Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
Konzultacije
sri. 15.30-16.30 h
Soba
C 209 a
Telefon
6120-271
E-mail
acakardi@ffzg.hr

Ankica Čakardić (Rijeka) je 2002. diplomirala studij filozofije i kroatistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom fakultetu doktorirala je 2008. godine. Od 2007. predavala je kao asistentica i potom viša asistentica na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci gdje je bila predstojnica Katedre za kulturnu teoriju i diskursne studije. Od 2010. zaposlena je kao docentica i nositeljica Katedre za socijalnu filozofiju, a nositeljica je i kolegija Filozofija roda i Suvremena filozofska terminologija na Odsjeku za filozofiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Tu ostvaruje interese za socijalnu i političku filozofiju s naglaskom na marksizam, suvremenu filozofiju, filozofiju roda, luksemburgijansku i feminističku kritiku političke ekonomije. Bila je na stipendijama u Rigi, Budimpešti i Varšavi, te gostovala kao predavačica na sveučilištima u Njemačkoj, Britaniji, Španjolskoj, Švicarskoj, Švedskoj, Austriji, u zemljama bivše Jugoslavije, Grčkoj i SAD-u. Članica je uredništva sabranih djela Rose Luxemburg (Collective Works of Rosa Luxemburg) pri izdavačkoj kući Verso. Od 2011. do 2018. vodila je obrazovni program u Centru za ženske studije u Zagrebu. Uredila je nekoliko knjiga, znanstvene i stručne članke, eseje te prijevode objavljuje u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima. Održala je u Hrvatskoj i inozemstvu mnoga javna predavanja o društveno-političkim i kulturnim temama. Surađuje s različitim znanstvenim, kulturnim i društvenim organizacijama, inicijativama i projektima.

Bibilografija (izbor iz zadnjih 5 godina):

A) Poglavlja u knjizi (izvorni znanstveni radovi):

1. 2019: „What is Fascism? Clara Zetkin's Lessons from 1923”, u: Critical Thought on the Nationalist and Far Right Movements. Past and Present, Katarzyna Bielińska i Zbigniew Marcin Kowalewski (ur.), prihvaćeno za objavljivanje u zborniku radova s istoimene konferencije.
2. 2018: “Kapital i kritika 'komercijalizacijskog modela': O Marxovoj epistemološkoj revoluciji danas”, Filozofije revolucija i ideje novih svjetova, u: Borislav Mikulić i Mislav Žitko (ur.), Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 244—270.
3. 2018:„Marx i teorija socijalne reprodukcije”, u: Karl Marx: Zbornik radova povodom dvjestote obljetnice rođenja, Goran Sunajko i Maroje Višić (ur.), Zagreb, str. 111—131.
4. 2017: “Radna teorija vrijednosti u temeljima agrarnog kapitalizma: Socijalno-historijsko tumačenje Lockeove teorije vlasništva”, Inačice materijalizma (Borislav Mikulić i Mislav Žitko, ur.), Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2017., str. 230–254.
5. 2015: “Women’s Struggles and Political Economy: From Yugoslav Self-management to Neoliberal Austerity”, u: Srećko Horvat i Igor Štiks (ur.), Welcome to the Desert of Post-Socialism: Radical Politics After Yugoslavia, London/New York: Verso, 2015., str. 223.-243.
6. 2014: Komunikativna praksa svakodnevlja. Jezične pretpostavke društva i politike“, u: Hrvoje Jurić i Sead Alić (ur.), Filozofija i mediji, Zagreb: HFD, 2014., str. 169-185.
7. 2012: „Minimalna država i neoliberalne strategije kapitalizma“, u: Jadžić, Maljković i Veselinović (ur.), Kriza, odgovori, Levica, Beograd: Rosa Luxemburg Stiftung, 2012., str. 159.-179.

B) Izvorni znanstveni radovi u časopisima:

1. 2017: "From theory of accumulation to social reproduction theory: A case for Luxemburgian feminism". Historical Materialism 25 (4): 37—64. doi: 10.1163/1569206X-12341542
2. 2017: “Down the Neoliberal Path: The Rise of Free Choice Feminism.”, AM Journal of Art and Media Studies 14 (2017): 33-44. doi: 10.25038/am.v0i14.215
3. 2016: “Locke in agrarni kapitalizem: prispevek k socialnozgodovinski analizi”, Borec, 2016 (68/730-732), str. 82–104. [prijevod rada navedenog pod A 4.]
4. 2016: “Kämpfe der Frauen und die politische Ökonomie: von der jugoslawischen Selbstverwaltung zur neoliberalen Austerität”, Das Argument, 317/2016, str. 362-372. [prijevod navedenog rada pod A 5.]
5. 2015: “Teorija akumulacije i suvremena luksemburgijanska kritika političke ekonomije”, Filozofska istraživanja, 2015 (138/2), str. 323-341.
6. 2015:“Instrumentalizacija feminizma i zaboravljene lekcije ‘crvenog feminizma’,” Treća, 2015 (17/1-2), str. 51–55.

C) Publicistika:
1. 2018: “Social reproduction”, Krisis: Journal for Contemporary Philosophy, dostpuno na: http://krisis.eu/social-reproduction/
2. 2018: „We need to look for origins of fascism in capitalist crises”, Left East, dostupno na: http://www.criticatac.ro/lefteast/ankica-cakardic-origins-of-fascism-in-capitalist-crises/
3. 2018: „Crítica de Rosa Luxemburgo del feminismo burgués y de la primera tentativa de teoría de la reproducción social”, dostupno na: https://marxismocritico.com/2018/09/18/critica-de-rosa-luxemburgo-del-feminismo-burgues/
4. 2018: „Luxemburg’s critique of bourgeois feminism and early social reproduction theory”, Historical Materialism, dostupno na: http://www.historicalmaterialism.org/blog/luxemburgs-critique-bourgeois-feminism-and-early-social-reproduction-theory
5. 2018: “Feminizam i Alt-Right”, dostupno na: http://www.voxfeminae.net/cunterview/politika-drustvo/item/12693-teorijska-citanka-feminizam-i-alt-right
6. 2018: „Rosa Luxemburg: Bijah, jesam, bit ću!”, dostupno na: https://www.libela.org/sa-stavom/9240-rosa-luxemburg-bijah-jesam-bit-cu/
7. 2017. “Feminism and Social Reproduction”, Salvage, 19. 01. 2017. Intervju sa Silviom Federici, dostupno na: http://salvage.zone/online-
8. 2017: “Feminist Organising and the Women’s Strike”, Salvage, 13. 04. 2017. Intervju sa Cinziom Arruzzom, dostupno na: http://salvage.zone/online-
9. 2017: „Prvi međunarodni dan žena i ženske revolucije”, Libela, 08. ožujak 2017.
10. 2016: „Pravo na pobačaj: pet feminističko-marksističkih bilješki”, Libela, 23. studeni 2016.
11. 2016: “Pitanje abortusa je i radničko pitanje”, razgovor vodio Davor Konjikušić, Novosti, 7. studeni, 2016.
12. 2015: “Instrumentalizacija feminizma i zaboravljene lekcije ‘crvenog feminizma’”, Libela, 14. listopad 2015.
13. 2015: „Die Vereinten Nationen – ein intersektionales Polygon ohne Klassenperspektive”, objavljeno na: http://www.rosalux.de/publication/41361, 30. svibanj 2015.
14. 2015: “Liberalni feminizam kao saveznik kapitalu i restauraciji klasa”, razgovor vodili Vesna Konigsknecht i Karlo Jurak, Libela, 5. svibanj 2015.
15. 2015: „International Women’s Day in the Balkans”, objavljeno na: http://www.criticatac.ro/lefteast/international-womens-day-in-the-balkans-ankica-cakardic/, 13. ožujka 2015.