Akademski stupanj
Zvanje
Naslovni lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
utorkom 14,45 - 15,30
Soba
F 321
Telefon
01/4092-341
E-mail
dunja.frankol@gmail.com

ŽIVOTOPIS

Diplomirala 1981. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (povijest umjetnosti i španjolski jezik i književnost).
Područja rada obuhvaćaju problematiku učenja, usvajanja i vrednovanja stranog i materinskog jezika, metodologiju nastave stranih jezika, učenje stranog jezika za osobe s posebnim potrebama, fonetsku korekciju te književno prevođenje.
Sudjelovala s izlaganjima na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim skupovima. Autorica je više stručnih i znanstvenih radova u hrvatskim i stranim zbornicima, časopisima i knjigama. Objavila nekoliko knjiga prijevoda španjolske književnosti i esejistike. Vodila mnogobrojne radionice i seminare iz područja učenja/usvajanja jezika u Hrvatskoj i inozemstvu (Španjolska, Italija, Francuska, Rusija, Libanon). U razdoblju od 1997. – 2019. vodila Školu stranih jezika SUVAG.
Surađuje s Ministarstvom znanosti i obrazovanja (član Državnog povjerenstva za provedbu natjecanja iz španjolskog jezika; član Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz španjolskog jezika) i s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja (recenzent ispita i popratnih materijala za državnu maturu iz španjolskog jezika).
Izvodi nastavu na dodiplomskom i diplomskom studiju (nastavnički smjer) na Katedri za španjolski jezik Odsjeka za romanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Razdoblje Naziv Uloga
2019 - 2019 Program ranog učenja engleskog jezika za djecu s umjetnom pužnicom Voditelj

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske (DPUH)
  • Hrvatska verbotonalna udruga