava@gmail.com
dr.sc. Tomislav Bogdan, red. prof. B-114 01/6120-077 tbogdan@ffzg.hr
dr.sc. Zrinka Božić, izv. prof. B117 01/4092-080 zrinka.bozic@ffzg.unizg.hr
dr.sc. Ivana Brković, izv. prof. B-119 +385 1 409 20 82 ivana.brkovic@ffzg.hr
dr.sc. Suzana Coha, izv. prof. B121 01/4092-084 scoha@ffzg.hr
dr.sc. Ana Ćavar, doc. B 108 6120 071 acavar@ffzg.hr
Mirela Dakić
dr.sc. Helena Delaš, v. lekt. B-123 01 4092070 helena.delas@vk.t-com.hr
dr.sc. Ivana Drenjančević, doc. B-125 612 00 88 ivana.drenjancevic@ffzg.hr
dr.sc. Davor Dukić, red. prof. B112 014092075 ddukic@ffzg.hr
dr.sc. Ivana Eterović, doc. B-120 01/4092-083 isankovi@ffzg.unizg.hr
dr.sc. Anđela Frančić, red. prof. B 122 01/6120-085 afrancic@ffzg.hr
dr.sc. Zvonimir Glavaš, v. asist. B117 6120080 zvglavas@ffzg.hr
dr.sc. Igor Marko Gligorić, doc. B-123 01/4092-086 igligoric@m.ffzg.unizg.hr
dr.sc. Dolores Grmača, izv. prof. B-119; D-19 01/6120-082 dgrmaca@ffzg.hr
dr.sc. Joža Horvat, doc. B-106 +38514092069 jhorvat3@m.ffzg.hr
dr.sc. Zrinka Jelaska, red. prof. B-124 01/4092074 zjelaska@ffzg.unizg.hr
dr.sc. Maša Kolanović, izv. prof. B113 6120076 mkolanov@ffzg.hr
dr.sc. Nikola Košćak, doc. B118 01/4092-081 nkoscak@ffzg.hr
dr.sc. Tanja Kuštović, izv. prof. B-120 01 4092-083 tkustovi@ffzg.hr
dr.sc. Boris Kuzmić, red. prof. B-122 4092-085 bkuzmic@ffzg.hr
dr.sc. Marija Malnar Jurišić, doc. B-106 01/4092-069 mmalnar@ffzg.unizg.hr
dr.sc. Ivan Marković, red. prof. B-105 ivan.markovic@yahoo.com
dr.sc. Mira Menac-Mihalić, red. prof. B-106 +385 1 4092 069 mmenac@ffzg.hr
dr.sc. Krešimir Mićanović, red. prof. B-105 01 4092 099 kresimir.micanovic@ffzg.hr
dr.sc. Andrea Milanko, doc. B117 01/6120-080 amilanko@ffzg.hr
dr.sc. Lana Molvarec, doc. B-113 4092-076 lmolvare@ffzg.hr
dr.sc. Iva Nazalević Čučević, doc. B-124 01/4092-074 inazalev@ffzg.unizg.hr
dr.sc. Davor Nikolić, izv. prof. B-116 6120-079 dnikoli@ffzg.hr
dr.sc. Bernardina Petrović, red. prof. B-107 +385 1 4092 070 bernardina.petrovic@ffzg.hr
dr.sc. Tatjana Pišković, izv. prof. B105 01/6120-099 tpiskovi@ffzg.hr, tatjana.piskovic@gmail.com
dr.sc. Lahorka Plejić Poje, red. prof. B-114 6120077 lplejic@ffzg.hr
dr.sc. Marina Protrka Štimec, izv. prof. B121 4092-084 mprotrka@ffzg.hr
dr.sc. Gabrijela Puljić, v. asist. B118 gabrijela_puljic@hotmail.com, gpuljic@ffzg.hr
dr.sc. Evelina Rudan Kapec, izv. prof. B - 116 01 6120 079 erudan@ffzg.hr
dr.sc. Anera Ryznar, izv. prof. B 118 016120081 aryznar@ffzg.hr
dr.sc. Dean Slavić, red. prof. dean.slavic@gmail.com
dr.sc. Alen Albin Širca B-119 + 386 40 300 389 AlenAlbin.Sirca@ff.uni-lj.si
dr.sc. Goranka Šutalo, doc. B-112 gsutalo@ffzg.hr
dr.sc. Josipa Tomašić Jurić, doc. B-116 4092 079 jtomasic@ffzg.unizg.hr
dr.sc. Tvrtko Vuković, red. prof. B125 01 6120 088 tvrtkovukovic@yahoo.com
dr.sc. Mateo Žagar, red. prof. B-109 01 6120072 mzagar@ffzg.hr

Naziv Šifra
Akademsko pismo 265853
Aksiološka analiza ranonovovjekovnih tekstova 225497
Antroponimija u matičnim knjigama 102106
Augustin Tin Ujević 118104
Biblija i hrvatska usmena književnost 52541
Čitanje književnog teksta 66334
Ćiril i Metod između legende i povijesti 265859
Diplomski rad na studiju Kroatistike 124623
Diplomski rad na studiju Kroatistike 124362
Dubravka Ugrešić 266162
Ekonomski imaginarij Sjedinjenih Američkih Država u hrvatskoj književnosti 20. st. 225498
Europski kontekst hrvatske književnosti do romantizma 265870
Figure i diskurzi 79615
Glagoljicom po Hrvatskoj i drugdje 265873
Hrvatska ćirilička pismenost 125464
Hrvatska dijalektna leksikografija 161122
Hrvatska dijalektologija I 86435
Hrvatska dijalektologija II 86436
Hrvatska književnost 15. i 16. stoljeća 160831
Hrvatska književnost 17. i 18. stoljeća 160832
Hrvatska leksikologija 118110
Hrvatska pučka književnost 198887
Hrvatska srednjovjekovna književnost 265867
Hrvatska standardna prozodija 215539
Hrvatska usmenoknjiževna retorika 170270
Hrvatski govori kroz frazeologiju 216729
Hrvatski jezik 1 265647
Hrvatski jezik 2 265648
Hrvatski jezik u srednjem vijeku 265857
Hrvatski jezik za neizvorne govornike 1 265655
Hrvatski jezik za neizvorne govornike 2 265656
Hrvatski književni realizam 52542
Hrvatski standardni jezik - fonologija i morfonologija 52515
Hrvatski standardni jezik - morfologija 52520
Hrvatski standardni jezik - sintaksa 52522
Ideologija i književnost 125467
Institucije starije hrvatske književnosti 170280
Intertekstualne veze starije i novije hrvatske književnosti 77907
Ivan Gundulić i hrvatski književni barok 131689
Iz povijesti hrvatske usmene književnosti 69868
Jezik dramskoga teksta 250730
Književna kritika 215606
Književna topografija Dubrovnika 128210
Književnost u nastavi I. 117633
Književnost u nastavi II. 124360
Književnost zapadnog kruga I 131725
Metodički blok i praksa 129246
Metodički blok i praksa 124361
Metodika nastave hrvatskog jezika i književnosti II. 129154
Metodika nastave hrvatskog jezika I. 117632
Metodika nastave hrvatskog jezika I. 225502
Metodika nastave hrvatskog jezika II. 124359
Normativna gramatika u nastavi 225503
Novija hrvatska književnost - čitanje tekstova 133509
Novije analize hrvatske sintakse 235632
Osnove književne analize i interpretacije 265886
Osnove staroslavenskoga jezika 184249
Osnovni pojmovi društveno-humanističkih znanosti 266053
Poetike i politike novije hrvatske književnosti 265866
Popularna kultura i hrvatski roman od socijalizma do tranzicije 80632
Povijesna gramatika hrvatskoga jezika 66335
Povijest hrvatskoga jezika 69564
Pravogovor u nastavi 118123
Pravopisno-gramatičke vježbe 265848
Prijevodne inačice Biblije 118125
Psihoanalitičko čitanje književnosti 266163
Publicistički i medijski diskurz 250755
Ranonovovjekovna hrvatska književnost između estetike i ideologije 77909
Razgovorni jezik i žargon 170292
Rodna lingvistika 250756
Staroslavenski jezik 265856
Stilistički koncepti 160763
Stilističko čitanje pjesme 216731
Stilistika 52525
Stilovi suvremene hrvatske proze 172139
Sustav književnog teksta 160757
Sustav književnoga teksta 265861
Suvremene teorije lirike 235633
Suvremeni hrvatski roman: od stila do diskurza 170295
Svjetska književnost u nastavi 117634
Teorija i poetika hrvatske usmene književnosti 66333
Teorija standardnog jezika 128036
Usmenost, epika, pismo 266035
Uvod u čitanje starije hrvatske književnosti 186251
Uvod u grafostilistiku 131731
Uvod u jezikoslovlje 265854
Uvod u jezikoslovnu kroatistiku 265847
Uvod u materinski i inojezični hrvatski 36469
Uvod u noviju hrvatsku književnost I - 19. stoljeće 52521
Uvod u noviju hrvatsku književnost II - 20. stoljeće 52524
Uvod u slavistiku 265858
Uvod u studij književnosti 265860
Uvod u svjetsku književnost 265872

Prijediplomski studiji
Stari studiji
  1. Kroatistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij
  2. Kroatistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij
Novi i reformirani studiji
  1. Kroatistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij
  2. Kroatistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji
Stari studiji
  1. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
  2. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij

Razdoblje Naziv Opis
2024 - 2028 Hrvatskoglagoljski animalistički leksikon Znanstveni / Ministarstvo znanosti i obrazovanja
2023 - 2027 The Cartography of the Political Novel in Europe (CAPONEU - HORIZON EUROPE) Znanstveni / Europska unija
2022 - 2022 Hrvatski jezik od 1850-ih do 1880-ih Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2022 - 2022 Lik žene i žene autorice u predmodernom interkulturnom kontekstu Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2022 - 2022 Istraživanja jezika i pisma glagoljskih neliturgijskih tekstova II. Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2022 - 2022 Hrvatska književnost i kultura u pripremnom razdoblju hrvatskoga narodnog preporoda (1790- 1835) Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2022 - 2022 Modernizam i avangarda: emancipacija, otpor forme i proizvodnja književnog znanja Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2022 - 2022 Paradigmatski modeli Hrvatskog jezika Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2022 - 2022 Koncept zazornog u hrvatskoj književnosti i kulturi fin de sièclea Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2022 - 2022 Hrvatsko-talijansko-slovenski prijevod djela ‘Ars de statica medicina’ Santorija Santorija (1561–1636) Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2022 - 2026 Rekonstrukcija Kristijanovićeve Biblije Znanstveni / Zaklada Adris
2021 - 2025 Predmoderna hrvatska književnost u europskoj kulturi: kontakti i transferi Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanosti
2021 - 2021 Hrvatski jezik od 1960-ih do 1990-ih Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2021 - 2021 Istraživanja jezika i pisma glagoljskih neliturgijskih tekstova Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2021 - 2021 Paradigmatski modeli Hrvatskog jezika Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2021 - 2021 Ekonomski imaginarij književnog teksta Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2021 - 2021 Primjene književne teorije: strategije i modeli Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2020 - 2020 Hrvatski jezik od 1930-ih do 1960-ih Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2020 - 2021 Opus Jose Krmpotića: priprema kritičkoga izdanja
2020 - 2024 Istraživanje starije hrvatskoglagoljske zborničke baštine Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanosti
2020 - Lingvistička geografija Hrvatske u europskome okružju Znanstveni
2020 - 2018 Prijenos, otpor, palimpsest: re-figuracije teksta Znanstveni / svučilišna potpora
2020 - 2020 Procedure otpora: književna teorija i filologija
2020 - Digitalizacija Arhiva Katedre za hrvatsku usmenu književnost Filozofskoga fakulteta 1 (Usmene priče) Znanstveni
2020 - 2020 Od jezika do stila Znanstveni
2020 - 2020 Digitalizacija zapisa usmenih priča iz Arhiva rukopisne zbirke Katedre za hrvatsku usmenu književnost 1
2020 - Lingvistička geografija Hrvatske u europskome okružju (LinGeH) Znanstveni
2020 - 2021 Kulturni kapital: u književnoj periodici, historiografiji, kritici i interpretaciji Institucionalni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2020 - 2024 Sintaktička i semantička analiza dopuna i dodataka u hrvatskom jeziku (SARGADA, 2019-04-7896) Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanosti
2020 - 2020 Pragmalingvističko istraživanje školskoga diskursa Znanstveni
2019 - 2019 Modernost i transgresivne književne prakse
2019 - 2020 Nakon imperija: refleksije postimperijalnog stanja u srednjoeuropskim književnostima nakon 1918. Znanstveni
2019 - Ignac Kristijanović - zaboravljeni dragulj hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika Znanstveni
2019 - 2020 Kulturni kapital
2019 - 2019 Pragmalingvističko supostavno istraživanje školskoga jezika Znanstveni
2019 - 2020 Odraz crkvenih reformi na arhitektonsku, likovnu i književnu produkciju istočnog Jadrana
2019 - 2019 Hrvatski jezik i jezična politika u 20. stoljeću (3) Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2019 - 2022 lzazovi za društvene i humanističke znanosti: novi studiji i sustav kvalitete Filozofskog fakulteta u Zagrebu Infrastrukturni / Europska unija
2018 - 2020 Istraživanje antroponimije na tlu Hrvatske u XV. stoljeću Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanosti
2018 - 2023 Književne revolucije - LIRE Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanost, IP-2018-01-7020, Hrvatska zaklada za znanosti
2018 - Distant Reading for European Literary History Znanstveni / COST Action CA16204
2018 - 2019 Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji - DOBRO Znanstveni
2018 - 2018 Diskurs o nenormalnosti na prijelazu 19. u 20. stoljeće: lingvokulturološki aspekti Znanstveni
2018 - 2019 Hrvatski A2 - internetski tečaj HIJ-a
2018 - 2018 Povezanost jezičnih odstupanja s promjenama u gramatičkoj normi Znanstveni
2018 - 2018 Transfer, otpor, palimpsest: Refiguracije teksta Znanstveni
2018 - 2023 Europski korijeni moderne Hrvatske: transfer ideja na političkom i kulturnom polju u 18. i 19. stoljeću EuKor Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanosti
2018 - 2018 Pragmalingvističko istraživanje razrednoga diskursa Znanstveni
2018 - 2020 Izrada slogovnika
2018 - 2018 Hrvatski jezik i jezična politika u 20. stoljeću (2) Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2017 - 2020 Općeslavenski lingvistički atlas Znanstveni
2017 - 2017 Pripovjedni žanrovi, verbalni apotropeji i basme (filološki, folkloristički i kulturnoantropološki pristup) Znanstveni / potpora Sveučilišta u Zagrebu
2017 - 2021 Naracije straha: od starih zapisa do nove usmenosti (2017. – 2021.) Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanost
2017 - 2020 Ekonomski temelji hrvatske književnosti Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanost
2017 - 2019 Mrežnik Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje Znanstveni
2017 - 2018 Povijest hrvatskoga jezika od srednjeg vijeka do 21. stoljeća Znanstveni
2017 - 2017 Identifikacija, emancipacija, kontingencija: Suvremene tendencije u književnoj teoriji Znanstveni
2017 - 2018 Derivational Networks from Cross-linguistic Perspective Znanstveni
2017 - 2017 Razredni jezik kao jezik struke u didaktici inih jezika Znanstveni
2017 - 2018 Franjevačka kulturna baština
2017 - 2017 Stilistički repozitorij Znanstveni
2017 - 2018 Identifikacija, emancipacija, kontingencija: suvremene tendencije u znanosti o književnosti
2017 - stilistika.org
2017 - 2017 Hrvatski jezik i jezična politika u 20. stoljeću (1) Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2016 - 2017 CROATICA za djecu i mlade: promicanje hrvatskoga jezika i hrvatske pisane baštine
2016 - 2020 Istraživanje hrvatske dijalektne frazeologije Znanstveni
2016 - 2018 Nenormalni u hrvatskoj kulturi i književnosti na prijelazu 19. i 20. stoljeća Znanstveni
2016 - 2020 Hrvatska dijalektna frazeologija
2016 - 2018 Genetički leksikon - GENETIKON Znanstveni
2016 - 2018 Povijest hrvatskoga jezika Znanstveni
2016 - 2017 Problem opisa gramatičke i pravopisne norme Znanstveni
2016 - 2016 Višejezični rječnik razrednoga jezika Znanstveni
2016 - 2017 Skjavonske bratovštine u Rimu i Veneciji i hrvatski povijesni identiteti
2015 - 2019 Jezik izdanja hrvatske protestantske tiskare u kontekstu književnojezičnih smjernica XVI. st. Znanstveni
2015 - 2019 Postimperijalni narativi u srednjoeuropskim književnostima moderne Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanost, IP-2014-09-2307 POSTIMPERIAL
2015 - 2017 PracticE Cultural Trauma and REestablishin Solid Sovereignties (SPECTRESS) Znanstveni / Europska komisija, FP7
2015 - Sveučilišni repozitorij
2015 - 2017 Digitalizacija zapisa usmenoknjiževnih tekstova Znanstveni / sveučilišna potpora
2014 - 2018 Tekstualne mreže ranonovovjekovne Hrvatske Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanost, IP-2013-11-4785
2014 - 2018 Općeslavenski lingvistički atlas (OLA) i Europski lingvistički atlas (ALE) Znanstveni
2014 - 2016 Epistemološki modeli u hrvatskoj književnoj historiografiji Znanstveni

Naziv Naslov obavijesti Kratak opis obavijesti Poveznica
Mrežne stranice Odsjek za kroatistiku Predstavljanje Odsjeka široj javnosti. http://kroat.ffzg.unizg.hr/
Mrežne stranice Odsjek za kroatistiku - Zagrebačka slavistička škola Predstavljanje široj javnosti. http://www.hrvatskiplus.org/index.php
Facebook Odsjek za kroatistiku - Zagrebačka slavistička škola Predstavljanje široj javnosti. https://www.facebook.com/Zagreba%C4%8Dka-slavisti%C4%8Dka-%C5%A1kola-107789907247630/
Mrežne stranice Odsjek za kroatistiku - Glotodidaktika Predstavljanje široj javnosti. https://pds.ffzg.unizg.hr/glotodidaktika/
Facebook LIRE - HRZZ Predstavljanje djelatnosti na projektu Književne revolucije široj javnosti. https://www.facebook.com/Lire-Hrzz-114034199985141/
Mrežna stranica Ekonomski temelji hrvatske književnosti' Predstavljanje znanstvenoga projekta široj javnosti. https://ethk.ffzg.unizg.hr/
Facebook Međunarodna konferencija o Tinu Ujeviću Predstavljanje znanstvene konferencije. https://www.facebook.com/events/533397353682650
Facebook Književne revolucije Predstavljanje znanstvenoga projekta široj javnosti. https://lireffzg.wordpress.com/
Mrežne stranice Odsjek za kroatistiku - Katedra za stilistiku Stilistički repozitorij http://stilistika.org/index.php
Mrežne stranice 140 godina zagrebačke kroatistike Predstavljanje Odsjeka za kroatistiku široj javnosti. https://140.kroatistika.hr/
Mrežne stranice Časopis Croatica Predstavljanje Odsjeka za kroatistiku široj javnosti. https://casopis-croatica.hr/
Mrežne stranice Predmet: Hrvatski Predstavljanje Odsjeka za kroatistiku široj javnosti. https://www.predmet-hrvatski.com/
Mrežne stranice Odsjek za kroatistiku – Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu Predstavljanje Odsjeka za kroatistiku široj javnosti. https://interkulturni.hr/
Godina Način predstavljanja Promotivni materijali Organizator
2023 Smotra Sveučilišta, promocija Odsjeka za kroatistiku, štandovi FF letak, plakati, posebno izrađeni kviz materalijali i kutije: uberi priču, uberi pjesmu, uberi frazem Odsjek za kroatistiku: Joža Horvat, Marija Malnar Jurišić, Tatjana Pišković
2023 Predstavljanje Odsjeka za kroatistiku na Orijentacijskim danima Filozofskoga fakulteta letak, knjige Filozofski fakultet - Odsjek za kroatistiku - Joža Horvat, Tatjana Pišković, Marija Malnar Jurišić
2022 Smotra sveučilišta- Filozofski fakultet- Odsjek za kroatistiku Knjižica Odsjek za kroatistiku: Marija Malnar Jurišić, Tatjana Pišković
2020 Informacije o Zagrebačkoj slavističkoj školi https://www.hrvatskiplus.org/ Odsjek za kroatistiku
2020 Dopisivanje s budućim studentima. Zrinka Jelaska
2020 Znanstveni skup "500 godina Libra" plakat, knjižica sažetaka; http://libro.ffzg.hr/ Odsjek za kroatistiku, Matica hrvatska
2019 Lektorska radionica Katedre za hrvatski standardni jezik u okviru Dana otvorenih vrata Filozofskoga fakulteta Brošura Odsjek za kroatistiku - Katedra za hrvatski standardni jezik
2019 Predstavljanje aktivnosti Odsjeka za kroatistiku na Danima otvorenih vrata Filozofskog fakulteta - predstavljanje studijskih programa i studentskih aktivnosti, radionice, susret s alumnima, informacije o studijskome programu, načinu studiranja te zapošljivosti, razgovor sa studentima i nastavnicima Kroatistike http://knjiznica.ffzg.unizg.hr/newsletter/dani-otvorenih-vrata-filozofskog-fakulteta-23.-i-24.-veljae-2018?layout=nested Filozofski fakultet - Odsjek za kroatistiku - Katedra za hrvatski standardni jezik
2019 Predstavljanje aktivnosti Odsjeka za kroatistiku u okviru Europske noći istraživača - popularizacijske aktivnosti (radionica glagoljice, kvizovi), susret s alumnima Kroatistike i inojezičnim govornicima hrvatskoga, bivšim polaznicima Croaticuma http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/Novosti_press/Vijesti/Noc_istrazivaca/Noc_istrazivaca_2019_letak_program_final.pdf Ministarstvo znanosti i obrazovanja i dr. (projekt Techno-Past Techno-Future: European Researchers´ Night, Okvirni program EU-a za istraživanje i inovacije Obzor 2020)
2019 Informacije o Zagrebačkoj slavističkoj školi https://www.hrvatskiplus.org/ Odsjek za kroatistiku
2019 Dopisivanje s budućim studentima. Zrinka Jelaska
2019 Promidžba Odsjeka za kroatistiku na Danima otvorenih vrata Filozofskog fakulteta promidžbene brošure Filozofski fakultet SuZ, Odsjek za kroatistiku
2019 Promidžba Odsjeka za kroatistiku na Smotri Sveučilišta u Zagrebu promidžbene brošure Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za kroatistiku
2019 Kroatistički kviz na Danima otvorenih vrata FF-a brošura, poveznica Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2019 Znanstveni skup "Jezik hrvatskih protestantskih izdanja u kontekstu hrvatskih i europskih književnojezičnih koncepcija u 16. stoljeću" plakat; knjižica sažetaka; http://kroat.ffzg.unizg.hr/index.php/novosti/vijesti-i-zbivanja/3183-jezik-hrvatskih-protestantskih-izdanja-u-kontekstu-hrvatskih-i-europskih-knjizevnojezicnih-koncepcija-xvi-stoljeca Odsjek za kroatistiku, Sveučilište u Mariboru
2018 Lektorska radionica Katedre za hrvatski standardni jezik u okviru Dana otvorenih vrata Filozofskoga fakulteta Brošura Odsjek za kroatistiku - Katedra za hrvatski standardni jezik
2018 Predstavljanje aktivnosti Odsjeka za kroatistiku na Danima otvorenih vrata Filozofskog fakulteta - predstavljanje studijskih programa i studentskih aktivnosti, radionice, susret s alumnima, informacije o studijskome programu, načinu studiranja te zapošljivosti, razgovor sa studentima i nastavnicima Kroatistike http://knjiznica.ffzg.unizg.hr/newsletter/dani-otvorenih-vrata-filozofskog-fakulteta-23.-i-24.-veljae-2018?layout=nested Filozofski fakultet - Odsjek za kroatistiku - Katedra za hrvatski standardni jezik
2018 Informacije o Zagrebačkoj slavističkoj školi https://www.hrvatskiplus.org/ Odsjek za kroatistiku
2018 Dopisivanje s budućim studentima. Zrinka Jelaska
2018 Promidžba Odsjeka za kroatistiku na Danima otvorenih vrata Filozofskog fakulteta promidžbene brošure Filozofski fakultet SuZ, Odsjek za kroatistiku
2018 Promidžba Odsjeka za kroatistiku na Smotri Sveučilišta u Zagrebu promidžbene brošure Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za kroatistiku
2018 Zbornik radova sa skupa "Jezik in fabula" objavljen kao e-knjiga na portalu stilistika.org https://stilistika.org/jezik-in-fabula-zbornik-radova Odsjek za kroatistiku, Katedra za stilistiku
2018 kroatistička izložba povodom Dana otvorenih vrata Filozofskoga fakulteta panoi, knjige, letci Odsjek za kroatistiku
2017 Predstavljanje nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti nastavnika, Izložba u povodu Svečanoga kolokvija u čast 70. rođendana profesora Ive Pranjkovića (autori studenti Kroatistike) Plakat, http://kroat.ffzg.unizg.hr/index.php/novosti/vijesti-i-zbivanja/2023-kolokvij-u-cast-70-rodendana-profesora-pranjkovica Odsjek za kroatistiku - Katedra za hrvatski standardni jezik
2017 Informacije o Zagrebačkoj slavističkoj školi https://www.hrvatskiplus.org/ Odsjek za kroatistiku
2017 Dopisivanje s budućim studentima. Zrinka Jelaska
2017 obavijest javnost o objavi zbornika radova sa skupa "Jezik in fabula" u obliku e-knjige https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/u-elektronickoj-knjizi-jezik-in-fabula-hrvatski-pisci-otkrivaju-sto-misle-o-svom-stilu---478572.html Katedra za stilistiku
2017 obavijest na mrežnoj stranici o pokretanju ankete "Jezik in fabula" https://hrvatskodrustvopisaca.hr/hr/novosti/jezik-fabula-pisci-o-jeziku-i-stilu Katedra za stilistiku
2017 promidžba odgovora pisaca na anketu "Jezik in fabula" https://www.politikaplus.com/novost/156460/jezik-in-fabula-elektronicka-knjiga-u-kojoj-pisci-otkrivaju-sto-misle-o-svom-stilu Katedra za stilistiku
2017 promidžba odgovora pisaca na anketu "Jezik in fabula" https://ezadar.net.hr/kultura/2680257/jezik-in-fabula-elektronicka-knjiga-u-kojoj-pisci-otkrivaju-sto-misle-o-svom-stilu/ Katedra za stilistiku
2016 Informacije o Zagrebačkoj slavističkoj školi https://www.hrvatskiplus.org/ Odsjek za kroatistiku
2016 Dopisivanje s budućim studentima. Zrinka Jelaska
Godina Vrsta suradnje ili programa Naslov Organizator Mjesto
2023 Radionica u školi Književno gostovanje povodom Galovićeve jeseni Galovićeva jesen u suradnji s Gimnazijom Fran Galović, Koprivnica Koprivnica
2023 Istraživanje za diplomski rad i održavanje sata Interpretacija i metodički pristup novelama Gordane Gržetić s posebnim naglaskom na novele Druga mat i Dar svetoga Kvirina Dean Slavić, Srednja škola Krk, Upravna škola Zagreb Krk; Zagreb
2023 Istraživanje za diplomski rad i održavanje sata INTERPRETACIJA I METODIČKI PRISTUP MEMOARISTICI: VELJKO BARBIERI, TKO JE SA MNOM PALIO KUKURUZ Ženska opća gimnazija Družbe sestara milosrdnica Zagreb
2022 Članstvo u povjerenstvu za književni natječaj Od Senja do zvijezda Grad Senj Senj
2022 Istraživanje za diplomski rad i održavanje sata Interpretacija i metodički pristup memoaristici: Anto Baković, Dječak s Drine Ženska opća gimnazija Družbe sestara milosrdnica Zagreb
2021 član povjerenstva u općinskom Lidranu za literarne radove okrugli stol sa srednjoškolcima I. gimnazija Zagreb I. gimnazija, Zagreb
2021 Predavanje u sklopu projekta "365 zašto, 365 zato ‐ društvene i humanističke znanosti u svakodnevnom životu" "Kroatistika za gimnazijalce" Odsjek za kroatistiku - Ivan Marković, Igor Marko Gligorić Klasična gimnazija, Zagreb
2021 Predavanje u sklopu projekta "365 zašto, 365 zato ‐ društvene i humanističke znanosti u svakodnevnom životu" "Kroatistika za gimnazijalce" Odsjek za kroatistiku - Ivan Marković, Igor Marko Gligorić Gimnazija Josipa Slavenskog, Čakovec
2021 Predavanje u sklopu projekta "365 zašto, 365 zato ‐ društvene i humanističke znanosti u svakodnevnom životu" "Kroatistika za gimnazijalce" Odsjek za kroatistiku - Ivan Marković, Igor Marko Gligorić Srednja škola Čakovec, Čakovec
2020 Snimanje podcasta s učenicima gimnazije Vladmir Nazor u Zadru u sklopu učeničke emisije ''SvjetoNazor'' Javni govor Gimnazija Vladmir Nazor, Zadar Gimnazija Vladimir Nazor, Zadar
2020 član povjerenstva u općinskom Lidranu za literarne radove okrugli stol sa srednjoškolcima I. gimnazija Zagreb I. gimnazija, Zagreb
2020 Snimanje interpretacije pjesme Majstore ugasi svijeću Slavka Mihalića Škola na daljinu Ministarstvo znanosti i obrazovanja Zagreb
2020 Snimanje interpretacije romana Povratak Filipa Latinovicza Miroslava Krleže Škola na daljinu Ministarstvo znanosti i obrazovanja Zagreb
2019 Predstavljanje aktivnosti Odsjeka za kroatistiku maturantima hrvatskih srednjih škola u okviru Danā otvorenih vrata Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Predstavljanje studijskih programa i studentskih aktivnosti, popularizacijske aktivnosti (radionice), susret maturanata s alumnima, susret sa studentima i nastavnicima, informiranje o studijskome programu, načinu studiranja te zapošljivosti. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2019 književna manifestacija i radionica za srednjoškolce Marinković nas spaja predavanje srednjoškolcima Memorijalna zbirka Ranko Marinković Komiža
2019 član povjerenstva u općinskom Lidranu za literarne radove okrugli stol sa srednjoškolcima I. gimnazija Zagreb I. gimnazija, Zagreb
2019 Organiziranje Dana otvorenih vrata Filozofskog fakuletta Organizacija vizaulnih sadržaja, štanda i informacija o Odsjeku i studiju, razgovori sa srednjoškolcima Filozofski fakultet, Zagreb Zagreb, FF
2018 Predavanje "Kroatistika za gimnazijalce" Predavanje u sklopu projekta "365 zašto, 365 zato ‐ društvene i humanističke znanosti u svakodnevnom životu" Odsjek za kroatistiku - Krešimir Mićanović, Ivan Marković Delnice
2018 Predstavljanje aktivnosti Odsjeka za kroatistiku maturantima hrvatskih srednjih škola u okviru Danā otvorenih vrata Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Predstavljanje studijskih programa i studentskih aktivnosti, popularizacijske aktivnosti (radionice), susret maturanata s alumnima, susret sa studentima i nastavnicima, informiranje o studijskome programu, načinu studiranja te zapošljivosti. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2018 član povjerenstva u općinskom Lidranu za literarne radove okrugli stol sa srednjoškolcima I. gimnazija Zagreb I. gimnazija, Zagreb
2017 član povjerenstva u općinskom Lidranu za literarne radove okrugli stol sa srednjoškolcima I. gimnazija Zagreb I. gimnazija, Zagreb
2016 član povjerenstva u općinskom Lidranu za literarne radove okrugli stol sa srednjoškolcima I. gimnazija Zagreb I. gimnazija, Zagreb
2015 član povjerenstva u općinskom Lidranu za literarne radove okrugli stol sa srednjoškolcima I. gimnazija Zagreb I. gimnazija, Zagreb
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
2022 Postignuća u nacionalnim ispitima Postavljanje razina postignuća u nacionalnim ispitima u osmom razredu u školskoj godini 2021/ 22. iz Hrvatskog jezika. Tanja Kuštović i dr. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Zagreb
2020 Suradnja na izradi Slogovnika. Suradnja s informatičarima FER-a. Zrinka Jelaska Skup stručnjaka. Zagreb
2019 Suradnja Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu i koordinatora projekta Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme Ministarstva znanosti i obrazovanja Procjenjivanje metodičkih preporuka i priručnika iz predmeta Hrvatski jezik Ivana Brković, Ana Ćavar, Iva Nazalević Čučević, Anera Ryznar, Gabrijela Bionda, Davor Nikolić, Igor Marko Gligorić, Andrea Milanko, Suzana Coha, Marko Alerić Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
2019 Popularizacija znanosti Europska noć istraživača, projekt Techno-Past Techno-Future: European Researchersʼ Night (TPTF_ERN) Tanja Kuštović, Iva Nazalević Čučević, Tatjana Pišković, Goranka Šutalo, Andrea Milanko, Ivana Brković, Boris Kuzmić, Marinela Aleksovski, Antonio Juričić Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Odsjek za kroatistiku Zagreb
2019 Suradnja na izradi Slogovnika. Suradnja s informatičarima FER-a. Zrinka Jelaska Skup stručnjaka. Zagreb
2019 organizacija znanstvenih skupova Znanstveni skup "I te gori visokost ide daže pod oblaki: Život na Učki i oko Učke kroz stoljeća" Ivana Eterović, Evelina Rudan Katedra Čakavskoga sabora Lovran, Javna ustanova "Park prirode Učka" Lovran
2017 organizacija znanstvenih skupova Znanstveni skup "Od mora do mora: Uloga mora u svakodnevnom životu Lovrana i Lovranštine nekada i danas" Ivana Eterović Katedra Čakavskoga sabora Lovran Lovran
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
2023 Javno predavanje Zagrebačko kazalište u 18. stoljeću Goranka Šutalo Odsjek za kroatistiku Dubrovnik
2023 Izvođenje obrazovnoga programa (51. hrvatski seminar za strane slaviste) Hrvatska književnost 18. stoljeća; poetički i idejni pluralizam Goranka Šutalo Odsjek za kroatistiku Dubrovnik
2023 Javno predavanje Kritičko slušanje kao temelj kritičkoga dijaloga Davor Nikolić Agencija za odgoj i obrazovanje Šibenik
2023 Javno predavanje Važnost kritičkoga slušanja u debati Davor Nikolić OŠ Sveta Klara, Zagreb (Agencija za odgoj i obrazovanje) Zagreb
2021 popularizacija struke žiriranje u Tportalovu Natječaju za najbolji roman godine Andrea Milanko Tcom Zagreb
2021 Stilistički repozitorij Stilistika.org (portal)http://stilistika.org/index.php Krešimir Bagić, Gabrijela Bionda, Davor Dukić, Nikola Košćak, Ivan Marković, Krešimir Mićanović, Andrea Milanko, Davor Nikolić, Tatjana Pišković, Evelina Rudan, Anera Ryznar, Tvrtko Vuković Katedra za stilistiku, Odsjek za kroatistiku Zagreb
2020 Izdavački rad Uređivanje biblioteke "Thesaurus" izdavačke kuće Disput iz Zagreba. Ivan Marković Odsjek za kroatistiku Zagreb
2020 Izdavački rad Zbornik Zagrebačke slavističke škole. Tvrtko Vuković, Tatjana Pišković, Lana Molvarec, Ivana Brković Odsjek za kroatistiku Zagreb
2020 popularizacija struke žiriranje u Tportalovu Natječaju za najbolji roman godine Andrea Milanko Tcom Zagreb
2020 Uređivanje edicije Drugi smjer Tvrtko Vuković Meandar Zagreb
2020 Izdavački rad Časopis "Croatica" Mateo Žagar (glavni urednik), članovi Odsjeka za kroatistiku (članovi Uredništva) Odsjek za kroatistiku - HFD Zagreb
2020 Stilistički repozitorij Stilistika.org (portal)http://stilistika.org/index.php Krešimir Bagić, Gabrijela Bionda, Davor Dukić, Nikola Košćak, Ivan Marković, Krešimir Mićanović, Andrea Milanko, Davor Nikolić, Tatjana Pišković, Evelina Rudan, Anera Ryznar, Tvrtko Vuković Katedra za stilistiku, Odsjek za kroatistiku Zagreb
2020 Izdavački rad Časopis "Hrvatski: časopis za teoriju i praksu nastave hrvatskoga jezika, književnosti, govornoga i pismenoga izražavanja te medijske kulture" Vlado Pandžić, Ana Ćavar HFD - Odsjek za kroatistiku - Katedra za metodiku hrvatskoga jezika i književnosti Zagreb
2020 Rad u uredništvu biblioteke Stoljeća hrvatske književnosti Matice hrvatske Stoljeća hrvatske književnosti Evelina Rudan, Lahorka Plejić Poje Matica hrvatska Zagreb
2020 Rad u uredništvu odsječkoga časopisa Croatica Evelina Rudan i dr. Odsjek za kroatistiku Zagreb
2020 Sudjelovanje u prosudbenome povjerenstvu na državnoj razini za literarne radove LIDRANO, 2020 Evelina Rudan Agencija za odgoj i obrazovanje Zagreb
2020 Predsjednica krovnog Povjerenstva za literarne, novinarske, radijske i dramske radove LIDRANO 2020 LIDRANO, 2020 Evelina Rudan Agencija za odgoj i obrazovanje Zagreb
2020 Sudjelovanje u radu Povjerenstva za najbolje ljubavno pismo, Klub Čitafora, Knjižnica Sesvete Najljepše ljubavno pismo Evelina Rudan Knjižnica Sesvete, Klub Čitafora Sesvete
2019 Izdavački rad Uređivanje biblioteke "Thesaurus" izdavačke kuće Disput iz Zagreba. Ivan Marković Odsjek za kroatistiku Zagreb
2019 Popularizacija znanosti Dan otvorenih vrata Filozofskog fakulteta u Zagreb Krešimir Mićanović, Bernardina Petrović, Helena Delaš, Edita Hercigonja-Mikšik Filozofski fakultet - Odsjek za kroatistiku Zagreb
2019 Javno predavanje Male riječi i emocije u hrvatskome jeziku Igor Marko Gligorić Odsjek za kroatistiku Dubrovnik
2019 Izvođenje obrazovnoga programa (48. hrvatski seminar za strane slaviste) Svezani riječima - o značenju i uporabi sveza riječi Igor Marko Gligorić Odsjek za kroatistiku Dubrovnik
2019 Javno predavanje Jezik prvoga izdanja zbirke pripovijedaka Pod starimi krovovi Ksavera Šandora Gjalskog Tatjana Pišković Kulturna manifestacija "Dani K. Š. Gjalskog" Zabok
2019 Izdavački rad Zbornik Zagrebačke slavističke škole. Tvrtko Vuković, Tatjana Pišković, Lana Molvarec, Ivana Brković Odsjek za kroatistiku Zagreb
2019 Suradnja u društveno korisnom učenju. Hrvatski kao ini jezik i društveno korisno učenje Zrinka Jelaska, Ranka Đurđević, Jelena Cvitanušić Odsjek za kroatistiku, Centar za društveno korisno učenje Zagreb
2019 Izdavački rad - urednica. Obiteljski idiolekt okomito višejezičnih govornka hrvatskoga. ZrinkaJelaska HFD Zagreb
2019 popularizacija znanosti Noć istraživača Andrea Milanko Odsjek za kroatistiku i Filozofski fakultet u Zagrebu Zagreb
2019 Uređivanje edicije Drugi smjer Tvrtko Vuković Meandar Zagreb
2019 popularizacija znanosti Europska noć istraživača Boris Kuzmić Odsjek za kroatistiku Zagreb
2019 popularizacija znanosti Noć istraživača Tanja Kuštović… Odsjek za kroatistiku Zagreb
2019 popularizacija znanosti Dani otvorenih vrata Tanja Kuštović… Odsjek za kroatistiku Zagreb
2019 Izdavački rad Časopis "Croatica" Mateo Žagar (glavni urednik), članovi Odsjeka za kroatistiku (članovi Uredništva) Odsjek za kroatistiku - HFD Zagreb
2019 Stilistički repozitorij Stilistika.org (portal)http://stilistika.org/index.php Krešimir Bagić, Gabrijela Bionda, Davor Dukić, Nikola Košćak, Ivan Marković, Krešimir Mićanović, Andrea Milanko, Davor Nikolić, Tatjana Pišković, Evelina Rudan, Anera Ryznar, Tvrtko Vuković Katedra za stilistiku, Odsjek za kroatistiku Zagreb
2019 recenziranje metodičkih preporuka u sklopu reforme školstva „Metodičke preporuke za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda predmetnih kurikuluma i međupredmetnih tema za osnovnu i srednju školu" Anera Ryznar, Ivana Brković, Iva Nazalević Čučević, Suzana Coha, Marko Alerić, Ana Ćavar, Gabrijela Puljić Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Odsjek za kroatistiku Zagreb
2019 Izdavački rad Časopis "Hrvatski: časopis za teoriju i praksu nastave hrvatskoga jezika, književnosti, govornoga i pismenoga izražavanja te medijske kulture" Vlado Pandžić, Ana Ćavar HFD - Odsjek za kroatistiku - Katedra za metodiku hrvatskoga jezika i književnosti Zagreb
2019 popularizacija znanosti i umjetnosti i poticanje čitanja (10 dvosatnih radionica godišnje (jednom mjesečno) za učenike različitih osnovnih škola u Zagrebu, radionice se održavaju u Memorijalnom centru Marije Jurić Zagorke) Projekt Čitaj! Čitam da bih pisao, pišem da bih čitao (A. Brnardić, B. Oblučar, M. Pogačar, M. Kirin, Z. Balog, A. škunca) Evelina Rudan Agencija za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo kulture Zagreb
2019 Rad u uredništvu biblioteke Stoljeća hrvatske književnosti Matice hrvatske Stoljeća hrvatske književnosti Evelina Rudan, Lahorka Plejić Poje Matica hrvatska Zagreb
2019 Rad u uredništvu odsječkoga časopisa Croatica Evelina Rudan i dr. Odsjek za kroatistiku Zagreb
2019 Sudjelovanje u prosudbenome povjerenstvu na državnoj razini za literarne radove LIDRANO, 2019 Evelina Rudan Agencija za odgoj i obrazovanje Zagreb, Šibenik
2019 Popularizacija znanosti Studentska radionica ”Planine Petra Zoranića” Dolores Grmača Odsjek za kroatistiku Zadar
2019 Popularizacija znanosti Europska noć istraživača Goranka Šutalo (koordinatorica kroatističke skupine) Odsjek za kroatistiku Zagreb
2018 Izdavački rad Uređivanje biblioteke "Thesaurus" izdavačke kuće Disput iz Zagreba. Ivan Marković Odsjek za kroatistiku Zagreb
2018 Popularizacija znanosti Dan otvorenih vrata Filozofskog fakulteta u Zagreb Krešimir Mićanović, Bernardina Petrović, Helena Delaš, Edita Hercigonja-Mikšik Filozofski fakultet - Odsjek za kroatistiku Zagreb
2018 Izdavački rad Zbornik Zagrebačke slavističke škole. Tvrtko Vuković, Tatjana Pišković, Lana Molvarec, Ivana Brković Odsjek za kroatistiku Zagreb
2018 Suradnja u društveno korisnom učenju. Hrvatski kao ini jezik i društveno korisno učenje Zrinka Jelaska, Ranka Đurđević, Jelena Cvitanušić Odsjek za kroatistiku, Centar za društveno korisno učenje Zagreb
2018 Izdavački rad - urednica. Hrvatsko-njemački rječnik školskoga jezika Zrinka Jelaska HFD Zagreb
2018 Radionica. Važnost i značenje verbalne i neverbalne komunikacije Zrinka Jelaska gimnazija Ljubuški
2018 Javno predavanje Bolest kao metafora Tvrtko Vuković Zagrebačka slavistička škola Dubrovnik
2018 Uređivanje edicije Drugi smjer Tvrtko Vuković Meandar Zagreb
2018 popularizacija znanosti Dani otvorenih vrata Tanja Kuštović… Odsjek za kroatistiku Zagreb
2018 Izdavački rad Časopis "Croatica" Mateo Žagar (glavni urednik), članovi Odsjeka za kroatistiku (članovi Uredništva) Odsjek za kroatistiku - HFD Zagreb
2018 Stilistički repozitorij Stilistika.org (portal)http://stilistika.org/index.php Krešimir Bagić, Gabrijela Bionda, Davor Dukić, Nikola Košćak, Ivan Marković, Krešimir Mićanović, Andrea Milanko, Davor Nikolić, Tatjana Pišković, Evelina Rudan, Anera Ryznar, Tvrtko Vuković Katedra za stilistiku, Odsjek za kroatistiku Zagreb
2018 Izdavački rad Časopis "Hrvatski: časopis za teoriju i praksu nastave hrvatskoga jezika, književnosti, govornoga i pismenoga izražavanja te medijske kulture" Vlado Pandžić, Ana Ćavar HFD - Odsjek za kroatistiku - Katedra za metodiku hrvatskoga jezika i književnosti Zagreb
2018 popularizacija znanosti i umjetnosti i poticanje čitanja (10 dvosatnih radionica godišnje (jednom mjesečno) za učenike različitih osnovnih škola u Zagrebu, radionice se održavaju u Memorijalnom centru Marije Jurić Zagorke) Projekt Čitaj! Čitam da bih pisao, pišem da bih čitao (B. Čegec, I. Slamnig, N. Petrak, S. Mraović, I. Babić, O. Savičević Ivančević, M. Dizdar, S, A. Ewin) Evelina Rudan Agencija za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo kulture Zagreb
2018 Radionica o čitanju i pisanju za učenike srednjih škola (Gimnazija Zabok, Srednja škola Zabok, Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok) u sklopu manifestacije Dani Gjalskoga 2018. Čitaj i piši ili što je Gjalski nama danas? Evelina Rudan Dani Gjalskoga Zabok
2018 Predstavljanje edicije Stoljeća hrvatske književnosti Matice hrvatske Od Marulića do Pupačića Evelina Rudan, Lahorka Plejić Poje Srednja škola Orahovica, Matica hrvatska Zagreb
2018 Rad u uredništvu biblioteke Stoljeća hrvatske književnosti Matice hrvatske Stoljeća hrvatske književnosti Evelina Rudan, Lahorka Plejić Poje Matica hrvatska Zagreb
2018 Rad u uredništvu odsječkoga časopisa Croatica Evelina Rudan i dr. Odsjek za kroatistiku Zagreb
2018 Radionica o usmenim žanrovima i predstavljanje knjige E. Rudan Vile s Učke, Žanr, kontest, izvedba i nadnaravna bića predaja za srednjoškolce I vile i priče…. Evelina Rudan, Lahorka Plejić Poje Gimnazija Sesvete Sesvete
2018 Predavanje na Stručnom skupu za odgajatelje, učitelje i nastavnike iz Vojvodine Od tradicijske do popularne kulture Evelina Rudan Agencija za odgoj i obrazovanje Zagreb
2018 Sudjelovanje u radu Povjerenstva za najbolje ljubavno pismo, Klub Čitafora, Knjižnica Sesvete Najljepše ljubavno pismo Evelina Rudan Knjižnica Sesvete, Klub Čitafora Sesvete
2018 radionica Tečaj za moderatore i komentatore vojnih vježbi Davor Nikolić Obučno središte za međunarodne vojne operacije u Rakitju Rakitje
2018 Popularizacija znanosti Kroatistika za gimnazijalce Krešimir Mićanović, Ivan Marković Filozofski fakultet u Zagrebu Delnice
2017 Izdavački rad Uređivanje biblioteke "Thesaurus" izdavačke kuće Disput iz Zagreba. Ivan Marković Odsjek za kroatistiku Zagreb
2017 Izdavački rad Zbornik Zagrebačke slavističke škole. Tvrtko Vuković, Tatjana Pišković, Lana Molvarec, Ivana Brković Odsjek za kroatistiku Zagreb
2017 Gostovanje u programu Poezija u dvorištu Tvrtko Vuković Centar za knjigu Zagreb
2017 Uređivanje edicije Drugi smjer Tvrtko Vuković Meandar Zagreb
2017 Izdavački rad Časopis "Croatica" Mateo Žagar (glavni urednik), članovi Odsjeka za kroatistiku (članovi Uredništva) Odsjek za kroatistiku - HFD Zagreb
2017 Stilistički repozitorij Stilistika.org (portal)http://stilistika.org/index.php Krešimir Bagić, Gabrijela Bionda, Davor Dukić, Nikola Košćak, Ivan Marković, Krešimir Mićanović, Andrea Milanko, Davor Nikolić, Tatjana Pišković, Evelina Rudan, Anera Ryznar, Tvrtko Vuković Katedra za stilistiku, Odsjek za kroatistiku Zagreb
2017 Izdavački rad Časopis "Hrvatski: časopis za teoriju i praksu nastave hrvatskoga jezika, književnosti, govornoga i pismenoga izražavanja te medijske kulture" Vlado Pandžić, Ana Ćavar HFD - Odsjek za kroatistiku - Katedra za metodiku hrvatskoga jezika i književnosti Zagreb
2017 popularizacija znanosti i umjetnosti i poticanje čitanja (10 dvosatnih radionica godišnje (jednom mjesečno) za učenike različitih osnovnih škola u Zagrebu, radionice se održavaju u Memorijalnom centru Marije Jurić Zagorke) Projekt Čitaj! Čitam da bih pisao, pišem da bih čitao (D. Jagić, K Bagić, T. Ribić, V. Šinjori, N. Galant, D. Načinović, T. Vuković, I. Prtenjača) Evelina Rudan Agencija za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo kulture Zagreb
2017 Radionica o čitanju i pisanju za učenike srednjih škola (Gimnazija Zabok, Srednja škola Zabok, Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok) u sklopu manifestacije Dani Gjalskoga 2017. http://danigjalskog.com/2017/10/zatraviti-poezijom-od-vida-do-nevida/ Evelina Rudan Dani Gjalskoga Zabok
2017 Konzultiranje srednjoškolskoga projekta iz Zavičajne nastave Istarske županije Istraživački projekt Zavičaj duha Pazinskoga kolegija Evelina Rudan Katedra za hrvatsku usmenu književnost Odsjeka za kroatistiku, Zagreb Pazin
2017 Popularizacija znanosti Studentska radionica ”Intertekstualne veze: franjevačke kronike – Andrić – Mlakić” Dolores Grmača Odsjek za kroatistiku Sarajevo
2016 Izdavački rad Uređivanje biblioteke "Thesaurus" izdavačke kuće Disput iz Zagreba. Ivan Marković Odsjek za kroatistiku Zagreb
2016 Izdavački rad Zbornik Zagrebačke slavističke škole. Tvrtko Vuković, Tatjana Pišković, Lana Molvarec, Ivana Brković Odsjek za kroatistiku Zagreb
2016 Popularizacija znanosti - Noć knjige Ivan Matij Škarić - prevoditelj Svetoga Pisma Zrinka Jelaska Knjižnica Postira Postira
2016 Izdavački rad - urednica. Hrvatski kao ini jezik - odabrane teme Zrinka Jelaska HFD Zagreb
2016 Uređivanje edicije Drugi smjer Tvrtko Vuković Meandar Zagreb
2016 Gostovanje u programu Pisci na mreži Tvrtko Vuković Agencija za odgoj i obrazovanje Zagreb
2016 Voditelj ljetne škole Zagrebačka slavistička škola Tvrtko Vuković Zagrebačka slavistička škola Zagreb
2016 Izdavački rad Časopis "Croatica" Mateo Žagar (glavni urednik), članovi Odsjeka za kroatistiku (članovi Uredništva) Odsjek za kroatistiku - HFD Zagreb
2016 Stilistički repozitorij Stilistika.org (portal)http://stilistika.org/index.php Krešimir Bagić, Gabrijela Bionda, Davor Dukić, Nikola Košćak, Ivan Marković, Krešimir Mićanović, Andrea Milanko, Davor Nikolić, Tatjana Pišković, Evelina Rudan, Anera Ryznar, Tvrtko Vuković Katedra za stilistiku, Odsjek za kroatistiku Zagreb
2016 književni proseminar Poetike, stilovi i kontekst suvremene hrvatske proze Nikola Košćak Zagrebačka slavistička škola Dubrovnik
2016 Izdavački rad Časopis "Hrvatski: časopis za teoriju i praksu nastave hrvatskoga jezika, književnosti, govornoga i pismenoga izražavanja te medijske kulture" Vlado Pandžić, Ana Ćavar HFD - Odsjek za kroatistiku - Katedra za metodiku hrvatskoga jezika i književnosti Zagreb
2016 popularizacija znanosti i umjetnosti i poticanje čitanja (10 dvosatnih radionica godišnje (jednom mjesečno) za učenike različitih osnovnih škola u Zagrebu, radionice se održavaju u Memorijalnom centru Marije Jurić Zagorke) Projekt Čitaj! Čitam da bih pisao, pišem da bih čitao (npr. P. Gudelj, V. Parun, T. Bajsić, Z. Balog, M. Mićanović, B. Pasternak, F. Villon) Evelina Rudan Agencija za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo kulture Zagreb
2016 Radionica o čitanju i pisanju za učenike srednjih škola (Gimnazija Zabok, Srednja škola Zabok, Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok) u sklopu manifestacije Dani Gjalskoga 2016. Od književnoga teksta do zvuka i pokreta Evelina Rudan Dani Gjalskoga Zabok
2016 Sudjelovanje u prosudbenome povjerenstvu na gradskoj razini za literarne radove Lidrano 2016, Grad Zagreb Evelina Rudan Agencija za odgoj i obrazovanje Zageb
2016 Sudjelovanje u prosudbenome povjerenstvu na državnoj razini za literarne radove Lidrano 2016, Grad Zagreb Evelina Rudan Agencija za odgoj i obrazovanje Zagreb
2016 Sesvetski pjesnički maraton Evelina Rudan Knjižnica Sesvete Sesvete
219 Sudjelovanje u radu Povjerenstva za najbolje ljubavno pismo, Klub Čitafora, Knjižnica Sesvete Najljepše ljubavno pismo Evelina Rudan Knjižnica Sesvete, Klub Čitafora Sesvete
0 Radionica za učenike Pazinskog kolegija Vile, štrige i pokoji orko, usmene priče oko vas Evelina Rudan Pazinski kolegij, Pazin
Godina Vrsta aktivnosti Sudionici s odsjeka Ostali sudionici Organizator Mjesto
2023 Predstavljanje knjige za javnost: Knjiga kritika: Glas i jeka Marija Kolara izv. prof. dr. sc. Evelina Rudan doc. dr. sc Mario Kolar, dr. sc. fra Ivan Majić Galovićeva jesen, Knjižnica Koprivnica Koprivnica
2023 predstavljnje knjige Dani kositra i jeke Andrijane Kos Lajtman izv. prof. dr. sc. Evelina Rudan Branko Maleš, Ivan Herceg Hrvatsko društvo pisaca Zagreb, Botaničar
2020 predsjednik Povjerenstva za ocjenu radova 16. recitala ljubavne poezije Željke Boc Zrinka Jelaska Općinska knjižnica i čitaonica Marija Bistrica, Radio Marija Bistrica Marija Bistrica
2020 konzultantski rad Ivana Eterović Udruga "Čakavski senjali" Kastav
2019 predsjednik Povjerenstva za ocjenu radova 15. recitala ljubavne poezije Željke Boc Zrinka Jelaska Općinska knjižnica i čitaonica Marija Bistrica, Radio Marija Bistrica Marija Bistrica
2019 konzultantski rad Ivana Eterović Udruga "Čakavski senjali" Kastav
2019 Predstavljanje aktivnosti Odsjeka za kroatistiku u okviru Europske noći istraživača Ministarstvo znanosti i obrazovanja i dr. (projekt Techno-Past Techno-Future: European Researchers´ Night, Okvirni program EU-a za istraživanje i inovacije Obzor 2020) Europski trg, Zagreb
2018 predsjednik Povjerenstva za ocjenu radova 14. recitala ljubavne poezije Željke Boc Zrinka Jelaska Općinska knjižnica i čitaonica Marija Bistrica, Radio Marija Bistrica Marija Bistrica
2018 javno predavanje Marijin veliča - suznačje Zrinka Jelaska Muzej grada Splita Split
2018 javno predavanje Hrvatski biblijski prijevodi Zrinka Jelaska Isusovačka gimnazija Dubrovnik
2017 predsjednik Povjerenstva za ocjenu radova 13. recitala ljubavne poezije Željke Boc Zrinka Jelaska Općinska knjižnica i čitaonica Marija Bistrica, Radio Marija Bistrica Marija Bistrica
2016 predsjednik Povjerenstva za ocjenu radova 12. recitala ljubavne poezije Željke Boc Zrinka Jelaska Općinska knjižnica i čitaonica Marija Bistrica, Radio Marija Bistrica Marija Bistrica
Godina Vrsta aktivnosti Kratak opis aktivnosti Sudionici Mjesto
2028 Uređenje javnog prostora, okoliša škole i dječjeg igrališta Waldorfske škole na Jakuševcu Čišćenje, bojanje, uređenje vta Marina Protrka Štimec Zagreb
2021 Pomaganje stradalima u potresom pogođenim područjima. Prikupljanje novčanih sredstava za studente i nastavnike Odsjeka za kroatistiku, osiguravanje studentske stipendije. Nastavnici Odsjeka za kroatistiku. Zagreb, Petrinja
2020 Uređenje javnog prostora, okoliša škole i dječjeg igrališta Waldorfske škole na Jakuševcu Čišćenje, bojanje, uređenje vta Marina Protrka Štimec Zagreb
2020 vođenje udruge predstavljanje i zastupanje Planinarskog društva „Opatija“ Opatija; organizacija i koordinacija njegova rada te rukovođenje njime Ivana Eterović Opatija
2020 sudjelovanje u planinarskoj izobrazbi organizacija i vođenje male planinarske škole (za djecu) Planinarskog društva „Opatija“ Opatija Ivana Eterović Učka
2020 vođenje društvenih izleta, tura i pohoda organizacija i vođenje planinarskih izleta za djecu i mlade te odrasle Planinarskog društva „Opatija“ Opatija Ivana Eterović Primorsko-goranska županija
2020 akcija zaštite i čišćenja okoliša sudjelovanje u izgradnji, uređivanju, obilježavanju, čuvanju i održavanju planinarskih staza i veznih putova Planinarskog društva „Opatija“ Opatija Ivana Eterović Učka
2020 urednički rad glavna urednica znanstvenoga časopisa Zbornik Lovranšćine, članica Uredništva publicističke biblioteke Lovranska dota Katedre Čakavskoga sabora Lovran Ivana Eterović Lovran
2019 Uređenje javnog prostora, okoliša škole i dječjeg igrališta Waldorfske škole na Jakuševcu Čišćenje, bojanje, uređenje vta Marina Protrka Štimec Zagreb
2019 sudjelovanje u planinarskoj izobrazbi sudjelovanje u općoj planinarskoj školi (za odrasle) Planinarskog društva „Opatija“ Opatija Ivana Eterović Primorsko-goranska županija
2019 vođenje društvenih izleta, tura i pohoda organizacija i vođenje planinarskih izleta za djecu i mlade te odrasle Planinarskog društva „Opatija“ Opatija Ivana Eterović Primorsko-goranska županija
2019 akcija zaštite i čišćenja okoliša sudjelovanje u izgradnji, uređivanju, obilježavanju, čuvanju i održavanju planinarskih staza i veznih putova Planinarskog društva „Opatija“ Opatija Ivana Eterović Učka
2019 poticanje, razvijanje i unapređenje planinarstva i planinarskih djelatnosti promicanje planinarstva putem organizacije i vođenja dana otvorenih vrata, mrežnih stranica, objava u medijima i na druge načine (Planinarsko društvo „Opatija“ Opatija) Ivana Eterović Opatija
2019 urednički rad glavna urednica znanstvenoga časopisa Zbornik Lovranšćine, članica Uredništva književne biblioteke Liburnijski lapiš Katedre Čakavskoga sabora Lovran Ivana Eterović Lovran
2018 vođenje društvenih izleta, tura i pohoda organizacija i vođenje planinarskih izleta za djecu i mlade te odrasle Planinarskog društva „Opatija“ Opatija Ivana Eterović Primorsko-goranska županija
2018 urednički rad članica Uredništva znanstvenoga časopisa Zbornik Lovranšćine Katedre Čakavskoga sabora Lovran Ivana Eterović Lovran
2017 Pomaganje izbjeglicama u hotelu Porin Dijeljenje hrane, sortiranje odjeće, pomaganje učenicima u pisanju zadaće Maša Kolanović Zagreb
2017 Uređenje javnog prostora, okoliša škole i dječjeg igrališta Waldorfske škole na Jakuševcu Čišćenje, bojanje, uređenje vta Marina Protrka Štimec Zagreb
2017 sudjelovanje u planinarskoj izobrazbi sudjelovanje u općoj planinarskoj školi (za odrasle) Planinarskog društva „Opatija“ Opatija Ivana Eterović Primorsko-goranska županija
2017 poticanje, razvijanje i unapređenje planinarstva i planinarskih djelatnosti promicanje planinarstva putem organizacije javnih predavanja, prezentacija, stručnih članaka, mrežnih stranica, objava u medijima i na druge načine (Planinarsko društvo „Opatija“ Opatija) Ivana Eterović Opatija
2017 urednički rad članica Uredništva znanstvenoga časopisa Zbornik Lovranšćine, članica Uredništva književne biblioteke Liburnijski lapiš Katedre Čakavskoga sabora Lovran Ivana Eterović Lovran
2016 Uređenje javnog prostora, okoliša škole i dječjeg igrališta Waldorfske škole na Jakuševcu Čišćenje, bojanje, uređenje vta Marina Protrka Štimec Zagreb
2016 sudjelovanje u planinarskoj izobrazbi organizacija i vođenje male planinarske škole (za djecu) Planinarskog društva „Opatija“ Opatija Ivana Eterović Primorsko-goranska županija
2016 poticanje, razvijanje i unapređenje planinarstva i planinarskih djelatnosti promicanje planinarstva putem organizacije javnih predavanja, prezentacija, stručnih članaka, mrežnih stranica, objava u medijima i na druge načine (Planinarsko društvo „Opatija“ Opatija) Ivana Eterović Opatija
2016 urednički rad članica Uredništva znanstvenoga časopisa Zbornik Lovranšćine, članica Uredništva književne biblioteke Liburnijski lapiš Katedre Čakavskoga sabora Lovran Ivana Eterović Lovran

Godina Naslov Vrsta Organizator Nastavnici Mjesto
2023 Okrugli stol: Kroatistika na Sveučilištu Ivan Franko u Lavovu: 25 godina međunarodni znanstveni skup i proslava jubileja Katedra slavenske filologije Ilarion Svjencickij Filološkoga fakulteta Sveučilišta Ivana Franka u Lavovu Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Mateo Žagar, doc. dr. sc. Ivana Drenjančević, izv. prof. dr. sc Evelina Rudan online iu uživo: Zagreb Filozofski fakultet D-IV i Lavov, Muzej Sveučilišta Ivan Franko
2023 Međunarodni znanstveni kolokvij "Pedeset godina feminističke lingvistike: odjeci u kulturi i društvu" Znanstveni skup Odsjek za kroatistiku i Odsjek za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Tatjana Pišković Zagreb
2023 Dani Marije Jurić zagorke 2023. Rod i mediji: od reprezentacije do konstrukcije zbilje Međunarodni znanstveni skup Centar za ženske studije, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Odjel za komunikologiju, medije i novinarstvo Sveučilišta Sjever Suzana Coha Zagreb
2022 Hrvatski jezik: povijest i uloge nastavnog predmeta Znanstveni (domaći) Odsjek za kroatistiku Hrvatsko filološko društvo (Odjel za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti) Ivana Brković, Suzana Coha, Ana Ćavar, Davor Dukić, Zrinka Jelaska, Ivan Marković, Iva Nazalević, Bernardina Petrović, Lahorka Plejić Poje, Evelina Rudan, Josipa Tomašić, Davor NIkolić, Jelena Cvitanušić. Zagreb
2020 Međunarodni znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik - VII. HIDIS znanstveni (međunarodni) Hrvatsko filološko društvo, Hrvatska matica iseljenika, Odsjek za kroatistiku Ranka Đurđević, Igor Marko Gligorić, Zrinka Jelaska, Iva Nazalević Čučević Zagreb
2020 Desničini susreti: „(Ne)poznati Desnica: prema rukopisnoj ostavštini“ znanstveni (međunarodni) Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije - Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - Hrvatsko društvo pisaca- Srpsko kulturno društvo"Prosvjeta" Suzana Coha Zagreb
2020 500 godina Libra znanstveni (međunarodni) Odsjek za kroatistiku, Matica hrvatska Mateo Žagar, Dolores Grmača, Lahorka Plejić Poje, Ivana Brković, Tomislav Bogdan Zagreb
2020 18th Congress od International Narrative Research znanstveni (međunarodni) Institut za etnologiju i folkloristiku, Katedra za hrvatsku usmenu književnost Odsjeka za kroatistiku, Odsjek za entologiju i kulturnu antropologiju, Evelina Rudan, Davor Nikolić, Josipa Tomašić, Ivana Brković Zagreb
2019 Hrvatski jezik 1950-ih znanstveni (domaći) Odsjek za kroatistiku - Katedra za hrvatski standardni jezik Ivan Marković, Krešimir Mićanović, Iva Nazalević Čučević, Helena Delaš Zagreb
2019 Emocije u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi. 48. seminar Zagrebačke slavističke škole znanstveni, stručni (međunarodni) Odsjek za kroatistiku Tatjana Pišković, Lana Molvarec, Iva Nazalević Čučević, Maša Kolanović Dubrovnik
2019 Znanstveno-stručni skup u povodu 150 godina od prvog broja Vijenca. znanstveno-stručni (domaći) Matica hrvatska - Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Krešimir Mićanović, Lahorka Pleić Poje, Suzana Coha Zagreb
2019 Desničini susreti: „Vladan Desnica i Zagreb 1924-30. i 1945-67.“ znanstveni (međunarodni) Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije; Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Hrvatsko društvo pisaca; Srpsko kulturno društvo"Prosvjeta" Suzana Coha Zagreb
2019 Ekonomija i književnost//Economy and Literature, Zagreb 19. – 20. prosinca 2019, međunarodna znanstvena konferencija znanstveni (međunarodni) Hrvatska zaklada za znanost, Odsjek za kroatistiku Maša Kolanović, Lana Molvarec Zagreb
2019 The Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies znanstveni (međunarodni) The Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Maša Kolanović Zagreb
2019 Svečani kolokvij u čast prof. dr. sc. Miri Menac-Mihalić znanstveni Odsjek za kroatistiku - Katedra za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika Anđela Frančić, Boris Kuzmić, Marija Malnar Jurišić Zagreb
2019 Sedmi hrvatski slavistički kongres znanstveni (s međunarodnim sudjelovanjem) Hrvatski slavistički odbor Hrvatskoga filološkog društva, Odsjek za kroatistiku Bernardina Petrović, Anđela Frančić, Marija Malnar Jurišić, Lana Molvarec, Davor Nikolić, Evelina Rudan, Stipe Botica, Mira Menac-Mihalić, Lahorka Plejić Poje, Mateo Žagar Šibenik
2019 Jezik hrvatskih protestantskih izdanja u kontekstu hrvatskih i europskih književnojezičnih koncepcija XVI. stoljeća znanstveni (međunarodni) Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mariboru Mateo Žagar, Tanja Kuštović, Ivana Eterović Zagreb
2018 Metafore u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi. 47. seminar Zagrebačke slavističke škole znanstveni, stručni (međunarodni) Odsjek za kroatistiku Tatjana Pišković, Ivana Brković, Ana Ćavar, Maša Kolanović Dubrovnik
2018 Hrvatski prijevodi Biblije znanstveni (međunarodni) Odsjek za kroatistiku, HDPL, KBF Zrinka Jelaska, Mateo Žagar, Tanja Kuštović, Ivana Drenjančević, Dean Slavić Zagreb
2018 Desničini susreti: "Zagreb 1924.-1930. i 1945.-1967. Društvo, kultura, svakodnevica" znanstveni (međunarodni) Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije - Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - Hrvatsko društvo pisaca- Srpsko kulturno društvo"Prosvjeta" Suzana Coha Zagreb
2018 Umjetnost i demokracija, međunarodna znanstvena konferencija znanstveni (međunarodni) Odsjek za kroatistiku i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za slavensku filologiju i Fakultet za poljsku i klasičnu filologiju Sveučilišta Adam Mickiewicz u Poznanu Tvrtko Vuković, Lana Molvarec Zagreb
2018 Jezik in fabula znanstveni (domaći) Katedra za stilistiku Odsjeka za kroatistiku Krešimir Bagić, Gabrijela Bionda, Anera Ryznar Zagreb
2018 Tragovi tradicije, znakovi kulture, znanstveni skup povodom 70. rođendana prof. dr. sc. Stipe Botice znanstveni (domaći) Katedra za hrvatsku usmenu književnost Odsjeka za kroatistiku Evelina Rudan, Davor Nikolić, Josipa Tomašić Zagreb
2017 Svečani kolokvij u čast 70. rođendana profesora Ive Pranjkovića znanstveni (međunarodni) Odsjek za kroatistiku - Katedra za hrvatski standardni jezik Krešimir Mićanović, Iva Nazalević Čučević, Helena Delaš Zagreb
2017 Izvedbe roda u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi. 46. seminar Zagrebačke slavističke škole znanstveni, stručni (međunarodni) Odsjek za kroatistiku Tatjana Pišković, Ivana Brković, Ana Ćavar, Maša Kolanović Dubrovnik
2017 Topologies of Thinking: Contents, Positions, and Translations of Contemporary Theory znanstveni (međunarodni) Odsjek za kroatistiku Zrinka Božić, Andrea Milanko, Zvonimir Glavaš Zagreb
2017 Desničini susreti: "Smrt u opusu Vladana Desnice i europskoj kulturi – poetički, povijesni i filozofski aspekti" znanstveni (međunarodni) Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije - Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - Hrvatsko društvo pisaca- Srpsko kulturno društvo"Prosvjeta" Suzana Coha Zagreb
2016 Međunarodni znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik - VI. HIDIS znanstveni (međunarodni) Hrvatsko filološko društvo, Hrvatska matica iseljenika, Odsjek za kroatistiku Jelena Cvitanušić, Igor Marko Gligorić, Zrinka Jelaska, Aida Korajac, Iva Nazalević Čučević Zagreb
2016 Tijelo u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi. 45. seminar Zagrebačke slavističke škole znanstveni, stručni (međunarodni) Odsjek za kroatistiku Tvrtko Vuković, Tatjana Pišković, Lana Molvarec Dubrovnik
2016 Okrugli stol posvećen prof. dr. sc. Vladi Pandžiću znanstveni (međunarodni) Odsjek za kroatistiku Bernardina Petrović, Marko Alerić, Ana Ćavar, Mira Muhoberac Zagreb
2016 Dani Ive Škarića - treća međunarodna konferencija o retorici znanstveni (međunarodni) Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva, Odsjek za fonetiku, Odsjek za kroatistiku Davor Nikolić, Ana Grgić Postira (Brač)
2016 Svečani kolokvij u čast 70. rođendana profesorice Dunje Fališevac znanstveni Odsjek za kroatistiku Tomislav Bogdan, Ivana Brković, Davor Dukić, Dolores Grmača, Lahorka Plejić Poje Zagreb
2016 Matija Divković i kultura pisane riječi franjevaca Bosne Srebrene znanstveni (međunarodni) Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu, Franjevačka teologija u Sarajevu Dolores Grmača, Lahorka Plejić Poje, Ivo Pranjković, Mateo Žagar Zagreb - Sarajevo
Godina Kratak opis Gospodarski subjekt i javni sektor Sudionici s odsjeka
2020 Član Savjeta za jezik i govor HTV Zrinka Jelaska
2020 Član Vijeća za učenje i poučavnje hrvtskoga kao drugoga, stranoga i nasljednoga Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske Zrinka Jelaska
2020 Povjerenstvo za procjenjivanje ispita Ini hrvatski B2 NCVVO Zrinka Jelaska
2020 Priprema stručne podloge za uređenje Informativnog centra Tina Ujevića u Vrgorcu Općina Vrgorac, Ministarstvo kulture Marina Protrka Štimec
2020 Članstvo u uredništvu i recenziranje publikacija na projektu "Zaprešički autori on-line" Knjižnice grada Zagreba, Gradska knjižnica Ante Kovačića, Zaprešić Suzana Coha
2020 Pripreme za izložbu Hrvatski u školi: priča o nastavnom predmetu Hrvatski školski muzej, Galerija Klovićevi Dvori Ana Ćavar, Lahorka Plejić Poje
2019 Član Savjeta za jezik i govor HTV Zrinka Jelaska
2019 Član Vijeća za učenje i poučavnje hrvtskoga kao drugoga, stranoga i nasljednoga Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske Zrinka Jelaska
2019 Povjerenstvo za doradu ispita Ini hrvatski B2 NCVVO Zrinka Jelaska
2019 Povjerenstvo za procjenjivanje ispita Ini hrvatski B2 NCVVO Zrinka Jelaska
2019 Priprema stručne podloge za uređenje Informativnog centra Kuća Petra Predovića u Grabrovnici, suradnja prostornom uređenju Općina Pitomača Marina Protrka Štimec
2019 Članstvo u uredništvu i recenziranje publikacija na projektu "Zaprešički autori on-line" Knjižnice grada Zagreba, Gradska knjižnica Ante Kovačića, Zaprešić Suzana Coha
2019 Pripreme za izložbu Hrvatski u školi: priča o nastavnom predmetu Hrvatski školski muzej, Galerija Klovićevi Dvori Ana Ćavar, Lahorka Plejić Poje
2018 Član Savjeta za jezik i govor HTV Zrinka Jelaska
2018 Član Vijeća za učenje i poučavnje hrvtskoga kao drugoga, stranoga i nasljednoga Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske Zrinka Jelaska
2018 Povjerenstvo za doradu ispita Ini hrvatski B2 NCVVO Zrinka Jelaska
2018 Povjerenstvo za procjenjivanje ispita Ini hrvatski B2 NCVVO Zrinka Jelaska
2018 Članstvo u uredništvu i recenziranje publikacija na projektu "Zaprešički autori on-line" Knjižnice grada Zagreba, Gradska knjižnica Ante Kovačića, Zaprešić Suzana Coha
2017 Član Savjeta za jezik i govor HTV Zrinka Jelaska
2017 Član Vijeća za učenje i poučavnje hrvtskoga kao drugoga, stranoga i nasljednoga Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske Zrinka Jelaska
2017 Povjerenstvo za procjenjivanje ispita Ini hrvatski B2 NCVVO Zrinka Jelaska
2017 Članstvo u uredništvu i recenziranje publikacija na projektu "Zaprešički autori on-line" Knjižnice grada Zagreba, Gradska knjižnica Ante Kovačića, Zaprešić Suzana Coha
2016 Član Savjeta za jezik i govor HTV Zrinka Jelaska
2016 Povjerenstvo za procjenjivanje ispita Ini hrvatski B2 NCVVO Zrinka Jelaska
Godina Autori Naslov Podaci o publikaciji
2022 Gabrijela Bionda Slobodnim stilom - stilistički podcast Lingvazin - magazin za jezik i književnost, IX/2, decembar 2021.
2022 Tatjana Pišković Leksički kronizmi u romanu "U noći" Ksavera Šandora Gjalskog Godišnjak grada Zaboka 2021/2022 (9), str. 58‒70.
2022 Suzana Coha Kolo u kolopleti hrvatskih povijesnih (ne)prilika Kolo, br. 2, str. 127-132.
2022 Suzana Coha 180 godina Matice hrvatske Vijenac, 2022, 729, str. 12-13.
2021 Marko Alerić redoviti stručni članci Odvjetnik (časopis Hrvatske odvjetničke komore)
2021 Suzana Coha "Nema slavnijega Šenoina romana" ili Važno je zvati se Dora Vijenac, 2021, br. 714-716.
2021 Suzana Coha Prosvjetom k slobodi: školstvo i nastava hrvatskoga u oblikovanju modernoga hrvatskoga nacionalnog identiteta Ana Ćavar; Lahorka Plejić-Poje (ur.): Predmet: Hrvatski. Katalog, FF Press, Hrvatski školski muzej, Zagreb.
2020 Tatjana Pišković Kako se mijenjao jezik zbirke pripovijedaka Pod starimi krovovi Ksavera Šandora Gjalskog Godišnjak grada Zaboka 2018/2019, 6/7, 68-78
2020 Bernardina Petrović Jezikoslovne i književne teme u prvih sedam brojeva časopisa Luč (2012. - 2019.) Luč : časopi Ogranka Matice hrvatske u Velikoj Gorici, 121-126.
2020 Zrinka Jelaska Predgovor Hod se nastavlja 17, 5-10
2020 Zrinka Jelaska Slikovnica HODOŠAŠĆE SA SVETIMA Lađa, 1
2020 Suzana Coha „Riječ unaprijed: 150 godina od prvoga broja Vijenca“ (s Goranom Galićem) Kolo, XXX (2020), 1, str. 75-76.
2020 Suzana Coha „Frangešova Povijest hrvatske književnosti i oko nje“ Hrvatska revija, XX (2020), br. 1, str. 3-8.
2020 Suzana Coha „O značenju i recepciji Stanka Vraza u povijesti hrvatske književnosti“ Kolo, XXX (2020), br. 3, str. 70-82.
2020 Mateo Žagar Cvijet s filološkog razmeđa (Antonija Zaradija Kiš, Marinka Šimić: Cvijet kreposti...) Vijenac 697, 16
2020 Marko Alerić redoviti stručni članci Odvjetnik (časopis Hrvatske odvjetničke komore)
2020 Evelina Rudan Lidrano, predgovor Lidrano. Zbornik učeničkih radova
2019 Zrinka Jelaska Predgovor Hod se nastavlja 16, 5-10
2019 Zrinka Jelaska Prikaz knjige Kolajna šutnje Lađa
2019 Zvonimir Glavaš Urit, ergo est maz.hr (http://www.maz.hr/2019/05/03/urit-ergo-est/)
2019 Suzana Coha „Vijenac 150 1869-2019. Knjižnica HAZU 6. lipnja-17. srpnja 2019“ katalog izložbe
2019 Suzana Coha „Vienac – središnji medij hrvatske kulture 19. stoljeća“ Vijenac, 19. prosinca 2019, br. 673-674, str. 18-19.
2019 Mateo Žagar Arhitekt nacionalne filologije. O 90. rođendanu akademika Eduarda Hercigonje Vijenac 667, 13.
2019 Marko Alerić redoviti stručni članci Odvjetnik (časopis Hrvatske odvjetničke komore)
2019 Marko Alerić Jeziku nije svejedno Vijenac 672
2019 Slavić, Dean Nada na dnu poraza, Književna analiza biblijskih tekstova kao korizmeni poticaj Glas koncila, 17. ožujka 2019. , str. 11.
2019 Slavić, Dean Zlo može dobivati bitke, ali ne i rat, Književna analiza biblijskih tekstova Glas koncila, 24. ožujka 2019. , str. 11.
2019 Slavić, Dean Odabrane kroatističke teme; Tihomil Maštrović: Kroatološki ogledi, Leykam International, Zagreb 2017. Kolo, 2 / 2019. https://www.matica.hr/kolo/581/odabrane-kroatisticke-teme-29278/
2018 Bernardina Petrović Govorne poteškoće, disfluentnost i odstupanja od hrvatske pravogovorne norme Godišnjak za kulturu, umjetnost i društvena pitanja Ogranka Matice hrvatske u Vinkovcima, 35, 43-62.
2018 Zrinka Jelaska Predgovor Hod se nastavlja 15, 5-10
2018 Andrea Milanko Otoke je uvijek trebalo izmišljati https://www.matica.hr/hr/556/otoke-je-uvijek-trebalo-izmisljati-28377/
2018 Maša Kolanović 'Future of Popular Geopolitics: Croatia, Affective Nationalism and the World Cup'' E-International Relations'', https://www.e-ir.info/2018/10/30/future-of-popular-geopolitics-croatia-affective-nationalism-and-the-world-cup/
2018 Suzana Coha "Predgovor" Marija Pilić: Iskliznuća, Knjižnice grada Zagreba, Gradska knjižnica Ante Kovačića, Zaprešić, 2018.
2018 Marko Alerić redoviti stručni članci Odvjetnik (časopis Hrvatske odvjetničke komore)
2017 Bernardina Petrović Reforma nije kurikularna Kašić : časopis za učitelje hrvatskoga jezika, god. I, br. 1, 186-188.
2017 Zrinka Jelaska Predgovor Hod se nastavlja 14, 5-10
2017 Zvonimir Glavaš NaRodna partija šaha Libela - portal o rodu, spolu i demokraciji (https://www.libela.org/sa-stavom/9104-narodna-partija-saha/)
2017 Andrea Milanko Pjesnik s kravatom: lirika Nikice Petraka https://www.matica.hr/hr/531/pjesnik-s-kravatom-lirika-nikice-petraka-27474/
2017 Suzana Coha "Kristian David Župan: Isklesani stihovi" Knjižnice grada Zagreba, Gradska knjižnica Ante Kovačića, Zaprešić, str. 81-83
2017 Mateo Žagar Učitelj staroslavenske riječi (Stjepan Damjanović) Bašćina 18, 48-51
2017 Mateo Žagar Novo ruho stare filologije“, prikaz knjige Vuka Tadije Barbarića „Nastajanje i jezično oblikovanje hrvatskih lekcionara“ Vijenac 602, 10
2017 Marko Alerić redoviti stručni članci Odvjetnik (časopis Hrvatske odvjetničke komore)
2016 Tatjana Pišković Jezik ne može živjeti pod pritiskom Vijenac: književni list za umjetnost, kulturu i znanost, 571, 18-19
2016 Zrinka Jelaska Predgovor Hod se nastavlja 13, 5-10
2016 Andrea Milanko Matoš, Kranjčević i negativna pedagogija https://www.matica.hr/hr/480/matos-kranjcevic-i-negativna-pedagogija-25642/
2016 Ana Ćavar O znanstvenim i stručnim doprinosima profesora dr. sc. Vlade Pandžića Susreti, X, 10: 275-279
2016 Marko Alerić redoviti stručni članci Odvjetnik (časopis Hrvatske odvjetničke komore)
2016 Slavić, Dean Uputnik za istrjebitelje, u povodu prijedloga tzv. Kurikuluma https://narod.hr/kultura/izv-prof-dr-sc-dean-slavic-prijedlog-kurikuluma-uputnik-za-istrjebitelje
2016 Gabrijela Puljić Uvod u forenzičku stilistiku https://stilistika.org/uvod-u-forenzicku-stilistiku
2015 Marko Alerić redoviti stručni članci Odvjetnik (časopis Hrvatske odvjetničke komore)
2014 Marko Alerić redoviti stručni članci Odvjetnik (časopis Hrvatske odvjetničke komore)
Godina Vrsta Organizator Naslov Nastavnici s odsjeka
2023 znanstveno- popularno predavanje Samostan franjevaca trećoredaca na Ksaveru Pravilo pape Nikole IV. (1289) u hrvatskoglagoljskom prijepisu iz 16. stoljeća Tanja Kuštović
2023 popularno predavanje OŠ Voltino Večer hrvatskog jezika u OŠ Voltino Goranka Šutalo i Tanja Kuštović
2023 Suradnja s muzejom Franjevci trećoredci u Portu Postavljanje muzeja u Portu Tanja Kuštović
2023 znanstveno- popularno predavanje Društvo prijatelja glagoljice Istraživači hrvatskoga glagoljaštva: Rudolf Strohal i Josip Vončina Tanja Kuštović
2023 znanstveno- popularno predavanje Društvo prijatelja glagoljice Misal po zakonu rimskoga dvora: izvornik i pretisak Tanja Kuštović
2023 znanstveno- popularno predavanje Društvo prijatelja glagoljice Istraživači hrvatskoga glagoljaštva: Rudolf Strohal i Josip Vončina Tanja Kuštović
2023 znanstveno- popularno predavanje Društvo prijatelja glagoljice Istraživači hrvatskoga glagoljaštva: Rudolf Strohal i Josip Vončina Tanja Kuštović
2023 znanstveno- popularno predavanje Društvo prijatelja glagoljice Istraživači hrvatskoga glagoljaštva: Rudolf Strohal i Josip Vončina Tanja Kuštović
2023 Popularizacija Odsjeka za kroatistiku Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za kroatistiku Smotra Sveučilišta u Zagrebu Joža Horvat, Marija Malnar Jurišić, Tatjana Pišković
2023 predstavljanje zbornika Matica hrvatska Predstavljanje zbornika Doba književnosti u povodu 75. rođendana Pavla Pavličića Suzana Coha
2023 predstavljanje knjige Cvijete Pavlović "Doba književnosti" Matica hrvatska Drugi festival knjige u Matici Hrvatskoj
2023 predstavljanje knjige Matica hrvatska Promocija knjige Slavko Kolar: Izabrana djela (prir. M. Kolar) Suzana Coha
2023 popularno-znanstveno predavanje Pučko otvoreno učilište, Krapina Zanimljivosti iz života i djelovanja Ljudedvita Gaja Suzana Coha
2023 znanstveno-popularno predavanje Gradska knjižnica Čazma Slavko Kolar (prir.): Izabrana djela, Matica hrvatska, 2023. Suzana Coha
2022 znanstveno- popularno predavanje Župna crkva sv. Josipa Radnika u Belišću Dan hrvatske glagoljice i glagoljaštva "Imala si knjige i nauke od Ćirila i Metoda ruke", predavanje o hrvatskom glagoljaštvu, 22.2.2022. Tanja Kuštović
2022 Okrugli stol o Ignacu Kristijanoviću Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Okrugli stol u sklopu projekta Ignac Kristijanović – zaboravljeni dragulj hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika (voditeljica Barbara Štebih Golub) Ignac Kristijanović u kontekstu pučke književnosti Josipa Tomašić Jurić
2022 Popularizacija Odsjeka za kroatistiku Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za koratistiku Smotra Sveučilišta u Zagrebu nastavnici: Marija Malnar Jurišić, Tatjana Pišković, Anđela Frančić, Tanja Kuštović; studenti: Anamarija Mrkonjić, Juraj Matej Kovač
2022 Javna tribina Matica hrvatska Lingvistika s povodom: Rod u jeziku, društvu i kulturi Tatjana Pišković
2022 Izložba u Dubrovniku, Etnografski muzej Rupe, 26. 8. 2022. - 27. 9. 2022. Zagrebačka slavistička škola, Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta, Hrvatski školski muzej, Dubrovački muzeji, Hrvatsko filološko društvo Predmet: Hrvatski Ana Ćavar, Lahorka Plejić Poje
2021 Predavanje u povodu aktivnosti školske knjižnice u Godini čitanja 2021. Srednja škola "Vladimir Nazor" Čabar Crtice o čabarskim govorima Marija Malnar Jurišić
2021 Popularizacijsko predavanje. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Klasična gimnazija, Zagreb. Kroatistika za gimnazijalce Ivan Marković
2021 Popularizacijsko predavanje. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Gimnazija Josipa Slavenskog, Čakovec. Kroatistika za gimnazijalce Ivan Marković
2021 Popularizacijsko predavanje. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Srednja škola Čakovec, Čakovec. Kroatistika za gimnazijalce Ivan Marković
2021 Izložba u Galeriji Klovićevi dvori 9. 11. 2021. - 16. 1. 2022. Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Predmet: Hrvatski Ana Ćavar, Lahorka Plejić Poje
2020 Član programskoga odbora HDPL Godišnji skup HDPL Zrinka Jelaska
2020 Član programskoga odbora FFZG, MZOS SIH Zrinka Jelaska
2020 Sudjelovanje na okruglom stolu ''Nastavi priču'' - zbirci priča nastale na temelju fragmenata tekstova zatvorenica u Ženskoj kaznionici u Požegi, Zagreb, 25. 11. 2020. preko platforme Zoom Udruga Skribonauti 'Nastavi priču'' Maša Kolanović
2020 Izlaganje na okruglom stolu: ''Language/Translation in Crisis: Panel discussion with Chelsi West Ohueri, Masa Kolanovic, Meghan Forbes, Jennifer Zoble'', okrugli stol Sveučilište Texas u Austinu Language/Translation in Crisis Maša Kolanović
2020 Javno predavanje: ''New Moral and Affective Economy of Capitalism on the Ruins of Yugoslav Socialism: Three Cultural Patterns'', 9. listopada 2020. Sveučilište Texas u Austinu preko platforme Zoom New Moral and Affective Economy of Capitalism on the Ruins of Yugoslav Socialism: Three Cultural Patterns Maša Kolanović
2020 Izlaganje na okruglom stolu ''Women's Writes discussion'' preko platforme Zoom, 9. rujna preko platforme Zoom Inicijativa ''Women's Writers in Conversation'' Women's Writes today Maša Kolanović
2020 predstavljanje knjige Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Stoljeće Priča iz davnine, ur. A. Kos-Lajtman; S. Lovrić-Kralj; N. Kujundžić Suzana Coha
2020 Škola za život HTV Zapis popa Martinca Tanja Kuštović
2020 Škola za život HTV Ljetopis popa Dukljanina Tanja Kuštović
2020 Druga večer poezije i vina Matica hrvatska i Veleučilište u Požegi Komentar pjesama pristiglih na natječaj Krešimir Bagić
2020 Predstavljanje knjige Nakladni zavod Globus Željko Bujas: Novi englesko-hrvatski rječnik Davor Nikolić
2020 Predstavljanje knjige. Knjižnica u Imotskome HFD Zrinka Jelaska
2020 Predstavljanje knjige. Ston HFD Zrinka Jelaska
2019 Promocija knjige Disput, Zagreb Josip Silić, "Dihotomije" Ivan Marković, Ivo Pranjković, Krešimir Mićanović
2019 Hrvatska standardnojezična norma u suvremenome kontekstu Matica hrvatska Dani hrvatskoga jezika Igor Marko Gligorić
2019 Jezik kao konstitutivni element identiteta Matica hrvatska Predstavljanje časopisa Gradovrh Igor Marko Gligorić
2019 Tribina Jezik i stil Ksavera Šandora Gjalskog Kulturna manifestacija "Dani K. Š. Gjalskog" "Jezik prvoga izdanja zbirke pripovijedaka Pod starimi krovovi Ksavera Šandora Gjalskog" Tatjana Pišković
2019 Projekt Techno-Past Techno-Future: European Researchersʼ Night (TPTF_ERN) Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Odsjek za kroatistiku Europska noć istraživača Tanja Kuštović, Iva Nazalević Čučević, Tatjana Pišković, Goranka Šutalo, Andrea Milanko, Ivana Brković, Boris Kuzmić, Marinela Aleksovski, Antonio Juričić
2019 Član programskoga odbora HDPL Godišnji skup HDPL Zrinka Jelaska
2019 Član programskoga odbora FFZG, MZOS SIH Zrinka Jelaska
2019 'Ekonomija i emocije'', izlaganje na radionici ''Kapitalizam i hrvatska književnost'', Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 23. svibnja 2019. Projekt ''Ekonomski temelji hrvatske književnosti'' Hrvatske zaklade za znanost 'Kapitalizam i hrvatska književnost'' Maša Kolanović, Lana Molvarec, Ivana Drenjančević
2019 izlaganje na radionici ''Kapitalizam i hrvatska književnost'', Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 23. svibnja 2019. Projekt ''Ekonomski temelji hrvatske književnosti'' Hrvatske zaklade za znanost Turizam, ekonomija i kultura Lana Molvarec, Maša Kolanović, Ivana Drenjančević
2019 javno predavanje Memorijalna zbirka Ranko Marinković Čitati Kiklopa danas: Što nam književnost može reći o svijetu? Lana Molvarec
2019 javno predavanje/okrugli stol Društvo hrvatskih književnika, Centar za kulturu Vrgorac Predstavljanje stručne podloge projekta preuređenja Kule Tina Ujevića o Vrgorcu Marina Protrka Štimec
2019 okrugli stol Književnost i revolucija, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 19. rujna 2019. Projekt ''Književnost i revolucija'' Hrvatske zaklade za znanost Naslijeđe avangarde u književnosti i kulturi Marina Protrka Štimec, Zvonimir Glavaš
2019 predstavljanje knjige Matica hrvatska Ivan Mažuranić: Sabrana djela, prir. B. Petrač Suzana Coha
2019 književna tribina; predavanje Matica hrvatska, Ogranak Zabok Povijest i književnost u povijesnim romanima K. Š. Gjalskog Suzana Coha
2019 predavanje Matica hrvatska Književnost i glazba u razdoblju hrvatskoga narodnog preporoda Suzana Coha
2019 predstavljanje knjige Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Leksikografski zavod Miroslav Krleža Intelektualac, kultura, reforma. Ivan Mažuranić i njegovo vrijeme, ur. D. Čepulo; T. Rogić-Musa; D. Roksandić Suzana Coha
2019 Plenarno predavanje Pedagoški zavod Vojvodine Vrijednost humanistike ili zašto je studij književnosti danas važniji nego ikad Tvrtko Vuković
2019 Okrugli stol Ogranak Matice hrvatske u Čabru Čabarski govori danas Marija Malnar Jurišić
2019 Tribina Kulturni centar Travno Tribina: Vidljivi i nevidljivi Gorani uz Lujzijansku cestu (u sklopu 53. međunarodne smotre folklora, Zagreb) Marija Malnar Jurišić
2019 Pjesnička škola u prirodi Srednja škola u Maruševcu Radionica poezije Krešimir Bagić
2019 Na Trnju sa zvijezdama KGZ - Knjižnica Savica Razgovor s piscem Tomislavom Zajecom Gabrijela Puljić, Anera Ryznar
2019 Na Trnju sa zvijezdama KGZ - Knjižnica Savica Razgovor s piscem Lukom Bekavcem Gabrijela Puljić, Anera Ryznar
2019 Dani europske baštine Ministarstvo kulture, Institut za etnologiju i folkloristiku, Filozofski fakultet Usmene priče u Hrvatskoj kao dio europske baštine i svjetske znanstvene mreže Evelina Rudan
2019 Predstavljanje knjige Biakova, Knjižnica Bogdana Ogrizovića Darija Žilić, Svanuća Evelina Rudan
2019 Predstavljanje knjige Mendar medija, Knjižnica Bogdana Ogrizovića Mateja Jurčević, Žene iz Altamire Evelina Rudan
2019 Predstavljanje knjige Matica hrvatska Ivana Mažuranić, Izabrana djela, SHK, prir. B. Petrač Evelina Rudan
2019 Pulski dani eseja Pulski dani eseja, Istarski ogranak DHK Kad je filologija bila STEM Evelina Rudan
2019 Okrugli stol Matica hrvatska u Istri Matica hrvatska, Pula Čakavski sabor i druge delicije Evelina Rudan
2019 Predstavljanje knjige. Filozofski fakultet SuZ HFD Zrinka Jelaska
2018 Promocija knjige Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci Lada Badurina, "Pravopisne studije" Krešimir Mićanović
2018 Dani hrvatskoga jezika (predavanje) CROATICA ZA DJECU I MLADE: promicanje hrvatskoga jezika i hrvatske pisane baštine Imena kao pravopisni problem Bernardina Petrović
2018 Radionica Kako predavati genetiku na hrvatskome jeziku? Hrvatsko biološko društvo : PRIMATEH Centar za unaprjeđenje obrazovanja iz područja prirodoslovlja Hrvatsko genetičko nazivlje Bernardina Petrović
2018 Tribina Matice hrvatske Matica hrvatska Biblijski tekstovi na hrvatskome jezikku Zrinka Jelaska
2018 Predavanje i radionica Županija zapadnohercegovačka Poučavati hrvatskomu književnomu jeziku u svim predmetima osnovne škole Zrinka Jelaska
2018 Predavanje i radionica Visoka pedagoška škola Eisenstadt Značenje i red riječi u hrvatskome Zrinka Jelaska
2018 Radionica Škola Ljubuški Raznovrsnost poučavanja i procjenjivanja Zrinka Jelaska
2018 Predavanje AZOO Jezik i poučavanje - važnost i izazovi Zrinka Jelaska
2018 Predavanje AZOO Teškoće u razumijevanju vjeronaučnih sadržaja - primjeri biblijskoga teksta Zrinka Jelaska
2018 Predavanje Odjel za fonetiku HFD-a Umna slika fonema Zrinka Jelaska
2018 Predavanje AZOO Poticanje čitanja kao nadahnuće tumačenja svijeta i vjere Zrinka Jelaska
2018 Član programskoga odbora HDPL Godišnji skup HDPL Zrinka Jelaska
2018 Predsjednik programskoga odbora HFD Hrvatski prijevodi Biblije Zrinka Jelaska
2018 Član programskoga odbora FFZG, MZOS SIH Zrinka Jelaska
2018 Izlaganje ''Economy, Literature and Art: Creating Value and Meaning'' na radionici: ''Economy and Art: Why We Need Humanities in Understanding Economy'', Sveučilište Sorbona, Pariz, Francuska, 5. listopada 2018. Projekt ''Ekonomski temelji hrvatske književnosti'' Hrvatske zaklade za znanost i Sveučilište Sorbonna Economy, Literature and Art: Creating Value and Meaning Maša Kolanović, Lana Molvarec
2018 Izlaganje na okruglom stolu ''Jugoslovanska kultura med socializmom in kapitalizmom: skozi oči izgubljene Generacije'', Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti /Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Ljubljana, Slovenija, 20. rujna, 2018. Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti Jugoslovanska kultura između socijalizma i kapitalizma Maša Kolanović
2018 Javno predavanje ''Kako se kalio kapitalizam? Moralna i afektivna ekonomija hrvatske kulture devedesetih godina 20. st.'', Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, 25. svibnja 2018. Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Kako se kalio kapitalizam? Moralna i afektivna ekonomija hrvatske kulture devedesetih godina 20. st. Maša Kolanović
2018 Izlaganje na okruglom stolu ''The Cultural Life of Capitalism: Key Problems and Assumptions'', izlaganje zajedno s D. Jelača, Okrugli stol: The Cultural Life of Capitalism: (Post)Socialism and its Other, Columbia University, New York, SAD, 5. travnja 2018. Columbia University, New York, SAD The Cultural Life of Capitalism: Key Problems and Assumptions Maša Kolanović
2018 Izlaganje na radionici: ''Moralna i afektivna ekonomija hrvatske kulture devedesetih godina XX. st. : kako se kalio imaginarij kapitalizma'', radionica ''Ekonomija i hrvatska književnost: izazov metodologije i primijenjenog čitanja'', Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 26. siječnja 2018. Projekt ''Ekonomski temelji hrvatske književnosti'' Hrvatske zaklade za znanost Moralna i afektivna ekonomija hrvatske kulture devedesetih godina XX. st. : kako se kalio imaginarij kapitalizma Maša Kolanović, Lana Molvarec, Ivana Drenjančević
2018 Izlaganje na okruglom stolu: "Kulturalni život kapitalizma u Jugoslaviji", Institut za etnologiju i folkloristiku, 12. lipnja 2018. Institut za etnologiju i folkloristiku "Kulturalni život kapitalizma u Jugoslaviji" Maša Kolanović
2018 književna tribina ZKM Čitanje kazališta: Pješčane bombe, junaci ili o prijateljstvu Lana Molvarec
2018 javno predavanje Odsjek za kroatistiku Heroj na putu: mitologija, kontrakultura, self-help, pozvano predavanje na 47. seminaru Zagrebačke slavističke škole, Dubrovnik 2018. Lana Molvarec
2018 izlaganje na radionici ''Ekonomija i hrvatska književnost: izazov metodologije i primijenjenog čitanja'', Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 26. siječnja 2018. Projekt ''Ekonomski temelji hrvatske književnosti'' Hrvatske zaklade za znanost Od šegrta do proletera: konstrukcija klase u hrvatskom dječjem romanu (1895-1937) Maša Kolanović, Lana Molvarec, Ivana Drenjančević, Anera Ryznar
2018 izlaganje na radionici: ''Economy and Art: Why We Need Humanities in Understanding Economy'', Sveučilište Sorbona, Pariz, Francuska, 5. listopada 2018. Projekt ''Ekonomski temelji hrvatske književnosti'' Hrvatske zaklade za znanost Class and Liminality in Early 20th Century Literature: Urban Spaces and Bohemia in Tin Ujević’s Prose Maša Kolanović, Lana Molvarec
2018 javno predavanje Pučko otvoreno učilište Imotski Fortisova i Ogrizovićeva Hasanaginica: govor i šutnja Marina Protrka Štimec
2018 predstavljanje knjige Matica hrvatska Izabrana Djela Ivana Trnskog, ur. Katica Čorkalo-Jermić Marina Protrka; Suzana Coha
2018 predstavljanje knjige Centar za komparativnohistorijske studije; Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Društvo hrvatskih književnika; Srpsko kulturno društvo Prosvjeta Smrt u opusu Vladana Desnice i europskoj kulturi: poetički, povijesni i filozofski aspekti. Zbornik radova s Desničinih susreta 2017. , ur. I. Cvijović-Javorina; D. Roksandić Suzana Coha
2018 predstavljanje knjige Institut za etnologiju i folkloristiku Ajla Demiragić: Ratni narativi bosanskohercegovačkih spisateljica Suzana Coha
2018 Pozvano predavanje Srednja škola Čakovec Pogled u hrvatsku ojkonimiju Anđela Frančić
2018 predavanje Gradska knjižnica i čitaonica „Viktor Car Emin“, Opatija Putovima glagoljice Ivana Eterović
2018 Tribina Hrvatskoga slova, četvrtak 6. prosinca 2018. Hrvatska kulturna zaklada Biblija: Knjiga o Jobu - prijedlog za Uputnik (kurikul) Dean Slavić
2018 Pjesnička škola u prirodi Srednja škola u Maruševcu Radionica poezije Krešimir Bagić
2018 Naracija nacije Gradska knjižnica "I. G. Kovačić", Karlovac Razgovor o knjizi "Naracija nacije" Borisa Škvorca Krešimir Bagić
2018 Predstavljanje knjige HAZU Klementina Batina, Aspekti ženskog autorstva u ranoj hrvatskoj etnologiji i folkloristici Evelina Rudan
2018 Predstavljanje knjige Naklada Jesenski i Turk Gabrijela Kišiček: Retorika i politika Davor Nikolić
2018 Popularizacijsko predavanje. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Srednja škola Delnice, Delnice. Kroatistika za gimnazijalce Ivan Marković
2017 Promocija knjige Matica hrvatska, Zagreb "Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika 1967–2017", prir. Marko Samardžija Krešimir Mićanović
2017 Promocija knjige Naklada Jesenski i Turk, Zagreb Ivo Žanić, "Jezična republika" Krešimir Mićanović
2017 Godišnja skupština Hrvatskoga filološkog društva Hrvatsko filološko društvo Sintaktička negacija u hrvatskome i makedonskome jeziku Iva Nazalević Čučević
2017 Zagrebački lingvistički krug Hrvatsko filološko društvo O nekim osobitostima rečenične negacije u hrvatskome jeziku Iva Nazalević Čučević
2017 Dani hrvatskoga jezika (predavanje) CROATICA ZA DJECU I MLADE: promicanje hrvatskoga jezika i hrvatske pisane baštine Hrvatski standardni jezik u suvremenim komunikacijskim izazovima Bernardina Petrović
2017 Okrugli stol Hrvatski jezik u Karlovcu - neiscrpna baština Ogranak Matice hrvatske u Karlovcu i Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić" Karlovac Jezična i komunikacijska obilježja psovke u hrvatskome jeziku Bernardina Petrović
2017 Predavanje i seminar Nacionalno sveučilište Ivan Franko u Lavovu Naglasni sustav hrvatskoga jezika Zrinka Jelaska
2017 Predavanje i seminar Nacionalno sveučilište Ivan Franko u Lavovu Nastajanje riječi u tvorbeni načini u hrvatskome Zrinka Jelaska
2017 Predavanje i seminar Nacionalno sveučilište Ivan Franko u Lavovu Usvajanje materinskoga i učenje stranoga jezika Zrinka Jelaska
2017 Predavanje i seminar Nacionalno sveučilište Ivan Franko u Lavovu Utjecaj iskustva na ovladavanje hrvatskim kao stranim jezikom Zrinka Jelaska
2017 Predavanje AZOO Jezik i poučavanje - važnost i izazovi Zrinka Jelaska
2017 Predavanje AZOO Teškoće u razumijevanju vjeronaučnih sadržaja - primjeri biblijskoga teksta Zrinka Jelaska
2017 Član programskoga odbora FFZG, MZOS SIH Zrinka Jelaska
2017 Član programskoga odbora HDPL LInguaDOC Zrinka Jelaska
2017 Cliofest - Dan povijesti Filozofski fakultet Osijek Odjeci Oktobarske revolucije Zvonimir Glavaš
2017 Javno predavanje Trinity College Dublin A Metaphor For Capitalism Rethinking Geopolitical Imagination of ‘America’ in Yugoslav Cold War Culture Maša Kolanović
2017 Javno predavanje Trinity College Dublin ’’Between YU and EU’’ Cultural Narratives on Socialism in Shaping Croatian Identity in Transition Maša Kolanović
2017 književna tribina Odsjek za kroatistiku razgovor s književnikom Kristianom Novakom na 46. seminaru za strane slaviste Zagrebačke slavističke škole Lana Molvarec
2017 Javno predavanje Agencije za odgoj i obrazovanje povodom stručnog usavršavanja nastavnika Ujevićeva Kolajna Tvrtko Vuković
2017 Predavanje i radionica u okviru projekta Croatica za djecu i mlade Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec Iz povijesti hrvatskoga jezika Anđela Frančić
2017 Glazbeno-scenski recital s tekstovima Tina Ujevića "Štednja očiju i moje naočari" Odsjek za kroatistiku Štednja očiju i moje naočari Marina Protrka Štimec
2017 Izložba Odsjek za kroatistiku - Knjižnica FF Prva izdanja tekstova i prijevoda Tina Ujevića Marina Protrka Štimec
2017 predavanje Gimnazija Eugena Kumičića, Opatija Putovima glagoljice Ivana Eterović
2017 Sedamnaesti susreti pjesnika HILE, Vukovar 6-9, srpnja 2017. Ogranak matice Hrvatkse u Vinkovcima; Franjevački samostan u Vukovaru; Ogranak Matice hrvatske u Vukovaru; Hrvatska Matica Iseljenika, podružnica Vukovar, Hrvatska izvandomovinska lirika, New York Predstavljanje pjesnika HILE Dean Slavić
2017 Predstavljanje romana "Spori odron" Mihaele Gašpar Đukić Knjižnica Bogdana Ogrizovića, Zagreb Usmeni esej o knjizi Krešimir Bagić
2017 Tribina Hrvatskog kluba Hrvatski klub u Budimpešti Razgovor o poeziji i hrvatskoj književnosti Krešimir Bagić
2017 Književna večer posvećena Froli Traktoristi Šokačko sijelo Županja Šokački stil Frole Traktoriste Krešimir Bagić
2017 Književni petak Knjižnice grada Zagreba Dijalekt sada i ovdjehttps://zadovoljna.dnevnik.hr/clanak/knjizevni-petak-novu-sezonu-otvara-zanimljiva-tema-o-dijalektu---491532.html; https://ravnododna.com/event/knjizevni-petak-dijalekt-sada-i-ovdje-kristian-novak-evelina-rudan-i-sladan-lipovec/; https://mvinfo.hr/clanak/knjizevni-petak-dijalekt-sada-i-ovdje Evelina Rudan
2017 Predavanja za javnost Državni arhiv Pazin Od terena do arhiva - svi životi usmenih priča u Istri Evelina Rudan
2017 Tribina, Dom umirovljenika za starije i nemoćne Hvatsko drušvo pisaca Živi glasovi i sječanje Evelina Rudan
2017 Predstavljanje knjige Hrvatska sveučilišna naklada, Knjižnica Bogdana Ogrizovića Evelina Rudan: Vile s Učke. Žanr, kontekst, izvedba i nadnaravna bića predaja Evelina Rudan, Davor Nikolić
2017 Predstavljanje zbornika radova Franjevačka teologija u Sarajevu Matija Divković i kultura pisane riječi I. i II. Dolores Grmača, Lahorka Plejić Poje
2017 predavanje Turistička zajednica Ugljan Glagoljica na Ugljanu- Lukoran Tanja Kuštović
2016 Promocija knjige Filozofski fakultet u Zagrebu, Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica Povijest hrvatskoga jezika. 4. knjiga: 19. stoljeće Krešimir Mićanović
2016 Promocija knjige Disput, Zagreb Dalibor Brozović, "Jezik današnji 1965–1968." Krešimir Mićanović
2016 Dani hrvatskoga jezika (predavanje) CROATICA ZA DJECU I MLADE: promicanje hrvatskoga jezika i hrvatske pisane baštine Sklonidba imena u hrvatskome jeziku Bernardina Petrović
2016 Okrugli stol Strip u lektiri Pučko otvoreno učilište Velika Gorica Šegrt Hlapić u vidokrugu Mate Lovrića Bernardina Petrović
2016 Član programskoga odbora HFD Istraživanje govora Zrinka Jelaska
2016 Član programskoga odbora FFZG, MZOS SIH Zrinka Jelaska
2016 Član programskoga odbora HDPL LInguaDOC Zrinka Jelaska
2016 Javno predavanje ''Amerika'' i drugovi: prvost Sjedinjenih Američkih Država i trećost Jugoslavije, pozvano predavanje na 44. seminaru Zagrebačke slavističke škole, Dubrovnik, kolovoz 2016. Odsjek za kroatistiku 'Amerika'' i drugovi: prvost Sjedinjenih Američkih Država i trećost Jugoslavije'' Maša Kolanović
2016 predstavljanje knjige Društvo hrvatskih pisaca Mario Kolar: Između tradicijie i subverzije: časopis Kaj i hrvatska postmoderna Suzana Coha
2016 Javno predavanje Matica hrvatska Nenormalni. Normalizacijska kultura 19. stoljeća i hrvatska književnost fin de sièclea, pozvano predavanje, Matica hrvatska, Odjel za književnost, Zagreb 2016. Tvrtko Vuković
2016 Predavanje u okviru projekta Croatica za djecu i mlade Srednja škola Novska Iz povijesti hrvatskoga jezika Anđela Frančić
2016 Predavanje i radionica u okviru Festivala znanosti Srednja škola "Vladimir Nazor" Čabar Kako sačuvati naše kaj? Marija Malnar Jurišić
2016 Predavanje Srednja škola Delnice Dijalektalna frazeologija Marija Malnar Jurišić
2016 22. Sa(n)jam knjiga u Istri Udruga Sa(n)jam knjige u Istri/ Castropola Razgovor o knjizi "Uvod u suvremenu hrvatsku književnost" Krešimir Bagić
2016 Predstavljanje projekta Filozofski fakultet Osijek Projekt Cvelferica psimo književnosti, znanosti i kulture, autora: S, Jukić, G. Rema, R. Pšihistal i I. Trojana Evelina Rudan
2016 Predstavljanje knjige pjesmarice don Filipa Banića, prir. Tanja Perić Polonijo Matica hrvatska i Klub Poljičana Narodne pjesme iz Donjeg Doca, Srijana i Biska Evelina Rudan
2016 Predstavljanje knjige Društvo hrvatskih književnika Ivan Babić, Pogledi Evelina Rudan, Krešimir Bagić
2016 Predstavljanje knjige Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu, Franjevačka teologija u Sarajevu Sabrana djela fra Matije Divkovića Dolores Grmača, Lahorka Plejić Poje
Godina Medij Emisija Naslov teme Nastavnici
2023 HTV1 Dobro jutro, Hrvatska Dan hrvatske glagoljice Tanja Kuštović
2023 Laudato tv Izdvojeno https://youtu.be/Tm_mPjW_a1c Pravilo pape Nikole IV. (1298.) u hrvatskoglagoljskom prijepisu iz 16. stoljeća Tanja Kuštović
2023 Hrvatska televizija Globalna Hrvatska Ljudevit Gaj Suzana Coha
2022 HTV1 Dobro jutro, Hrvatska Dan hrvatske glagoljice i glagoljaštva Tanja Kuštović
2022 Televizija Osijek Dan hrvatske glagoljice obilježen u Belišću Dan hrvatske glagoljice, https://youtu.be/m6mkRw7YvwU Tanja Kuštović
2022 zoom- skup, https://www.youtube.com/watch?v=GlQ0nLFLz6I Pero- preša- zaslon O knjizi Istraživači hrvatskoga glagoljaštva I. Tanja Kuštović
2022 stilistika.org podcast Slobodnim stilom Deveta - stilistika susreće Saru Renar Gabrijela Bionda
2022 stilistika.org podcast Slobodnim stilom Jedanaesta - stilistika susreće Ivu Žanića Gabrijela Bionda
2022 stilistika.org podcast Slobodnim stilom Trinaesta - stilistika susreće Alena Brleka Gabrijela Bionda
2022 stilistika.org podcast Slobodnim stilom Petnaesta - stilistika susreće Tomislava Zajeca Gabrijela Bionda
2022 stilistika.org podcast Slobodnim stilom Sedamnaesta - stilistika susreće Kandžiju Gabrijela Bionda
2022 stilistika.org podcast Slobodnim stilom Devetnaesta - stilistika susreće Ivanu Bodrožić Gabrijela Bionda
2022 Hrvatska televizija – Treći program Bilješke o jeziku Ignac Kristijanović, kajkavac do kraja Josipa Tomašić Jurić, Suzana Coha
2022 stilistika.org podcast Slobodnim stilom stilistika & Ljubica Letinić (aplikacija s audio knjigama book&zvook)
2022 SoundCloud podcast Bliski susreti jezične vrste Podcasting, stilistika i medijski jezik. Gabrijela Bionda
2022 video razgovor O hrvatskome jeziku Odjela za jezikoslovlje Matice hrvatske O hrvatskim narječjima Marija Malnar Jurišić
2022 Hrvatska televizija Ljudevit Gaj Ljudevit Gaj Suzana Coha
2022 Hrvatska televizija Rodu o jeziku Petar Preradović Suzana Coha; Marina Protrka Štimec
2021 Hrvatski radio - Treći program Kozmopolis - književnost u kontekstu priređivanje različitih književnoznanstvenih i stručnih tema, mjesečno 1-2 emisije Suzana Coha
2021 Hrvatska televizija - Prvi program Kultura s nogu Razgovor o poeziji Josipa Severa Krešimir Bagić
2021 stilistika.org podcast Slobodnim stilom Prva - stilistika susreće retoriku Gabrijela Bionda
2021 stilistika.org podcast Slobodnim stilom Treća - stilistika susreće Kristiana Novaka Gabrijela Bionda
2021 stilistika.org podcast Slobodnim stilom Peta - stilistika susreće Dinu Vukelić Gabrijela Bionda
2021 stilistika.org podcast Slobodnim stilom Sedma - gozbe i proslave u književnosti Gabrijela Bionda
2021 HRT ‒ Radio Dubrovnik Dnevnik 49. seminar Zagrebačke slavističke škole Tatjana Pišković
2021 Hrvatski radio ‒ Prvi program Jutarnja kronika 49. seminar Zagrebačke slavističke škole Tatjana Pišković
2021 Hrvatski radio ‒ Prvi program Uvijek prvi 49. seminar Zagrebačke slavističke škole Tatjana Pišković
2021 Hrvatski radio ‒ Prvi program Aktualno u 17 49. seminar Zagrebačke slavističke škole Tatjana Pišković
2021 HRT ‒ Prvi program Vijesti iz kulture 49. seminar Zagrebačke slavističke škole Tatjana Pišković
2021 HRT ‒ Radio Dubrovnik Plavi razgovori 49. seminar Zagrebačke slavističke škole Tatjana Pišković
2020 Radio Beograd 2 Oko Balkana O romanu Filipa Florijana i nagradi T-portala Andrea Milanko
2020 Hrvatski radio - Treći program Mikrokozmi Moralna kritika kapitalizma Maša Kolanović
2020 Hrvatska televizija - Prvi program Kultura s nogu O Pipi Dugoj Čarapi Lana Molvarec
2020 Hrvatski radio - Treći program Kozmopolis - književnost u kontekstu priređivanje različitih književnoznanstvenih i stručnih tema, mjesečno 1-2 emisije Suzana Coha
2020 Hrvatska televizija Dobro jutro, Hrvatska Naš hrvatski (redovita tjedna rubrika) Marko Alerić
2020 Hrvatski radio - Radio Sljeme Hrvatski naš svagdašnji redovita tjedna emisija Marko Alerić
2020 Hrvatski radio - Treći program Bibliovizor Prikaz knjige "Otvaranje i zatvaranje usta" Ernsta Jandla Krešimir Bagić
2020 Hrvatska televizija - Treći program Art a la carte Jezik književnosti Krešimir Bagić
2020 Hrvatski radio - Treći program Kozmopolis – književnost u kontekstu esej Identitet i kulturno pamćenje u Cvitu razgovora naroda i jezika iliričkoga aliti rvackoga Filipa Grabovca, autorice G. Šutalo i J. Tomašić Josipa Tomašić, Goranka Šutalo
2020 Hrvatski radio - Treći program Kozmopolis – književnost u kontekstu esej Prikazi ljubavi u usmenoj književnosti Istri, balade, epske pjesme i priče Evelina Rudan
2020 Hrvatska radiotelevizija – Prvi program Mir i dobro Sveti Jeronim Dolores Grmača
2019 Hrvatski radio - Treći program Kozmos i etos Emisija posvećena akademiku Marku Samardžiji Krešimir Mićanović
2019 Srednja.hr Članak "Muljaža oko lektire" izjava novinaru Krešimir Mićanović
2019 Hrvatski radio - Dubrovnik Zrcalo vremena Zagrebačka slavistička škola Igor Marko Gligorić
2019 Hrvatska radiotelevizija Glas domovine Hrvatski kao ini jezik Igor Marko Gligorić
2019 Z1 televizija Riječ na riječ Hrvatski jezik u domovini i inozemstvu Igor Marko Gligorić
2019 Hrvatski radio - Prvi program Dnevne novosti 48. seminar Zagrebačke slavističke škole Tatjana Pišković
2019 Hrvatski radio - Prvi program Dnevnik 48. seminar Zagrebačke slavističke škole Tatjana Pišković
2019 Hrvatski radio - Radio Dubrovnik Dnevnik 48. seminar Zagrebačke slavističke škole Tatjana Pišković
2019 Hrvatski radio - Radio Dubrovnik Plavi razgovori 48. seminar Zagrebačke slavističke škole Tatjana Pišković
2019 Hrvatski radio - Prvi program Aktualno u 17 48. seminar Zagrebačke slavističke škole Tatjana Pišković
2019 Hrvatski radio - Prvi program Jutarnja kronika 48. seminar Zagrebačke slavističke škole Tatjana Pišković
2019 Hrvatski radio - Prvi program Kronika dana 48. seminar Zagrebačke slavističke škole Tatjana Pišković
2019 Hrvatska televizija Dnevnik 48. seminar Zagrebačke slavističke škole Tatjana Pišković
2019 Hrvatska televizija Vijesti iz kulture 48. seminar Zagrebačke slavističke škole Tatjana Pišković
2019 Hrvatska televizija Županijska panorama 48. seminar Zagrebačke slavističke škole Tatjana Pišković
2019 Hrvatski katolički radio Dnevnik 48. seminar Zagrebačke slavističke škole Tatjana Pišković
2019 Hrvatski katolički radio Kulturne minute 48. seminar Zagrebačke slavističke škole Tatjana Pišković
2019 Radio Sljeme CroAsan O Pričama iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić Lana Molvarec
2019 Hrvatski radio - Treći program O Kiklopu Ranka Marinkovića Lana Molvarec
2019 Hrvatska televizija Hrvatski velikani O Mariji Jurić Zagorki Suzana Coha
2019 Hrvatska televizija Svečana akademija u povodu 150 godina Vijenca, emisija - izravni prijenos revizija sinopsisa emisije Suzana Coha
2019 Hrvatski radio - Treći program Kozmopolis - književnost u kontekstu priređivanje različitih književnoznanstvenih i stručnih tema, mjesečno 1-2 emisije Suzana Coha
2019 Hrvatska radiotelevizija Bilješke o jeziku Govori Gorskoga kotara / Čabarski govori Marija Malnar Jurišić
2019 Hrvatska televizija Dobro jutro, Hrvatska Naš hrvatski (redovita tjedna rubrika) Marko Alerić
2019 Hrvatska televizija Hrvatska za pet Marko Alerić
2019 Hrvatski radio - Radio Sljeme Hrvatski naš svagdašnji redovita tjedna emisija Marko Alerić
2019 Hrvatski radio - Treći program Bibliovizor Prikaz knjige "Kasno ljeto" Danijela Dragojevića Krešimir Bagić
2019 Hrvatski radio - Zadar U objektivu Razgovor Krešimir Bagić
2019 Hrvatski radio - Treći program Bibliovizor Prikaz knjige "Trošenje nade" Ernesta Fišera Krešimir Bagić
2019 Hrvatski radio - Treći program Bibliovizor Silićevo supostavljanje suprotstavljenih pojmova Gabrijela Puljić
2019 Hrvatski radio - Treći program Bibliovizor Potencijalnost u ograničenju Gabrijela Puljić
2019 Hrvatski radio - Prvi program Jezik i predrasude Humor u zidnjacima Josipa Tomašić
2019 Radio Sljeme CroAsan Temelji žanra, razgovor o zborniku Evelina Rudan
2019 Hrvatski radio - Treći program Kozmopolis – književnost u kontekstu Zvukovi književnosti: ideja fonetskoga strukturalizma od antike do strukturalizma Davor Nikolić
2019 Hrvatski radio - Prvi program Jezik i predrasude Vicevi: prošlost i sadašnjost žanra Davor Nikolić
2019 Hrvatski radio - Prvi program Jezik i predrasude Jezični vicevi Davor Nikolić
2019 Hrvatski radio – Prvi program Mali radio vjeronauk Suze sina razmetnoga Ivana Gundulića Dolores Grmača
2018 Školske novine, Zagreb tema broja: Podcjenjujemo li vlastiti jezik izjava novinaru Krešimir Mićanović
2018 Hrvatska televizija Vijesti iz kulture 47. seminar Zagrebačke slavističke škole Tatjana Pišković
2018 Hrvatska televizija Dobro jutro, Hrvatska 47. seminar Zagrebačke slavističke škole Tatjana Pišković
2018 Hrvatski radio - Radio Dubrovnik Plavi razgovori 47. seminar Zagrebačke slavističke škole Tatjana Pišković
2018 Hrvatski radio - Radio Dubrovnik Dnevnik 47. seminar Zagrebačke slavističke škole Tatjana Pišković
2018 Soundset Ragusa Vijesti 47. seminar Zagrebačke slavističke škole Tatjana Pišković
2018 Hrvatski radio - Glas Hrvatske Hrvatima izvan domovine 47. seminar Zagrebačke slavističke škole Tatjana Pišković
2018 Hrvatski radio - Prvi program Dnevnik 47. seminar Zagrebačke slavističke škole Tatjana Pišković
2018 Radio Ljubuški Vijesti Hrvatski jezik u školi Zrinka Jelaska
2018 Hrvatski radio - Treći program Panorama Aleksandar Flaker: ''Bez linije Holandija - Kanada 1951'' Maša Kolanović
2018 Hrvatska televizija - Treći program Art a la carte Ivan Kušan i dječja književnost Lana Molvarec
2018 Mreža TV Dečko, dama i Ana O knjizi Kartografije identiteta Lana Molvarec
2018 Hrvatska televizija Kutija slova Emisija o Tinu Ujeviću Marina Protrka Štimec
2018 Hrvatska televizija - Treći program Art a la carte Putopisi u hrvatskoj književnosti Marina Protrka Štimec
2018 Hrvatski radio - Treći program Kozmopolis - književnost u kontekstu priređivanje različitih književnoznanstvenih i stručnih tema, mjesečno 1-2 emisije Suzana Coha
2018 Yammat.FM (snimanje za potrebe provedbe projekta emitiranja programa iz različitih gradova) o govorima Rijeke, Splita, Osijeka, Dubrovnika Marija Malnar Jurišić
2018 Hrvatska radiotelevizija Hrvatski velikani O imenu Leopold Bogdan Mandić Anđela Frančić
2018 Hrvatski radio - Treći program Kozmopolis Vinodolski zakon Tanja Kuštović
2018 Hrvatski radio - Radio Sljeme Hrvatski naš svagdašnji redovita tjedna emisija Marko Alerić
2018 Hrvatski radio - Dubrovnik Zrcalo vremena Razgovor o Zagrebačkoj slavističkoj školi Krešimir Bagić
2018 Radio Sljeme CroAsan Biblija i hrvatska tradicijska kultura Davor Nikolić
2018 Hrvatska radiotelevizija Dobar dan, Hrvatska gostovanja o kulturi javnoga govora Davor Nikolić
2018 Hrvatska radiotelevizija Školski sat Bajke i dječje stvaralaštvo Davor Nikolić
2018 Hrvatska radiotelevizija Kod nas doma Kultura čitanja (scenarij i nastup) Davor Nikolić
2018 Hrvatska radiotelevizija Kod nas doma Ljubavne teme u književnosti (scenarij i nastup) Davor Nikolić
2018 Hrvatska radiotelevizija Kod nas doma Karneval i folklor (scenarij i nastup) Davor Nikolić
2018 Hrvatska radiotelevizija Kod nas doma Žensko pismo (scenarij i nastup) Davor Nikolić
2018 Hrvatska radiotelevizija Kod nas doma Biblijski motivi u književnosti (scenarij i nastup) Davor Nikolić
2017 Radio Beograd 2 Oko Balkana O aktivnostima Zagrebačke slavističke škole Tatjana Pišković
2017 Slobodna Dalmacija Rubrika Kultura Muška dominacija odavno je prevladana Tatjana Pišković
2017 Hrvatska televizija Vijesti iz kulture 46. seminar Zagrebačke slavističke škole Tatjana Pišković
2017 Hrvatski radio - Prvi program Dnevne novosti 46. seminar Zagrebačke slavističke škole Tatjana Pišković
2017 Hrvatski radio - Radio Dubrovnik Dnevnik 46. seminar Zagrebačke slavističke škole Tatjana Pišković
2017 Soundset Ragusa Vijesti 46. seminar Zagrebačke slavističke škole Tatjana Pišković
2017 Hrvatska televizija - Treći program Art a la carte: Čemu poezija Antun Branko Šimić Andrea Milanko
2017 Hrvatski radio - Treći program Kozmopolis - književnost u kontekstu priređivanje različitih književnoznanstvenih i stručnih tema, mjesečno 1-2 emisije Suzana Coha
2017 Hrvatska radiotelevizija Mađarski tragovi u Međimurju Mađarski tragovi u međimurskim imenima Anđela Frančić
2017 Tportal Intervju o konferenciji o Tinu Ujeviću https://www.tportal.hr/kultura/clanak/popularnost-ujevica-je-na-razini-kulta-ali-ga-treba-prestati-svoditi-na-pjesnika-boema-20171116/print Marina Protrka Štimec
2017 Hrvatski radio - Radio Sljeme Hrvatski naš svagdašnji redovita tjedna emisija Marko Alerić
2017 Radio Sljeme CroAsan Zidnjaci Josipa Tomašić
2017 HRT - Treći program Art a la carte Emisija o Zvani Črnji, https://www.zagreb.info/ritam-grad/kultura/je-li-pjesnistvo-getoizirano-ne-propustite-emisiju-o-poeziji-i-film-o-pjesniku-zvani-crnji/162156/ Evelina Rudan
2017 Radio Sljeme CroAsan Badnja zdravica Evelina Rudan
2017 HRT Obrazovni program Na vrh jezika Dej mi, Boćže, joči sokolove Evelina Rduan
2017 Hrvatska radiotelevizija Kod nas doma gostovanje u emisiji o strahu u književnim žanrovima Evelina Rudan
2017 Hrvatski radio - Prvi program Jezik i predrasude Antonomazija i kulturno pamćenje Davor Nikolić
2017 Hrvatska radiotelevizija Jezik za svakoga gostovanja o kulturi javnoga govora Davor Nikolić
2017 Hrvatska radiotelevizija Kod nas doma Priča (scenarij i nastup) Davor Nikolić
2017 Hrvatska radiotelevizija Kod nas doma Strah i književnostn (scenarij i nastup) Davor Nikolić
2016 Hrvatska televizija Jezik za svakoga Vrijeme u jeziku Tatjana Pišković
2016 Hrvatska televizija Jezik za svakoga Feministička kritika jezika Tatjana Pišković
2016 Hrvatski radio - Treći program Kozmopolis - književnost u kontekstu Narcizam u zapadnoeuropskoj književnosti i kulturi Andrea Milanko
2016 Radio Sljeme CroAsan O Antunu Gustavu Matošu Suzana Coha
2016 Hrvatski radio - Treći program Kozmopolis - književnost u kontekstu priređivanje različitih književnoznanstvenih i stručnih tema, mjesečno 1-2 emisije Suzana Coha
2016 Pisci na mreži Pisci na mreži u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje Razgovor o interpretaciji lirike Tvrtko Vuković
2016 Hrvatski radio - Radio Sljeme Hrvatski naš svagdašnji redovita tjedna emisija Marko Alerić
2016 HTV 1, Odašiljba (emisija) Pola ure kulture, 18. travnja 2016 Subesjeda (intervju) s Brankom Kamenski o prijedlogu tzv. kurikuluma za Hrvatski jezik Kurikulum za Hrvatski jezik Dean Slavić
2016 Hrvatski radio - Prvi program Kutija slova Razgovor o knjizi "Uvod u suvremenu hrvatsku književnost" Krešimir Bagić
2016 T-Portal Zašto sam Arsena i Štulića stavio uz rame suvremenim piscima (intervju) Krešimir Bagić
2016 Jutarnji list Razgovor o kurikulumu s argumentima trenutačno nije moguć (intervju) Krešimir Bagić
2016 Večernji list Devedesete je lakše voljeti iz daljine, trebalo je vremena da sagledamo što su nam te godine uzele, a što donijele (intervju) Krešimir Bagić
2016 Hrvatska radiotelevizija HRT Magazin Znate li što su zidnjaci? Josipa Tomašić
2015 Hrvatski radio - Radio Sljeme Hrvatski naš svagdašnji redovita tjedna emisija Marko Alerić
2014 Hrvatski radio - Radio Sljeme Hrvatski naš svagdašnji redovita tjedna emisija Marko Alerić
2013 Hrvatski radio - Radio Sljeme Hrvatski naš svagdašnji redovita tjedna emisija Marko Alerić
2012 Hrvatski radio - Radio Sljeme Hrvatski naš svagdašnji redovita tjedna emisija Marko Alerić
2011 Hrvatski radio - Radio Sljeme Hrvatski naš svagdašnji redovita tjedna emisija Marko Alerić
2010 Hrvatski radio - Radio Sljeme Hrvatski naš svagdašnji redovita tjedna emisija Marko Alerić
2009 Hrvatski radio - Radio Sljeme Hrvatski naš svagdašnji redovita tjedna emisija Marko Alerić
2008 Hrvatski radio - Radio Sljeme Hrvatski naš svagdašnji redovita tjedna emisija Marko Alerić
2007 Hrvatski radio - Radio Sljeme Hrvatski naš svagdašnji redovita tjedna emisija Marko Alerić