Naziv
Metodologija istraživačkog rada u judaistici
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
147581
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznati studente s judaističkim studijem u njegovoj raznolikosti glede disciplina, kronologije, kao i geografskih specifičnosti. Cilj će se postići analizom sve većeg konsenzusa oko ciljeva i metodologije u judaističkim studijima i upoznavanjem sa suvremenim znanstvenim inicijativama u različitim poddisciplinama judaističkih studija (povijest, religija, filozofija, književnost).
Sadržaj
 1. Uvodna razmatranja (primjenom kombinacije povijesne perspektive, perspektive religijskih studija, židovske misli i filozofije, sociološke te literarne perspektve demonstrira se interdisciplinarnost studija judaistike)
 2. Povijesne perspektive judaistike (moderna europska židovska povijest te cionizam i povijest Države Izrael)
 3. Povijesne perspektive judaistike (moderna europska židovska povijest te cionizam i povijest Države Izrael)
 4. Povijesne perspektive judaistike (moderna europska židovska povijest te cionizam i povijest Države Izrael)
 5. Perspektive religijskih studija (komparativna religija, psihologja i sociologija religije)
 6. Perspektive religijskih studija (komparativna religija, psihologja i sociologija religije)
 7. Perspektive religijskih studija (komparativna religija, psihologja i sociologija religije)
 8. Perspektive židovske misli i filozofije (etika, politika, estetika)
 9. Perspektive židovske misli i filozofije (etika, politika, estetika)
 10. Perspektive židovske misli i filozofije (etika, politika, estetika)
 11. Sociološke perspektive studija judaistike
 12. Literarna perspektiva (intertekstualnost, semiotika, paleografija i znanost o prevođenju)
 13. Literarna perspektiva (intertekstualnost, semiotika, paleografija i znanost o prevođenju)
 14. Zaključna razmatranja
 15. Zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. Studenti će se prije svega osposobiti za aktivno kritičko praćenje i primjenu tradicijskih i inovacijskih potencijala moderne i suvremene metodologije judaistike.
 2. Student ovladava metodologijom judaistike, kako bi bio sposoban za samostalan rad na području judaističkih poddisciplina.
 3. Osposobit će se za teorijski i metodski artikulirano umijeće samostalnog i interaktivnog rada na vlastitim stručnim i istraživačkim poslovima.
 4. Posebno će se osposobiti za aktivno korištenje teorijske i metodske literature.
 5. Osposobit će se također za teorijski i metodski artikulirano umijeće samostalnog i interaktivnog rada na vlastitim stručnim i istraživačkim poslovima.
Metode podučavanja
Pohađanje predavanja, seminarski rad, završni ispit.
Metode ocjenjivanja
Osnova za vrednovanje rada pojedinog studenta je njegovo redovito pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, kvaliteta obavljenog seminarskog rada te završni ispit.

Obavezna literatura
 1. Kotel Dadon, Židovstvo : život, teologija i filozofija / Zagreb : Profil International, 2009. - str. 840. ISBN: 9789531211543.
Dopunska literatura
 1. Kotel Dadon, » Umjetna oplodnja u židovstvu« Nova prisutnost, 12 (2014) br. 1, str. 67 – 90. ISSN 1334-2312 (tisak)
 2. Kotel Dadon, » Četvorica su ušla u vrt (Pardes) « Nova prisutnost, 12 (2014) br. 3, 379-399. ISSN 1334-2312.
 3. Kotel Dadon, » Kremacija u starozavjetnim spisima Biblije i u židovskome pravu "«, Obnovljeni život, 69, (2014) 4, 495-506.
 4. Kotel Dadon, » Odnos poslodavca i zaposlenika u židovskom Pravu « Nova prisutnost, 13 (2015) br. 3, str. 301-317. ISSN 1334-2312 (tisak).
 5. Kotel Dadon, » DUHOVNI OTPOR TIJEKOM HOLOKAUSTA Interpretacija izabranih primjera literature response« Crkva u svijetu 51 (2016) 2, str. 203-234, ISSN 0352-4000 (Tisak).
 6. A. E. DaDon i K. DaDon Salomonova presuda – jezična analiza i interpretacija (1 Kr 3, 16-28) , Nova prisutnost 15 (2017) 1, 47-64. ISSN 1334-2312 (Tisak).
 7. Kotel Dadon, »Stav prema spašavanju života u židovskom zakonu, Milosrdni Samarijanac – ideal ili dužnost, moralna ili pravna obveza?« Nova prisutnost 15 (2017) 3, str. 393-423, ‎ISSN 1334-2312.‎
 8. Kotel Dadon, »Smrt i duša - Bioetika u židovstvu, Odnos judaizma prema tjelu i prema duši u starozavjetnim spisima Biblije, u židovskome pravu i ‎u rabinskoj literaturi « ZBORNIK RADOVA sa Znanstveno-stručnog skupa ČOVJEK I SMRT, Teološki, filozofski, bioetički i društveni pristup, INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR, HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE I UDRUGA POSMRTNA PRIPOMOČ, lipnja 2017. str. 115-142. , ISBN 978-953-8014-09-3 (Tisak).
 9. Kotel Dadon, »Pisana i Usmena Tora: Može li jedna bez druge?« Nova prisutnost 10 (2012) 3, 419-442.
 10. Kotel Dadon, »Biblijska kazna: Oko za oko" (lzl 21,22-25; Lev 24,17-22; Pnz 19,16-21), odmazda ili naknada štete?«, Obnovljeni život, 67, (2012), 4, 441–457
 11. DaDon, K. i DaDon, A.E. (2018). Rođenje kralja Davida u mističnoj rabinskoj literaturi . Crkva u svijetu, 53 (4), 575-601.
 12. A. E. Dadon i K. Dadon, » Stav judaizma prema životinjama u starozavjetnim spisima Biblije, u židovskome pravu i u rabinskoj literaturi« Nova prisutnost XVI (2018), 3, 453-474. ISSN 1334-2312.

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 3. semestar