Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
Konzultacije
ponedjeljkom, 12:30-14:00 (uz prethodnu najavu e-mailom)
Soba
C-012
Telefon
4092-395 (lokalni 2395)
E-mail
kdadon@ffzg.unizg.hr

Rabin izv. prof. dr. sc. Kotel Da-Don rođen je u Izraelu.

Vjersko i rabinsko obrazovanje primio je u ješivi Ha-Kotel u Jeruzalemu (1987–1991) i u rabinskom i učiteljskom seminaru Midraš Sephardi u Jeruzalemu (1991–1995), gdje je završio i pedagogijsko obrazovanje.

Diplomirao je i na pravnom fakultetu sveučilišta Bar Ilan u Ramat Ganu (1991–1995).

Od 1995. je član izraelske Odvjetničke komore.

2006. završio je doktorske studije iz židovske studije na Jewish Theological Seminary – University of Jewish Studies u Budimpešti iz područja židovske filozofije.
Tema disertacije je bila: "Inter-religious and Comparative study on the thirteen principles of the Jewish belief by Maimonides".

Tijekom 1996. i 1997. radio je kao nastavnik na Jewish Theological Seminary – University of Jewish Studies u Budimpešti, na fakultetima za rabinske i za pedagoške studije.

Od 1998. u Zagrebu djeluje kao glavni rabin u Hrvatskoj, a od 2006. kao glavni rabin Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj.

Od 2006. Rabin Da-Don duhovni je vođa Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj.

Od 2006. godine predaje na Katedri za judaistiku (Filozofski fakultet u Zagrebu).

Od 2013. do 2018. godine bio je predstojnikom katedre za Judaistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Od 2014. godine promoviran je u docenta na Katedri za judaistiku (Filozofski fakultet u Zagrebu).

Od 2019. godine promoviran je u izv. prof. na Katedri za judaistiku (Filozofski fakultet u Zagrebu).

Govori sljedeće jezike: hebrejski, aramejski, engleski, mađarski, hrvatski, arapski.

Razdoblje Naziv Uloga

Ključni istraživački interes
 • Židovsko pravo
 • Judaizam
 • Teologija
Članstva u akademijama
 • International Academy of Sciences and Arts in Bosnia and Herzegovina (IANUBIH) (Redovni član)
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Centar za istraživanje odnosa znanosti i religije (CIOZR), Sveučilište u Zagrebu, Fakultet filozofije i religijskih znanosti (Konzultant)
 • European Jewish Parliament, European Jewish Parliament (Član)
 • Izrael odvjetnička komora, Izrael odvjetnička komora (Član)
 • Izvršni odbor, World Zionist Organization (Član)
 • Školski odbor, O.Š. Hugo Kon (Predsjednik)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2022. The Tenth Annual Conference of the SOCIETY FOR SEPHARDIC STUDIES: Sephardic Jews between Religious, Ethnic, and National Identity, Moshe David Gaon Center for Ladino Culture of Ben-Gurion University of the Negev. The Center for Studies of Jewish Art and Culture. The Center for Visual Culture of the Balkans at the University of Belgrade’s Faculty of Philosophy. the Center for Sabbatean Sephardic Culture in Istanbul. Oneg Šabat – Jewish Cultural Center Belgrade. (međunarodni, znanstveni)
Uredništva u časopisima
 • Kairos, Evangelical Journal of Theology , Biblijski institut Kušlanova 21, Zagreb ,Zagreb (Član uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
Autorske knjige:
1. Etica Ebraica Moderna, del Rav Prof. Kotel Da-Don Rabbino Capo della Croazia, Associazione Italiana per la Diffusione della Cultura Ebraica, Roma, 2002.
2. Židovstvo : život, teologija i filozofija / Zagreb : Profil International, 2009. - str. 840. ISBN: 9789531211543.


Uredničke knjige:
1. Hagada Šel Pesah - Priča O Izlasku Izraela Iz Egipta, Židovska Vjerska Zajednica Bet Israel u Hrvatskoj, Zagreb, 2006.


Znanstveni radovi :
1. Kotel Dadon, »Biblijska kazna: Oko za oko« (lzl 21,22-25; Lev 24,17-22; Pnz 19,16-21), odmazda ili naknada štete?«, Obnovljeni život, 67, (2012), 4, 441–457
2. Kotel Dadon, »Pisana i Usmena Tora: Može li jedna bez druge?« Nova prisutnost 10:3 (2012): 419-442.
3. Kotel Dadon, »Umjetna oplodnja u židovstvu« Nova prisutnost, 12 (2014) br. 1, str. 67 – 90. ISSN 1334-2312 (tisak)
4. Kotel Dadon, »Četvorica su ušla u vrt (Pardes) « Nova prisutnost, 12 (2014) br. 3, 379-399. ISSN 1334-2312.
5. Kotel Dadon, »Kremacija u starozavjetnim spisima Biblije i u židovskome pravu "«, Obnovljeni život, 69, (2014) 4, 495-506.
6. Kotel Dadon, »Odnos poslodavca i zaposlenika u židovskom Pravu « Nova prisutnost, 13 (2015) br. 3, str. 301-317. ISSN 1334-2312 (tisak).
7. Kotel Dadon, »DUHOVNI OTPOR TIJEKOM HOLOKAUSTA Interpretacija izabranih primjera literature response« Crkva u svijetu 51 (2016) 2, str. 203-234, ISSN 0352-4000 (Tisak).
8. A. E. DaDon i K. DaDon Salomonova presuda – jezična analiza i interpretacija (1 Kr 3, 16-28) , Nova prisutnost 15 (2017) 1, 47-64. ISSN 1334-2312 (Tisak).
9. Kotel Dadon, »Smrt i duša - Bioetika u židovstvu, Odnos judaizma prema tjelu i prema duši u starozavjetnim spisima Biblije, u židovskome pravu i ‎u rabinskoj literaturi ZBORNIK RADOVA sa Znanstveno-stručnog skupa ČOVJEK I SMRT, Teološki, filozofski, bioetički i društveni pristup, INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR, HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE I UDRUGA POSMRTNA PRIPOMOČ, lipnja 2017. str. 115-142, ISBN 978-953-8014-09-3 (Tisak).
10. Kotel Dadon, »Stav prema spašavanju života u židovskom zakonu, Milosrdni Samarijanac – ideal ili dužnost, moralna ili pravna obveza?« Nova prisutnost 15 (2017) 3, str. 393-423, ‎ISSN 1334-2312 (Tisak).
11. A. E. Dadon i K. Dadon, »ROĐENJE KRALJA DAVIDA U MISTIČNOJ RABINSKOJ LITERATURI « Crkva u svijetu 53 (4), 575-601. (2018).
12. A. E. Dadon i K. Dadon, »Stav judaizma prema životinjama u starozavjetnim spisima Biblije, u židovskome pravu i u rabinskoj literaturi« Nova prisutnost XVI (2018), 3, 453-474. ISSN 1334-2312.
13. Kotel Dadon, »Uloga žene u židovskom braku u starozavjetnim spisima Biblije, u židovskome pravu i u rabinskoj literaturi« KAIROS - Evanđeoski teološki časopis / Godište XII. (2018.), br. 2, str. 141-167, ISSN 1846-4580; 1846-4599.


Stručni radovi:
1. Rabinske konferencije u svijetu, u: Ha-kol, glasilo židovske zajednice u Hrvatskoj, 65-66/ str.19, Zagreb, svibanj-lipanj, 2000/5760.
2. Počeci židovske filozofije, u Ha-kol, glasilo židovske zajednice u Hrvatskoj, 67-68/str.14, Zagreb, studeni, 2000/5761.
3. Magen David, u Ha-kol, glasilo židovske zajednice u Hrvatskoj, 69-70/str.8, Zagreb, ožujak, 2001/5761.
4. Ekologija u židovstvu, u Ha-kol, glasilo židovske zajednice u Hrvatskoj, 72/str.17, Zagreb, studeni, 2001/5762.
5. Bar Micva i Bat Micva, u Ha-kol, glasilo židovske zajednice u Hrvatskoj, 73/str.31, Zagreb, siječanj, 2002/5762.
6. Abortion in Judaism, u Novi Omanut, Prilog Židovskoj Povijesti i Kulturi, 49/str.5, Zagreb, studeni-prosinac, 2001/5762.
7. Jovel-A Jubilee u Novi Omanut, Prilog Židovskoj Povijesti i Kulturi, 50/ str.1, Zagreb, siječanj-veljača, 2002/5762.
8. “Vrijednost života u židovstvu etičko, medicinsko i halahičko gledanje na bolest, umiranje i dušu”, VJERA I ZDRAVLJE, zbornik radova, Zaklada “Biskup Josip Lang”, Zagreb 2005.
9. “ODNOSI IZMEĐU ŽIDOVA I KRŠĆANA NEKADA I DANAS”, Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, 2/2006 pp.110.
10. "Kostimi i maskiranje za Purim" u Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, Br. 2 godina II 2006. str.5 –
11. "Pesah, sloboda i židovski identitet" u Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, Br. 2 godina II 2006. str.5 - Br. 3 godina II 2006. str.5 –
12. "Hoćemo li otkriti mistično između blagdana Lag ba-omera - otkirvenja Kabale i Šavuota - otkrivenja Tore?" u Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, Br. 4 godina II 2006. str.8 –
13. "Molitva za nevoljnika koji osjeća klonulost" u Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, Br. 5 godina III 2007, str.8 -
14. "Zapovijed Šmita u prošlosti i sadašnjosti", u Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, Br. 6 godina III 2007, str.5 -
15. "Šezdeseta obljetnica Države Izrael" u Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, Br. 7 godina IV 2008, str.3 – ISSN 1845-8742.
16. "O ideji Jom Kipura" ("Zar je meni takav post po volji u dan kad se čovjek trapi?" - Izaija 58,5) u Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, Br. 8 godina IV 2008, str.5 –
17. "Nekoliko riječi o dva mala blagdana" u Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, Br. 9 godina IV 2008, str.7 –
18. "Moć jezika" (Nekoliko riječi o Lašon HaRa - doslovno - "zlom jeziku", ogovaranju) u Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, Br. 10 godina IV 2009, str.5 –
19. "Roš Hašana, dan stvaranja Čovjeka" u Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, Br. 11 godina IV 2009, str.6 -
20. "Bar Micva" u Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, Br. 12 godina IV 2009, str.6 –
21. “ Kašrut כשרות - židovski propisi o ishrani” Zbornik predavanja - Trajne edukacije za izvoditelje obvezatnih DDD mjera pod naslovom „Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija u HACCP, HALAL i KOSHER sustavu“– listopad / studeni 2010. g. . str. 109-122, ISBN-978-953-7247-14-0, Zagreb, KORUNIĆ d.o.o. Zagreb
22. “Biblijska ideja jubileja kao ideja socijalne pravde str” u Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, Br. 13 godina IV 2010, str.6 –
23. "Nekoliko riječi za Simhat Tora - o Tori kao pjesmi" u Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, Br. 14 godina V 2010, str.5 -
24. "Priča o Hanuki kao dokaz da se povijest ponavlja..." u Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, Br. 15 godina V 2010, str.7 –
25. „Miroslav Šalom Freiberger - Prikaz ličnosti kroz istraživanje njegovog siddura“, u u Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, Br. 16 godina V, 2011, str.6-7.
26. ODNOSI IZMEĐU ŽIDOVA I KRŠĆANA – PROŠLOST, SADAŠNJOST, BUDUĆNOST, Zbornik radova Tjedna međureligijskoga dijaloga povodom 25 godina duha Asiza, Hrvatska Provincija Sv. Jeronima Franjevaca Konventualaca Centar “Hrvatski Areopag” za međureligijski dijalog, Urednik Josip Blažević, Zagreb, 2012. str. 107-117. ISBN-978-953-7154-82-0.
27. OBREZIVANJE: SLOBODA RELIGIJE ILI ŠTETNO ZA ZDRAVU BEBU? Ruah hadaša, Zagreb, rujan, 2012. str.7-10 , br. 20 godišteV, ISSN – 1845-8742.
28. PREUZIMANJE ODGOVORNOSTI u Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, Br. 21 godina VI, 2012. str. 8.
29. Rabin, njegova djelatnost u židovskoj zajednici i njegov položaj u judaizmu u Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, Br. 22 godina VI, 2013. str. 8.
30. Mjesto blagdana Šavuota u Bibliji, u Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, Br. 23 godina VI, 2013. str. 8.
31. Hramska služba Velikog svećenika na Yom Kippur u vrijeme Drugog Hrama, u Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, Br. 24 godina VI, 2013. str. 6.
32. Židovska kulturna tradicija i priroda u Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, 6 (2013), 25.
33. Izvor veselja na Purim / Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, 10 (2014), 26. Str. 6-7. ISSN: 1845-8742
34. »Odnos židovstva prema kulturi i umjetnosti« Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, Godina X (2014), broj 27. Str. 6-7. ISSN: 1845-8742.
35. Prava priča i mogući pravi junak Hanuke / Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, X (2014), broj 28. Str. 14-17. ISSN: 1845-8742.
36. »Kralj David: kralj i Mudrac, život i smrt‎« Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, X (2015), 30. Str. 11-13. ISSN: 1845-8742
37. Dadon, Kotel ; Tiša B’Av, podsjetnik na nacionalnu tragediju u antička i moderna vremena‎ / Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, XI (2015), 31. Str. 5-7. ISSN: 1845-8742
38. Dadon, Kotel ; Naši učenjaci o biblijskoj knjizi Kohelet – Propovjednik / Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, 11 (2015), 32. Str. 6-8. ISSN: 1845-8742.
39. Dadon, Kotel ; Pidjon haben - Otkupljivanje prvorođenca / Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, 11 (2015), 32. Str. 15-17. ISSN: 1845-8742.
40. Dadon, Kotel ; Prethodnici cionizma – Mevasre hacijonut / Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, 11 (2015), 33. Str. 6-10. ISSN: 1845-8742.
41. ‎Dadon, Kotel ; Biranje ždrijebom u Bibliji i u suvremeno doba: čuda ili nasumičnosti? Tradicionalna židovska perspektiva/ Ruah Hadaša, ‎Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, godina XII (2016), 34. Str. 57-59. ISSN: 1845-8742.‎
42. ‎Dadon, Kotel ; Vjerski aspekti i nacionalni simbol Židovske zabrane jedenja svinjetine/ Ruah Hadaša, ‎Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, godina XII (2016), 35. Str. 47-53. ISSN: 1845-8742.‎
43. ‎Dadon, Kotel ; Nasilje nad ženama u judaizmu/ ‎Ruah Hadaša, ‎Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, godina XII ‎‎(2016), broj 36. Str. 48-53. ISSN: 1845-8742.‎
44. ‎Dadon, Kotel ; Ljudska prava i Hanuka: O slobodi religije, akademskoj slobodi i slobodi na informacije / ‎Ruah Hadaša, ‎Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, godina XII ‎‎(2016), broj 37. Str. 44-50. ISSN: 1845-8742.‎
45. ‎Dadon, Kotel ; DINAMIKA ZLA – EGIPAT I NACISTIČKA NJEMAČKA / ‎Ruah Hadaša, ‎Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, godina XII ‎‎(2017), broj 38. Str. 50-56. ISSN: 1845-8742.‎
46. Dadon, Kotel ; IZRAEL - Čudesna zemlja duhovnosti - Neka razmišljanja o povijesnoj ulozi izraelskog naroda u prošlosti i sadašnjosti dok ulazimo u 70. godinu neovisnosti Države Izrael/ ‎Ruah Hadaša, ‎Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, godina XII ‎‎(2017), broj 39. Str. 19-23. ISSN: 1845-8742.‎
47. Dadon, Kotel ; JEDNA ROŠ HAŠANA U AUSCHWITZU 1944. / ‎Ruah Hadaša, ‎Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, godina XIII ‎‎(2017), broj 40. Str. 12-20. ISSN: 1845-8742.‎
48. Dadon, Kotel ; Socijalna skrb u židovskim zajednicama, Židovska zajednica Maroka – Socijalna skrb kroz pripremu Šabata. / ‎Ruah Hadaša, ‎Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, godina XIII ‎‎(2018), broj 42. Str. 46-53. ISSN: 1845-8742.‎


PROMOCIJE, PRIKAZI I RECENZIJE:
1. Predgovor / U knjizi: Shmuley Boteach. KOŠER SEKS recept za strast i prisnost . Zagreb: Profil international i Židovska vjerska zajednica Bet Israel u Hrvatskoj: 2013, ISBN: 978-953-313-279-2.
2. Predgovor / U knjizi: Jasminke Domaš , GLASOVI, SJEĆANJA, ŽIVOT- PRILOG ISTRAŽIVANJU POVIJESTI ŽIDOVSKIH OBITELJI, Bikova - Bet Israel, Zagreb, 2015. ISBN:978-953-6497-96-6.
3. Prikaz o knjizi Jasminke Domaš , GLASOVI, SJEĆANJA, ŽIVOT, Židovstvo, zapovijed o sjećanju, obitelji i životu, Nova prisutnost, 14 (2016) br. 2, str.322-325. ISSN 1334-2312 (tisak).
4. Promocija trodjelno izdanje - Historijskog arhiva Sarajeva i Filozofskog fakulteta u Sarajevu- LAURA PAPO BOHORETA – rukopisi. u srijedu, 15. studenoga 2017. Državni arhiv u Zagrebu, Opatička 29, Zagreb
5. Recenzija, predgovor. Knjiga: Židovske obitelji na području Iločkog rabinata- Radovan Sremac, Vukovar, 2018. ISBN 978-953-8072-20-8.
6. Recenzija, predgovor. knjiga „Židovska zajednica Rijeke i liburnijske Istre u svjetlu fašističkog antisemitizma (1938. – 1943.)“ (2018) – u TISAK.
7. ISUS KRIST: MESIJA!?, (dr. Božo Lujič, dr. Kotel Dadon), KBF 23.5.18.


U Zagrebu, 16.1. 2019.