Naziv
Odsjek za psihologiju
Lokacija
Pročelnica
dr.sc. Anita Lauri Korajlija, izv. prof.
Zamjenica pročelnika
dr.sc. Una Mikac, doc.
Povjerenica za kvalitetu
dr.sc. Nina Pavlin Bernardić, izv. prof.
Satničar
mr.sc. Robert Faber
Satničarka
Marija Botica

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Renata Barić, izv. prof.
dr.sc. Dražen Begić, red. prof. 01/23-76-473 drazen.begic@mef.hr
dr.sc. Vesna Benković, red. prof.
dr.sc. Snježana Bilać
dr.sc. Denis Bratko, red. prof. C-311 01 6120 194 dbratko@ffzg.hr
Tomislav Bunjevac
dr.sc. Vesna Buško, red. prof. C-309 4092192 vbusko@ffzg.hr
dr.sc. Ana Butković, izv. prof. C-311 01/4092194 ana.butkovic@ffzg.hr
dr.sc. Dinka Čorkalo Biruški, red. prof. C-314 4092-197 dcorkalo@ffzg.hr
Doris Čuržik
Francesca Dumančić, asist. C-303 4092-378 fdumanci@ffzg.hr
dr.sc. Domagoj Đikić, red. prof.
dr.sc. Inja Erceg, doc. C-315 016002346 inerceg@ffzg.hr
Nikola Erceg, asist. C-312 nerceg@ffzg.hr
mr.sc. Robert Faber C-320 4092210 rfaber@ffzg.hr
Katarina Faraguna, asist. C-315 kfaraguna@ffzg.hr
dr.sc. Damjan Franjević, izv. prof.
dr.sc. Zvonimir Galić, red. prof. C312 01/6120216 zgalic@ffzg.hr
Romana Gjergja Juraški, doc.
Marijana Glavica Knjižnica, 3. kat, soba 3.7 01/4092411, 099/7304525 mglavica@ffzg.hr
dr.sc. Ivana Hromatko, izv. prof. C-310 01/6120-197 ihromatk@ffzg.hr
dr.sc. Aleksandra Huić, doc. C-304 01/6120-380 ahuic@ffzg.hr
dr.sc. Dragutin Ivanec, red. prof. C-313 4092196 divanec@ffzg.hr
Vesna Ivasović
dr.sc. Margareta Jelić, red. prof. C-306 4092-189 mjelic@ffzg.hr
dr.sc. Željko Jerneić, red. prof. C-312 +38516120216 zjerneic@ffzg.hr
dr.sc. Nataša Jokić-Begić, red. prof. C318 6120089 njbegic@ffzg.hr
Luka Juras, asist. C-316 ljuras@ffzg.unizg.hr
dr.sc. Tanja Jurin, doc. c-303 +385 1 4029378; 0915444383 tjurin@ffzg.hr
dr.sc. Željka Kamenov, red. prof. C-306 01 6120 189 zkamenov@ffzg.hr
Iva Kapović, asist. C-314 4092-197 ikapovic@ffzg.hr
dr.sc. Gordana Keresteš, red. prof. C 308 01 4092 100 gkerestes@ffzg.hr
dr.sc. Mirna Kostović Srzentić
dr.sc. Gordana Kuterovac Jagodić, red. prof. C-308 +385 1 4092100 gkuterovac@ffzg.unizg.hr
dr.sc. Anita Lauri Korajlija, izv. prof. C-318 4092089 alauri@ffzg.hr
dr.sc. Damir Ljubotina, red. prof. C-309 4092 192 dljubotina@ffzg.hr
Višnja Majsec Sobota
Marina Martinčević, asist. A-231 4092-254 mmartincevic@ffzg.unizg.hr
dr.sc. Darja Maslić Seršić, red. prof. C-317 01 6120199 darja.maslic@ffzg.hr
Jasmina Mehulić, asist. C-305 jmehulic@ffzg.hr
dr.sc. Una Mikac, doc. C-307 4092-190 umikac@ffzg.hr
Andrej Ivan Nuredinović
Antun Palanović C-315 apalanov@ffzg.hr
Zrinka Pandžić
dr.sc. Maja Parmač Kovačić, izv. prof. C 303 +385 1 4092 378 mparmac@ffzg.hr
Mia Pavić Cindrić
Matej Pavlić, asist.
dr.sc. Nina Pavlin Bernardić, izv. prof. C-304 01/4092-380 nbernardi@ffzg.hr
Martina Pocrnić, asist. C-305 01 4092 188 mpocrnic@ffzg.hr
Ida Poljan
dr.sc. Blaž Rebernjak, doc. c-309 4092192 brebernj@ffzg.hr
dr.sc. Mitja Ružojčić, v. asist. C312 01 409 2216 mruzojci@ffzg.hr
mr.sc. Matea Šoštarić, asist. C-307 masostar@ffzg.hr
dr.sc. Meri Tadinac, red. prof. C-310 4092-193 mtadinac@ffzg.hr
dr.sc. Jasmina Tomas, doc. C-319 01 4092 154 jasmina.tomas@ffzg.hr
dr.sc. Ivan Tomić, v. asist. C313 014092196 itomic3@ffzg.hr
dr.sc. Mirjana Tonković, izv. prof. C-317 4092199 mtonkovic@ffzg.hr
Mateja Uglik
mr.sc. Ena Uzelac, asist. C-315 4092-346 euzelac@ffzg.hr
dr.sc. Vesna Vlahović Štetić, red. prof. C-316 6120198 vvlahovi@ffzg.hr
dr.sc. Andrea Vranić, izv. prof. c-319 (01)6120154 avranic@ffzg.hr
Antonija Vrdoljak, asist. C-304 01/4092-380 avrdolja@ffzg.hr
dr.sc. Tena Vukasović Hlupić, doc. C-311 01-4092-194 tvukasov@ffzg.hr
mr.sc. Iva Vukojević, asist. ivukojev@ffzg.hr

Naziv Šifra
Akademsko izražavanje 36855
Aktualni problemi psihologije rada 125493
Biološka psihologija I 95301
Biološka psihologija II 35831
Diplomski rad na studiju Psihologije 127524
Dječja neuropsihologija 235649
Emocije i motivacija 51222
Etika istraživačke i stručne djelatnosti psihologa 117741
Genetika ponašanja 131602
Grupni rad 125494
Hormoni i ponašanje 184284
Individualni rad s mentorom 124468
Inteligencija 131499
Interpersonalni i unutargrupni odnosi 52595
Izvori i pretraživanje psihologijske literature 36854
Klinička neuropsihologija 131603
Klinička procjena psihičkih poremećaja 117742
Kognitivni trening i rehabilitacija 142658
Komunikacijske vještine 46815
Kvantitativna interpretacija testova 97279
Linearno strukturalno modeliranje 184949
Metodički praktikum 118176
Metodika nastave psihologije 125497
Mjerne tehnike u psihologiji 36853
Motivacija i radno ponašanje 117743
Multivarijatne metode: dimenzionalni modeli 198882
Multivarijatne metode: prediktivni i klasifikacijski modeli 198884
Neeksperimentalna psihologijska metodologija 215558
Odabir i razvoj osoblja 124470
Organizacijska psihologija 125499
Osnove biologije 36856
Osnove psihološkog savjetovanja 118179
Percepcija i pamćenje 35829
Poduzetničke vještine 184950
Povijest psihologije i psihologijski sustavi 52597
Praksa 124471
Primjena računala u psihologiji 184951
Procjenjivanje ličnosti 124472
Psihički poremećaji - etiologija i dijagnostika 118181
Psihodijagnostičke metode 160825
Psihologija boli 51227
Psihologija djetinjstva i adolescencije 51232
Psihologija glazbe 77850
Psihologija kao znanost i struka 35825
Psihologija ličnosti 51230
Psihologija obrazovanja nadarenih učenika 125505
Psihologija obrazovanja učenika s teškoćama u školi 198912
Psihologija obrazovanja: motivacijsko-socijalni procesi 124473
Psihologija obrazovanja: učenje i poučavanje 117744
Psihologija odrasle dobi i starenja 52594
Psihologija osoba s invaliditetom 131598
Psihologija potrošačkog ponašanja 142680
Psihologija predrasuda i diskriminacije 131605
Psihologija rata i mira 131606
Psihologija roditeljstva 118183
Psihologija seksualnosti 131607
Psihologija učenja i poučavanja matematike 59753
Psihologijska ljetna škola 198863
Psihologijski praktikum I 35833
Psihologijski praktikum II 186864
Psihologijski praktikum III 186888
Psihološka procjena djece 160756
Psihometrija 117745
Psihopatologija u filmu 142661
Psihoterapijski pravci 117746
Rad u zajednici 42429
Samopoimanje i samopredstavljanje 95304
Složeni nacrti istraživanja 128277
Socijalna percepcija i stavovi 51233
Socijalni identitet i međugrupni odnosi 117747
Statistička obrada podataka pomoću računala 131594
Statistika u psihologiji I 35827
Statistika u psihologiji II 35830
Sudjelovanje u istraživanjima 198864
Tehnologije i održivi razvoj 36858
Teorija i praksa profesionalne orijentacije 142704
Teorije ličnosti 52602
Učenje i viši kognitivni procesi 35832
Uvod u kliničku psihologiju 52604
Uvod u metodologiju eksperimentalne psihologije 35826
Uvod u predškolsku i školsku psihologiju 52605
Uvod u psihologiju rada 52606
Uvod u psihopatologiju 52596
Uvod u razvojnu psihologiju 51224
Uvod u teoriju testova 51231
Vojna psihologija 125503
Zdravstvena psihologija 125504
Zdravstvena zaštita predškolske djece 58503

Prijediplomski studiji
  1. Psihologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij
Diplomski studiji
  1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij

Razdoblje Naziv Opis
2023 - 2023 Utjecaj kognitivnog opterećenja i vremena zapamćivanja na pristranosti i preciznost dosjećanja specifičnog za podražaj Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2023 - 2023 Agentivni i neagentivni opisi događaja u hrvatskom i engleskom jeziku Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2023 - 2025 EDMO Adria Digital Media Observatory (ADMO) Znanstveni / Europska unija
2023 - 2023 Sustav psihosocijalne podrške ukrajinskim i drugim izbjeglicama na Sveučilištu u Zagrebu: stanje, izazovi, perspektive Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2023 - 2023 Vremenski odnos između primarnih simptoma sagorijevanja te njihova povezanost sa zahtjevima i resursima u radu – longitudinalna studija Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2023 - 2023 Motiv za postignućem - validacija novih pristupa mjerenju i provjera u organizacijskom kontekstu Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2022 - 2022 Uloga perceptivne sličnosti vidnih podražaja u vidnom radnom pamćenju Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2022 - 2022 Spremnost na akciju i emocionalne reakcije na metaforički i doslovni diskurs o klimatskim promjenama Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2022 - 2022 Izazovi društvenog oporavka opće populacije i ranjivih zajednica nakon kriza: završne aktivnosti Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2022 - 2022 Hrvatska verzija Burnout Assessment Tool (BAT) – prijevod, adaptacija i preliminarna validacija Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2022 - 2024 Care4Trauma: Improving GBV victims support services and the access to justice through Trauma-informed Care Stručni / Europska unija
2022 - 2022 Aktivno otvoreno mišljenje (AOM): sustavni pregled literature i eksperimentalna provjera “ozbiljne” računalne igre namijenjene poučavanju AOM-a Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2021 - 2023 Nacionalno praćenje učinaka pandemije COVID-19 i potresa iz 2020. godine na organizaciju odgojno-obrazovnih procesa i dobrobit učenika i odgojno-obrazovnih djelatnika u Republici Hrvatskoj Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanosti
2021 - 2021 Psihofiziološke i neuralne odrednice plastičnosti živčanog sustava u odrasloj dobi: nastavak istraživanja Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2021 - 2023 Promjene u organizaciji procesa odgoja i obrazovanja uzrokovane COVID-19 pandemijom: učinci na obrazovna iskustva, dobrobit i aspiracije učenika u Republici Hrvatskoj Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanosti
2021 - 2021 Meta-analiza povezanosti osobina ličnosti i bazičnih psiholoških potreba Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2021 - 2025 Račnalni modeli za predviđanje i analizu ličnosti na temelju teksta (psy.txt) Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanosti
2021 - 2025 COORDINATE – COhort cOmmunity Research and Development Infrastructure Network for Access Throughout Europe Infrastrukturni / Europska unija
2021 - 2023 Uspješno starenje: razvoj i validacija integriranog višedimenzionalnog modela Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2021 - 2021 Efekt stranog jezika na donošenje odluka o moralu Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2021 - 2022 Integracija djece izbjeglica u osnovnim školama u Hrvatskoj: razvoj i provjera modela dobre prakse Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2021 - 2021 (De)motivirajući stilovi poučavanja visokoškolskih nastavnika: antecedenti i validacija modela Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2021 - 2024 Afektivni kognitivni trening: kognitivni, neurlani i bihevioralni učinci Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanosti
2021 - 2023 Pro-fact: Razotkrivanje COVID-19 dezinformacijskih narativa u Hrvatskoj istraživanjem, provjerom točnosti činjenica i edukacijom Znanstveni / Europska unija
2021 - 2023 Uspješno starenje: razvoj i validacija integriranog višedimenzionalnog modela Znanstveni / Sveučilište u Zadru (institucionalni projekt)
2021 - 2021 Analiza strategija ispitanika pri rješavanju računalnih i klasičnih testova Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2021 - 2022 Mjerenje i unaprjeđivanje racionalnog prosuđivanja i donošenja odluka u poslovnom svijetu Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2020 - 2020 Obilježja partnerskih i obiteljskih interakcija koja doprinose održavanju kvalitetnih odnosa i psihičkog zdravlja tijekom pandemije koronavirusa Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2020 - 2020 Multimodalni indikatori lažiranja u selekcijskom intervjuu za menadžersku poziciju Znanstveni / sveučilišne potpore
2020 - 2020 Etiologija osnovnih životnih potreba u prostoru pet-faktorskog modela ličnosti Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2020 - 2024 CA19103 - LGBTI+ Social and Economic (in)equalities cost action / Europska unija
2020 - 2021 Include - međuresorna suradnja u osnaživanju državljanja trećih zemalja Stručni / AMIF - Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske
2020 - 2022 (Re)building society: A longitudinal study of post-corona social recovery in Croatian general population (ReSPoC) Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanost
2020 - 2020 Odrednice brzine čitanja riječi izvan i u kontekstu rečenice Znanstveni
2020 - 2021 Internet i zdravlje u doba krize Znanstveni
2020 - 2021 Kako smo? Život u Hrvatskoj u doba korone Znanstveni
2020 - 2020 Partnerske i obiteljske odrednice psihičkog zdravlja tijekom pandemije koronavirusa Znanstveni
2020 - 2023 Fostering the Rights to Education in Europe for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer and Questioning Youth Znanstveni / projekt je baziran na Sveučilištu u Ghentu
2020 - 2021 Istraživanje psihološke dobrobiti i radne uspješnosti nastavnika i ravnatelja za vrijeme pandemije COVID-19 Znanstveni / n/a
2020 - 2021 Uloga nastavnika te pristupa poučavanju i vrednovanju znanja u podložnosti učenika iluziji proporcionalnosti Znanstveni
2020 - 2020 Medijska reprezentacija djece: analiza znanstvene produkcije i analiza medijskog teksta Znanstveni
2020 - 2024 Afektivni kognitivni trening: neuralni, kognitivni i bihevioralni učinci Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanosti
2020 - NEUROSHARE: Sharing tools and expertise in behavioural neuroscience
2020 - 2020 COVIDiSTRESS global survey Znanstveni
2020 - 2021 Latentna struktura relacija kompozitnih kognitivnih testova i srodnih mjera maksimalnog učinka Znanstveni
2020 - 2020 Kako građani Vukovara vide svoj grad danas?
2020 - 2024 Ličnost, emocije i radna uspješnost nastavnika: dinamička perspektiva Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanosti
2020 - 2022 International Sex Survey Znanstveni
2020 - 2023 IRI-2 Digitalna platforma za prevenciju i intervenciju za probleme mentalnog zdravlja (Diplee) Znanstveni / Europski strukturni i investicijski fondovi
2020 - 2024 QMERSIVE - Modeliranje i praćenje iskustvene kvalitete imerzivnih višemedijskih usluga u 5G mrežama Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanosti
2020 - 2023 Učenje kroz rad i sustav upravljanja studentskim iskustvom na Filozofskom fakultetu u Zagrebu Infrastrukturni / Europska unija
2020 - 2021 Prediktori uspjeha učenika u srednjoškolskom obrazovanju i na državnoj maturi Znanstveni
2020 - 2021 Psihološka prilagodba u doba pandemije Covid-19 Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2020 - 2021 Psihofiziološke i neuralne odrednice plastičnosti živčanog sustava u odrasloj dobi Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2020 - 2022 (Re)building society: A longitudinal study of post-corona social recovery in Croatian general population Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanosti
2019 - 2019 Internet i zdravlje – interdisciplinarni pristup Znanstveni
2019 - 2019 Identifikacija psiholoških odrednica poduzetničkog ponašanja i uspjeha u poduzetništvu Znanstveni / sveučilišna potpora
2019 - 2019 Ličnost, inteligencija i predrasude: multivarijatna bihevioralno-genetička analiza modela dualnih procesa Znanstveni
2019 - 2023 IRCiS- Integracija djece izbjeglica u školama: istraživanje efikasnosti školskih intervencija u izgradnji pozitivnih međugrupnih odnosa djece-izbjeglica i domicilne djece u Hrvatskoj Znanstveni / Croatian-Swiss Research Programme, Hrvatska zaklada za znanosti
2019 - 2019 Psiholingvistička obilježja riječi kao odrednice vremena reakcije u zadatku leksičke odluke Znanstveni
2019 - 2020 Internet i zdravlje - interdispciplinarna perspektiva Znanstveni
2019 - 2019 Ograničenja informacijske strukture u hrvatskome: istraživanje semantičko-sintaktičkoga suodnosa apstraktnih leksema Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2019 - #MI MOŽEMO JEDNAKO Djeca i mladi protiv stereotipa o ženama i muškarcima
2019 - 2020 Participacija djece iz ranjivih skupina Znanstveni / UNICEF Hrvatska
2019 - 2020 Provjera modela adaptivne kalibracije stresnih reakcija: psihofiziološki korelati Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2019 - 2020 Konstruktna i pragmatička validacija komplementarnih baterija kognitivnih testova Znanstveni
2019 - 2022 Forced displacement and refugee-host community solidarity (FOCUS) Znanstveni / Europska unija
2019 - 2019 Odnosi većine i manjine u višeetničkim kontekstima u Hrvatskoj: završne projektne aktivnosti Znanstveni
2019 - 2020 Struktura i hijerarhija faktora povezanih s planovima studenata i srednjoškolaca vezanih uz nastavak karijere
2019 - 2019 Obilježja partnera i njihove međusobne interakcije koja doprinose održavanju kvalitetnih partnerskih odnosa u kontekstu destabilizacijskih izazova u suvremenom društvu Znanstveni
2019 - 2019 Odrednice učinkovitosti neuromodulacijskog kognitivnog treninga Znanstveni
2019 - 2019 Uloga proaktivne uključenosti pri učenju matematike i fizike Znanstveni
2019 - 2021 Job Insecurity in Acadamia Znanstveni
2019 - 2021 Ispitivanje mentalnog zdravlja zagrebačkih srednjoškolaca - Pogled u sebe
2019 - 2020 Struktura i hijerarhija faktora povezanih s planovima studenata i srednjoškolaca vezanim uz nastavak karijere i potencijalne odluke o migraciji Znanstveni
2019 - 2024 Osnaživanje financijske sposobnosti mladih potrošača kroz programe edukacija i bihevioralne intervencije Znanstveni
2019 - 2021 Education and Raising Awareness in Schools to Prevent and Encounter Gender-Based Violence (ERASE GBV) Znanstveni / Europska unija
2019 - 2023 The neural architecture of consciousness (CA18106) Znanstveni / Europska unija
2019 - 2023 The neural architecture of consciousness (NeuralArchCon) Znanstveni / Europska unija
2018 - 2018 Razvoj i validacija instrumenata za ispitivanje roditeljskih i nastavničkih stavova, uvjerenja, navika i ponašanja pri posredovanju korištenja suvremenih medija kod djece i adolescenata Znanstveni
2018 - 2023 Implicitna ličnost, donošenje odluka i vođenje u organizacijama (IMPEDEMOL) Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanosti
2018 - 2018 Individualne razlike u motivaciji i vještinama donošenja odluka kao prediktori poslovnog i karijernog uspjeha hrvatskih iseljenika Znanstveni / sveučilišne potpore
2018 - 2018 Međukulturalno istraživanje heritabilnosti dimenzija ličnosti HEXACO modela Znanstveni
2018 - 2018 Internet i zdravlje Znanstveni
2018 - 2018 Ograničenja informacijske strukture u hrvatskome: istraživanje konkretnosti, predočivosti, relativne čestoće i dobi usvajanja leksema Znanstveni
2018 - 2020 Participacija djece u školi Znanstveni
2018 - 2018 Motivacijski i kognitivni prediktori osobne inicijative u radu Znanstveni
2018 - 2019 Empirijska validacija postojećih modela i ishoda selekcijskih postupaka za upis u preddiplomske studije Znanstveni
2018 - 2019 Supporting the Integration of Third-Country Nationals in Need of International Protection Znanstveni
2018 - 2018 Većinski i manjinski identiteti u školskom kontekstu: longitudinalne promjene i izazovi podijeljenog obrazovanja u višeetničkim zajednicama Znanstveni
2018 - 2019 Placebo učinak kod osjeta boli – promjene u osjetnom ili neosjetnom procesiranju
2018 - 2018 Istraživanje individualnih osobina i obilježja interakcije među partnerima koji doprinose održavanju kvalitetnih partnerskih odnosa u kontekstu destabilizacijskih izazova u suvremenom društvu Znanstveni
2018 - 2018 Odrednice učinkovitosti neuromodulacijskog afektivno-kognitivnog treninga Znanstveni
2018 - 2022 European Sexual Medicine Network
2018 - 2018 Individualne i kontekstualne odrednice uključenosti u učenje matematike i fizike Znanstveni
2018 - 2022 Doprinos interne komunikacije uspješnosti organizacije: položaj, kanali, mjerenje i odnos s povezanim konceptima Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanost
2018 - 2019 Prediktori akademskog uspjeha i planova o nastavku karijere kod studenata Sveučilišta u Zagrebu Znanstveni
2018 - 2022 Doprinos interne komunikacije uspješnosti organizacije Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanosti
2017 - 2017 Mediji i nezadovoljstvo tijelom kod adolescentica i adolescenata Znanstveni
2017 - 2017 Implicitna i eksplicitna ličnost kao odrednice radne uspješnosti Znanstveni / sveučilišne potpore
2017 - 2018 Valence and Arousal Project (VAP) Znanstveni
2017 - 2020 E-rudito: Napredni online obrazovni sustav za pametnu specijalizaciju i poslove budućnosti Znanstveni
2017 - 2021 Modeliranje mentalne gramatike hrvatskoga: ograničenja informacijske strukture (MEGAHR) Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanost, IP-2016-06-1210
2017 - 2020 Kvalitetno udomiteljstvo za djecu - razvoj i unapređenje procesa i stručnih mehanizama za osiguravanje kvalitetne skrbi za djecu u udomiteljskim obiteljima
2017 - 2017 Uloga nesvjesnih procesa i očekivanja u funkcioniranju radnog pamćenja Znanstveni
2017 - 2018 Education in divided societies: Developing and researching shared education in the Republic of Macedonia, Bosnia and Herzegovina, and Croatia Znanstveni
2017 - 2017 Odrednice socijalnog identiteta adolescenata u etnički mješovitim zajednicama: nastavak istraživanja Znanstveni
2017 - 2018 Uloga nesvjesnih procesa i očekivanja u funkcioniranju radnog pamćenja. Sveučilišne potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima 2017. god.
2017 - 2017 Uloga uključenosti učenika u učenje matematike i prirodnih znanosti Znanstveni
2017 - 2020 P-S-I Podrška Studenata u integraciji marginaliziranih skupina na tržište rada
2017 - 2019 ESF projekt - P-S-I Podrška Studenata u Integraciji marginaliziranih skupina na tržište rada
2017 - 2021 Job insecurity in higher education Znanstveni
2017 - 2019 On the relationship between valence and arousal in subjective experience: Modeling cultural and personality variations Znanstveni / Research Grants Council General Research Fund, Hong Kong
2017 - 2022 On the relationship between valence and arousal in subjective experience: Modeling cultural and personality variations Znanstveni / Research Grants Council General Research Fund, Hong Kong
2016 - 2016 Čimbenici nezadovoljstva tijelom kod djevojaka i mladića u razdoblju adolescencije Znanstveni
2016 - 2017 Genetski i socijalni doprinos individualnim razlikama u školskom uspjehu: analiza rezultata državne mature Znanstveni
2016 - 2018 ESRC GCRF Shared Education project
2016 - 2017 SIMS Znanstveni / bilateralna suradnja Hrvatska-Srbija; MZOS
2016 - 2016 Formativna evaluacija programa podrške roditeljstvu “Rastimo zajedno” i “Rastimo zajedno PLUS”
2016 - 2019 Regulatory focus, commitment, and romantic relationship maintenance Znanstveni
2016 - 2016 Uloga autobiografskog pamćenja u funkciji dobi Znanstveni
2016 - 2016 Odrednice odabira manjinskog obrazovanja kod adolescenata, pripadnika nacionalnih manjina u Hrvatskoj Znanstveni
2016 - 2017 Kognitivni čimbenici modulacije osjeta boli. Sveučilišne potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima zq 2016. godinu
2016 - 2019 Healthy Sexual Aging Znanstveni / Research Council of Norway
2016 - 2016 Osobine ličnosti kao prediktori odgovornog i nepoželjnog organizacijskog ponašanja Znanstveni
2016 - 2017 Multiple Intelligences, Leadership, and Andrology: An International Study Znanstveni
2016 - 2017 Uloga organizacijske klime u očuvanju individualnih radnih resursa Znanstveni
2016 - 2018 Psihometrijska validacija i standardizacija testova za ispitivanje medijske informiranosti, općeg obrazovanja i jezičnih kompetencija Znanstveni
2016 - 2017 Coping with job insecurity: The role of organizational climate in conservation of employee resources Znanstveni
2015 - 2019 Obrazovne aspiracije učenika u prijelaznim razdobljima hrvatskog osnovnoškolskog obrazovanja: priroda, odrednice i promjene (COBRAS) Znanstveni
2015 - 2016 Obrazovni ishodi i radne karijere mladih koji su odrasli u siromaštvu Znanstveni
2015 - 2016 Genetic and Social Causes of Life Chances Znanstveni
2015 - 2020 Integracijski procesi većine i manjine u etnički mješovitim zajednicama: Uloga međuetničkog kontakta, percipirane prijetnje i socijalnih normi (IntegraNorm) Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanost
2015 - 2020 Ekonomske teškoće obitelji, psihosocijalni problemi i obrazovni ishodi adolescenata u vrijeme ekonomske krize Znanstveni
2015 - 2016 Razvoj nacionalnih indikatora dobrobiti djece
2015 - 2020 Dehumanization of gay couples and consensually nonmonogamous couples Znanstveni
2015 - 2016 Razvoj novog modela komunikacije prilikom sukoba u bliskim vezama Znanstveni
2015 - 2022 Izazovi za društvene i humanističke znanosti: novi studiji i sustav kvalitete Filozofskog fakulteta u Zagrebu Infrastrukturni / Europska unija
2015 - 2017 Odrednice individualnih razlika i intraindividualnih promjena u mjerama emocionalnih sposobnosti i srodnih atributa ličnosti Znanstveni
2015 - 2018 Organisierende und aktivierende Einfluesse von Geschlechts-Hormonen auf die Gesichtererkennung
2015 - 2019 Znanstvena aktivnost, suradnja i orijentacija istraživanja u društvenim znanostima u Hrvatskoj i ostalim postsocijalističkim europskim zemljama (RACOSS) Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanost
2014 - 2017 Implicitna ličnost i radno ponašanje Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanost
2014 - 2018 Strengthening Europeans' capabilities by establishing the European literacy network Znanstveni
2014 - 2017 Repozitorij metafora u hrvatskom jeziku Znanstveni
2014 - 2018 Prospective Biopsychosocial Study of the Effects of Sexually Explicit Material on Young People's Sexual Socialization and Health (PROBIOPS) Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanosti
2014 - 2016 Usklađivanje studijskih programa iz područja društvenih i humanističkih znanosti s potrebama tržišta rada
2014 - 2020 Integracijski procesi vecine i manjine u etnicki mješovitim zajednicama: uloga me?uetnickog kontakta, percipirane prijetnje i socijalnih normi Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanosti
0 - Jačanje socijalnog dijaloga u sektoru znanosti i visokog obrazovanja

Naziv Naslov obavijesti Kratak opis obavijesti Poveznica
Web stranica Odsjeka za psihologiju Odsjek za psihologiju Trajna komunikacija Odsjeka sa studentima i širom javnosti http://psihologija.ffzg.unizg.hr/
Facebook stranica Odsjeka za psihologiju Odsjek za psihologiju Trajno predstavljanje Odsjeka široj javnosti https://www.facebook.com/psihologijazagreb.ffzg.hr
YouTube kanal Odsjeka za psihologiju Odsjek za psihologiju YouTube kanal Odsjeka za predstavljanje široj javnosti na kojem svi zainteresirani mogu pogledati predavanje o tome kako upisati studij psihologije na FFZG-u koje je organizirano u sklopu ovogodišnjeg Tjedna psihologije https://www.youtube.com/channel/UCFTCq1A4l3WM42S6kCfeawA
Web stranica 24. Dani Ramira i Zorana Bujasa Međunarodni znanstveni psihologijski skup kojeg organizira Odsjek za psihologiju http://psihologija.ffzg.unizg.hr/drzb2019
Web stranica 23. Dani Ramira i Zorana Bujasa Međunarodni znanstveni psihologijski skup kojeg organizira Odsjek za psihologiju http://psihologija.ffzg.unizg.hr/drzb2017
Facebook stranica skupa Dani Ramira i Zorana Bujasa Odsjek za psihologiju: međunarodni znanstveni psihologijski skup Dani Ramira i Zorana Bujasa (DRZB) Službena Facebook stranica međunarodnog znanstvenog psihologijskog skupa kojeg organizira Odsjek za psihologiju https://www.facebook.com/daniramiraizoranabujasa2021/
Instagram profil skupa Dani Ramira i Zorana Bujasa Odsjek za psihologiju: međunarodni znanstveni psihologijski skup Dani Ramira i Zorana Bujasa (DRZB) Službeni Instagram profil međunarodnog znanstvenog psihologijskog skupa kojeg organizira Odsjek za psihologiju https://www.instagram.com/drzb25/
Twitter profil skupa Dani Ramira i Zorana Bujasa Odsjek za psihologiju: međunarodni znanstveni psihologijski skup Dani Ramira i Zorana Bujasa (DRZB) Službeni Twitter profil međunarodnog znanstvenog psihologijskog skupa kojeg organizira Odsjek za psihologiju https://twitter.com/drzbnews
LinkedIn profil skupa Dani Ramira i Zorana Bujasa Odsjek za psihologiju: međunarodni znanstveni psihologijski skup Dani Ramira i Zorana Bujasa (DRZB) Službeni LinkedIn profil međunarodnog znanstvenog psihologijskog skupa kojeg organizira Odsjek za psihologiju https://hr.linkedin.com/in/dani-ramira-i-zorana-bujasa-934a17208
Facebook stranica skupa PsihoFest Odsjek za psihologiju: festival popularizacije psihologije PsihoFest Trajna popularizacija psihologije i aktivnosti Odsjeka https://www.facebook.com/psihofest
Instagram profil skupa PsihoFest Odsjek za psihologiju: festival popularizacije psihologije PsihoFest Trajna popularizacija psihologije i aktivnosti Odsjeka https://www.instagram.com/psihofest_ffzg/
Web stranica skupa PsihoFest Odsjek za psihologiju: festival popularizacije psihologije PsihoFest Trajna popularizacija psihologije i aktivnosti Odsjeka https://psihofest.ffzg.unizg.hr/
Web stranica Business Psychology Lab Odsjek za psihologiju: Katedra za psihologiju rada i ergonomiju Stranica na kojoj članovi Katedre za psihologiju rada Odsjeka za psihologiju pišu o temama iz područja psihologije rada i organizacijske psihologije koje bi mogle biti zanimljive i korisne široj javnosti. https://bplab.eu/
Facebook stranica Business Psychology Lab Odsjek za psihologiju: Katedra za psihologiju rada i ergonomiju Stranica na kojoj članovi Katedre za psihologiju rada Odsjeka za psihologiju informiraju javnost o svom znanstvenom i stručnom radu te o spoznajama iz područja psihologije rada i organizacijske psihologije. https://www.facebook.com/bizpsychlab/
Facebook stranica udruge studenata psihologije FFZG-a - STUP Odsjek za psihologiju: studentska udruga STUP Stranica o aktivnostima i radu Kluba studenata psihologije FFZG-a STUP https://www.facebook.com/kspstup/
Instagram profil udruge studenata psihologije FFZG-a - STUP Odsjek za psihologiju: studentska udruga STUP Popularizacija psihologije te informacije o aktivnostima i radu Kluba studenata psihologije FFZG-a STUP https://www.instagram.com/stup_ffzg/
Facebook stranica studentskog skupa Psihozij Odsjek za psihologiju: studentska udruga STUP Službena Facebook stranica skupa studenata psihologije Psihozij koji se od 2011. održava na FFZG-u organizaciji Kluba studenata psihologije STUP https://www.facebook.com/psihozij/
Instagram profil studentskog skupa Psihozij Odsjek za psihologiju: studentska udruga STUP Službeni Instagram profil skupa studenata psihologije Psihozij koji se od 2011. održava na FFZG-u organizaciji Kluba studenata psihologije STUP https://www.instagram.com/psihozij/
Facebook profil studentskog časopisa Psychē Odsjek za psihologiju: studentska udruga STUP Službena Facebook stranica o studentskom časopisu Psychē kojeg uređuju studenti psihologije FFZG-a. https://www.facebook.com/psyche.stup/
Facebook stranica Humanitarne sekcije Kluba studenata psihologije STUP Odsjek za psihologiju: studentska udruga STUP Informacije o radu humanitarne sekcije kluba studenata psihologije STUP te promicanje društveno odgovornog rada i poticanje studenata psihologije na prosocijalna ponašanja te aktivno pomaganje zajednici kroz volontiranja i organiziranja humanitarnih akcija. https://www.facebook.com/humanitarnasekcijastupa/
Facebook stranica projekta ''kako si?'' Odsjek za psihologiju Službena Facebook stranica projekta ''kako si?'' osnovanog od strane polaznika i voditeljice izbornog kolegija Psihički poremećaji: etiologija i dijagnostika na Odsjeku za psihologiju. Cilj je ponuditi javnosti psihoedukativne sadržaje i besplatna psihološka e-savjetovanja kojima se unaprjeđuje psihičko zdravlje i kvaliteta života. https://www.facebook.com/kakosi.hr/
Instagram profil projekta ''kako si?'' Odsjek za psihologiju Službeni Instagram profil projekta ''kako si?'' osnovanog od strane polaznika i voditeljice izbornog kolegija Psihički poremećaji: etiologija i dijagnostika na Odsjeku za psihologiju. Cilj je ponuditi javnosti psihoedukativne sadržaje i besplatna psihološka e-savjetovanja kojima se unaprjeđuje psihičko zdravlje i kvaliteta života. https://www.instagram.com/kakosi.hr/
Facebook stranica projekta empaTiJa Odsjek za psihologiju Službena Facebook stranica projekta empaTiJa osnovanog od strane polaznika i voditeljice izbornog kolegija Očuvanje i unapređenje psihičkog zdravlja na Odsjeku za psihologiju. Cilj je destigmatizacija psihičkih teškoća kroz dijeljenje iskustva psihoterapije i savjetovanja. https://www.facebook.com/empatija.ffzg/
Instagram profil projekta empaTiJa Odsjek za psihologiju Službeni Instgram profil projekta empaTiJa osnovanog od strane polaznika i voditeljice izbornog kolegija Očuvanje i unapređenje psihičkog zdravlja na Odsjeku za psihologiju. Cilj je destigmatizacija psihičkih teškoća kroz dijeljenje iskustva psihoterapije i savjetovanja https://www.instagram.com/empatija.ffzg/
Facebook stranica SPARK Odsjek za psihologiju Facebook stranica osnovana od strane polaznika i voditelja izbornog kolegija Poduzetničke vještine na Odsjeku za psihologiju čiji je cilj dijeljenje spoznaja o vještinama važnima za uspjeh u poduzetništvu. https://www.facebook.com/SPARK-108121210948327/
Facebook stranica stručnog skupa UMjetnost Odsjek za psihologiju: studentska udruga STUP Službena Facebook stranica stručnog skupa o Art-terapiji UMjetnost u suorganizaciji Kluba studenata psihologije FFZG-a STUP organiziranog 2018. godine. https://www.facebook.com/UMjetnost.radionice/
Instagram profil 27. Ljetne psihologijske škole Odsjek za psihologiju Instagram profil o radu polaznika 27. Ljetne psihologijske škole u sklopu koje su studenti s voditeljima istraživački obrađivali temu čitalačke pismenosti kod djece. https://www.instagram.com/ljps2017/
Instagram profil 26. Ljetne psihologijske škole Odsjek za psihologiju Instagram profil o radu polaznika 26. Ljetne psihologijske škole u sklopu koje su studenti s voditeljima istraživački obrađivali temu uloge medija u socioemocionalnom razvoju mladih. https://www.instagram.com/ljps2016/
webstranica projekta IRCiS Odsjek za psihologiju: Projekt IRCiS službena stranica projekta http://psihologija.ffzg.unizg.hr/projekti/ircis/o-projektu
web HRZZ projekta IMPEDEMOL Odsjek za psihologiju službena stranica projekta https://impedemol.ffzg.unizg.hr/
webstranica HRZZ projekta IntegraNOrm Odsjek za psihologiju službena stranica projekta http://psihologija.ffzg.unizg.hr/projekti/integranorm
webstranica HRZZ projekta ReSPoC Odsjek za psihologiju službena stranica projekta http://psihologija.ffzg.unizg.hr/projekti/respoc/o-projektu
Web stranica 25. Dani Ramira i Zorana Bujasa Službena Facebook stranica međunarodnog znanstvenog psihologijskog skupa kojeg organizira Odsjek za psihologiju http://psihologija.ffzg.unizg.hr/drzb2021
web HRZZ projekta Implicitna ličnosti i radno ponašanje Odsjek za psihologiju službena stranica projekta http://psihologija.ffzg.unizg.hr/projekti/implicitna-licnost-i-radno-ponasanje
Instagram profil 26. Ljetne psihologijske škole Odsjek za psihologiju Instagram profil o radu polaznika 26. Ljetne psihologijske škole u sklopu koje su studenti s voditeljima istraživački obrađivali temu uloge medija u socioemocionalnom razvoju mladih. https://www.instagram.com/ljps2016/
Facebook stranica Sveučilišnog specijalističkog studija kliničke psihologije Odsjek za psihologiju: Sveučilišni specijalistički studij kliničke psihologije Trajno predstavljanje Sveučilišnog specijalističkog studija kliničke psihologije široj javnosti https://www.facebook.com/people/Specijalisti%C4%8Dki-studij-iz-klini%C4%8Dke-psihologije/100063543092435/
web stranica projekta IRCiS na engleskom jeziku Project IRCiS - Integrating refugee children in schools: a mixed-method study on the efficacy of contact-in-school interventions for building positive intergroup relations among refugee and host-society children službena stranica projekta na engleskom jeziku https://psihologija.ffzg.unizg.hr/project-ircis/?lang=en
Linkedin stranica Business Psychology Lab Odsjek za psihologiju: Katedra za psihologiju rada i ergonomiju Stranica na kojoj članovi Katedre za psihologiju rada Odsjeka za psihologiju informiraju javnost o svom znanstvenom i stručnom radu te o spoznajama iz područja psihologije rada i organizacijske psihologije. https://www.linkedin.com/company/bizpsychlab/?viewAsMember=true
Godina Način predstavljanja Promotivni materijali Organizator
2023 Psihofest plakat, program, banner, web stranica, Instagram stranica, Facebook stranica Odsjek za psihologiju
2020 Konferencija za medije Kako smo? Život u doba korone promidžbena aktivnost, brošura Odsjek za psihologiju
2020 Predstavljanje rezultata istraživanja P-CORONA-2020-04-2032 „Obnavljanje društva: Longitudinalno istraživanje društvenog oporavka u Hrvatskoj nakon pandemije koronavirusa – ReSPoC https://www.facebook.com/watch/live/?v=694320518146574&ref=watch_permalink
2020 Ljudi i priče iz Hrvatske: Kako si? Inicijativa studenata psihologije Filozofskog fakulteta Zagreb Emisija, YouTUbe video, https://youtu.be/whMgNWsdIGc Odsjek za psihologiju, Katedra za kliničku psihologiju, Kako si?
2019 PsihoFest plakat, program, stojeći banner, web stranica, instagram stranica, Facebook stranica Odsjek za psihologiju
2019 Ja i novac brošura, plakat Odsjek za psihologiju
2019 90 godina Odsjeka za psihologiju (promidžbena aktivnost,...) knjiga, plakati Odsjek za psihologiju
2019 You Tube film na temu zašto upisati psihologiju na Fiozofskom https://www.youtube.com/watch?v=7FSVjjXu2hE Odsjek za psihologiju
2019 Emisija povodom 90 g. Odsjeka na Radio Sljeme, Sunčana strana:Sljemenski smajlić https://hrti.hrt.hr/live/radio Radio Sljeme, Gordana Kuterovac Jagodić, Damir Ljubotina
2017 PsihoFest plakat, program, stojeći banner, web stranica, instagram stranica, Facebook stranica Odsjek za psihologiju
2017 Psihofestologija2 e-knjiga i knjiga http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/5233/1/Psihofestologija.pdf Odsjek za psihologiju
Godina Vrsta suradnje ili programa Naslov Organizator Mjesto
2023 radionica Motivacija i organizacija vremena za učenje Odsjek za psihologiju (A.Vranić, L.Juras, M.Martinčević) VII gimnazija, Zagreb
2022 15. tjedan psihologije Što psihologija zna o video igrama i kako upisati psihologiju na FFZG? Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet online
2020 predavanje za učenike srednjih škola TJEDAN PSIHOLOGIJE - Primjena psihologije: Što sve rade psiholozi? Odsjek za psihologiju, II. gimnazija, III. gimnazija, IV. gimnazija V. gimnazija, Gornjogradska gimnazija (VI. gimnazija) IX. gimnazija, X. gimnazija, XI. gimnazija, XIII. gimnazija, XV. gimnazija XVI. gimnazija, XVIII. gimnazija, Klasična gimnazija Gimnazija Lucijana Vranjanina, Zdravstveno učilište, Škola za cestovni promet Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Upravna i birotehnička škola, Prva privatna gimnazija, XI. gimnazija, I. gimnazija, Srednja skola Dugo Selo, Srednja škola Ivanec, Prva gimnazija Varaždin Druga gimnazija Varaždin, Gimnazija Bjelovar, Gimnazija Matija Mesić Slavonski Brod u prostorima svake škole
2020 Dani otvorenih vrata: predstavljanje studija psihologije Kako se studira psihologija na FFZG Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultetet
2020 Smotra Sveučilišta-Predstavljanje Odsjeka Studij psihologije na FFZG Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilite u Zagrebu
2020 Psihošpancir: predstavljanje studija psihologije Studij psihologije na FFZG Odsjek za psihologiju Sveučilište Sjever, Varaždin
2019 predavanje za učenike srednjih škola TJEDAN PSIHOLOGIJE - Primjena psihologije: Što sve rade psiholozi? Odsjek za psihologiju, II. gimnazija, III. gimnazija, IV. gimnazija V. gimnazija, Gornjogradska gimnazija (VI. gimnazija) IX. gimnazija, X. gimnazija, XI. gimnazija, XIII. gimnazija, XV. gimnazija XVI. gimnazija, XVIII. gimnazija, Klasična gimnazija Gimnazija Lucijana Vranjanina, Zdravstveno učilište, Škola za cestovni promet Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Upravna i birotehnička škola, Prva privatna gimnazija, XI. gimnazija, I. gimnazija, Srednja skola Dugo Selo, Srednja škola Ivanec, Prva gimnazija Varaždin Druga gimnazija Varaždin, Gimnazija Bjelovar, Gimnazija Matija Mesić Slavonski Brod u prostorima svake škole
2019 Dani otvorenih vrata: predstavljanje studija psihologije Kako se studira psihologija na FFZG Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultetet
2019 Smotra Sveučilišta-Predstavljanje Odsjeka Studij psihologije na FFZG Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilite u Zagrebu
2019 Dani otvrenih vrata FFZG: predavanje za učenike srednjih škola STEM-u na Filozofskom Filozofski fakutet (A.Vranić & M. Martinčević s Odsjeka za psihologiju)
2019 Psihošpancir: predstavljanje studija psihologije Studij psihologije na FFZG Odsjek za psihologiju Sveučilište Sjever, Varaždin
2018 radionica za učenike srednjih škola Kako imati vezu kakvu želiš? Odsjek za psihologiju u okviru Dana otvorenih vrata Filozofski fakultet u Zagrebu
2018 radionica za učenike srednjih škola Kako se riješiti straha od javnog nastupa? Odsjek za psihologiju u okviru Dana otvorenih vrata Filozofski fakultet u Zagrebu
2018 radionica za učenike srednjih škola Zašto odgađam neodgodivo? Odsjek za psihologiju u okviru Dana otvorenih vrata Filozofski fakultet u Zagrebu
2018 radionica za učenike srednjih škola Vježbam, dakle mislim! Odsjek za psihologiju u okviru Dana otvorenih vrata Filozofski fakultet u Zagrebu
2018 radionica za učenike srednjih škola Na automatskom pilotu - Kako stvaramo dojmove o drugima Odsjek za psihologiju u okviru Dana otvorenih vrata Filozofski fakultet u Zagrebu
2018 radionica za učenike srednjih škola Rođeni vođe - Kako nam psihologija može pomoći u predviđanju uspjeha pojedinaca Odsjek za psihologiju u okviru Dana otvorenih vrata Filozofski fakultet u Zagrebu
2018 radionica za učenike srednjih škola Kako se zauzeti za sebe i svoja prava? Odsjek za psihologiju u okviru Dana otvorenih vrata Filozofski fakultet u Zagrebu
2018 radionica za učenike srednjih škola Radi li dobro tvoja kristalna kugla? Koliko dobro procjenjuješ sebe i druge? Dođi i provjeri! Odsjek za psihologiju u okviru Dana otvorenih vrata Filozofski fakultet u Zagrebu
2018 radionica za učenike srednjih škola Psihologija u slikama Odsjek za psihologiju u okviru Dana otvorenih vrata Filozofski fakultet u Zagrebu
2018 radionica za učenike srednjih škola Varaju li nas vlastite oči? Odsjek za psihologiju u okviru Dana otvorenih vrata Filozofski fakultet u Zagrebu
2018 radionica za učenike srednjih škola Slikanje za uspomenu Odsjek za psihologiju u okviru Dana otvorenih vrata Filozofski fakultet u Zagrebu
2018 radionica za učenike srednjih škola Kad odrastem, bit ću... Odsjek za psihologiju u okviru Dana otvorenih vrata Filozofski fakultet u Zagrebu
2018 radionica za učenike srednjih škola Jeste li ispred svog vremena? Odsjek za psihologiju u okviru Dana otvorenih vrata Filozofski fakultet u Zagrebu
2018 radionica za učenike srednjih škola Zvjezdana flota želi tebe! Odsjek za psihologiju u okviru Dana otvorenih vrata Filozofski fakultet u Zagrebu
2018 radionica za učenike srednjih škola Možemo li vjerovati svjedocima? Odsjek za psihologiju u okviru Dana otvorenih vrata Filozofski fakultet u Zagrebu
2018 radionica za učenike srednjih škola Ne mogu, mogu Odsjek za psihologiju u okviru Dana otvorenih vrata Filozofski fakultet u Zagrebu
2018 radionica za učenike srednjih škola Što je to eksperimentalna psihologija? Odsjek za psihologiju u okviru Dana otvorenih vrata Filozofski fakultet u Zagrebu
2018 radionica za učenike srednjih škola Mozgajte o mozgu - pogledajte modele mozga i saznajte čemu mozak služi Odsjek za psihologiju u okviru Dana otvorenih vrata Filozofski fakultet u Zagrebu
2018 Dani otvorenih vrata: predstavljanje studija psihologije Kako se studira psihologija na FFZG Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultetet
2018 Smotra Sveučilišta-Predstavljanje Odsjeka Studij psihologije na FFZG Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilite u Zagrebu
2018 Psihošpancir: predstavljanje studija psihologije Studij psihologije na FFZG Odsjek za psihologiju Sveučilište Sjever, Varaždin
2018 Predavanje za učenike srednjih škola Rodno utemeljeno nasilje nad ženama Odsjek za psihologiju i XVIII gimnazija u prostorijama XVIII. gimnazije
2017 Smotra Sveučilišta-Predstavljanje Odsjeka Studij psihologije na FFZG Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilite u Zagrebu
2017 Psihošpancir: predstavljanje studija psihologije Studij psihologije na FFZG Odsjek za psihologiju Sveučilište Sjever, Varaždin
2016 Smotra Sveučilišta-Predstavljanje Odsjeka Studij psihologije na FFZG Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilite u Zagrebu
2016 Psihošpancir: predstavljanje studija psihologije Studij psihologije na FFZG Odsjek za psihologiju Sveučilište Sjever, Varaždin
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
2023 Suradnja akademske zajednice i nevladnih udruga Konferencija Demokracija mora biti zdrava Mirjana Tonković, Andrea Vranić Projekt Pro-Fact Zagreb
2023 Suradnja akademske zajednice i udruga predavanje "Uspješno (kognitivno) starenje" Andrea Vranić Udruga invalida rada Zagreba Zagreb
2023 Suradnja akademske zajednice i udruga Dan Udruge invalida rada Zagreb (predavanje "Mentalno vitalni: Reci kako živiš i reći ću ti kako si") Andrea Vranić Udruga invalida rada Zagreba Zagreb
2022 suradnja unutar akademske zajednice (tribina) Kognitivno starenje, trening i metakognicija: Tko tu kome ne vjeruje? (predavanje) Andrea Vranić Filozofski fakultet u Beogradu (Laboratorij za eksperimentalnu psihologiju - LEP) online
2022 Suradnja akademske zajednice i nevladnih udruga (predavanje) 8. edukativna konferencije o Alzheimerovoj bolesti i drugim demencijama (predavanje: Kognitivni trening i metakognicija - što možemo i gdje zapnemo?) Andrea Vranić Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest Zagreb
2022 međuinstitucionalna suradnja (predavanje) Uspješno starenje Andrea Vranić Filozofski fakultet Sveučilište Jospa Jurja Strossmayera u Osijeku (projekt: Izgradnja demenciji prijateljskih narodnih knjižnica: teorijske i praktične pretpostavke) Osijek
2022 suradnja akademske zajednice i nevladinih udruga panel rasprava (Behavioral correlates of COVID-19 conspiracy theories) Andrea Vranić, Mirjana Tonković GONG Dubrovnik
2020 Suradnja akademske zajednice, Ministarstva znanosti i obrazovanja te nevladinih udruga Konferencija "Školska integracija djece izbjeglica - Izazovi i moguća rješenja" Margareta Jelić, Dinka Čorkalo Biruški, Nikolina Stanković i Antonija Vrdoljak Projekt IRCiS u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja Zagreb
2020 Suradnja akademske zajednice i Agencije za odgoj i obrazovanje Psihološki prediktori čitanja: analiza rada s učiteljima i učenicima Mirjana Tonković, Gordana Keresteš Projekt MEGAHR i Agencija za odgoj i obrazovanje webinar
2019 Suradnja akademske zajednice, mikroinfluencera, digitalnih agencija i produkcijskih kuća Društveno odgovorna konferencija: Influenceri bez granica Gordana Kuterovac Jagodić Sveučilište Vern, A1 Hrvatska, Cetina, Cosmopolitan, Lider, PRglas Zagreb
2019 Suradnja akademske zajednice i Agencije za odgoj i obrazovanje Intervencije za povećanje razumijevanja pri čitanju temeljene na strukturi teksta Mirjana Tonković, Gordana Keresteš Projekt MEGAHR i Agencija za odgoj i obrazovanje Varaždin
2019 Suradnja akademske zajednice i Agencije za odgoj i obrazovanje Intervencije za povećanje razumijevanja pri čitanju temeljene na strukturi teksta Mirjana Tonković, Gordana Keresteš Projekt MEGAHR i Agencija za odgoj i obrazovanje Koprivnica
2019 Suradnja akademske zajednice i Agencije za odgoj i obrazovanje Intervencije za povećanje razumijevanja pri čitanju temeljene na strukturi teksta Gordana Keresteš, Mirjana Tonković Projekt MEGAHR i Agencija za odgoj i obrazovanje Daruvar
2019 Suradnja akademske zajednice i Agencije za odgoj i obrazovanje Intervencije za povećanje razumijevanja pri čitanju temeljene na strukturi teksta Gordana Keresteš, Mirjana Tonković Projekt MEGAHR i Agencija za odgoj i obrazovanje Nedelišće
2018 Suradnja akademske zajednice i Agencije za odgoj i obrazovanje Djeca i adolescenti na društvenim mrežama - motivi, učinci i mogućnosti stručnog posredovanja, predavanje za Državni skup za stručne suradnike Gordana Kuterovac Jagodić Agencija za odgoj i obrazovanje Varaždin
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
2023 konferencija projekta IRCis Završna konferencija projekta IRCiS Margareta Jelić, Dinka Čorkalo Biruški, Antonija Vrdoljak, Nikolina Stanković Tim projekta IRCiS uz podršku Agencije za odgoj i obrazovanje i Ministarstva znanosti i obrazovanja. Zagreb
2023 Edukacije osnovnoškolskih i srednjoškolskih nastavnika Prihvaćanje različitosti i suradničko učenje kao metoda u integraciji inojezičnih učenika u škole (migranti, nacionalne manjine) Margareta Jelić i Dinka Čorkalo Biruški Hrvatski crveni križ i projekt IRCiS u suradnji s AZOO Osijek, Karlovac, Čakovec, Rijeka i Split
2023 nastava Journalism & Disinformation Andrea Vranić Fakultet političkih znanosti Zagreb
2023 predavanje So far, so good: Multidimensionality of cognitive enhancement članovi c-LAB (Institute of Psychology, Krakow) Institute of Psychology, Jagiellonian University Krakow
2023 predavanje Mogućnosti i ograničenja kognitivnog treninga Zaposlenici Instituta za mentalno zdravlje Univerziteta u Beogradu. Predavanje održao: Luka Juras Institut za mentalno zdravlje Univerziteta u Beogradu. Beograd
2023 predavanje i panel Kakvu organizaciju ljudi neće napustiti? Zvonimir Galić, Mitja Ružojčić HR weekend Rovinj
2023 predavanje i panel HR Breakfast Club - Employee Engagement: Should I sleep or should I go Mitja Ružojčić Poslodavac Partner i Algebra MBA Poslovna škola Zagreb
2022 predavanje Rodni stereotipi i uloga škole u promicanju rodne ravnopravnosti Margareta Jelić AZOO Zagreb
2022 edukacija novinara Trening Novinarstvom protiv dezinformacija Mirjana Tonković, Andrea Vranić Projekt Pro-Fact, udruga Gong Zadar
2022 predavanje Novo vrijeme, nove vrste rada - što psihologija ima za reći o Scrumu? Mitja Ružojčić Selekcija.hr online
2022 Radionica I produktivni i sretni? Umjetnost održavanja ravnoteže između privatnog i poslovnog Zvonimir Galić, Mitja Ružojčić Hrvatska udruga za odnose s javnošću Zagreb
2021 okrugli stol Budućnost rada i rukovođenja nakon COVIDa Mitja Ružojčić, Nikola Erceg, Zvonimir Galić Sekcija za psihologiju rada i organizacijsku psihologiju Hrvatskog psihološkog društva online
2021 predavanje Prvi adaptivni test na hrvatskom tržištu Zvonimir Galić, Nikola Erceg, Mitja Ružojčić Selekcija.hr online
2021 predavanje Test ličnosti temeljen na procjeni fotografija Zvonimir Galić, Mitja Ružojčić, Nikola Erceg Selekcija.hr online
2020 edukacija visokoškolskih nastavnika Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi Vesna Vlahović-Štetić, Željka Kamenov Forum za slobodu odgoja Zagreb
2020 edukacija visokoškolskih nastavnika Poučavanje i vrednovanje usmjereno ishodima učenja Vesna Vlahović-Štetić, Željka Kamenov AZVO Zagreb
2020 profesionalna edukacija visokoškolskih nastavnika Planiranje, praćenje i vrednovanje ishoda stručne prakse Željka Kamenov, Nina Pavlin-Bernardić Forum za slobodu odgoja Zagreb
2020 profesionalna edukacija visokoškolskih nastavnika Planiranje, praćenje i vrednovanje ishoda stručne prakse Željka Kamenov, Vesna Vlahović-Štetić Projekt ProSPer, RGN Zagreb
2020 profesionalna edukacija Komunikacijske vještine kritičkih prijatelja u postupku kolegijalnog vrednovanja Željka Kamenov Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zagreb
2020 edukacija i supervizija edukacija iz područja kognitivno bihevioralne terapije Nataša Jokić-Begić Hrvatsko udruženje za bihevioralne i kognitivne terapije Zagreb, Split, Osijek, Rijeka
2020 edukacija i supervizija edukacija iz područja seksualne terapije Tanja Jurin Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju Zagreb
2020 okrugli stol "Integracija izbjeglica - izgradnja društva dobrodošlice" Dinka Čorkalo BIruški UNHCR i udruga „MI“ Zagreb
2020 okrugli stol "Pandemija socijalne distance: Zašto su djeca izbjeglice i migranti izostavljeni iz online nastave za vrijeme pandemije Covid-19?” Dinka Čorkalo BIruški GOOD inicijativa Zagreb
2020 webinar Kako organizirati podatke u istraživačkom projektu? Denis Vlašiček Hrvatski arhiv podataka za društvene znanosti online
2020 webinar Rad s tabličnim podacima Denis Vlašiček Hrvatski arhiv podataka za društvene znanosti online
2020 predavanje Rad od kuće: Što smo naučili iz korona krize? Mitja Ružojčić, Antun Palanović Sekcija za psihologiju rada i organizacijsku psihologiju Hrvatskog psihološkog društva online
2020 predavanje Psihičko zdravlje učenika za vrijeme pandemije Gordana Keresteš Ured pravobraniteljice za djecu online
2019 edukacija visokoškolskih nastavnika Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi Vesna Vlahović-Štetić, Željka Kamenov Forum za slobodu odgoja Zagreb
2019 edukacija visokoškolskih nastavnika Poučavanje i vrednovanje usmjereno ishodima učenja Vesna Vlahović-Štetić, Željka Kamenov AZVO Zagreb
2019 profesionalna edukacija visokoškolskih nastavnika Osnaživanje temeljnih nastavničkih kompetencija visokoškolskih nastavnika Ekonomskog fakulteta u Zagrebu Željka Kamenov, Nataša Jokić Begić, Nina Pavlin-Bernardić, Aleksandra Huić Ekonomski fakultet u Zagrebu Zagreb
2019 profesionalna edukacija Poučavanje odraslih – metode i tehnike za poučavanje u praksi Vesna Vlahović-Štetić, Željka Kamenov Zračna luka Dubrovnik Dubrovnik
2019 profesionalna edukacija Poticanje i vrednovanje kritičkog mišljenja u nastavi Željka Kamenov Agencija za odgoj i obrazovanje Zagreb
2019 profesionalna edukacija visokoškolskih nastavnika Vrednovanje i ocjenjivanje studentskih ishoda učenja Željka Kamenov, Nina Pavlin-Bernardić Forum za slobodu odgoja Zagreb
2019 profesionalna edukacija Predrasude i pristranosti u postupku Željka Kamenov Pravosudna akademija Zagreb
2019 predavanje Stručni skup psihologa nastavnika i stručnih suradnika u školama "učiti kako učiti - nove spoznaje" Nina Pavlin-Bernardić, Aleksandra Huić Agencija za odgoj i obrazovanje Zagreb
2019 edukacija i supervizija edukacija iz područja kognitivno bihevioralne terapije Nataša Jokić-Begić Hrvatsko udruženje za bihevioralne i kognitivne terapije Zagreb, Split, Osijek, Rijeka
2019 edukacija i supervizija edukacija iz područja seksualne terapije Tanja Jurin Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju Zagreb
2019 predavanje 4. Simpozij Mladi i mentalno zdravlje: Slušam te Meri Tadinac Grad Zagreb, Gradski ured da zdravstvo, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar", CroMSIC Zagreb
2019 radionica 4. Simpozij Mladi i mentalno zdravlje: Slušam te Tanja Jurin Grad Zagreb, Gradski ured da zdravstvo, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar", CroMSIC Zagreb
2019 radionica Kako komunicirati s korisnicima na obostrano zadovoljstvo? Željka Kamenov 16. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica Lovran
2019 predavanje 4. Simpozij Mladi i mentalno zdravlje: Slušam te Margareta Jelić Grad Zagreb, Gradski ured da zdravstvo, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar", CroMSIC Zagreb
2019 predavanje Predstavljanje servisa Open Science Framework Denis Vlašiček Hrvatski arhiv podataka za društvene znanosti Zagreb
2019 webinar Priprema mentora stručne prakse Željka Kamenov Adria Internship, RGN Zagreb
2019 webinar Priprema studenata za stručnu praksu Željka Kamenov Adria Internship, RGN Zagreb
2019 predavanje Pamćenje Andrea Vranić Studentska sekcija za neuroznanost Medicinskog fakulteta u Zagrebu Zagreb
2019 predavanje Kognitivni trening: Osnaživanje kognitivnih sposobnosti u starijoj dobi Andrea Vranić Društvo psihologa VPŽ Virovitica
2019 predavanje Društvene mreže i računalne igre u selekciji Mitja Ružojčić, Antun Palanović Sekcija za psihologiju rada i organizacijsku psihologiju Hrvatskog psihološkog društva Zagreb
2019 predavanje Teškoće čitanja - modeli podrške i intervencije u školskom okruženju (međužupanijski stručni skup za stručne suradnike psihologe i nastavnike psihologije) Gordana Keresteš Agencija za odgoj i obrazovanje Zagreb
2019 predavanje 4. Simpozij Mladi i mentalno zdravlje: Slušam te Anita Lauri Korajlija Grad Zagreb, Gradski ured da zdravstvo, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar", CroMSIC Zagreb
2019 predavanje Stručni skup psihologa nastavnika i stručnih suradnika u školama "učiti kako učiti - nove spoznaje" Nina Pavlin-Bernardić, Aleksandra Huić Agencija za odgoj i obrazovanje Zagreb
2019 predavanje Stručni skup psihologa nastavnika i stručnih suradnika u školama "učiti kako učiti - nove spoznaje" Nina Pavlin-Bernardić, Aleksandra Huić Agencija za odgoj i obrazovanje Zagreb
2018 Javno predavanje Dani medijske pismenosti Gordana Kuterovac Jagodić Agencija za elektroničke medijei portal Medijska pismenost Sisak
2018 Javno predavanje Neposredne i dugoročne posljedice razvoda po djecu Gordana Kuterovac Jagodić Sveučilište u Dubrovniku i HPD Dubrovnik
2018 Javno predavanje Komunikacijska tehnologija kao novi član obitelji Gordana Kuterovac Jagodić Društvo psihologa Primorsko-goranske županije Rijeka
2018 Javno predavanje Izazovi roditeljstva u digitalnom dobu: mediji i razvoj djece i adolescenata Gordana Kuterovac Jagodić Društvo psihologa Virovitičko-podravske županije Virovitica
2018 Javno predavanje Svoje ću dijete odgajati kako ja mislim da treba: kognitivni aspekti roditeljstva Gordana Kuterovac Jagodić Psihišpancir - Društvo psihologa Varaždin i Sveučilište Sjever Varaždin
2018 edukacija visokoškolskih nastavnika Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi Vesna Vlahović-Štetić, Željka Kamenov Forum za slobodu odgoja Zagreb
2018 edukacija visokoškolskih nastavnika Poučavanje i vrednovanje usmjereno ishodima učenja Vesna Vlahović-Štetić, Željka Kamenov AZVO Zagreb
2018 profesionalna edukacija visokoškolskih nastavnika Komunikacijske vještine u nastavi Željka Kamenov, Aleksandra Huić Rudarsko-geološko-naftni fakultet Zagreb
2018 profesionalna edukacija Poticanje i vrednovanje kritičkog mišljenja u nastavi Željka Kamenov Agencija za odgoj i obrazovanje Zagreb
2018 profesionalna edukacija visokoškolskih nastavnika Vrednovanje i ocjenjivanje studentskih ishoda učenja Željka Kamenov, Nina Pavlin-Bernardić Forum za slobodu odgoja Zagreb
2018 plenarno predavanje, radionica Državni stručni skup psihologa nastavnika i stručnih suradnika u školama Gordana Keresteš, Aleksandra Huić Agencija za odgoj i obrazovanje Varaždin
2018 predavanje Stručni skup psihologa nastavnika i stručnih suradnika u školama "učiti kako učiti - nove spoznaje" Nina Pavlin-Bernardić, Aleksandra Huić Agencija za odgoj i obrazovanje Zagreb
2018 edukacija i supervizija edukacija iz područja kognitivno bihevioralne terapije Nataša Jokić-Begić Hrvatsko udruženje za bihevioralne i kognitivne terapije Zagreb, Split, Osijek, Rijeka
2018 edukacija i supervizija edukacija iz područja seksualne terapije Tanja Jurin Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju Zagreb
2018 predavanje - popularizacija znanosti Tjedan Mozak voli zdravo Meri Tadinac eSTUDENT Zagreb
2018 radionica Komunikacija s korisnicima Željka Kamenov Knjižnica FFZG Zagreb
2018 predavanje 3. Simpozij Mladi i mentalno zdravlje: Slušam te Margareta Jelić Grad Zagreb, Gradski ured da zdravstvo, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar", CroMSIC Zagreb
2018 predavanje 3. Simpozij Mladi i mentalno zdravlje: Slušam te (Evolucija perfekcionizma) Ivana Hromatko Grad Zagreb, Gradski ured da zdravstvo, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar", CroMSIC Zagreb
2018 predavanje Psihološki faktori učenja matematike: kako (bez puno truda) primijeniti spoznaje novih istraživanja? Nina Pavlin-Bernardić Agencija za odgoj i obrazovanje - Stručni skup nastavnika matematike Ogulin
2018 predavanje Jesu li roditelji krivi za sve? Teorijski modeli utjecaja roditelja na djecu Gordana Keresteš Psihišpancir - Društvo psihologa Varaždin i Sveučilište Sjever Varaždin
2018 pozvano predavanje Što su atribucije i zašto su važne u našim odnosima s drugim ljudima? Željka Kamenov Konferencija o medijaciji, Forum za slobodu odgoja Zagreb
2018 radionica Naučite reatribuirati i poboljšajte svoje odnose s drugima Željka Kamenov Konferencija o medijaciji, Forum za slobodu odgoja Zagreb
2017 edukacija visokoškolskih nastavnika Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi Vesna Vlahović-Štetić, Željka Kamenov Forum za slobodu odgoja Zagreb
2017 edukacija visokoškolskih nastavnika Poučavanje i vrednovanje usmjereno ishodima učenja Vesna Vlahović-Štetić, Željka Kamenov AZVO Zagreb
2017 profesionalna edukacija Poučavanje odraslih – metode i tehnike za poučavanje u praksi Vesna Vlahović-Štetić, Željka Kamenov Zračna luka Pula Pula
2017 edukacija i supervizija edukacija iz područja kognitivno bihevioralne terapije Nataša Jokić-Begić Hrvatsko udruženje za bihevioralne i kognitivne terapije Zagreb, Split, Osijek, Rijeka
2017 edukacija i supervizija edukacija iz područja seksualne terapije Tanja Jurin Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju Zagreb
2017 predavanje 2. Simpozij Mladi i mentalno zdravlje: Slušam te Margareta Jelić, Željka Kamenov Grad Zagreb, Gradski ured da zdravstvo, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar", CroMSIC Zagreb
2017 predavanje Može li se kognicija trenirati?: Prikaz programa za starije osobe Andrea Vranić Studentska sekcija za neuroznanost Medicinskog fakulteta u Zagrebu Zagreb
2017 Predavanje Kognitivni trening: Mogućnosti, ograničenja i primjena u području skrbi za starije Andrea Vranić Udruga Senior Zagreb
2017 predavanje Uloga psihologa u organizacijama Maja Parmač Kovačić, Mitja Ružojčić Sekcija za psihologiju rada i organizacijsku psihologiju Hrvatskog psihološkog društva Zagreb
2017 radionica Suvremeni pristupi mjerenju ličnosti u organizacijske svrhe Zvonimir Galić, Maja Parmač Kovačić, Mitja Ružojčić Sekcija za psihologiju rada i organizacijsku psihologiju Hrvatskog psihološkog društva Zagreb
2016 Okrugli stol Preporuke za zaštitu djece i sigurno korištenje elektroničkih medij Gordana Kuterovac Jagodić Agencija za elektroničke medije, UNICE ured za Hrvatsku Zagreb
2016 edukacija visokoškolskih nastavnika Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi Vesna Vlahović-Štetić, Željka Kamenov Forum za slobodu odgoja Zagreb
2016 edukacija visokoškolskih nastavnika Poučavanje i vrednovanje usmjereno ishodima učenja Vesna Vlahović-Štetić, Željka Kamenov AZVO Zagreb
2016 profesionalna edukacija visokoškolskih nastavnika Inicijalni trening za stjecanje temeljnih nastavničkih kompetencija prema standardima i preporukama Sveučilišta u Zagrebu Vesna Vlahović-Štetić, Željka Kamenov, Nina Pavlin-Bernardić Projekt TARGET, RGN i FKIT Zagreb
2016 edukacija i supervizija edukacija iz područja kognitivno bihevioralne terapije Nataša Jokić-Begić Hrvatsko udruženje za bihevioralne i kognitivne terapije Zagreb, Split, Osijek, Rijeka
2016 edukacija i supervizija edukacija iz područja seksualne terapije Tanja Jurin Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju Zagreb
2016 predavanje - popularizacija znanosti CROSS 12 Meri Tadinac Croatian Student Summit Zagreb
2016 predavanje - popularizacija znanosti Stres naš svagdašnji Meri Tadinac Udruga studenata farmacije i medicinske biokemije Zagreb
2016 predavanje Razumijemo li adolescente i imamo li kvalitetne odnose s njima? Gordana Keresteš Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica Velika Gorica
2016 predavanje Što ću sa sobom kad vrtiću kažem zbogom? Prijelaz iz vrtića u školu iz perspektive djeteta Gordana Keresteš Dani Dječjih vrtića Grada Velika Gorica Velika Gorica
Godina Vrsta aktivnosti Sudionici s odsjeka Ostali sudionici Organizator Mjesto
2022 predavanje za građane za Svjetski dan starijih osoba Marina Martinčević, Andrea Vranić Zagrebačko psihološko društvo online
2022 Pozvano predavanje na Nacionalnoj konferenciji povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama Anita Lauri Korajlija Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Požega
2022 Pozvano predavanje na Nacionalnoj konferenciji povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama Anita Lauri Korajlija Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Požega
2021 organziranje akcije prikupljanja odjeće i obuće za izbjeglice u prihvatilištu Porin Margareta Jelić, Dinka Čorkalo Biruški, Antonija Vrdoljak, Nikolina Stanković zaposlenici FFZG projekt IRCiS Zagreb
2020 Tribine „Vježbenički staž u Hrvatskoj psihološkoj komori" Anita Lauri Korajlija, Nataša Jokić Begić, Gordana Kuterovac Jagodić Članovi Povjerenstva za vježbenike HPK Hrvatska psihološka komora Zagreb
2020 Tribina (online)"#Kava za ljudska prava: Potrebe, problemi i potencijali mladih u Hrvatskoj” Gordana Kuterovac Jagodić Provobraniteljica za ljudska prava RH Lora Vidović, Središnji državni ured za demografiju i mlade, Savez Roma, Mreža Mladih Hrvatske, Zagreb Pride, Ured pravobraniteljice RH za ljudska prava Zagreb, online
2020 Sudjelovanje na online tribini pod nazivom: „Dejtanje u doba korone" Tanja Jurin Nina Lišnić, izvršna urednica Reci.hr, portala o seksualnoj i reproduktivnoj svjesnosti, zdravlju i pravima, dr. sc. Goran Koletić, viši asistent FF Mreža mladih Hrvatske online
2020 Pro bono konzultantski rad za projekt "THE Talk" edukacije o spolnom i reproduktivnom zdravlju pokrenut u udruzi CroMSIC – odbor za spolno i reproduktivno zdravlje i prava uključujući HIV i AIDS (SCORA) uz pomoć Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ). Tanja Jurin voditeljica programa udruga CroMSIC online
2020 predavanje za građane na temu "Seksualna terapija" Tanja Jurin Članovi udruge, građani Udruga Zdravi i lijepi Zagreb
2020 Edukacija farmaceuta na satelitskom skupu - Ženski seksualni poremećaji Tanja Jurin Nataša Barolin Belić, Goran Arbanas, Lea Pollak InPharma Zagreb
2020 Edukacija farmaceuta: Psihološki aspekti neplodnosti kod muškaraca Tanja Jurin Almagea d.o.o. Zagreb
2020 Trening nastavnika i stručnih suradnika i razvoj programa za bolju integraciju djece izbjeglica Margareta Jelić, Dinka Čorkalo Biruški, Antonija Vrdoljak, Nikolina Stanković nastavnici i stručni suradnici iz 10ak zagrebačkih osnovnih škola Projekt IRCiS Hotel Jezerčica
2020 Pokretanje humanitarne akcije "Uključimo djecu izbjeglice u naše škole" (Cilj: nabava 30 tableta za djecu izbjeglice kako bi mogli pratiti online nastavu) Dinka Čorkalo Biruški, Margareta Jelić, Antonija Vrdoljak, Nikolina Stanković, Mirjana Tonković, Ivan Tomić, Francesca Dumančić, Iva Kapović, Ena Uzelac Zaklada Solidarna, Kosta Bovan (FPZ), Nikola Baketa i Marko Kovačić (IDIZ) projekt IRCiS i projekt ReSPoC Zagreb
2020 Razvoj programa „INCLuDE“  - Međuresorna  suradnja  u osnaživanju  državljana trećih zemalja Margareta Jelić Martina Čarija (DPP) Ured za ljudska  prava i prava nacionalnih manjina Zagreb
2020 Radionica Kako izbjeći nesporazume u komunikaciji? Željka Kamenov odgojitelji Dječji vrtić Vrbik Zagreb
2020 Autonomna ženska kuća Zagreb, psihološko savjetovanje sa ženama žrtvama rodno uvjetovanog nasilja Anita Lauri Korajlija - Autonomna ženska kuća Zagreb Zagreb
2020 Podrška žrtvama katastrofalnog potresa Odsjek za psihologiju; G. Kuterovac Jagodić; N. Jokić-Begić Plakat prve psihološke pomoći za osobe stradale u potresu distribuiran u Zagrebu, Glini, Petrinji i Sisku i na društvenim mrežama
2020 Edukacija o žrtvama obiteljskog nasilja Odsjek za psihologiju i Savjetovalište Filozofskog fakulteta za studente, SUPPORT centar, Anita Lauri Korajlija Filozofski fakultet, Zagreb
2020 Organizirana telefonska psihološka podrška Savjetovalište FF za studente Filozofski fakultet, Zagreb
2020 Smjernice za učenje namijenjene učenicima 7. i 8. razreda osnovne škole i učenicima srednjih škola Odsjek za psihologiju, Katedra za školsku psihologiju Filozofski fakultet, Zagreb
2020 Smjernice za učenje namijenjene roditeljima učenika nižih razreda osnovne škole Odsjek za psihologiju, Katedra za školsku psihologiju Filozofski fakultet, Zagreb
2020 Kako smo - savjeti za nošenje s pandemijom Nataša Jokić Begić; Ivana Hromatko, Tanja Jurin, Željka Kamenov, Gordana Keresteš, Gordana Kuterovac Jagodić, Anita Lauri Korajlija, Darja Maslić Seršić, Jasmina Mehulić, Una Mikac, Meri Tadinac, Jasmina Tomas https://www.koronavirus.hr/kako-smo-savjeti-za-nosenje-s-pandemijom/724
2020 Gostovanje na Radio Sisku i Radio Qurniusu u svrhu pojašnjenja psihičkih posljedica potresa, Webinar Odsjek za psihologiju, Gordana Kuterovac Jagodić Radio Sisak i Radio Quirnius
2020 Smjernice učenicima za nošenje s krizom nakon potresa, 6 kratkih videa MZO, Škola za život, Odsjek za psihologiju, Gordana Kuterovac Jagodić YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=xI3SC-SHLyg&t=552s; https://www.youtube.com/watch?v=qeKjcygcjbU; https://www.youtube.com/watch?v=zfXRVKjWmpI; https://www.youtube.com/watch?v=VMzGpCsuw_4, https://www.youtube.com/watch?v=c0ln13rS-8M; https://www.youtube.com/watch?v=B0DsyRqRghs
2020 Motiviranje učenika za sudjelovanje u online nastavi, Webinar Udruga Kako si? Odsjek za psihologiju, Gordana Kuterovac Jagodić https://www.youtube.com/watch?v=xI3SC-SHLyg&t=552s
2020 Obiteljsko nasilje u vrijeme pandemije, Webinar Udruga Kako si? Odsjek za psihologiju, Anita Lauri Korajlija https://www.youtube.com/watch?v=vHnHFT8tmYg&list=PLhBesav-oJUs2pWmetT0crbePYLmt6Rhi&index=1
2020 Bez panike molim! Kako se nositi s anksioznošću u vijeme pandemije?, Webinar Udruga Kako si? Odsjek za psihologiju, Nataša Jokić Begić https://www.youtube.com/watch?v=Q4c-MEaaxAU&list=PLhBesav-oJUs2pWmetT0crbePYLmt6Rhi&index=5
2020 Nesigurnost i promjene na poslu, Webinar Udruga Kako si? Odsjek za psihologiju, Darja Maslić Seršić i Jasmina Tomas https://youtu.be/vAS3NyoH3-M
2020 Nezaopslenost i traženje posla, Webinar Udruga Kako si? Odsjek za psihologiju, Darja Maslić Seršić i Jasmina Tomas https://youtu.be/TaLkuXQL9V4
2020 Samoubojstvo: kako spriječiti, kako pomoći, kako utješiti?, Webinar Udruga Kako si? Odsjek za psihologiju, Nataša Jokić Begić https://youtu.be/C7D-HaeXQ98
2020 Seksualnost i seksualno zdravlje, Webinar Udruga Kako si? Odsjek za psihologiju, Tanja Jurin https://youtu.be/r5DYjEjkJak
2020 O prilagodbama za nastavu na daljinu te podršci nakon teških događaja. MZO, Škola za život, Odsjek za psihologiju, Gordana Kuterovac Jagodić https://youtu.be/DiKQHpv-Elo
2019 Tribine „Vježbenički staž u Hrvatskoj psihološkoj komori" Anita Lauri Korajlija, Nataša Jokić Begić, Gordana Kuterovac Jagodić Članovi Povjerenstva za vježbenike HPK Hrvatska psihološka komora Zagreb
2019 Predavanje za Vijeće roditelja O.Š. Tituša Brezovačkog Gordana Kuterovac Jagodić Vijeće roditelja O.Š. Tituša Brezovačkog Školska psihologinja Silva Strnad Jerbić Zagreb
2019 Proizvod Fokus Planer Francesca Dumančić, Aleksandra Huić, Martina Pocrnić, Vanja Putarek Planner boutique PsihoFest (Odsjek za psihologiju) i Planner boutique Zagreb
2019 Predavanje Značaj tradicionalnih rodnih uloga i obiteljskih vrijednosti za stavove o duginim obiteljima Željka Kamenov građanstvo Konferencija „Dugine obitelji – znanost, a ne znanstvena fantastika“ Zagreb
2019 Okrugli stol Could Mononormativity Lose Its Edge (in Croatia)? Discussing Conceptual and Empirical Outlines of Polyamory Željka Kamenov, Jasmina Mehulić građani, sociolozi, psiholozi Konferencija „Razveži vezu: Redefiniranje normativnosti u ljubavi“, Festival Ekstravagantna tijela Tehnički muzej, Zagreb
2019 Autonomna ženska kuća Zagreb, psihološko savjetovanje sa ženama žrtvama rodno uvjetovanog nasilja Anita Lauri Korajlija - Autonomna ženska kuća Zagreb Zagreb
2018 Tribina "Psihološke posljedice rata na djecu žrtve rata" Gordana Kuterovac Jagodić Članovi Udruge djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata Zajednice udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata Hrvatske Zagreb
2018 11. Tjedan psihologije predavanje - Seksualno zdravlje: činjenice i mitovi “ Tanja Jurin građanstvo, članovi Društva Društvo psihologa Brodsko-Posavske županije Slavonski Brod
2018 Predavanje Ako su svi usmjereni na sebe, tko će se usmjeriti na mene? Željka Kamenov građanstvo 16. Festival prvih „Doba praznine“ Zagreb
2018 Predavanje Komunikacija u partnerskim odnosima Željka Kamenov psiholozi 7. regionalni susret članova Hrvatske psihološke komore Osijek
2018 Predavanja Što nas roditeljstvo može naučiti o važnosti raznolikosti za kompaniju? Željka Kamenov djelatnici INA-e Konferencija #svi smo OK Zagreb
2018 Radionica Kako izbjeći nesporazume u komunikaciji? Željka Kamenov učitelji i nastavnici Trening životnih vještina Belica, Rijeka
2018 Tribina Rod, spol i identitet Željka Kamenov, Nataša Jokić-Begić studenti, građani FFZG Zagreb
2018 Okrugli stol Prava djece u duginim obiteljima Željka Kamenov psiholozi, predstavnici LGBTIQ udruga, političari, novinari Sabor RH Zagreb
2018 Autonomna ženska kuća Zagreb, psihološko savjetovanje sa ženama žrtvama rodno uvjetovanog nasilja Anita Lauri Korajlija - Autonomna ženska kuća Zagreb Zagreb
2018 javno predavanje na temu - Život je nekad siv, nekad žut izv. prof. dr. sc. Anita Lauri Korajlija članovi Saveza Hrvatski savez slijepih Zagreb
2018 javno predavanje na temu - Život je nekad siv, nekad žut izv. prof. dr. sc. Anita Lauri Korajlija članovi Saveza Hrvatski savez slijepih Zagreb
2018 javno predavanje na temu - Život je nekad siv, nekad žut izv. prof. dr. sc. Anita Lauri Korajlija članovi Saveza Hrvatski savez slijepih Zagreb
2018 javno predavanje na temu - Život je nekad siv, nekad žut izv. prof. dr. sc. Anita Lauri Korajlija članovi Saveza Hrvatski savez slijepih Zagreb
2018 javno predavanje na temu - Život je nekad siv, nekad žut izv. prof. dr. sc. Anita Lauri Korajlija članovi Saveza Hrvatski savez slijepih Zagreb
2018 javno predavanje na temu - Život je nekad siv, nekad žut izv. prof. dr. sc. Anita Lauri Korajlija članovi Saveza Hrvatski savez slijepih Zagreb
2018 javno predavanje na temu - Život je nekad siv, nekad žut izv. prof. dr. sc. Anita Lauri Korajlija članovi Saveza Hrvatski savez slijepih Zagreb
2017 Radionica: Seksualno odgovorno ponašanje Tanja Jurin učenici 7. i 8. razreda OŠ Trnjanska, Zagreb Zagreb
2017 Predavanje Kako uspješno balansirati privatno i poslovno u obiteljima s dvije karijere? Željka Kamenov manageri Women's Empowerment Forum Zagreb
2017 Predavanje Obitelj i uloga privrženosti u bliskim odnosima tijekom adolescencije i odrasle dobi Željka Kamenov psiholozi i socijalni radnici Centar za socijalnu skrb Zabok
2017 Autonomna ženska kuća Zagreb, psihološko savjetovanje sa ženama žrtvama rodno uvjetovanog nasilja Anita Lauri Korajlija - Autonomna ženska kuća Zagreb Zagreb
2016 Predavanje Komunikacija u bliskim odnosima – njena važnost, odrednice i posljedice te mogućnosti i načini poboljšanja Željka Kamenov psiholozi i socijalni radnici HPD – Sekcija za psihologiju obitelji, braka i partnerstva FFZG
2016 Predavanja Uloga privrženosti u bliskim odnosima u adolescenciji i odrasloj dobi Željka Kamenov psiholozi 5. regionalni susret članova Hrvatske psihološke komore Split
2016 Autonomna ženska kuća Zagreb, psihološko savjetovanje sa ženama žrtvama rodno uvjetovanog nasilja Anita Lauri Korajlija - Autonomna ženska kuća Zagreb Zagreb
Godina Vrsta aktivnosti Kratak opis aktivnosti Sudionici Mjesto
2021 U organizaciji Hrvatskog crvenog križa i Društva za psihološku pomoć organizirano je pružanje prve psihološke pomoći stradalima od potresa u sisačko-moslavačkoj županiji Timovi psihologa su se pridružili članovima HCK te organizirano pružali psihosocijalnu pomoć stanovnicima sisačko-moslavačke županije nakon potresa Maragreta Jelić Petrinja, Sisak
2020 pružanje krizne psihološke pomoći građanima Tijekom COVID-19 pandemije te zbog potresa na telefonima Hrvatske psihološke komore pružana je krizna psihološka pomoć svim građanima RH Anita Lauri Korajlija, Nataša Jokić-Begić, Margareta Jelić RH
2020 pružanje krizne psihološke pomoći studentima Tijekom COVID-19 pandemije te zbog potresa na telefonima Hrvatske psihološke komore pružana je krizna psihološka pomoć studentima i zaposlenicima Filozofskog fakulteta Tanja Jurin, Nataša Jokić-Begić -
2020 volontiranje u udruzi Kako si? Savjetovanje, Mentoriranje pripravnika Nataša Jokić-Begić Zagreb
2019 volontiranje u organizaciji Hrabri telefon, Dječja kuća Borovje mentoriranje pripravnika/novih volontera Francesca Dumančić Zagreb
2018 Pomaganje udruzi Sve za nju u promidžbi psihološke podrške ženama i njihovim obiteljima Sudjelovanje na Danu narcisa Gordana Kuterovac Jagodić Zagreb
2018 volontiranje u organizaciji Hrabri telefon na programu Zagrlimo s(v)e provođenje radionica s djecom u dječjim domovima s ciljem osnaživanja djece i jačanja prosocijalnog ponašanja Francesca Dumančić Zagreb
2018 volontiranje u organizaciji Hrabri telefon, Dječja kuća Borovje mentoriranje pripravnika/novih volontera Francesca Dumančić Zagreb
2017 Pomaganje udruzi Sve za nju u promidžbi psihološke podrške ženama i njihovim obiteljima Sudjelovanje na Danu narcisa Gordana Kuterovac Jagodić Zagreb
2016 Pomaganje udruzi Sve za nju u promidžbi psihološke podrške ženama i njihovim obiteljima Sudjelovanje na Danu narcisa Gordana Kuterovac Jagodić Zagreb

Godina Naslov Vrsta Organizator Nastavnici Mjesto
2023 Psihofest festival popularizacije znanosti Odsjek za psihologiju Una Mikac, Blaž Rebernjak, Antonija Vrdoljak, Ena Uzelac, Francesca Dumačić, Iva Kapović, Iva Vukojević, Jasmina Mehulić, Jasmina Tomas, Luka Juras, Marina Martinčević, Martina Pocrnić, Matea Šoštarić, Nikola Erceg, Nikolina Stanković i Patricia Gale. Zagreb
2023 26. Dani Ramira i Zorana Bujasa Znanstveni (međunarodni) skup Odsjek za Psihologiju Dragutin Ivanec i Anita Lauri Korajlija (voditelji), Željka Kamenov, Jasmina Tomas, Matea Šoštarić, Luka Juras, Katarina Faranguna, Iva Kapović, Iva Vukojević, Antun Palanović, Ivan Tomić Zagreb
2023 1. konferencija školskih psihologa - Horizonti snage znanstveno-stručni Odsjek za psihologiju i Hrvatska psihološka komora Anita Lauri Korajlija, Nina Pavlin-Bernardić u suradnji sa članovima Stručnog razreda za školsku psihologiju HPK Zagreb
2022 Psihozij međunarodni znanstveni kongres studenata psihologije Klub studenata psihologije FFZG-a STUP Studenti Odsjeka za psihologiju, profesori kao predavači i moderatori zagreb
2021 Psihofest festival popularizacije psihologije Odsjek za psihologiju Tanja Jurin, Antonija Vrdoljak, Antun Palanović, Ena Uzelac, Francesca Dumančić, Inja Erceg, Iva Kapović, Jana Kiralj, Jasmina Mehulić, Marina Martinčević, Martina Pocrnić, Mitja Ružojčić, Nikola Erceg, Nina Pavlin Bernardić, Aleksandra Huić, Tena Vukasović Hlupić, Una Mikac Zagreb
2021 25. Dani Ramira i Zorana Bujasa znanstveni (međunarodni) Odsjek za psihologiju i Hrvatsko psihološko društvo Nataša Jokić-Begić (predsjednica), Anita Lauri Korajlija, Nina Pavlin-Bernardić,Tanja Jurin, Tena Vukasović Hlupić, Maja Parmač Kovačić, Una Mikac, Francesca Dumančić, Marina Martinčević, Jasmina Mehulić Zagreb
2020 Psihozij međunarodni znanstveni kongres studenata psihologije Klub studenata psihologije FFZG-a STUP Studenti Odsjeka za psihologiju, profesori kao predavači i moderatori Zagreb
2019 24. Dani Ramira i Zorana Bujasa znanstveni (međunarodni) Odsjek za psihologiju i Hrvatsko psihološko društvo Dinka Čorkalo Biruški (predsjednica), Dragutin Ivanec, Vesna Buško, Nikola Erceg, Marijana Glavica, Aleksandra Huić, Margareta Jelić, Željka Kamenov, Antonija Maričić, Jasmina Mehulić, Antun Palanović, Jasmina Tomas, Andrea Vranić, Tena Vukasović-Hlupić Zagreb
2019 Psihofest festival popularizacije znanosti Odsjek za psihologiju Nikola Erceg, Aleksandra Huić, Francesca Dumančić, Marina Martinčević, Jasmina Mehulić, Una Mikac, Martina Pocrnić, Vanja Putarek, Mitja Ružojčić, Jasmina Tomas, Ena Uzelac Zagreb
2019 Završna konferencija projekta „Integracijski procesi većine i manjine u etnički mješovitim zajednicama“ znanstveno-stručni skup Odsjek za psihologiju, pod pokroviteljstvom MZO i Savjeta za nacionalne manjine Vlade RH Dinka Čorkalo Biruški, Margareta Jelić, Blaž Rebernjak, Iva Kapović, Lana Pehar, Ena Uzelac Zagreb
2019 COST Action CA18106 The neural architecture of consciousness znanstveni skup (međunarodni) Odsjek za psihologiju, COST action 18106 Andrea Vranić, Marina Martinčević Zagreb
2018 Izazovi obrazovanja u višeetničkim zajednicama znanstveno-stručni skup (međunarodni) Odsjek za psihologiju, projekt IntegraNorm Dinka Čorkalo Biruški, Margareta Jelić, Blaž Rebernjak, Iva Kapović, Lana Pehar, Ena Uzelac Vukovar
2018 Psihozij međunarodni znanstveni kongres studenata psihologije Klub studenata psihologije FFZG-a STUP Studenti Odsjeka za psihologiju, profesori kao predavači i moderatori Zagreb
2017 23. Dani Ramira i Zorana Bujasa znanstveni (međunarodni) Odsjek za psihologiju i Hrvatsko psihološko društvo Lidija Arambašić (predsjednica), Doris Čuržik, Inja Erceg, Marijana Glavica, Margareta Jelić, Željka Kamenov, Gordana Kuterovac-Jagodić, Maja Parmač Kovačić, Meri Tadinac, Mirjana Tonković, Andrea Vranić, Tena Vukasović Hlupić Zagreb
2017 Psihofest festival popularizacije znanosti Odsjek za psihologiju Svjetlana Salkičević, Ajana Löw, Helena Bakić, Ana Butković, Aleksandra Huić, Inja Erceg, Maja Parmač Kovačić, Vanja Putarek, Blaž Rebernjak, Mitja Ružojčić, Jasmina Tomas, Ivan Tomić Zagreb
2016 37th STAR conference:Stress and Anxiety in a Changing Society znanstveni (međunarodni) Odsjek za psihologiju, Stress and Anxiety Research Society i Centar za kliničku psihologiju Organizacijski odbor: Nataša Jokić-Begić, Anita Lauri Korajlija, Tanja Jurin, Lidija Arambašić, Željka Kamenov, Gordana Kuterovac Jagodić, Vanja Putarek, Maša Tonković Grabovac; Programski odbor: Dean Ajduković, Dinka Čorkalo Biruški Čorkalo Biruški Zagreb
2016 Psihozij međunarodni znanstveni kongres studenata psihologije Klub studenata psihologije FFZG-a STUP Studenti Odsjeka za psihologiju, profesori kao predavači i moderatori Zagreb
Godina Kratak opis Gospodarski subjekt i javni sektor Sudionici s odsjeka
2023 Članice povjerenstva za provjeru kompetentnosti Hrvatska psihološka komora Anita Lauri Korajlija, Marina Martinčević, Martina Pocrnić, Una Mikac, Mirjana Tonković, Katarina Faraguna, Inja Erceg, Margareta Jelić, Jasmina Tomas
2023 članice Povjerenstva za usporedbu stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti Hrvatske psihološke komore Hrvatska psihološka komora Anita Lauri Korajlija (predsjednica), Andrea Vranić (članica)
2023 članica Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore Hrvatska psihološka komora Anita Lauri Korajlija
2023 članica Upravnog odbora Zagrebačko psihološko društvo Andrea Vranić
2022 Članice povjerenstva za provjeru kompetentnosti Hrvatska psihološka komora Anita Lauri Korajlija, Marina Martinčević, Martina Pocrnić, Una Mikac, Mirjana Tonković, Katarina Faraguna, Inja Erceg, Margareta Jelić, Jasmina Tomas
2022 članice Povjerenstva za usporedbu stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti Hrvatske psihološke komore Hrvatska psihološka komora Anita Lauri Korajlija (predsjednica), Andrea Vranić (članica)
2022 članica Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore Hrvatska psihološka komora Anita Lauri Korajlija
2022 članica Upravnog odbora Zagrebačko psihološko društvo Andrea Vranić
2022 Razvoj HR alata za mjerenje zadovoljstva poslom Stethoscope Degordian d.o.o. Mitja Ružojčić, Nikola Erceg
2021 članice Povjerenstva za usporedbu stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti Hrvatske psihološke komore Hrvatska psihološka komora Anita Lauri Korajlija (predsjednica), Andrea Vranić (članica)
2021 članica Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore Hrvatska psihološka komora Anita Lauri Korajlija
2021 članica Upravnog odbora Zagrebačko psihološko društvo Andrea Vranić
2021 Razvoj testa Photo 5 za mjerenje ličnosti putem procjene fotografija Selekcija d.o.o. Zvonimir Galić, Nikola Erceg, Mitja Ružojčić
2020 Razvoj radionice o donošenju odluka Izone d.o.o. Zvonimir Galić, Nikola Erceg
2020 Razvoj adaptivnog test inteligencija Selekcija d.o.o. Zvonimir Galić, Nikola Erceg, Mitja Ružojčić
2020 Sudjelovanje u Povjerenstvu za praćenje i evaluaciju eksperimentalnog programa „Škola za život“ Ministarstvo znanosti i obrazovanja Aleksandra Huić
2020 Istraživački rad u sklopu projekta "Participacija djece u školama" UNICEF Hrvatska Aleksandra Huić
2020 istraživački rad i razvoj radionica u sklopu projekta #MIMOŽEMOJEDNAKO Institut Zaposlena mama Željka Kamenov, Aleksandra Huić, Jasmina Mehulić
2020 Razvoj programa za socijalnu uključenost državljana trećih zemalja s naglaskom na osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita u Republici Hrvatskoj Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske Margareta Jelić
2020 Istraživački rad u okviru projekta: E-rudito: Napredni online obrazovni sustav za pametnu specijalizaciju i poslove budućnosti. Lamaro digidal d.o.o., Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Dragutin Ivanec, Mirjana Tonković, Ivan Tomić, Denis Vlašiček, Katarina Faraguna
2020 Izrada i razvoj ispita za državnu maturu iz psihologije NCVVO Ana Butković
2020 Sudjelovanje u radu stručne skupine za prepoznavanje darovitosti u području matematike NCVVO Nina Pavlin-Bernardić
2020 Predsjedanje povjerenstvom za stručni nadzor Hrvatske psihološke komore Hrvatska psihološka komora Gordana Kuterovac Jagodić
2020 Članice i zamjenice Vijeća za djecu Republike Hrvatske Vlada RH Gordana Keresteš, Gordana Kuterovac Jagodić
2020 Projekt "Prekrasna iznutra" - Promicanje brige za pishičko zdravlje BIPA, d.o.o. Nataša Jokić-Begić
2020 Radionice o tehnikama očuvanja psihičkog zdravlja u kriznim situacijama Infobip d.o.o., Pliva d.o.o., ZABA d.o.o., HPB d.o.o., PBZ d.o.o., Siemens d.o.o., A1 d.o.o. Nataša Jokić-Begić
2020 članice Povjerenstva za usporedbu stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti Hrvatske psihološke komore Hrvatska psihološka komora Anita Lauri Korajlija (predsjednica), Andrea Vranić (članica)
2020 članica Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore Hrvatska psihološka komora Anita Lauri Korajlija
2019 Sudjelovanje u Povjerenstvu za praćenje i evaluaciju eksperimentalnog programa „Škola za život“ Ministarstvo znanosti i obrazovanja Aleksandra Huić
2019 Istraživački rad u sklopu projekta "Participacija djece u školama" Pravobraniteljica za djecu RH Aleksandra Huić
2019 Istraživački rad u sklopu projekta "Participacija djece u školama" UNICEF Hrvatska Aleksandra Huić
2019 Razvoj radionica u sklopu Preventivnog programa seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima Ženska soba Aleksandra Huić
2019 istraživački rad i razvoj radionica u sklopu projekta #MIMOŽEMOJEDNAKO Institut Zaposlena mama Željka Kamenov, Aleksandra Huić, Jasmina Mehulić
2019 Izrada i razvoj ispita za državnu maturu iz psihologije NCVVO Margareta Jelić
2019 Istraživački rad u okviru projekta: E-rudito: Napredni online obrazovni sustav za pametnu specijalizaciju i poslove budućnosti. Lamaro digidal d.o.o., Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Dragutin Ivanec, Mirjana Tonković, Ivan Tomić, Denis Vlašiček, Katarina Faraguna
2019 Sudjelovanje u stručnom projektu: Postavljanje standarda - određivanje razine postignuća za ispit kojim se mjeri kompetencija rješavanja problema NCVVO Vesna Buško
2019 Sudjelovanje u radu stručne skupine za prepoznavanje darovitosti u području matematike NCVVO Nina Pavlin-Bernardić
2019 Sudjelovanje na stručnim skupovima za pripremu psihologa pripravnika u dječjim vrtićima za stručne ispite Agencija za odgoj i obrazovanje Gordana Kuterovac Jagodić
2019 Članice i zamjenice Vijeća za djecu Republike Hrvatske Vlada RH Gordana Keresteš, Gordana Kuterovac Jagodić
2018 Sudjelovanje u Povjerenstvu za praćenje i evaluaciju eksperimentalnog programa „Škola za život“ Ministarstvo znanosti i obrazovanja Aleksandra Huić
2018 Istraživački rad u sklopu projekta "Participacija djece u školama" Pravobraniteljica za djecu RH Aleksandra Huić
2018 Razvoj radionica u sklopu Preventivnog programa seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima Ženska soba Aleksandra Huić
2018 Izrada i razvoj ispita za državnu maturu iz psihologije NCVVO Margareta Jelić
2018 Istraživački rad u okviru projekta: E-rudito: Napredni online obrazovni sustav za pametnu specijalizaciju i poslove budućnosti. Lamaro digidal d.o.o., Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Dragutin Ivanec, Mirjana Tonković, Ivan Tomić, Denis Vlašiček, Katarina Faraguna
2018 Sudjelovanje u radu stručne skupine za prepoznavanje darovitosti u području matematike NCVVO Nina Pavlin-Bernardić
2018 Sudjelovanje na stručnim skupovima za pripremu psihologa pripravnika u dječjim vrtićima za stručne ispite Agencija za odgoj i obrazovanje Gordana Kuterovac Jagodić
2018 Članice i zamjenice Vijeća za djecu Republike Hrvatske Vlada RH Gordana Keresteš, Gordana Kuterovac Jagodić
2017 Sudjelovanje na stručnim skupovima za pripremu psihologa pripravnika u dječjim vrtićima za stručne ispite Agencija za odgoj i obrazovanje Gordana Kuterovac Jagodić
2017 Članice i zamjenice Vijeća za djecu Republike Hrvatske Vlada RH Gordana Keresteš, Gordana Kuterovac Jagodić
2016 Interkulturna škola Dunav: Individualni i grupni identiteti, predrasude, tolerancija: razvoj, mogućnosti, izazovi u školskom okružju, seminar za nastavnike, 1. modul Nansen Dialog Centar Osijek, MZO Dinka Čorkalo Biruški
2016 Interkulturna škola Dunav: Razvijanje relacijskih kompetencija u radu s učenicima i roditeljima, seminar za nastavnike, 2. modul Nansen Dialog Centar Osijek, MZO Dinka Čorkalo Biruški
2016 Interkulturna škola Dunav: Individualni i grupni identiteti, predrasude, tolerancija: seminar podržavanja i praćenja rada, 3. modul Nansen Dialog Centar Osijek, MZO Dinka Čorkalo Biruški
2016 Sudjelovanje na stručnim skupovima za pripremu psihologa pripravnika u dječjim vrtićima za stručne ispite Agencija za odgoj i obrazovanje Gordana Kuterovac Jagodić
2016 Članice i zamjenice Vijeća za djecu Republike Hrvatske Vlada RH Gordana Keresteš, Gordana Kuterovac Jagodić
Godina Autori Naslov Podaci o publikaciji
2022 Andrea Vranić Rat kao virtualna stvarnost: Tanka granica između realiteta i reality formata Zagrebačko psihološko društvo
2022 Mitja Ružojčić Neki ljudi su bolji “materijal” za lidere od drugih – i to najčešće zbog ovih 5 osobina https://www.netokracija.com/liderstvo-osobine-dobrog-menadzera-197273
2021 Andrea Vranić A kao aktivizam Zagrebačko psihološko društvo
2021 Mirjana Tonković, Andrea Vranić Treba li vjerovati znanosti i znanstvenicima? Zagrebačko psihološko društvo
2020 Tanja Jurin Psihološki aspekti seksualnog zdravlja muškaraca Almagea
2020 Andrea Vranić Hoćete li se baš vi razboljeti ovisi i o tome kako se nosite sa stresom. Ova tehnika provjereno pomaže tportal
2020 Andrea Vranić Zaštitne maske jučer, danas i sutra: Zašto ljudi odbijaju maske i kako im ih približiti? Faktograf.hr
2020 Andrea Vranić Ideološki interesi i dalje su čest pokretač lažnih vijesti Glas Slavonije
2020 Andrea Vranić Psihologijom protiv predrasuda Portal novosti
2020 Andrea Vranić Kao da mi izmiče tlo pod nogama!’ Kako se othrvati stresu povezanim s koronavirusom Mojevrijeme.hr
2020 Andrea Vranić Zašto neki ljudi misle da je sve jedna velika prevara? Mojevrijeme.hr
2020 Andrea Vranić Zašto, zapravo, mrzimo? Zagrebačko psihološko društvo (web)
2020 Zvonimir Galić, Nikola Erceg, Mitja Ružojčić Racionalnost u doba korone. Što utječe na odluke Stožera? Kako odlučuju građani? Inteligencija i stručnost nisu garancije ideje.hr
2020 Nina Pavlin-Bernardić Kako koristiti humor u suočavanju sa stresom? Zagrebačko psihološko društvo (web); stranica https://www.koronavirus.hr/kako-koristiti-humor-u-suocavanju-sa-stresom/371
2020 Željka Kamenov Oboljeli od korone su stigmatizirani T-portal
2020 Željka Kamenov ŽIVJETI I RADITI U OKVIRIMA "NOVE NORMALNOSTI" I KORONAKRIZE Glas Slavonije
2020 Željka Kamenov Ako želimo izaći iz ove krize kao pobjednici, ključna je solidarnost Časopis Zaštita
2020 Anita Lauri Korajlija Kako se nositi s pandemijom? koronavirus.hr
2020 Gordana Kuterovac Jagodić Kako sa starijim osobama razgovarati o pandemiji? koronavirus.hr
2019 Zvonimir Galić, Nikola Erceg Ja i novac - Psihologija novca i potrošnje Štedopis
2019 Andrea Vranić THE NUN STUDY: ŠTO NAS REDOVNICE MOGU NAUČITI O STARENJU I ALZHEIMEROVOJ DEMENCIJI? Zagrebačko psihološko društvo (web)
2019 Andrea Vranić, Marina Martinčević KOGNITIVNA REZERVA Zagrebačko psihološko društvo (web)
2019 Andrea Vranić VIRUS NA BIRALIŠTU: O ZARAZAMA I AUTORITARNOSTI Zagrebačko psihološko društvo (web)
2019 Marina Martinčević, Andrea Vranić POJAM MJESECA: KIBEROHONDRIJA Zagrebačko psihološko društvo (web)
2019 Andrea Vranić O POBAČAJU IZ PERSPEKTIVE PSIHOLOGIJE Zagrebačko psihološko društvo (web)
2019 Andrea Vranić CORONA-SHAMING: Zašto smo zbog epidemije postali tako okrutni jedni prema drugima? Zagrebačko psihološko društvo (web)
2018 Tanja Jurin Seks u zrelim godinama: Pitate se – jesmo li ikad prestari? Ni u ludilu! T-portal
2018 Tanja Jurin Jeste li seksualno zadovoljni? I znate li uopće što je zadovoljstvo seksom? T-portal
2018 Tanja Jurin Svaka druga seksualno aktivna žena koristi vibrator, a u stopu ih bez srama prate muškarci T-portal
2018 Tanja Jurin Da, seks ponekad i fizički boli. Kako se nositi s time? T-portal
2018 Tanja Jurin Što je seks bez penetracije? T-portal
2018 Tanja Jurin Neugodno vam je razgovarati o seksu? Naučite kako to treba raditi T-portal
2018 Tanja Jurin Što je to zapravo zdravo u seksu? T-portal
2018 Tanja Jurin Orgazam je orgazam! Klitoralni ili vaginalni – to je lažna dilema T-portal
2018 Tanja Jurin Masturbacija je zdrava! Raskrinkavamo najčešće mitove o ljubavi prema vlastitom tijelu T-portal
2018 Tanja Jurin Jedan od najvećih muških tabua: Kako spriječiti prijevremeni orgazam? T-portal
2018 Tanja Jurin Mitovi i istine o seksualnim maštarijama: Kako bi izgledao vaš seks iz snova? T-portal
2018 Tanja Jurin Seksualno uzbuđenje kod muškaraca - jednom kada sve krene nizbrdo T-portal
2018 Tanja Jurin Želite seks, uzbudite se, ali ne možete doživjeti orgazam? Ne brinite, nije sve tako crno T-portal
2018 Željka Kamenov Kako se dobro posvađati? T-portal
Godina Vrsta Organizator Naslov Nastavnici s odsjeka
2023 Predavanje u srednjoj školi Odsjek za psihologiju Psihološki aspekti doživljaja boli Dragutin Ivanec
2023 PsihoFest Odsjek za pshiologiju FFZG Psihologija humora: kako nam sve humor može pomoći u životu Nina Pavlin-Bernardić
2023 STEAM festival Hrvatski ured za kreativnost i inovacije Psihologijskim testovima do znanja (o sebi) Una Mikac
2022 8. kongres studenata psihologije - Psihozij STUP Koliko je psihologa potrebno da promijene žarulju? Suvremene spoznaje iz psihologije humora Nina Pavlin-Bernardić
2021 PsihOs Odsjek za psihologiju FF Osijek Fantomska heritabilnost - gdje su ti geni za ličnost? Denis Bratko
2021 EU Spikaonica Europski dom Zagreb, Europski pokret Hravatska i Hrvatsko debatno društvo Pandemija v.d. mentalno zdravlje mladih Gordana Kuterovac Jagodić
2021 Zagreb Book festival (panel diskusija) Zagreb Book Festival Djetinjstvo – odakle dolaziš stereotipe? Andrea Vranić
2021 Zagreb Book festival (panel diskusija) Zagreb Book Festival Djetinjstvo – odakle dolaziš stereotipe? Andrea Vranić
2021 Zagreb Book festival (panel diskusija) Zagreb Book Festival Djetinjstvo – odakle dolaziš stereotipe? Andrea Vranić
2020 Skeptici u pubu Društvo za promociju znanosti i kritičkog mišljenja Kako razmišljati bolje i odlučivati racionalnije? Nikola Erceg
2020 Psihošpancir Društvo psihologa Varaždin Dvije karijere u obitelji Željka Kamenov
2020 Tjedan psihologije 2020. Sekcija za zdravstevenu psihologiju HPD-a Placebo učinak - mit ili stavrnost? Dragutin Ivanec
2020 Skeptici u pubu Društvo za promociju znanosti i kritičkog mišljenja Gore je bolje? Psihološki aspekti novog vala iseljavanja Mitja Ružojčić
2020 Sferakon Sfera Tko su geekovi u Hrvatskoj? Prezentacija istraživanja Ljetne psihologijske škole 2020 Una Mikac
2019 Financial week eSTUDENT Psihologija trošenja novca Nikola Erceg
2019 PsihoFest odsjek za psihologiju FFZG Kako se riješiti straha od javnog nastupa Aleksandra Huić
2019 PsihoFest odsjek za psihologiju FFZG Jeste li ispred svog vremena? Aleksandra Huić
2019 PsihoFest odsjek za psihologiju FFZG Na greškama se uči Aleksandra Huić
2019 PsihoFest Odsjek za psihologiju FFZG Ja i novac - kako novac utječe na nas i kako mi utječemo na novac Nikola Erceg
2019 PsihoFest Odsjek za psihologiju FFZG Kako se dobro posvađati? Željka Kamenov
2019 PsihoFest Odsjek za psihologiju FFZG I ljubav ima svoj rok trajanja Željka Kamenov
2019 PsihoFest Odsjek za psihologiju FFZG Dvije karijere u obitelji Željka Kamenov
2019 Psihošpancir Društvo psihologa Varaždin Kako se dobro posvađati? Željka Kamenov
2019 Psihošpancir Društvo psihologa Varaždin Važnost raznolikosti u radnoj organizaciji Željka Kamenov
2019 Noć Istraživača Odsjek za psihologiju FFZG Zvjezdana flota želi tebe! - saznaj imaš li potrebne osobine za rad na svemirskom brodu? Una Mikac, Ena Uzelac
2019 PsihoFest Odsjek za psihologiju FFZG (Ne)zadovoljni svojim tijelom? — Otkrijte razliku između svog sadašnjeg i idealnog tjelesnog izgleda Inja Erceg
2019 PsihoFest Odsjek za psihologiju FFZG Neuspješno planiranje = planirani neuspjeh Francesca Dumančić, Martina Pocrnić
2019 PsihoFest Odsjek za psihologiju FFZG Saznaj svoju fitness ličnost Ana Butković
2019 PsihoFest Odsjek za psihologiju Kulturna inteligencija Ana Butković
2019 PsihoFest Odsjek za psihologiju Zašto nam je važno tko sluša kakvu glazbu? Ana Butković
2019 12. Tjedan psihologije Gimnazija Daruvar Zašto nam je glazba važna? Ana Butković
2019 PsihoFest Odsjek za psihologiju FFZG Zašto veliki na slici postaju mali? Mirjana Tonković, Dragutin Ivanec
2019 PsihoFest Odsjek za psihologiju FFZG Drugi jezik, drugi ja? Kako strani jezik utječe na naše moralno prosuđivanje? Francesca Dumančić, Mirjana Tonković
2019 Skeptici na PsihoFestu Društvo za promociju znanosti i kritičkog mišljenja; Odsjek za psihologiju FFZG Prozor u nesvjesno Mitja Ružojčić
2019 PsihoFest Odsjek za psihologiju FFZG Mogu li biti šef? Suvremeni pristupi u predviđanju ponašanja i uspjeha u poslu Mitja Ružojčić
2019 PsihoFest Odsjek za psihologiju FFZG Koga zaposliti na svemirski brod? Una Mikac, Antun Palanović, Mitja Ružojčić
2019 PsihoFest Odsjek za psihologiju FFZG Trening za mozak Marina Martinčević, Andrea Vranić
2019 PsihoFest Odsjek za psihologiju FFZG Zvjezdana flota želi tebe! - saznaj imaš li potrebne osobine za rad na svemirskom brodu? Una Mikac
2019 PsihoFest Odsjek za psihologiju FFZG Kako igraju timski igrači? Otkrijte kako funkcionirate u timu igrajući društvene igre Una Mikac, Jasmina Tomas
2019 PsihoFest Odsjek za psihologiju FFZG Čarolijom protiv problema: Harry Potter čarolije, Jedi religija i drugi (ne)uspješni oblici samopomoći Una Mikac, Ena Uzelac
2019 Sferakon Sfera Čarolijom protiv problema: Harry Potter čarolije, Jedi religija i drugi (ne)uspješni oblici samopomoći Una Mikac, Ena Uzelac
2019 TEDx izlaganje TEDx University of Zagreb Tko sharea, uspješna mu karijera Željka Kamenov
2019 Psihošpancir Društvo psihologa Varaždin Zlostavljane žene – zašto ostaju, zašto ne prijave, zašto im se vrate Anita Lauri Korajlija
2019 Psihošpancir Društvo psihologa Varaždin Mediji i školskii uspjeh djece i adolescenata Gordan Kuterovac Jagodić
2018 Tribina eSTUDENT Od poljupca do ljubavi i natrag Željka Kamenov
2018 Psihošpancir Društvo psihologa Varaždin Kako se dobro posvađati? Željka Kamenov
2018 Psihošpancir Društvo psihologa Varaždin I ljubav ima svoj rok trajanja Željka Kamenov
2018 Tjedan psihologije Društvo psihologa Split Je li mama kriva za sve? Željka Kamenov
2018 Tjedan psihologije Društvo psihologa Virovitica Komunikacija u partnerskim odnosima – njena važnost, odrednice i posljedice Željka Kamenov
2018 Noć Istraživača Odsjek za psihologiju FFZG Zvjezdana flota želi tebe! - saznaj imaš li potrebne osobine za rad na svemirskom brodu? Una Mikac, Ena Uzelac
2018 Predavanje Sekcija za zdravstevenu psihologiju HPD-a Osjet boli - psihološka perspektiva Dragutin Ivanec
2018 Skeptici u pubu Društvo za promociju znanosti i kritičkog mišljenja Zagreb Zašto nam je važno tko sluša kakvu glazbu? Ana Butković
2018 Skeptici u pubu Društvo za promociju znanosti i kritičkog mišljenja Koprivnica Zašto nam je važno tko sluša kakvu glazbu? Ana Butković
2018 Festival znanosti Festival znanosti Sinj Zablude o cijepljenju Anita Lauri Korajlija
2018 Skeptici u pubu Društvo za promociju znanosti i kritičkog mišljenja Koprivnica Jesu li ospice ponovno in? Anita Lauri Korajlija
2018 Psihošpancir Društvo psihologa Varaždin Kognitivni aspekti roditejstva Gordana Kuterovac Jagodić
2017 PsihoFest Odsjek za psihologiju FFZG Brzo i žestoko vs. Polako i sigurno Aleksandra Huić
2017 PsihoFest odsjek za psihologiju FFZG Kako se riješiti straha od javnog nastupa Aleksandra Huić
2017 PsihoFest odsjek za psihologiju FFZG Zašto ljudi kockaju Aleksandra Huić
2017 PsihoFest odsjek za psihologiju FFZG Jeste li ispred svog vremena? Aleksandra Huić
2017 PsihoFest Odsjek za psihologiju FFZG Je li mama kriva za sve? Željka Kamenov
2017 PsihoFest Odsjek za psihologiju FFZG Točnost u zaključivanju i mentalno zdravlje Željka Kamenov
2017 PsihoFest Odsjek za psihologiju FFZG Kako se dobro posvađati? Željka Kamenov
2017 PsihoFest Odsjek za psihologiju FFZG I ljubav ima svoj rok trajanja Željka Kamenov
2017 Psihošpancir Društvo psihologa Varaždin Komunikacija u partnerskim odnosima – njena važnost, odrednice i posljedice Željka Kamenov
2017 PsihoFest Odsjek za psihologiju FFZG (Ne)zadovoljni svojim tijelom? — Otkrijte razliku između svog sadašnjeg i idealnog tjelesnog izgleda Inja Erceg
2017 PsihoFest odsjek za psihologiju FFZG Osvještavanje uvjerenja o vezama i očekivanjima od veze Margareta Jelić
2017 PsihoFest Odsjek za psihologiju FFZG Možemo li vjerovati svjedocima? Francesca Dumančić, Martina Pocrnić, Andrea Vranić
2017 10. Tjedan psihologije Društvo psihologa Virovitočko-podravske županije Psihološki čimbenici osjeta boli - može li se bol ublažiti i bez lijekova? Dragutin Ivanec
2017 Predavanje Udruga osoba s amputacijom udova Grada Zagreba i Zagrebačke županije Fantomska bol Dragutin Ivanec
2017 PsihoFest Odsjek za psihologiju FFZG Prodaje li nam glazba stvari? Ana Butković
2017 PsihoFest Odsjek za psihologiju FFZG Saznaj svoju fitness ličnost Ana Butković
2017 PsihoFest Odsjek za psihologiju FFZG Zašto veliki na slici postaju mali? Mirjana Tonković, Dragutin Ivanec
2017 PsihoFest odsjek za psihologiju FFZG Jesmo li (i)racionalni? Pristranosti i pogreške u prosudbama i donošenju odluka. Andrea Vranić
2017 PsihoFest odsjek za psihologiju FFZG Kognitivna rezerva: kako se mozak nosi s visokim cijenama goriva Andrea Vranić
2017 PsihoFest Odsjek za psihologiju FFZG Mogu li biti šef? Suvremeni pristupi u predviđanju ponašanja i uspjeha u poslu Mitja Ružojčić
2017 PsihoFest Odsjek za psihologiju FFZG Čemu se smijemo i zašto? Psihologija humora Nina Pavlin-Bernardić
2017 10. Tjedan psihologije Gimnazija Lucijana Vranjanina Zagreb Razvoj adolescenata i odnosi s roditeljima Gordana Keresteš
2017 10. Tjedan psihologije Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba Psiholozi, roditelji i 21. stoljeće Gordana Keresteš
2017 Zoom u znanost Probion, PBF Zagreb Čini li nas čokolada zaista sretnima Anita Lauri Korajlija
2017 Sferakon Sfera Nedoumice geek roditelja Una Mikac, Gordana Kuterovac Jagodić
2016 Psihošpancir Društvo psihologa Varaždin Obitelj i privrženost – kakva je njihova uloga u ljubavnim odnosima u odrasloj dobi? Željka Kamenov
2016 Rijeka psihologije Filozofski fakultet u Rijeci Uloga privrženosti u bliskim odnosima Željka Kamenov
2016 PsihoFest odsjek za psihologiju FFZG Osvještavanje uvjerenja o vezama i očekivanjima od veze Margareta Jelić
0 PsihoFest Odsjek za psihologiju FFZG Vrijedi li biti savršen? Anita Lauri Korajlija
0 PsihoFest Odsjek za psihologiju FFZG 10 koraka do mentalnog zdravlja Anita Lauri Korajlija
0 PsihoFest Odsjek za psihologiju FFZG Kakav sam zaista? Psihološko testiranje Anita Lauri Korajlija
Godina Medij Emisija Naslov teme Nastavnici
2023 TOP RADIO TOP SHOW Psihologija humora Nina Pavlin-Bernardić
2023 Top Radio Top Show Mandela efekt Andrea Vranić
2023 N1 (DIS)INFO Što su dezinformacije i zašto o njima toliko pričamo Andrea Vranić
2023 Jutarnji list podcast Na aparatima Trebamo li šefove zamijeniti umjetnom inteligencijom Mitja Ružojčić
2023 index.hr U Njemačkoj radoholizam postaje društveni problem. Kakva je situacija kod Hrvata? Mitja Ružojčić
2022 HTV 1 Dokumentarna serija "Lovac sakupljač" Razne teme iz evolucijske psihologije Meri Tadinac
2022 Psychology Today Blog ''Social Instincts'' Which Personality Types Are Naturally Good at Self-Care? Martina Pocrnić
2022 Forbes.com New Research Identifies Personality Types That Are Naturally Good At Self-Care Martina Pocrnić
2022 Therapytips.org Interviews Which Personality Traits Facilitate Self-Care? Martina Pocrnić
2022 Radio Student Studomat Utjecaj online nastave na studente Nina Pavlin-Bernardić
2022 Hrvatska televizija - Treći program Treći element COVID teorije zavjere Mirjana Tonković, Andrea Vranić
2022 Hrvatska televizija - Treći program Treći element Psihologija glupog Nikola Erceg, Mirjana Tonković
2022 HRT - HR1 Poveznice O pamćenju ili možemo li vjerovati svjedocima Andrea Vranić
2021 Hrvatski radio, III program Okrugli stol ponedjeljkom Algoritmi i ljudi: problem paralelnih stvarnosti Denis Bratko
2021 Večernji list U ordinaciji Psihološki aspekti doživljaja boli Dragutin Ivanec
2021 N1 televizija intervju Psihičke reakcije na potres Nataša Jokić-Begić
2021 Hrvatski radio, III program Uvijek prvi - obrazovanje i znanost Brošura o samopomoći nakon potresa Iva Vukojević
2021 Hrvatski radio, III program Uvijek prvi - obrazovanje i znanost Psihologija i nove tehnologije Iva Vukojević
2021 Index.hr U hrvatskim školama se djeca zajedno važu. Treba li to ukinuti? Inja Erceg
2021 Televizija Zapad Zapadna strana Intervju o istraživanju o nasilju nad ženama za vrijeme pandemije Anita Lauri Korajlija
2021 HRT - HR1 Poveznice Pamćenje, učenje, čitanje Andrea Vranić
2020 Hrvatski radio - Prvi program Izaberi zdravlje Blagdanske poruke kako sačuvati mentalno zdravlje Gordana Kuterovac Jagodić
2020 Hrvatski radio - Radio Sljeme Psiholog i ja Međugeneracijski suživot Gordana Kuterovac Jagodić
2020 Jutarnji list Intervju Mirjana Dugandžija Ozbiljno otrežnjenje bit će smrtni slučajevi. Smrt će nas upozoriti da opasnost nije negdje drugdje Gordana Kuterovac Jagodić
2020 Nova TV Dnevnik Mentalno zdravlje i potresi Gordana Kuterovac Jagodić
2020 Tportal.hr Tehno Svađate se na društvenim mrežama? Gordana Kuterovac Jagodić
2020 N1 televizija Newsroom Izazovi pandemije za djecu Gordana Kuterovac Jagodić
2020 Nacional Zagreb News Kako se boriti protiv teorija zavjere o pandemiji Gordana Kuterovac Jagodić
2020 Telegram Život Istraživanje pokazuje:tijekom korone 20 posto osoba doživjelo je jaku depresiju Gordana Kuterovac Jagodić, Nataša Jokić-Begić, Željka Kamenov
2020 Večernji list Hrvatska svijetu Povratak u školu bit će novi stres i rizik Gordana Kuterovac Jagodić
2020 Hrvatska televizija - Prvi program Otvoreno Kako psihički podnosite krize koje prolazimo? Gordana Kuterovac Jagodić
2020 Hrvatska televizija - Prvi program Otvoreno Kako podnijeti samoizolaciju i boravak u zatvorenom i bez socijalnih kontakata u vrijeme pandemije koronavirusa? Gordana Kuterovac Jagodić
2020 Hrvatska televizija - Drugi program Emisija Puls Pucamo li po šavovima? Gordana Kuterovac Jagodić
2020 HRT Dokumentarni film Nastava u papučama Gordana Kuterovac Jagodić
2020 Radio student Novi savjet Seks i mentalno zdravlje Tanja Jurin
2020 Hrvatska televizija - Treći program Zagreb Book Festival 2020. Seks i intimnost u doba krize Tanja Jurin
2020 Kako si? Seksualnost i seksualno zdravlje Tanja Jurin
2020 HRT1 Kod nas doma Seksualno zadovoljstvo i starenje Tanja Jurin
2020 HRT1 Dnevnik Covid-19 i mentalno zdravlje Meri Tadinac
2020 Radio 92 Covid-19 i mentalno zdravlje Meri Tadinac
2020 Jutarnji list Intervju Snježana Pavić ZAMJENA ULOGA-KAD STARCI NE SLUŠAJU Gordana Kuterovac Jagodić, Inja Erceg
2020 T-portal Pitali smo seksualnu terapeutkinju kako će se izolacija odraziti na veze i brakove: 'Poradite na tome da seksualna aktivnost bude na vašem rasporedu Tanja Jurin
2020 Indeks.hr Hrvati su psihički najteže stradali od korone. Što moramo raditi ako krene drugi val? Tanja Jurin
2020 Reci.hr Do seksualnog samopouzdanja ne dolazi se preko operativnih zahvata spolovila!’ Tanja Jurin
2020 Reci.hr Muškarci kojima seks nije samo penetracija zadovoljniji su seksualnim životom Tanja Jurin
2020 Hrvatska televizija Treći element Evolucija lijepog ponašanja Ivana Hromatko
2020 Novi list Intervju O djeci u pandemiji Gordana Keresteš
2020 Direktno.hr Intervju O upisima u 1. razred za vrijeme pandemije Gordana Keresteš
2020 Akademija Art Intervju Zašto je važno da djeca i mladi čitaju Gordana Keresteš
2020 Hrvatska televizija - četvrti program Studio 4 O djeci u pandemiji Gordana Keresteš
2020 Hrvatska televizija - Prvi program Dobro jutro Hrvatska O roditeljstvu u pandemiji Gordana Keresteš
2020 Hrvatska televizija - Prvi program Ima li što novo? Priprema za početak nove šk. godine Gordana Keresteš
2020 Hrvatska televizija - Prvi program Hrvatska za 5 O mentalnom zdravlju u pandemiji Nataša Jokić Begić i Gordana Keresteš
2020 HRT4 Studio 4 O stigmatizaciji oboljelih od korone Željka Kamenov
2020 HRT1 Dobro jutro Hrvatska O partnerskim odnosima u pandemiji Željka Kamenov
2020 MrežaTV One nastupaju O društvenoj stigmatizaciji Željka Kamenov
2020 Index Objavljeno istraživanje: Hrvatima u krizi više pomažu kućni ljubimci nego vjera O mentalnom zdravlju u pandemiji Anita Lauri Korajlija
2020 T-portal Psihologinja upozorava: 'Svakom danu trebamo dati neki mali smisao, jer će u suprotnom vrlo brzo doći do strašnog osjećaja besmisla, a tjedni straha uskoro bi mogli postati tjedni depresije' O mentalnom zdravlju u pandemiji Anita Lauri Korajlija
2020 nismo same Stručnjaci tvrde: Gotovo svaki treći Hrvat pogođen je korona krizom, onkološkim pacijentima pandemija je donijela nove strahove O mentalnom zdravlju u pandemiji Anita Lauri Korajlija
2020 Moj posao.net Što napraviti kada nam je teško? O mentalnom zdravlju u pandemiji Anita Lauri Korajlija
2020 Glas Slavonije EU pred najvećim izazovom: Eskalacija koronavirusne epidemije i nova migrantska kriza O mentalnom zdravlju u pandemiji Anita Lauri Korajlija
2020 Magazin Pred nama su teška vremena i za njih moramo biti spremni O mentalnom zdravlju u pandemiji Anita Lauri Korajlija
2020 Jutarnji hrvatica-koja-je-studirala-u-wuhanu-ispricala-je-sto-je-sve-prozivjela-nakon-povratka-kuci-grozan-je-osjecaj-kada-se-ljudi-odmicu-od-tebe O mentalnom zdravlju u pandemiji Anita Lauri Korajlija
2020 Index Šefica Katedre za zdravstvenu psihologiju objasnila nam je paniku koja se stvara O mentalnom zdravlju u pandemiji Anita Lauri Korajlija
2020 Rtl.hr Anksioznost, strah, depresija, samoća: Kako je Hrvatska zbog korone i potresa dobila dijagnozu O mentalnom zdravlju u pandemiji Anita Lauri Korajlija
2020 HRT1 Otvoreno O mentalnom zdravlju u pandemiji Anita Lauri Korajlija
2020 Hrvatska televizija - četvrti program Studio 4 O mentalnom zdravlju u pandemiji Anita Lauri Korajlija
2020 Hrvatska televizija - četvrti program Studio 4 o mentalnom zdravlju nakon potresa Anita Lauri Korajlija
2020 Rtl Rtl danas O mentalnom zdravlju u pandemiji Anita Lauri Korajlija
2020 Novatv Provjereno O mentalnom zdravlju u pandemiji Anita Lauri Korajlija
2020 N1 televizija Newsroom O mentalnom zdravlju u pandemiji Anita Lauri Korajlija
2020 Hrvatska televizija Nedjeljom u 2 Koronakriza Nataša Jokić-Begić
2020 24 sata video Kvaliteta života u pandemiji Nataša Jokić-Begić
2020 Telegram intervju Potres i pandemija Nataša Jokić-Begić
2020 koronavirus.hr članak savjeti za psihološku pomoć nakon potresa Nataša Jokić-Begić
2020 T-portal članak psihičko zdravlje u pandemiji Nataša Jokić-Begić
2020 RTL intervju Potres i pandemija Nataša Jokić-Begić
2020 Slobodna Dalmacija Od početka pandemije studenti pod vodstvom prof. Nataše Jokić-Begić prate psihičko stanje nacije: svi smo junaci ovog neizvjesnog i tjeskobnog vremena predstavljanje projekta kako si? Nataša Jokić-Begić
2020 srednja.hr podcast Psihičko zdravlje u doba koronakrize Nataša Jokić-Begić
2020 Lider intervju Zašto je narcizam zastupljeniji među novim generacijama Nataša Jokić-Begić
2020 Poslovni FM intervju Poduzetnici su izloženi visokim razinama stresa Nataša Jokić-Begić
2020 Radio Sljeme intervju Usamljenost i psihošetnje Nataša Jokić-Begić
2020 Radio Sljeme intervju - Psiholog-i-ja psihičko zdravlje u pandemiji i nakon potresa Nataša Jokić-Begić
2020 Glas Slavonije intervju Nije dobro što je slika svijeta i budućnosti natopljena pesimizmom Nataša Jokić-Begić
2019 Hrvatski radio - Radio Sljeme Vi to možete! Prilagodba djece na polazak u školu Gordana Kuterovac Jagodić
2019 Hrvatski radio - Radio Sljeme Vi to možete! Rat i djeca Gordana Kuterovac Jagodić
2019 Srednja.hr Zbornica Stres zbog petica u školi Gordana Kuterovac Jagodić
2019 Indeks.hr Obrazovanje Kako dugotrajni štrajk učitelja utječe na djecu? Gordana Kuterovac Jagodić
2019 Novi list Obrazovanje Psihologinja objašnjava kako štrajk prosvjetara utječe na djecu Gordana Kuterovac Jagodić
2019 HRT1 Kod nas doma Seksualnost i komunikacija Tanja Jurin
2019 Jutarnji list Intervju Tanja Rudež DONOSI LI POTROŠNJA SREĆU? Manje nego što to mislimo. Zadovoljstvo uvelike proizlazi iz odnosa s drugim ljudima, zato smo sretni kada trošimo na druge Nikola Erceg
2019 HRT3 Treći element Sol života Meri Tadinac i Nataša Jokić-Begić
2019 Večernji list https://www.vecernji.hr/vijesti/nema-kolektivne-mrznje-izme-u-hrvata-i-srba-1292339 Dinka Čorkalo Biruški
2019 Hrvatski radio Mulitkultura Dinka Čorkalo Biruški
2019 Hrvatski radio Naši korijeni Dinka Čorkalo Biruški
2019 Hrvatski radio Okrugli stol ponedjeljkom Obilježavanje 90 godišnjice Odsjeka za psihologiju FF-a Dragutin Ivanec
2019 Hrvatska televizija Prometej Pamćenje i kognitivni trening Andrea Vranić
2019 Hrvatska televizija Dobro jutro Hrvatska Predstavljanje PsihoFesta Vanja Putarek, Mitja Ružojčić
2019 Hrvatski telekom Dokumentarac Generacija inspiracija: kako mladi koriste nove tehnologije Generacija inspiracija: kako mladi koriste nove tehnologije Nina Pavlin-Bernardić
2019 Hrvatski radio Jezik i predrasude O važnosti čitanja Gordana Keresteš
2019 YouTube TEDx Tko sharea, uspješna mu karijera Željka Kamenov
2019 Hrvatski radio - Radio Sljeme Vi to možete! Ženina "druga smjena" Željka Kamenov
2019 Hrvatska televizija - četvrti program Studio 4 o obiteljskom nasilju Anita Lauri Korajlija
2019 Hrvatska televizija Treći element O stresu Meri Tadinac, Nataša Jokić-Begić
2018 Al Jazeera Al Jazeera Balkans Apatija vlada među mladima u Hrvatskoj Gordana Kuterovac Jagodić
2018 Hrvatska televizija - Treći program Treći element Igrifikacija Gordana Kuterovac Jagodić
2018 Hrvatski radio - Prvi program Drag mi je Platon Mediji i dječji razvoj Gordana Kuterovac Jagodić
2018 T-portal Seksualna terapeutkinja otvoreno o problemima koji muče Hrvate i kako ih riješiti Tanja Jurin
2018 N1 televizija http://hr.n1info.com/Vijesti/a346667/Bez-gradjanskog-odgoja-nema-buducnosti-za-Vukovar.html Dinka Čorkalo Biruški
2018 Jutarnji list https://www.jutarnji.hr/magazin/istrazivanje-stavova-djece-u-cetiri-hrvatske-regije-dvije-regije-odskacu-po-pozitivnim-stavovima-o-multikulturalnosti-zabrinjava-stanje-u-vukovaru/8013536/ Dinka Čorkalo Biruški
2018 Centar za promicanje tolerancije https://www.facebook.com/pg/CentarZaPromicanjeTolerancije/posts/ Dinka Čorkalo Biruški
2018 Portal Indeks Intervju Obrnuti Flynnov efekt Denis Bratko
2018 Hrvatska televizija Kod nas doma Blizanci Denis Bratko
2018 Hrvatski radio, III program Panorama (znanost, kultura) Ličnost i predrasude Denis Bratko
2018 Hrvatska televizija Prometej Placebo učinak kod boli Dragutin Ivanec
2018 Hrvatska televizija Zdrav život Placebo učinak Dragutin Ivanec
2018 Večernji list Intervju Kako igre utječu na ponašanje djece i odraslih Nina Pavlin-Bernardić
2018 HRT1 Kod nas doma Prekidi ljubavnih veza Željka Kamenov
2018 T-portal Odrastanje u gej obitelji Željka Kamenov
2018 N1 televizija Newsroom Roditeljstvo LGBT populacije Željka Kamenov
2018 Hrvatski radio - Radio Sljeme Sunčana strana, Sljemenski smajlić O ljubavnim odnosima Željka Kamenov
2018 Hrvatska televizija Treći element o mračnoj trijadi Nataša Jokić-Begić
2018 Večernji list intervju O rodu i spolu Nataša Jokić-Begić
2017 Hrvatska televizija Kod nas doma Društvene mreže: on i ona Gordana Kuterovac Jagodić
2017 Hrvatski radio - Prvi program Obrazovni program: Izvan okvira Rezultati COBRAS istraživanja Gordana Kuterovac Jagodić
2017 Večernji list Hrvatska svijetu Crtić o ljubavi dvojice dječaka Gordana Kuterovac Jagodić
2017 Jutarnji list Intervju Mirjana Dugandžija O društvenim aspektima ogoja djece Gordana Kuterovac Jagodić
2017 Hrvatski radio - drugi program Gladne uši Razgovarajmo o seksu Tanja Jurin
2017 HRT1 Kod nas doma Razum i osjećaji Tanja Jurin
2017 Hrvatska televizija Treći element Inteligencija Denis Bratko
2017 RTL televizija RTL direkt Spolne i rodne razlike u doživljaju boli Dragutin Ivanec
2017 Hrvatska televizija Društvena mreža Adam i Eva: O kružnom i pravocrtnom Ivana Hromatko
2017 Hrvatska televizija Kod nas doma O laganju Andrea Vranić
2017 Hrvatska televizija - prvi program Prometej O čitanju Gordana Keresteš
2017 HRT1 Kod nas doma Važnost komunikacije u bliskim odnosima Željka Kamenov
2017 HRT1 Kod nas doma Stereotipi o muškarcima i ženama Željka Kamenov
2016 Medijskapismenost.hr Mediji i dječji razvoj Znaju li djeca što su oglasi? Gordana Kuterovac Jagodić
2016 Nova TV IN Magazin Utjecaj medija na sliku tijela Inja Erceg
2016 Portal Indeks Intervju Politika i znanost Denis Bratko
2016 Hrvatska televizija Treći element Percpetivne varke Dragutin Ivanec
2016 LaudatoTV Uvjereno O ljubavnim odnosima Željka Kamenov
0 Telgram Sada je najvažnije da svi skupa ne izludimo: 6 savjeta kako se nositi s pandemijom Gordana kuterovac jagodić, Nataša Jokić Begić