Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
Konzultacije
ČETVRTKOM 11.00 -13.00
Soba
B003
Telefon
6120046
E-mail
verdelja@ffzg.hr

Dr. sc. Vlasta Erdeljac, red. prof.

Dr. sc. Vlasta Erdeljac zaposlena je na Odsjeku za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u zvanju redovite profesorice (od 2013. godine). Predstojnica je Katedre za opću lingvistiku od 2000. godine, a obnašala je dužnosti pročelnice Odsjeka za lingvistiku (u tri mandata) te prodekanice za nastavu i studente Filozofskog fakulteta. Osim u redovitom programu preddiplomskog i diplomskog studija lingvistike, predaje i održava seminare na trima poslijediplomskim doktorskim studijima Filozofskog fakulteta u Zagrebu (Lingvistika, Glotodidaktika i Kroatistika) te na Doktorskom sveučilišnom studiju humanističkih znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Predavala je i na poslijediplomskim studijima ISH i AGFT u Ljubljani. Znanstveni interes i nastavnička djelatnost prof. Erdeljac obuhvaća opću i teorijsku lingvistiku te psiholingvistiku (procesiranje jezika u produkciji i percepciji, kako kod zdravih osoba tako i kod osoba s jezičnim poteškoćama). Radi interdisciplinarne znanstveno-istraživačke suradnje i s ciljem unaprjeđenja praktične nastave za studente psiholingvističkih kolegija, organizirala je službenu suradnju Odsjeka za lingvistiku FFZG-a s Kliničkom bolnicom „Sestre milosrdnice“, Specijalnom bolnicom za rehabilitaciju Krapinske Toplice, Odsjekom za logopediju i Laboratorijem za psiholingvistička istraživanja ERF-a te s Poliklinikom za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG. Samostalno je vodila dva projekta koja je financirao MZOŠ RH: Opseg i struktura rječnika u funkciji obrazovnih procesa i Konstrukcija i struktura jezičnog identiteta te nekoliko istraživanja uz potporu znanstvenim i umjetničkim istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu s temama „Mentalni leksikon i gramatičko procesiranje osoba s jezičnim poremećajima“, „Istraživanje leksičkog i gramatičkog procesiranja govornika hrvatskog (zdravih i osoba s jezičnim poteškoćama)“. Suradnica je i voditeljica istraživačkog dijela na dvama aktualnim projektima s temom poticanja čitanja maloj djeci (MZO i ERASMUS +) koje se provode u suradnji Odsjeka za lingvistiku, Udruge Blaberon i dječjih vrtića Medveščak i SUVAG te na projektu „Izvršne funkcije kod odraslih govornika hrvatskog jezika“ u surađuje s prof. Alex Perović s Division of Psychology and Language Sciences, University Collegea u Londonu.
Profesorica Erdeljac je mentorica i komentorica šest doktorskih i tridesetak diplomskih radova (na FFZG-u, Jekonu i Sveučilištu u Ljubljani). Od 2001. članica je povjerenstava MZOŠ-a RH za ocjenu udžbenika hrvatskog jezika te stručnog povjerenstva pri Agenciji za odgoj i obrazovanje za učeničku smotru LiDraNo. Članica je Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku i Hrvatskog društva za neuroznanost, a bila je i članica Povjerenstva za izradu Nacionalne strategije poticanja čitanja pri Ministarstvu kulture (2014 - 2017).
Objavila je pedesetak znanstvenih i stručnih radova te dvije znanstvene knjige – Prepoznavanje riječi (1997.) i Mentalni leksikon (2009.).

Razdoblje Naziv Uloga
2022 - 2024 Gutenberg Osteuropa-Mobilität 2022-2024 (GOEM 22-24) Suradnik
2021 - 2025 Discourse Speech Bank Project - Consortium for Research in Thought, Language and Communication in Psychosis Suradnik
2021 - 2021 Deficiti senzomotoričkih obilježja u leksičko-semantičkoj obradi kod psihoza i demencija Voditelj
2020 - 2020 Senzomotoričke norme u hrvatskom jeziku Voditelj
2019 - 2019 Interakcija izvršnih funkcija i semantičkog pamćenja u divergentnom mišljenju Voditelj
2018 - 2018 Klinička lingvistika: psiholingvistički parametri u leksičko-semantičkoj obradi i izvršnim funkcijama kod osoba oboljelih od shizofrenije Voditelj
2017 - 2017 Istraživanje leksičkog procesiranja govornika hrvatskog jezika: psiholingvistički parametri riječi Voditelj
2017 - 2018 Laboratorij čitanja u vrtiću Medveščak Suradnik
2017 - 2019 Listen, Talk, Spell, Act, EU-projekt: Erasmus + KA2 Suradnik
2016 - 2016 Istraživanje leksičkog i gramatičkog procesiranja govornika hrvatskog (zdravih i osoba s jezičnim poteškoćama) Voditelj
2016 - 2017 Relationship between memory, executive function and language skills in adult speakers of Serbian and Croatian Suradnik
2015 - 2022 Izazovi za društvene i humanističke znanosti: novi studiji i sustav kvalitete Filozofskog fakulteta u Zagrebu Suradnik

Ključni istraživački interes
  • Psiholingvistika
  • Klinička lingvistika
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko društvo za neuroznanost (HDN) (Član)
  • Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL) (Član)
  • Povjerenstvo za izradu Nacionalne strategije poticanja čitanja (2014 – 2017), Ministrstvo kulture
  • Stalni odbor za provedbu i nadgledanje postupka vrednovanja projektnih prijedloga prijavljenih na natječaj „Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja“ (Struna 05-2016)., Hrvatska zaklada za znanost
  • The international clinical phonetics and linguistics association (Član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2018. Clinical Linguistics Workshop “Interdisciplinary Linguistic and Psychiatric Research on Language Disorders", Odsjek za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Klinika za psihijatriju Vrapče, Zagreb (-, -)

Opis znanstvene djelatnosti
KNJIGE

Erdeljac, V. (2009) Mentalni leksikon: modeli i činjenice, Ibis grafika d.o.o., Zagreb (366 str.)
Erdeljac, V. (1997) Prepoznavanje riječi, SOL/ Ibis, Zagreb (230 str.)

ZNANSTVENI RADOVI


Medijalni temporalni režanj kao neuralni korelat leksičko‐semantičke obrade apstraktnosti i konkretnosti kod osoba s epilepsijom (2016) Sekulić Sović, Martina; Erdeljac, Vlasta; Hećimović, Hrvoje, Govor, Vol. 33, No. 1

Leksičko–semantička obrada kod osoba s epilepsijom medijalnog temporalnog režnja, (2016) Sekulić Sović, Martina; Erdeljac, Vlasta, Suvremena lingvistika, Vol. 42, No. 81

Reprezentacijski sustavi dvojezičnih govornika hrvatskog i njemačkog (2015) Bilić Marinela; Erdeljac, Vlasta; Sekulić Sović, Martina, Govor, Vol. 32, No. 2

Leksičko obilježje predočivosti u mentalnom leksikonu osoba s afazijom (2014)
Erdeljac, Vlasta; Sekulić, Martina; Willer‐Gold, Jana; Biočina, Zdravka; Čolović, Nina; Dragojević, Ema; Feldman, Eva; Jelovac, Tara; Masnikosa, Irina; Rosandić, Dorotea
Govor, Vol. 31, No. 1

Uspjeh u nastavnim predmetima hrvatskome jeziku i matematici kod učenika s disleksijom (2012) Lakuš, Maja; Erdeljac, Vlasta, Govor, Vol. 29, No. 2


Erdeljac, Vlasta, Maja Lakuš (2012) Leksičke veze u mentalnom leksikonu dvogodišnjaka i trogodišnjaka, u: Jezik kao informacija XXVI, Knjiga sažetaka, ur. A. Peti-Stantić, M. M. Stanojević, HDPL i Srednja Europa, Zagreb, 11. -13. 5. 2012., str. 51. HDPL, Zagreb
(cjelovit rad u tisku u: Jezik i informacija, Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanog 11. do 13. svibnja 2012. u Zagrebu, HDPL/Srednja Europa, Zagreb, 2013.)

Erdeljac, Vlasta, Vendi Franc (2012) Disleksija - nezaobilazna tema u edukaciji odgojitelja, učitelja i predmetnih nastavnika, u: Izet Pehlić, Edina Vejo, Anela Hasanagić (ur/ed) Suvremeni tokovi u ranom odgoju: znanstvena monografija / Contemporary trends in early education: scientific monography, Zenica: Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici / Faculty of Islamic Education of the University of Zenica, str. 637-649.

Lakuš, Maja i Erdeljac, Vlasta (2012) Uspjeh u nastavnim predmetima hrvatskome jeziku i matematici kod učenika s disleksijom. Govor / Speech, 29 (2), 97-119.

Horga, Damir, Ana Vidović, Vlasta Erdeljac, Nikolaj Lazić (2012) Korpus govornih pogrešaka govornika hrvatskog jezika, u: Pon, L., V. Karabalić, S. Cimer (ur), Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici, HDPL, Osijek , str. 425-442.

Erdeljac Vlasta (2011) Vrijednost jezičnih/govornih pogrešaka u istraživanjima jezika: psiholingvistički pristup, Jezik u upotrebi / language in use,(ur/ed) Vera Vasić, Zbornik Primenjena lingvistika u čast Ranku Bugarskom / Aplied linguistics in honour of Ranko Bugarski, Novi Sad, Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije, str. 281-294.

Erdeljac, Vlasta, Damir Horga, Ana Vidović (2011) Govorne pogreške u elektroničkim medijima, u: ur. Karabalić, V. M. Aleksa Varga, L. Pon, Diskurs i dijalog: teorije, metode i primjene, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku – HDPL, Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera, Osijek, str. 175-191.

Erdeljac, Vlasta, Jana Willer Gold (2010) Priroda stručne terminologije i problemi njezina učenja, u: Pavličević-Franić, D. i A. Bežen (ur) Društvo i jezik – višejezičnost i višekulturalnost, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ENCSI – Europski centar za sustavna i napredna istraživanja, str.72-8 .

Banjavčić Mirela, Vlasta Erdeljac (2009) Višejezičnost i identitet; Razprave v spomin na Dubravka Škiljana - Monitor ISH – Revija za humanistične in družbene vede, XI/1, ISH, Ljubljana, str. 7-34. (izašlo 2010.)

Erdeljac Vlasta, Jana Willer Gold (2009) Eksplicitno i implicitno u učenju jezika: lingvistička perspektiva, u: Pavličević-Franić, D. i A. Bežen (ur) Rano učenje hrvatskoga jezika 2, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ENCSI – Europski centar za sustavna i napredna istraživanja, str. 353-368.

Škiljan, D., V. Erdeljac (2008). Hrvatski na pragu Europske Unije. U: Granić, Jagoda (ur./ed.). Jezična politika i jezična stvarnost / Language Policy and Language Reality. Zagreb: HDPL, 245-253.
Erdeljac, V., M. Sekulić (2008) Syntactic- Semantic Relationships in the Mental Lexicon of Aphasic Patients, Clinical Linguistics & Phonetics, 22 (10-11): 795-603. Informa Healthcare
Pavlić, G., Peti-Stantić, A. Erdeljac, V. (2007), Nacionalni identitet kao jezični identitet, HDPL Jezik i mediji, XX. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb- Split,

Erdeljac, V., Horga, D. (2006) Govorne greške profesionalnih i neprofesionalnih govornika, U: J. Granić (ur), Jezik i medij, Jedan jezik, više svjetova, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Split, 215-222.

Erdeljac,V. (2005) Govorne greške – pogled u strukturu mentalnoga leksikona, Semantika prirodnog jezika i metajezik semantike / Jagoda Granić (ur.) Zagreb/Split: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 213-222

Erdeljac, V., Anita Peti-Stantić, (2004) Tekst kao kontekst polifunkcionalnosti standardnoga jezika, Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na slovenskem, Obdobja 22, Ljubljana, 91-100.

Erdeljac, V., D. Horga (2003), Mentalno procesiranje morfoloških jedinica u govorenoj riječi. U: Diana Stolac, Nada Ivanetić i Boris Pritchard (ur.): Psiholingvistika i kognitivna znanost u hrvatskoj primijenjenoj lingvistici. Zbornik radova sa savjetovanja HDPL održanog 18. i 19. svibnja 2001. u Opatiji. Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Zagreb-Rijeka, 239-246.

Erdeljac.V., J.Bakran, N.Lazić (2001), Modeliranje temeljnih intonacijskih oblika, Govor, God. XVIII, br. 2, 105-111.

Erdeljac. V., J.Bakran, N.Lazić, (2000), Analiza zvučnog okruženja, Govor,
God. XVII, br.1, 29-48.

Erdeljac, V., (1999), Leksički utjecaj na identifikaciju fonema, Strani jezici, XXVIII, 74-84.
Erdeljac V., D. Horga, (1999) Identification in Spoken Croatian, Eurospeech ' 99 Proceedings: ESCA 6th European Conference on Speech Communication and Technology, Budapest, 1891-1894.str.

Erdeljac V., V. Mildner (1999) Temporal Structure of Spoken-Word Recognition in Croatian in Light of the Cohort Theory , Brain and Language 68, 95-103.

Erdeljac, V. (1998) Od percepcije do razumijevanja, Govor XIII, (1996) 1-2,
89-97.

Erdeljac, V. (1998) Problem značenja u teorijama prepoznavanja riječi i razumijevanja govora, Filologija, knj.29, (1997), Zagreb, 25-36.

Erdeljac, V. (1997) Prepoznavanje riječi u povezanom govoru (na primjeru hrvatskoga jezika), Govor, god.XII. 1, (za 1995.), str.1-33.

Erdeljac V. (1991) Perceptivna vrijednost distinktivnih obilježja, SOL 12-13,
Zagreb, 7-25.

Erdeljac V., M. Andrijašević, M. Pupovac (1986) Jezična politika u Jugoslaviji, Kulturni radnik 1, Zagreb (preneseno u zborniku Jezici i politike, Biblioteka "Naše teme", Zagreb, 1988), 97-105.

Erdeljac V. (1984) Znakovi nesvjesnog, Naše teme 6, Zagreb, 987-993.

Erdeljac V. (1984) Žene i muškarci u udžbenicima stranih jezika, Strani jezici
1-2, Zagreb, 35-47.

MAGISTARSKI RAD I DISERTACIJA

Erdeljac, V. (1989) Relativna vrijednost fonoloških distinktivnih obilježja, magistarski rad, Zagreb.

Erdeljac, V. (1996) Riječ (od definicije do prepoznavanja), disertacija, Zagreb.


STRUČNI RADOVI

Erdeljac, V. (2007) Dubravko Škiljan, Vježbe iz semantike ljubavi, Izdanja Antibarbarus, Zagreb 2007., Suvremena lingvistika 64 (2/2007), 219-222.

Erdeljac, V. (2007) Dubravko Škiljan, Mappa mundi: kartografi i njihova publika: svjetovi i znakovi: izrazi i sadržaji: značenja i smislovi, Izdanja Antibarbarus, Zagreb, 2006., Suvremena lingvistika, 64 (2/2007.), 222-224.

Erdeljac V. (1992) Di Sciullo, A. M. i E. Williams, On the Definition of Word, Suvremena lingvistika 37, II svezak, 377-380.

Erdeljac V. (1986) W. Schmidt i H. Harnisch, Zasnivanje marksističko-lenjinističkog istraživanja jezičnog djelovanja, Lingvistika i marksizam (zbornik), Biblioteka "Naše teme", Zagreb, (prijevod)

Erdeljac V. (1986) I. Škarić, U potrazi za izgubljenim govorom, Zbornik za
filologiju i lingvistiku, XXIX/1, Novi Sad, 177-181.

Erdeljac V. (1986) M. Riđanović, Jezik i njegova struktura, SOL 1, Zagreb, 98-100.

Erdeljac V. (1984/85) W. von Timroth, Russische und sowjetische Soziolinguistik und tabuisierte Varietäten des Russischen, Suvremena lingvistika 25-26, Zagreb, 69-71.

Erdeljac V. (1983) O grčkom jeziku, Latina et Graeca 22, Zagreb, 60-67.


IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA

NAKON IZBORA U ZVANJE IZVANREDNOG PROFESORA

Vlasta Erdeljac, Anita Peti-Stantić, Martina Sekulić, Jana Willer-Gold, Jelena Tušek, Boška Munivrana, Contextual facilitation in lexical substitution in Wernicke's aphasia,
11th International Symposium of Psycholinguistics, March 20th-23th 2013, Tenerife, Spain (prihvaćen sažetak)

Vlasta Erdeljac, Maja Lakuš, Leksičke veze u mentalnom leksikonu dvogodišnjaka i trogodišnjaka (2012), Jezik kao informacija XXVI, HDPL, Zagreb, 11. -13. 5. 2012.

Vlasta Erdeljac, Vendi Franc, 2012. Disleksija - nezaobilazna tema u edukaciji odgojitelja, učitelja i predmetnih nastavnika, u: Teorija i praksa ranog odgoja, Zenica 21. 4. 2012.

Vlasta Erdeljac, Vendi Franc, Problem disleksije u kurikulu ranog učenja hrvatskoga/materinskog jezika, RUHMJ5, Zagreb, 10-12. 11. 2011.

Damir Horga, Ana Vidović, Vlasta Erdeljac i Nikolaj Lazić: Korpus govornih pogrešaka govornika hrvatskog jezika XXV. međunarodni znanstveni skup Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici, 12. – 14. svibnja 2011. Osijek

Vlasta Erdeljac, Maja Lakuš, Utjecaj disleksije na uspjeh u nastavnim predmetima hrvatskom i matematici, Istraživanja govora - sedmi znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, 9.-11. prosinca 2010.

Vlasta Erdeljac, Damir Horga, Ana Vidović, Govorne pogreške u elektroničkim medijima, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku – HDPL, XXIV. međunarodni znanstveni skup, Proučavanja diskursa i dijaloga između teorije, metoda i primjene, (poster) Osijek, 22.-25. svibnja 2010.

Vlasta Erdeljac, Martina Sekulić, Jana Willer Gold, Same Diagnostics - different mental lexicons? Evidence from patients with Broca's Aphasia', 13th Meeting of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association, (poster), 23.–26. lipnja 2010., Oslo, Norveška

Vlasta Erdeljac, I nakon kraja lingvistike – lingvistika, Međunarodni znanstveni skup «Svjetovi Dubravka Škiljana», Zagreb, 27. studenoga. 2009.

Vlasta Erdeljac, Jana Willer Gold, 'Priroda i problemi učenja stručnih termina', Treći specijalizirani znanstveni skup: Rano učenje hrvatskoga/materinskoga/stranoga jezika (RUHMSJ-3) u sklopu 3. međunarodne konferencije o naprednim i sustavnim istraživanjima (€CNSI-2009). Zadar, 12.–14. studenoga 2009.


PRIJE IZBORA U ZVANJE IZVANREDNOG PROFESORA

Erdeljac, V., J. Willer Gold (2008) Eksplicitno i implicitno u učenju jezika: lingvistička perspektiva, 2. međunarodna konferencija o naprednim i sustavnim istraživanjima; Drugi specijalizirani znanstveni skup: Rano učenje hrvatskoga jezika 2 (RUHJ-2), Zadar 13–15. studenoga 2008; Knjižica sažetaka, 31-32.

Škiljan, D., Erdeljac, V. Hrvatski na pragu Evropske unije, Jezična politika i Jezična stvarnost, HDPL, XXI. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem, Split, 23-25.5.2007. (Knjižica sažetaka), str. 48.

Erdeljac, V., V. Vargek – Solter, Z. Maček –Trifunović, Martina Sekulić, Imenovanje semantičkih kategorija u terapiji bolesnika s afazijom, 3. kongres Hrvatskog društva za neurovaskularne poremećaje Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatskog društva za prevenciju moždanog udara, Zagreb, 18-21. 10. 2006.


Erdeljac, V. Sekulić, M., Vargek - Solter, V., Maček – Trifunović, Z.,
Sintaktičko-semantičke veze u mentalnom leksikonu afazičara, ICPLA 2006, 11th Meeting of the International Clinical Phonetics and Linguistic Association, Dubrovnk, 31.5. - 3.6. 2006., Book of Abstracts, str.126.

Erdeljac, V., Peti-Stantić, A.; Pavlić, G. Nacionalni identitet kao jezični identitet, HDPL, XX. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem, Split, 25-27. 5. 2006.

V. Erdeljac, Prepoznavanje riječi i “prepoznavanje” neriječi, Istraživanja govora, 5. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem, 9 -11. prosinca, 2004., Knjiga sažetaka, str. 30.

V. Erdeljac, Govorne greške – pogled u strukturu mentalnoga leksikona, Znanstveni skup “Semantika prirodnog jezika i metajezik semantike” HDPL, 14-16. svibnja, 2004. Split, Zbornik sažetaka, str. 14.

Vlasta Erdeljac, Anita Peti-Stantić, Tekst kao kontekst polifunkcionalnosti standardnoga jezika, Obdobja 22 - Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na slovenskem, studeni 2003., Ljubljana

Erdeljac.V., J.Bakran, Modeliranje temeljnih intonacijskih oblika,
Istraživanja govora, 4. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem, 6-8. prosinca, 2001. Zbornik sažetaka, str.38.

Erdeljac V. i D Horga, Mentalno procesiranje morfofonoloških jedinica govorene riječi, XV. savjetovanje “Psiholingvistika i kognitivna znanost u hrvatskoj primijenjenoj lingvistici”, 18-19. svibnja 2001. Opatija

Erdeljac V., D. Horga, 1999., Influence of Morphology on Phoneme Identification in Spoken Croatian, Eurospeech ' 99: ESCA 6th European Conference on Speech Communication and Technology, 5-9. rujna 1999. Budapest, Hungary

Erdeljac, V. Leksički utjecaj na identifikaciju fonema, Istraživanja govora, 3. znanstveni skup, 10-12. prosinca1998. Sažeci, str.18.

Erdeljac, V., Temporal Structure of Spoken-Word Recognition in Croatian, First International Conference on Mental Lexicon, University of Edmonton, Alberta, Canada, 2-8. rujna, 1998. Abstracts, str.96.

Erdeljac, V. Prepoznavanje riječi u kontekstu, Znanstveni skup “Tekst i diskurs”, HDPL, svibanj, 1997.

Erdeljac, V. Poteškoće u upotrebi riječi, Znanstveni skup "Istraživanja na području defektologije IV" Zagreb, 1.-3. listopada 1992. Sažeci/Abstracts,
str. 42-43.