Naziv
Odsjek za lingvistiku
Lokacija
Pročelnik
dr.sc. Krešimir Šojat, doc.
Zamjenik pročelnika
dr.sc. Božo Bekavac, doc.
Povjerenica za kvalitetu
dr.sc. Ivana Simeon, v. pred.
Satničarka
dr.sc. Matea Filko, v. asist.
Nastavnica
dr.sc. Vlasta Erdeljac, red. prof.

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Marin Andrijašević, doc. B005 andrijasevic.marin@yahoo.fr
dr.sc. Božo Bekavac, doc. B024 01 4092066 bbekavac@ffzg.hr
dr.sc. Mislava Bertoša, red. prof. B005 mbertosa@ffzg.hr
dr.sc. Vlasta Erdeljac, red. prof. B003 6120046 verdelja@ffzg.hr
dr.sc. Matea Filko, v. asist. B 302 matea.filko@ffzg.hr
dr.sc. Jana Jurčević, asist. B-005 2066/ 4092 066 jjurcevi@ffzg.hr
dr.sc. Mate Kapović, red. prof. B-004 mkapovic@ffzg.hr
dr.sc. Daniela Katunar, doc. B024 +38514092066 dkatunar@ffzg.hr
Dorijana Kavčić dkavcic@ffzg.hr
Hrvoje Kovač
Pavao Krmpotić, v. asist.
dr.sc. Davor Krsnik, asist. B005 2048/ 6120 048 dkrsnik@ffzg.hr
dr.sc. Jelena Kuvač Kraljević, doc.
Iva Kužina
dr.sc. Ranko Matasović, red. prof. B004 01/ 4092-047 rmatasov@ffzg.hr
dr.sc. Ninoslav Mimica
dr.sc. Jurica Polančec, v. asist. B-004 01/ 4092-047 jpolance@m.ffzg.hr
dr.sc. Milorad Pupovac, izv. prof.
dr.sc. Ida Raffaelli, red. prof. B-024 01 6120 066 iraffaelli@ffzg.unizg.hr
dr.sc. Martina Sekulić Sović, doc. B003 2046/ 6120 046 msekulic@ffzg.hr
dr.sc. Ivana Simeon, v. pred. B-302 4092142 isimeon@ffzg.hr
dr.sc. Anita Skelin Horvat, izv. prof. B-323 4092 -063 askelin@ffzg.hr
dr.sc. Krešimir Šojat, doc. B323 4092-063 ksojat@ffzg.hr
dr.sc. Marko Tadić, red. prof. B024 01 4092066 marko.tadic@ffzg.hr

Naziv Šifra
Analiza diskursa 117624
Diplomski rad na studiju Lingvistike 124786
E-leksik 125475
Etika u komunikaciji 265513
Fonologija 51688
Hrvatski znakovni jezik 1 198933
Hrvatski znakovni jezik 2 198934
Indoeuropska fonologija 265514
Indoeuropska lingvistika 160833
Indoeuropska morfologija 37166
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I 52334
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II 52310
Jezici svijeta 265504
Jezici, kulture i identiteti mladih 118139
Jezične tehnologije 117625
Jezični poremećaji 117626
Jezični praktikum 265511
Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji 117627
Kognitivna sintaksa i semantika 117628
Kognitivni modeli semantičkih promjena 124364
Korpusi u jezičnim istraživanjima 265678
Korpusna lingvistika 265520
Lingvistika i njezini dijalekti 37171
Litavski tečaj 1 265588
Litavski tečaj 2 265638
Mentalni leksikon 124365
Morfologija 51692
Odabrana poglavlja iz algebarske lingvistike 124366
Odabrane teme iz sociosemiologije i sociosemiotike 118141
Opća lingvistika 35899
Ovisnosna gramatika 118142
Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - hetitski 132716
Povijest lingvističkih teorija 265506
Prepoznavanje obavijesti u tekstu 52301
Prevoditelj i računalo 124367
Prevoditelj i računalo 163404
Prevoditelj i računalo 238452
Primijenjena lingvistika 37164
Razvoj i učenje jezika 124368
Semantička tipologija 161129
Semantika 51693
Semantika razumijevanja 124369
Semiotika reklamne komunikacije 215607
Sintaksa 51689
Sociolingvistika 265798
Statističke metode u lingvistici 117629
Temelji kognitivne lingvistike 51690
Ustroj umjetnih jezika 64218
Uvod u baltistiku 266322
Uvod u indoeuropsku lingvistiku 78427
Uvod u primijenjenu lingvistiku 160766
Uvod u psiholingvistiku 170262
Uvod u računalnu lingvistiku 265512
Uvod u semantiku 90754
Uvod u semantiku 154204
Uvod u semiologiju 80856
Značenja u jeziku 215608
Znakovi u društvu 124370
Znakovi u društvu 141836
Znakovi u komunikaciji 117630

Prijediplomski studiji
Stari studiji
  1. Lingvistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij
Novi i reformirani studiji
  1. Lingvistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji
Stari studiji

Razdoblje Naziv Opis
2022 - 2024 Gutenberg Osteuropa-Mobilität 2022-2024 (GOEM 22-24) Znanstveni / Europska unija
2022 - 2025 Metafora i metonimija u jeziku i mišljenju Institucionalni / Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
2021 - 2025 Discourse Speech Bank Project - Consortium for Research in Thought, Language and Communication in Psychosis Znanstveni / Bez trenutačnog financiranja
2021 - 2021 Deficiti senzomotoričkih obilježja u leksičko-semantičkoj obradi kod psihoza i demencija Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2021 - 2021 Načela leksičkoga ustroja – razine morfološke i značenjske transparentnosti II. ‒ prefiksalna tvorba Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2021 - 2022 European Language Equality Znanstveni / Europska unija
2021 - 2023 NLTP - National Language Technologies Portal Znanstveni / Europska unija
2020 - 2020 Načela leksičkoga ustroja – razine morfološke i značenjske transparentnosti Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2020 - 2022 CURLICAT ‒ Curated Multilingual Language Resources for CEF AT Znanstveni / Europska unija
2020 - 2020 Senzomotoričke norme u hrvatskom jeziku Znanstveni
2019 - 2023 CLARIN Znanstveni / Ministarstvo znanosti i obrazovanja
2019 - 2020 Prevoditelj za predsjedanje Vijećem EU-a Znanstveni / Europska unija
2019 - 2019 Interakcija izvršnih funkcija i semantičkog pamćenja u divergentnom mišljenju Znanstveni
2019 - 2022 CLEOPATRA Znanstveni / Europska unija
2019 - 2020 Prevoditelj za predsjedanje Vijećem EU-a Znanstveni / Europska unija
2018 - 2018 Klinička lingvistika: psiholingvistički parametri u leksičko-semantičkoj obradi i izvršnim funkcijama kod osoba oboljelih od shizofrenije Znanstveni
2018 - 2021 MARCELL - Multilingual Resources for CEF.AT in the legal domain Znanstveni / Europska unija
2018 - 2018 Načela leksičkoga ustroja: međujezične varijacije
2018 - 2018 Načela leksičkoga ustroja: međujezične varijacije
2018 - 2019 Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanosti
2018 - 2024 Baza hrvatskih morfoloških dubleta (DvojBa) Znanstveni / Projekt u okviru osnovne djelatnosti Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje
2017 - 2017 Istraživanje leksičkog procesiranja govornika hrvatskog jezika: psiholingvistički parametri riječi Znanstveni
2017 - 2018 Laboratorij čitanja u vrtiću Medveščak
2017 - 2019 Listen, Talk, Spell, Act, EU-projekt: Erasmus + KA2
2016 - 2026 Znanstveni centar izvrsnosti za temeljnu, kliničku i translacijsku neuroznanost Znanstveni / Ministarstvo znanosti i obrazovanja
2016 - 2016 Istraživanje leksičkog i gramatičkog procesiranja govornika hrvatskog (zdravih i osoba s jezičnim poteškoćama) Znanstveni
2016 - 2017 Relationship between memory, executive function and language skills in adult speakers of Serbian and Croatian Znanstveni
2015 - 2016 HR4EU: Mrežni portal za online učenje hrvatskoga jezika Znanstveni / Europska unija
2015 - 2022 Izazovi za društvene i humanističke znanosti: novi studiji i sustav kvalitete Filozofskog fakulteta u Zagrebu Infrastrukturni / Europska unija
2014 - 2018 Općeslavenski lingvistički atlas (OLA) i Europski lingvistički atlas (ALE) Znanstveni
2013 - 2018 Općelingvistički jezični atlas i Atlas jezika Europe Znanstveni
2012 - 2014 XLIKE: Cross-lingual Knowledge Extraction Znanstveni / Europska unija
2011 - 2013 CESAR: Central and South-east European Resources Znanstveni / Europska unija
2010 - 2012 ACCURAT: Analysis and evaluation of Comparable Corpora for Under Resourced Areas of machine Translation Znanstveni / Europska unija
2010 - 2012 LETSMT!: Platform for Online Sharing of Training Data and Building User Tailored Machine Translation Znanstveni / Europska unija

Naziv Naslov obavijesti Kratak opis obavijesti Poveznica
Godina Način predstavljanja Promotivni materijali Organizator
2019 Dani otvorenih vrata 2019 Odsjek za lingvistiku
2018 Dani otvorenih vrata Predstavljanje Odsjeka za lingvistiku Filozofski fakultet
2018 Stulikon Pozvano predavanje: Model leksikalizacijskih obrazaca ili o jezičnom relativizmu ponovno
2018 Stulikon 2018 - studentska lingvistička konferencija u Zagrebu http://www.ffzg.unizg.hr/oling/?page_id=2877 i https://asterisk.ffzg.unizg.hr/?page_id=205 Odsjek za lingvistiku
2018 Dani otvorenih vrata 2018 https://asterisk.ffzg.unizg.hr/?tag=dani-otvorenih-vrata Odsjek za lingvistiku
2017 Predavanje "Čemu služi lingvistika?" powerpoint prezentacija Filozofski fakultet u Zagrebu
Godina Vrsta suradnje ili programa Naslov Organizator Mjesto
2019 Smotra Sveučilišta u Zagrebu Predstavljanje Odsjeka za lingvistiku Sveučilište u Zagrebu Studentski centar, Zagreb
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
2017 popularizacija znanosti Predavanje "Pradomovina Indoeuropljana", Festival znanosti u Sinju Ranko Matasović Festival Znanosti Sinj Sinj
Godina Vrsta aktivnosti Sudionici s odsjeka Ostali sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Kratak opis aktivnosti Sudionici Mjesto

Godina Naslov Vrsta Organizator Nastavnici Mjesto
2023 Pedeset godina feminističke lingvistike: odjeci u kulturi i društvu međunarodni znanstveni skup Odsjek za lingvistiku i Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu Mislava Bertoša i Tatjana Pišković Filozofski fakultet, Zagreb
2020 14. International conference NOOJ 2020 znanstveni (međunarodni) Odsjek za Lingvistiku Krešimir Šojat, Božo Bekavac Zagreb
2018 Clinical Linguistics Workshop “Interdisciplinary Linguistic and Psychiatric Research on Language Disorders” znanstveni (međunarodni) Odsjek za lingvistiku i Klinika za psihijatriju Vrapče Vlasta Erdeljac, Martina Sekulić Sović, Davor Krsnik Zagreb
1905 EU Council Presidency Translator workshop stručni (međunarodni) Odsjek za lingvistiku Marko Tadić Zagreb
Godina Kratak opis Gospodarski subjekt i javni sektor Sudionici s odsjeka
Godina Autori Naslov Podaci o publikaciji
2020 Izjava za novinstvo EU Council Presidency Translator presented in Zagreb https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=158
2020 Izjava za novinstvo Državni tajnik Bernard Gršić sudjelovao na radionici o alatu za prevođenje predsjedanja Vijećem Europske unije https://rdd.gov.hr/vijesti/drzavni-tajnik-bernard-grsic-sudjelovao-na-radionici-o-alatu-za-prevodjenje-predsjedanja-vijecem-europske-unije/1410
2020 Izjava za novinstvo CEF eTranslation: Removing Language Barriers with AI-Powered Technology https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/2020/02/19/CEF+eTranslation%3A+Removing+Language+Barriers+with+AI-Powered+Technology
2020 M.S. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu razvili strojnog prevoditelja i tvrde - bolji je od Google Translatea https://www.tportal.hr/tehno/clanak/na-filozofskom-fakultetu-u-zagrebu-razvili-strojnog-prevoditelja-i-tvrde-bolji-je-od-google-translatea-20200203
2020 HRT Filozofski u Zagrebu razvio strojni prevoditelj bolji od Google Translatea https://magazin.hrt.hr/579283/znanost-i-tehnologija/filozofski-u-zagrebu-razvio-strojni-prevoditelj-bolji-od-google-translatea
2020 Profitiraj Filozofski u Zagrebu razvio strojni prevoditelj bolji od Google Translatea https://profitiraj.hr/filozofski-u-zagrebu-razvio-strojni-prevoditelj-bolji-od-google-translatea/
2020 studentski.hr Filozofski fakultet razvio strojnog prevoditelja; predstavnici tvrde da je bolji od Google Translatea https://studentski.hr/vijesti/hrvatska/filozofski-fakultet-razvio-strojnog-prevoditelja-predstavnici-tvrde-da-je-bolji-od-google-translatea
2020 Denis Gaščić Bolji od Google Translatea: Isprobali smo novi online prevoditelj i pričali s profesorom koji ga je razvio https://www.srednja.hr/novosti/bolji-google-translatea-isprobali-smo-novi-online-prevoditelj-pricali-s-profesorom-ga-razvio/
2020 monitor.hr Filozofski razvio strojnog prevoditelja – tvrde da je bolji od Google Translatea https://www.monitor.hr/filozofski-razvio-strojnog-prevoditelja-tvrde-da-je-bolji-od-google-translatea/
2020 HFD Radionica / Workshop: Prevoditelj za predsjedanje Vijecem EU-a / EU Council Presidency Translator https://www.hfiloloskod.hr/index.php/140-radionica-workshop-prevoditelj-za-predsjedanje-vijecem-eu-a-eu-council-presidency-translator
2020 HF Izniman uspjeh hrvatskih jezikoslovaca i informatičara http://www.hrvatski-fokus.hr/index.php/znanost/27183-vazno-je-ocjenjivanje-bez-poznavanja-uzroka
2020 Marta Duić Filozofski fakultet pomogao kreirati sustav za prevođenje https://www.poslovni.hr/hrvatska/filozofski-fakultet-pomogao-kreirati-sustav-za-prevoenje-362406
2020 Global NOVI PREVODITELJ Bolji i od Google Translatea https://www.globalnovine.eu/vijesti/novi-prevoditelj-bolji-i-od-google-translatea/
2020 Tanja Ivančić Naš je prevoditelj bolji od Googleova, i to u oba smjera - s engleskog na hrvatski i obratno, pokazala su prva mjerenja Večernji list, 2020-02-09 (https://www.vecernji.hr/techsci/nas-je-prevoditelj-bolji-od-googleova-i-to-u-oba-smjera-1378325)
2020 Ivan Perkov Budućnost strojnoga prevođenja je u neuronskim mrežama Jutarnji list, Novi list, Večernji list, Slobodna Dalmacija: Universitas 124 (http://www.unizg.hr/novosti-i-press/universitashttp://www.unizg.hr/fileadmin/universitas/124/universitas.php)
Godina Vrsta Organizator Naslov Nastavnici s odsjeka
2024 Podcast Odsjek za kroatistiku, Katedra za stilistiku, Filozofski fakultet u Zagrebu Slobodnim stilom Mislava Bertoša i Tvrtko Vuković
2019 Tribina Matica hrvatska Lingvistika s povodom: Nazivlje u društvenom i kulturnom kontekstu Ida Raffaelli, Daniela Katunar
2019 Radionica I. gimnazija, Zagreb Putevima Maja i Aboridžina Daniela Katunar
2018 Stulikon Odsjek za lingvistiku Pozvano predavanje: Model leksikalizacijskih obrazaca ili o jezičnom relativizmu ponovno Ida Raffaelli
2018 Tribina Matica hrvatska Lingvistika s povodom: Svjetovima jezika, književnosti i društva Ida Raffaelli, Daniela Katunar
2018 Tribina Matica hrvatska Lingvistika s povodom: Mišljenje i kultura kao lice i naličje jezika Ida Raffaelli, Daniela Katunar
2018 Tribina Matica hrvatska Lingvistika s povodom: Jezik kao kaleidoskop kulture i povijesti Ida Raffaelli, Daniela Katunar
2018 Radionica I. gimnazija, Zagreb Metaphors we live by Daniela Katunar
2017 Predstavljanje zbornika posvećenoga prof. Sesar: Život mora biti djelo duha Matica hrvatska Ida Raffaelli
2017 Tribina Matica hrvatska Lingvistika s povodom Ida Raffaelli, Daniela Katunar
2017 Zagrebački lingvistički krug Hrvatsko filološko društvo Odnos leksičke tipologije prema leksičkoj semantici Daniela Katunar
2017 Tribina ArtNet, Institut za povijest umjetnosti, Mama - Multimedijski institut Scenariji razvoja digitalne humanistike Daniela Katunar
2016 tribina Matica hrvatska Lingvistika s povodom Ida Raffaelli, Daniela Katunar
Godina Medij Emisija Naslov teme Nastavnici
2020 HTV1 Dobar dan, Hrvatska Prevoditelj za predsjedanje Vijećem EU-a Marko Tadić
2020 Z1 TV Riječ na riječ Prevoditelj za predsjedanje Vijećem EU-a Marko Tadić
2020 Hrvatski radio, Radio Sljeme Pametna ploča Jezične tehnologije i strojno prevođenje Marko Tadić
2020 HTV1 Prometej Jezične tehnologije za hrvatski jezik Marko Tadić
2019 HTV1 Prometej Jezik budućnosti Marko Tadić
2017 Hrvatski radio - Treći program Kozmos i etos: obzori svijeta, znanosti I društva (urednik Marito Mihovil Letica) O značenju Ida Raffaelli
2013 HTV1 Pola ure kulture Izložba Korpus Marko Tadić
2011 YouTube eHrvatska 78 Info tjedan, LETSMT!, https://www.youtube.com/watch?v=H8xgJSxEAw8 Marko Tadić
2011 YouTube eHrvatska 98 LETSMT!, https://www.youtube.com/watch?v=vYO6hx_dD8o&list=PLD8EFF288D627B5E6&index=3 Marko Tadić
2009 YouTube eHrvatska 22 Projekt CADIAL, https://www.youtube.com/watch?v=kHDya8LZjZM Marko Tadić
2009 YouTube eHrvatska 24 Jezične tehnologije, https://www.youtube.com/watch?v=FbFtVKBBaQM&list=PL7447B727B14E41C4 Marko Tadić