Naziv
Odsjek za kroatistiku
Lokacija
Pročelnik
dr.sc. Krešimir Mićanović, red. prof.
Povjerenica za kvalitetu
dr.sc. Tanja Kuštović, doc.
Satničarka
Gabrijela Puljić, asist.

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Marko Alerić, izv. prof. B-108 016120067 maleric@ffzg.hr
dr.sc. Krešimir Bagić, prof. B 118 01/ 6120 081 ff.dubrava@gmail.com
dr.sc. Tomislav Bogdan, red. prof. B-114 01/6120-077 tbogdan@ffzg.hr
dr.sc. Zrinka Božić-Blanuša, doc. B117 01/4092-080 zbblanus@ffzg.hr
dr.sc. Vinko Brešić, red. prof. B121 +00385 1 6120 084 vbresic@ffzg.hr
dr.sc. Ivana Brković, doc. B-119 ivana.brkovic@ffzg.hr
dr.sc. Suzana Coha, izv. prof. B121 01/4092-084 scoha@ffzg.hr
Jelena Cvitanušić Tvico
dr.sc. Ana Ćavar, doc. B 108 6120 071 acavar@ffzg.hr
dr.sc. Helena Delaš, v. lekt. B-123 helena.delas@vk.t-com.hr
dr.sc. Ivana Drenjančević, doc. B-125 612 00 88 ivana.drenjancevic@ffzg.hr
dr.sc. Davor Dukić, red. prof. B112 014092075 ddukic@ffzg.hr
Ranka Đurđević
dr.sc. Ivana Eterović B-120 01/4092-083 isankovi@ffzg.hr
dr.sc. Anđela Frančić, red. prof. B 122 01/6120-085 afrancic@ffzg.hr
Zvonimir Glavaš, asist. B117 6120080 zvglavas@ffzg.hr
dr.sc. Igor Marko Gligorić B-123 01/4092-086 igligoric@ffzg.hr
dr.sc. Dolores Grmača, izv. prof. B-119 01/6120-082 dgrmaca@ffzg.hr
Edita Hercigonja-Mikšik, v. lekt. B107 01/6120070 ehmiksik@ffzg.hr
dr.sc. Zrinka Jelaska, prof. B-124 01/4092074 zjelaska@ffzg.hr
dr.sc. Maša Kolanović, doc. B113 6120076 mkolanov@ffzg.hr
dr.sc. Nikola Košćak, doc. B118 01/4092-081 nkoscak@ffzg.hr
dr.sc. Tanja Kuštović, doc. B-120 01 4092-083 tkustovi@ffzg.hr
dr.sc. Boris Kuzmić, red. prof. B-122 4092-085 bkuzmic@ffzg.hr
dr.sc. Marija Malnar Jurišić, doc. B-106 01/4092-069 mmalnar@ffzg.hr
dr.sc. Ivan Marković, izv. prof. B-105 01 4092 099 ivan.markovic@yahoo.com
dr.sc. Darko Matovac
dr.sc. Mira Menac-Mihalić, red. prof. B-106 +385 1 4092 069 mmenac@ffzg.hr
dr.sc. Krešimir Mićanović, red. prof. B-105 01 4092 099 kresimir.micanovic@ffzg.hr
dr.sc. Andrea Milanko, doc. B117 01/6120-080 amilanko@ffzg.hr
dr.sc. Lana Molvarec, doc. B-113 4092-076 lmolvare@ffzg.hr
dr.art. Mira Muhoberac B-108 01 / 6120 071 mmuhober@ffzg.hr
dr.sc. Iva Nazalević Čučević, v. asist. B124 01/4092-074 ivanazalevic@gmail.com
dr.sc. Davor Nikolić, doc. B-116 6120-079 dnikoli@ffzg.hr
dr.sc. Bernardina Petrović, red. prof. B-107 +385 1 4092 070 bernardina.petrovic@ffzg.hr
dr.sc. Tatjana Pišković, doc. B105 01/6120-099 tpiskovi@ffzg.hr
dr.sc. Lahorka Plejić Poje, izv. prof. B-114 6120077 lplejic@ffzg.hr
dr.sc. Ivo Pranjković, red. prof. B123 ivo.pranjkovic@zg.t-com.hr
dr.sc. Marina Protrka Štimec, izv. prof. B121 4092-084 mprotrka@ffzg.hr
Gabrijela Puljić, asist. B118 gabrijela_puljic@hotmail.com, gpuljic@ffzg.hr
dr.sc. Evelina Rudan Kapec, doc. B - 116 01 6120 079 erudan@ffzg.hr
dr.sc. Anera Ryznar, doc. B 118 016120081 aryznar@ffzg.hr
dr.sc. Dean Slavić, red. prof. dean.slavic@gmail.com
dr.sc. Goranka Šutalo B-112 gsutalo@ffzg.hr
dr.sc. Josipa Tomašić Jurić B-116 4092 079 jotomasi@ffzg.hr
dr.sc. Sanda Lucija Udier, v. lekt.
dr.sc. Tvrtko Vuković, izv. prof. B125 01 6120 088 tvrtkovukovic@yahoo.com
dr.sc. Mateo Žagar, red. prof. B-109 6120072 mzagar@ffzg.hr

Naziv Šifra
Antroponimija u matičnim knjigama 102106
Augustin Tin Ujević 118104
Biblija i hrvatska usmena književnost 52541
Biblija kao književnost u nastavi 125461
Čitanje književnog teksta 66334
Diplomski rad na studiju Kroatistike 124623
Diplomski rad na studiju Kroatistike 124362
Dramsko stvaralaštvo Miroslava Krleže 118105
Dubrovnik: otvoreni i zatvoreni grad 125463
Figure i diskurzi 79615
Filološke analize hrvatskostaroslavenskih tekstova 118106
Hrvatska autobiografija 132084
Hrvatska ćirilička pismenost 125464
Hrvatska dijalektna leksikografija 161122
Hrvatska dijalektologija I 86435
Hrvatska dijalektologija II 86436
Hrvatska dječja književnost 160762
Hrvatska emigrantska književnost 118109
Hrvatska književnost 15. i 16. stoljeća 160831
Hrvatska književnost 17. i 18. stoljeća 160832
Hrvatska književnost 18. stoljeća 170268
Hrvatska kratka proza 125603
Hrvatska leksikologija 118110
Hrvatska pučka književnost 198887
Hrvatska standardna prozodija 118111
Hrvatska usmenoknjiževna retorika 170270
Hrvatski jezik i književnost u srednjem vijeku 35960
Hrvatski jezik za nastavnike 118114
Hrvatski kao ini i društveno korisno učenje 209428
Hrvatski paleoslavisti i istraživači hrvatskoga glagolizma 186248
Hrvatski standardni jezik - fonologija i morfonologija 52515
Hrvatski standardni jezik - morfologija 52520
Hrvatski standardni jezik - sintaksa 52522
Hrvatsko modernističko i postmodernističko pjesništvo 118116
Institucije starije hrvatske književnosti 170280
Iz povijesti hrvatske usmene književnosti 69868
Jezične vježbe I. 46824
Jezične vježbe II. 35959
Jezik hrvatske glagoljske knjige u 16. stoljeću 186249
Jezik hrvatskih petrarkističkih pisaca 86796
Književne zajednice: desubjektivacija, emancipacija, kolektivizam 170285
Književnost u nastavi I. 117633
Književnost u nastavi II. 124360
Književnost zapadnog kruga I 131725
Književnost zapadnog kruga II 131726
Lik žene i žene autorice u starijoj hrvatskoj književnosti 170857
Lirika novije hrvatske književnosti 77915
Metodički blok i praksa 129246
Metodički blok i praksa 124361
Metodika nastave hrvatskog jezika i književnosti II. 129154
Metodika nastave hrvatskog jezika I. 117632
Metodika nastave hrvatskog jezika II. 124359
Mislim, dakle gdje sam: književni (kon)tekst 1971.-2010. 170286
Najnovija hrvatska proza 146660
Novija hrvatska književnost - čitanje tekstova 133509
Osnove staroslavenskoga jezika 184249
Počeci autorske književnosti na hrvatskom jeziku 103198
Popularna kultura i hrvatski roman od socijalizma do tranzicije 80632
Povijesna gramatika hrvatskoga jezika 66335
Povijest hrvatskoga jezika 69564
Povijest i hrvatska književnost ranog novovjekovlja 125471
Praksa čitanja 170288
Pravogovor u nastavi 118123
Predaja kao usmenoknjiževni žanr 118124
Prijevodne inačice Biblije 118125
Psihoanalitičko čitanje hrvatskog romana 125473
Publicistički i medijski diskurz 198892
Sintaksa padeža 69949
Sintaksa složenih struktura 52527
Slika Amerike u hrvatskoj književnosti XX. st. 146663
Staroslavenski jezik 35955
Stilistički koncepti 160763
Stilistika 52525
Stilovi suvremene hrvatske proze 172139
Sustav književnog teksta 160757
Suvremeni hrvatski roman: od stila do diskurza 170295
Svjetska književnost u nastavi 117634
Tekstna lingvistika 118129
Teorija i poetika hrvatske usmene književnosti 66333
Teorija jezika 35958
Teorija standardnog jezika 128036
Terenska dijalektološka istraživanja 160824
Tipologija malih literarnih formi i usmenost 86828
Uvod u biblijski intertekst u nastavi 118132
Uvod u grafostilistiku 131731
Uvod u materinski i inojezični hrvatski 36469
Uvod u noviju hrvatsku književnost I - 19. stoljeće 52521
Uvod u noviju hrvatsku književnost II - 20. stoljeće 52524
Uvod u scensku umjetnost i teatrologiju 118133
Uvod u sociolingvistiku 36472
Uvod u teorije kulture 186252
Uvod u teoriju književnosti 35957
Vježbe iz književne analize i interpretacije 170297
Žanrovi hrvatske preporodne književnosti 52704

Preddiplomski studiji
  1. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij
  2. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji
  1. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
  2. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij