Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
Soba
C-311
Telefon
01/4092194
E-mail
ana.butkovic@ffzg.hr

Rođena u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju. Studij flaute na Muzičkoj akademiji u Zagrebu završila je 1999. godine. Studij psihologije završila je na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu 2001. godine. Na istom fakultetu magistrirala je 2005., a doktorirala 2009. godine. U siječnju 2020. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a u lipnju 2021. godine izabrana je u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u znanstvenom području društvenih znanosti – polje psihologija..

Sudjeluje u održavanju nastave u sklopu obaveznih i izbornih kolegija na Katedri za opću psihologiju. Osmislila je novi izborni kolegij Psihologija glazbe. Vodila je 20. Ljetnu psihologijsku školu čija je tema bila "Ličnost i glazbene preferencije". Pod njezinim mentorstvom izrađena su i obranjena 44 diplomska rada na Filozofskom fakultetu, Hrvatskim studijima i Muzičkoj akademiji.

Kao dobitnik stipendije Ministarstva znanosti i tehnologije i British Scholarship Trust-a provela je 3 mjeseca 2004. godine u SGDP Centre na King’s College-u u Londonu. Usavršavala se sudjelovanjem na radionicama posvećenim istraživačkom radu i nastavničkim kompetencijama. 2014., 2015. i 2019. godine boravila je na Karolinska Institutu u Stockholmu gdje je radila na projektu „Behavior genetics of musical expertise“, a 2015. i 2016. godine bila je na kraćim studijskim boravcima na Odsjeku za psihološke znanosti Birkbeck University of London. Početkom 2020. godine započinje suradnju sa Santa Fe Institutom, New Mexico, SAD. Sudjelovala je i u osnivanju Regionalne mreže psihologija i muzika (RNaPM) te organizirala simpozij „Glazba i individualne razlike“ u okviru XXII. Dana psihologije u Zadru 2020. godine. Aktivno je sudjelovala na niz međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova, te u koautorstvu objavila 36 znanstvenih radova (od toga 16 u Q1 časopisima) i 3 poglavlja u knjizi.

Razdoblje Naziv Uloga
2021 - 2021 Meta-analiza povezanosti osobina ličnosti i bazičnih psiholoških potreba
2021 - 2025 Račnalni modeli za predviđanje i analizu ličnosti na temelju teksta (psy.txt)
2020 - 2020 Etiologija osnovnih životnih potreba u prostoru pet-faktorskog modela ličnosti Suradnik
2020 - 2024 Ličnost, emocije i radna uspješnost nastavnika: dinamička perspektiva Suradnik
2018 - 2018 Međukulturalno istraživanje heritabilnosti dimenzija ličnosti HEXACO modela Suradnik
2016 - 2017 Genetski i socijalni doprinos individualnim razlikama u školskom uspjehu: analiza rezultata državne mature Suradnik

Ključni istraživački interes
 • individualne razlike
 • ličnost
 • inteligencija
 • psihologija glazbe
 • genetika ponašanja
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Behavior Genetics Association (redovni član)
 • European Association of Personality Psychology (redovni član)
 • Hrvatsko psihološko društvo (HPD) (redovni član)
 • Stručna radna skupina za izradu i razvoj ispita državne mature, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) (Član)
Uredništva u časopisima
 • European Journal of Personality, Wiley ,SAD (Član uredničkog odbora)
 • European Journal of Personality, Wiley ,SAD (Član uredničkog odbora)
 • European Journal of Personality, Wiley ,SAD (Član uredničkog odbora)