Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Profesor emeritus
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
Konzultacije
pet 13.30
Soba
B-018
Telefon
6120060
E-mail
sgrgas@ffzg.hr

2021. Senat Sveučilišta u Zagrebu izabire ga za profesora emeritusa
2005. Filozofski fakultet u Zagrebu, pročelnik Katedre za amerikanistiku. Izabran je u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju
1997-2000. prodekan za znanost Filozofskog fakulteta u Zadru
1988. Doktorirao s temom “Reading of W.B. Yeats in the Context of Nietzsche’s Philosophy” / Čitanje W.B. Yeatsa u kontekstu Nietzscheova mišljenja”
1982. zaposlio se na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zadru
1980-1982. srednjoškolski profesor engleskog, Drniš
1977. Magistrirao s temom “Vacillations in the Art and Vision of William Butler Yeats”./Kolebanja u Umjetnosti i viziji Williama Butlera Yeatsa/
1974. diplomirao engleski i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

Predsjednik Hrvatskog društva anglističkih studija; član Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu; predsjednik Hrvatske asocijacija američkih studija; dva puta sam dobio Fulbrightovu stipendiju (1994/95 na Sveučilištu Yale, New Haven i ljetni semestar 2011. na Sveučilištu Cornell, Ithaca, NY).

Razdoblje Naziv Uloga
2019 - 2020 Modernizam i avangarda u jugoslavenskom kontekstu Voditelj
2017 - 2020 Ekonomski temelji hrvatske književnosti Suradnik
2014 - 2018 Kulturna povijest kapitalizma: Britanija, Amerika, Hrvatska Suradnik

Ključni istraživački interes
  • Američki studiji
  • Irski studiji
  • humana geografija
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Asocijacija američkih studija za jugoistočnu Europu (predsjednik, redovni član)
  • Hrvatsko društvo pisaca (HDP) (redovni član)
  • Hrvatsko društvo za anglističke studije (HDAS) (Predsjednik)
  • Hrvatsko udruženje za američke studije (HUAmS) (predsjednik, redovni član)

Opis znanstvene djelatnosti
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=113696