Cilj
Cilj je Mentorskih konzultacija u zimskom semestru diplomskog studija odabir teme diplomskog rada te usmjeravanje studenta/studentice prema literaturi relevantnoj za pisanje rada
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Ovladavanje načinima i oblicima mentorske komunikacije i strukturiranog izričaja koji vodi k izradi diplomskog rada
  2. Planiranje relevantne literature za pisanje diplomskog rada
Metode podučavanja
Usmene konzultacije, konzultacije putem elektroničke pošte
Metode ocjenjivanja
Redovitost mentorskih konzultacija te priprema sinopsisa diplomskog rada ocjenjuje se opisnom ocjenom P u ISVU sustavu

Obavezna literatura
  1. Literatura relevantna za temu diplomskog rada
Dopunska literatura
  1. Literatura relevantna za temu diplomskog rada

Obavezan predmet na studijima
  1. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
  • Diplomski studij: Zimski semestar