Naziv
Odsjek za anglistiku
Lokacija
Pročelnica
dr.sc. Vanja Polić Jurković, izv. prof.
Zamjenica pročelnika
dr.sc. Nataša Pavlović, red. prof.
Povjerenik za kvalitetu
dr.sc. Tihana Klepač, izv. prof.
Satničar
dr.sc. Anđel Starčević, doc.
Nastavnica
dr.sc. Iva Polak, izv. prof.

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Ivana Bašić, v. lekt. B-012 6120055 basici@ffzg.hr
dr.sc. Sven Cvek, izv. prof. B-018 +38514092060 scvek@ffzg.hr
dr.sc. Janja Čulig Suknaić, v. asist. B-019 01/4092-136 jaculig@ffzg.hr
dr.sc. Martina Domines, izv. prof. B-020 4092-062 mdomines@ffzg.hr
dr.sc. Renata Geld, izv. prof. B009 Phone : 01/4092-054 rgeld@ffzg.unizg.hr
dr.sc. Stipe Grgas, prof. emer. B-018 6120060 sgrgas@ffzg.hr
dr.sc. Marina Grubišić, doc. E-331 4092-361 mgrubisic@ffzg.hr
dr.sc. Alexander Douglas Hoyt, v. lekt. B-013 +385 1 409 2056 ahoyt@ffzg.hr
dr.sc. Višnja Josipović-Smojver, red. prof. B-008 4092-051 visnja.josipovic@ffzg.hr
dr.sc. Tatjana Jukić Gregurić, red. prof. B-017 01/4092059 tjukic@m.ffzg.hr
dr.sc. Damir Kalogjera, prof. emer. B 016 6120-058 dkalogj@ffzg.hr
dr.sc. Tihana Klepač, izv. prof. B 020 01/4092-062 tklepac@ffzg.unizg.hr
dr.sc. Borislav Knežević, red. prof. B017 014090059 bknezevi@ffzg.hr
Nives Kovačić B-009 01-4092-052 nikovaci@m.ffzg.hr
dr.sc. Stela Letica Krevelj, doc. B009 0917360661 sletica2@ffzg.hr
Marko Majerović, v. lekt. B-012 6120055 markomajerovic@gmail.com
dr.sc. Kristijan Nikolić, v. lekt. B-014 01/4092-195 knikoli@ffzg.hr
dr.sc. Nataša Pavlović, red. prof. B-013 4092056 npavlovi@ffzg.hr
dr.sc. Iva Polak, izv. prof. B-015 ipolak@ffzg.hr
dr.sc. Vanja Polić Jurković, izv. prof. B015 01 4092017 vpolic@ffzg.hr
dr.sc. Bojan Prosenjak, v. asist. B-016 01-4092-058 bprosenj@m.ffzg.hr
dr.sc. Tea Raše, v. lekt. B-014 0918983809 trase@ffzg.hr
Mirta Stamenić, asist. B-008 01/4092-051 mstameni@m.ffzg.hr
dr.sc. Mateusz-Milan Stanojević, red. prof. B008 01/4092-051 mmstanoje@ffzg.hr
dr.sc. Anđel Starčević, doc. B 016 01/4092058 astarcevic@ffzg.hr
dr.sc. Jelena Šesnić, red. prof. B-018 4092-060 jsesnic@ffzg.hr
dr.sc. Hrvoje Tutek, v. asist. B016 01/4092-058 htutek@ffzg.hr
dr.sc. Snježana Veselica Majhut, izv. prof. B-014 +385919436784 veselicamajhut@gmail.com
Vinko Zgaga, v. lekt. B-013 vzgaga@gmail.com
dr.sc. Irena Zovko Dinković, red. prof. E-331 4092-361 izovko@ffzg.hr
Marina Zubak Pivarski, v. lekt. B-012 014092055 marina.zubak.pivarski@gmail.com
dr.sc. Milena Žic Fuchs, red. prof. B-019 4092-136 mzicfuch@ffzg.hr

Naziv Šifra
Akcenti engleskog jezika 235562
Alternativni svjetovi u suvremenoj britanskoj književnoj prozi 95288
Američka književnost i kultura 2 81669
Američka kratka priča 184916
Američki Bildungsroman 19. i 20. stoljeća 64113
Američki modernizam 142697
Američki postmodernizam i popularna kultura 52251
Analiza engleskih tekstova 132027
Antropocen u britanskoj i australskoj književnosti i filmu 184918
Arhitekst u postmodernoj britanskoj književnosti 250716
Aspekti američkog romantizma 52235
Britanski moderni roman i britansko carstvo 250717
Cool Britannia? Britanska drama u razdoblju od 1956. do 2008. 64244
Diplomski rad na studiju Anglistike 124219
Diplomski rad na studiju Anglistike 124216
Diplomski rad na studiju Anglistike 137633
Dvojezičnost 160822
Engleski roman 19. stoljeća 184919
Engleski širom svijeta 117900
Englesko barokno pjesništvo 250722
EU i međunarodne organizacije 124214
Fonetika i fonologija 235564
Idiomatika i stilistika hrvatskoga jezika 160827
Institucionalni aspekti hrvatskog i anglofonih društava 124215
Irski modernizam 250729
Istraživanje procesa poučavanja i usvajanja drugog jezika 215579
Književnost i vizualnost 250731
Kognitivna lingvistika 124217
Kognitivna lingvistika i prevođenje 117841
Kulture SAD-a i Velike Britanije 132542
Leksikologija i leksikografija 117842
Lingvistički seminar: Analiza diskursa - jezik komunikacijskih tehnologija 128889
Lingvistički seminar: Semantika 128888
Lokalizacija 225406
Pisanje znanstvenih tekstova 1 132545
Pisanje znanstvenih tekstova 2 132031
Počeci modernog romana u Engleskoj ranog 18. stoljeća 78052
Područja prevoditeljske djelatnosti 117868
Poučavanje engleskoga kao stranoga jezika 124222
Povijesna sociolingvistika 125999
Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj književnosti 250746
Povijest engleskog jezika 124227
Povijest i paradigme američkih studija 1 250749
Povijest i paradigme američkih studija 2 250750
Povijest i teorija engleskog romana 250751
Pragmalingvistika 117870
Praksa 1 117846
Praksa 2 128127
Predrafaelitizam 250752
Pretvaranje prostora u mjesto: rana australska književnost 77863
Prevođenje i interkulturna komunikacija 184922
Prevođenje znanstvenih tekstova 132544
Prijevodne vježbe (Anglistika) 132029
Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugog jezika 117907
Pripovjedna disemiNacija Australije 250754
Proces ovladavanja jezikom 117844
Psiholingvistika 117908
Redaktura i procjena strojnih prijevoda 184924
Samostalni rad 117850
Semantika engleskog jezika 51862
Shakespeare 52240
Sintaksa engleskog jezika - rečenica 51860
Sintaksa engleskoga jezika - vrste riječi 36326
Sintaktičke teorije 184925
Sociolingvistika 124229
Sociolingvistika 160754
Suvremena američka etnička književnost 250759
Suvremena kanadska književnost na engleskom jeziku 125801
Suvremeni američki roman 52236
Suvremeni engleski jezik 1 132540
Suvremeni engleski jezik 2 132024
Suvremeni engleski jezik III. 132541
Teorija prevođenja 117872
Uvod u lingvistički studij engleskog jezika 36062
Uvod u studij engleske književnosti I 147086
Uvod u studij engleske književnosti II 147087
Viktorijanska književnost i transformacija svijeta u 19. stoljeću 184926
Viktorijanska književnost: žanrovi i teme 52238
Viktorijanski roman: poetika i politika 198894
Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja: planiranje i metodologija 131809

Prijediplomski studiji
  1. Anglistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij

Razdoblje Naziv Opis
2023 - 2024 Transatlantska književnost i grad u dugome 19. stoljeću Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2022 - 2023 Transatlantska književnost i mobilnost u dugome 19. stoljeću Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2022 - 2023 Spremnost na akciju i emocionalne reakcije na metaforički i doslovni diskurs o klimatskim promjenama Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2021 - 2022 Transatlantska književnost i psihopolitika u dugome 19. stoljeću Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2021 - 2021 Logika i retorika anglofonog i hrvatskog antropocena Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2020 - 2020 "Otpor je uzaludan": antropocen u suvremenim tekstovima anglofonije Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2020 - 2024 Language in the human-machine era (LITHME) Znanstveni / COST Action CA19102, Europska unija
2020 - 2020 Načela leksičkoga ustroja – razine morfološke i značenjske transparentnosti Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2020 - 2021 Transatlantska književnost i bio-krize u dugome 19. stoljeću Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2020 - 2024 Sintaktička i semantička analiza dopuna i dodataka u hrvatskom jeziku (SARGADA, 2019-04-7896) Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanosti
2020 - 2021 Filmski leksikon - Cjelogodišnji razvoj programa filmske pismenosti Kina Zelina
2020 - 2020 Filmska čitanka (Kinoklub Zagreb)
2019 - 2020 Modernizam i avangarda u jugoslavenskom kontekstu Znanstveni
2019 - 2019 Antropocen i tamna ekologija anglofonije Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2019 - 2020 Jezikoslovno nazivlje Znanstveni
2019 - 2020 Transatlantska književnost i transformacija svijeta u dugome 19. stoljeću Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2019 - 2019 Comparative History of Literatures in European Languages – Landscapes of Realism: Rethinking Literary Realism(s) in Global Comparative Perspective Znanstveni
2019 - 2019 Kino Katarina (HAVC)
2018 - 2018 Antropocen u anglofonim kulturama Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2018 - 2019 Proučavanje i poučavanje primjene novih tehnologija u prevođenju Znanstveni
2018 - 2019 Britanska književnost i transformacija svijeta u 19. stoljeću Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2018 - 2021 Dominant language constellations Znanstveni
2018 - 2019 Kriteriji odabira vizualnih elemenata u jezičnim zadacima imenovanja Znanstveni
2018 - Research ethics around the world: Views of research ethics in Croatia and USA Znanstveni
2018 - 2018 Forenzična fonetika – međujezični i idiosinkratični prozodijski parametri
2018 - Istraživačka skupina 5 pod nazivom Kognitivna i lingvistička analiza jezičnih poremećaja i oporavka nakon hipoksijsko-ishemijskog oštećenja mozga (voditelji: Ida Raffaelli & Miloš Judaš) u okviru ZCI-Neuro (projekt: Eksperimentalna i klinička istraživanja hipoksijsko - ishemijskog oštećenja mozga u perinatalnoj i odrasloj dobi) Znanstveni
2017 - 2020 Ekonomski temelji hrvatske književnosti Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanost
2017 - 2021 Modeliranje mentalne gramatike hrvatskoga: ograničenja informacijske strukture (MEGAHR) Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanost, IP-2016-06-1210
2017 - 2018 Strategije ovladavanja leksikom u odnosu na razvoj kvalitete fonoloških reprezentacija u prvom i drugom jeziku (hrvatski i arapski - J1, engleski -J2) Znanstveni
2016 - 2017 Use of ICT in support of language teaching and learning Znanstveni
2016 - 2019 Kulturno mapiranje Amerike (SAD-a) iz perspektive regionalnih američkih studija Znanstveni
2016 - 2017 Odnos razvoja leksika i kvalitete fonoloških reprezentacija u prvom i drugom jeziku (hrvatski i arapski - J1, engleski - J2) Znanstveni
2016 - 2018 PSSST! međunarodni festival nijemog filma
2015 - 2022 Izazovi za društvene i humanističke znanosti: novi studiji i sustav kvalitete Filozofskog fakulteta u Zagrebu Infrastrukturni / Europska unija
2015 - 2016 EU projekt Umreženi susreti
2015 - 2018 Building Intercultural Bridges Through Children’s Literature Translations: Texts, Contexts and Strategies Znanstveni
2014 - 2018 Kulturna povijest kapitalizma: Britanija, Amerika, Hrvatska Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanosti
2014 - 2016 Usklađivanje studijskih programa iz područja društvenih i humanističkih znanosti s potrebama tržišta rada
2013 - 2019 Kontinuitet društvenih sukoba 1988.-1991.: kombinat Borovo
2011 - KHrKo - Korpus hrvatske korespondencije

Naziv Naslov obavijesti Kratak opis obavijesti Poveznica
Academia.edu; Researchgate Osobni profili na stranicama Academia.edu i Researchgate Osobni profili na stranicama Academia.edu i Researchgate s uvidom u znanstvene i stručne publikacije https://unizg.academia.edu/TatjanaJuki%C4%87; https://www.researchgate.net/profile/Tatjana-Jukic-2
Instagram Odsjek za anglistiku (Klub studenata anglistike X.a) Klub redovito stavlja obavijesti o svojim aktivnostima na svoj Instagram profil. https://www.instagram.com/klubxa/
Facebook Odsjek za anglistiku (Klub studenata anglistike X.a) Klub redovito stavlja obavijesti o svojim aktivnostima na svoj Facebook profil. https://www.facebook.com/klubxa
Web stranica Odsjek za anglistiku (Klub studenata anglistike X.a) Klub ima i vlastitu web-stranicu http://xa.ffzg.unizg.hr/en/
Godina Način predstavljanja Promotivni materijali Organizator
2021 Studentski anglistički časopis "Patchwork" https://patchwork.ffzg.unizg.hr/ Patchwork Student Journal (Odsjek za anglistiku)
2021 Večeri Klasičnog Hollywooda https://www.facebook.com/events/927705138061697/?event_time_id=927705134728364&ref=newsfeed Klub studenata anglistike X.a (Odsjek za anglistiku)
2020 internetska stranica - blog studentski eseji na https://mojuppsats.wordpress.com/ Katedra za skandinavistiku Odsjeka za anglistiku
2020 "razmjena jezika" - razgovor na švedskom za zainteresirane koji žele vježbati jezik unutar programa Babylon Café Bodil Zalesky (švedska lektorica na Katedri za skandinavistiku Odsjeka za anglistiku)
2020 Predavanje Martine Domines Veliki 'Frankenstein and the Alpine Utopia' i izložba 'Frankenstein's Mad Scientist Laboratory' povodom 200 godina od objavljivanja Frankensteina Mary Shelley u sklopu međunarodnog obilježavanja kroz projekt Frankenreads https://frankenreads.org/ https://anglist.ffzg.unizg.hr/?p=33935 Odsjek za anglistiku i Knjižnica Filozofskog fakulteta
2020 Proslava sv. Lucije u Knjižnicama grada Zagreba za Hrvatsko-švedsko društvo http://www.kgz.hr/hr/dogadjanja/blagdan-svete-lucije-u-gradskoj-knjiznici/35782 Klub studenata skandinavistike, Zbor sv. Lucije
2020 Proslava sv. Lucije na Filozofskom fakultetu za sve djelatnike i studente https://anglist.ffzg.unizg.hr/?p=30575 Klub studenata skandinavistike, Zbor sv. Lucije
2020 Studentski anglistički časopis "Patchwork" https://patchwork.ffzg.unizg.hr/ Patchwork Student Journal (Odsjek za anglistiku)
2020 Projekt mentoriranja brucoša "Big Sibling" https://www.facebook.com/klubxa Klub studenata anglistike X.a (Odsjek za anglistiku)
2019 internetska stranica - blog studentski eseji na https://mojuppsats.wordpress.com/ Katedra za skandinavistiku Odsjeka za anglistiku
2019 "razmjena jezika" - razgovor na švedskom za zainteresirane koji žele vježbati jezik unutar programa Babylon Café Bodil Zalesky (švedska lektorica na Katedri za skandinavistiku Odsjeka za anglistiku)
2019 tradicionalna švedska proslava Sv. Lucije na Fakultetu i više mjesta u gradu nastup zbora studenti i zaposlenici Katedre za skandinavsitiku Odsjeka za anglistiku
2019 Predavanje Martine Domines Veliki 'Frankenstein and the Alpine Utopia' i izložba 'Frankenstein's Mad Scientist Laboratory' povodom 200 godina od objavljivanja Frankensteina Mary Shelley u sklopu međunarodnog obilježavanja kroz projekt Frankenreads https://frankenreads.org/ https://anglist.ffzg.unizg.hr/?p=33935 Odsjek za anglistiku i Knjižnica Filozofskog fakulteta
2019 Radionice, skupovi plakati, poveznice na mrežnu stranicu Odsjek za anglistiku
2019 Dani otvorenih vrata Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za anglistiku
2019 Proslava sv. Lucije u Knjižnicama grada Zagreba za Hrvatsko-švedsko društvo http://www.kgz.hr/hr/dogadjanja/blagdan-svete-lucije-u-gradskoj-knjiznici/35782 Klub studenata skandinavistike, Zbor sv. Lucije
2019 Proslava sv. Lucije na Filozofskom fakultetu za sve djelatnike i studente https://anglist.ffzg.unizg.hr/?p=30575 Klub studenata skandinavistike, Zbor sv. Lucije
2019 Dani otvorenih vrata brošure o radu odsjeka i studijskim programima Odsjek za anglistiku
2019 Studentska anglistička konferencija Anglophonia http://anglophonia.ffzg.unizg.hr/ Klub studenata anglistike X.a (Odsjek za anglistiku)
2019 Anglističky "partyji" https://www.facebook.com/events/149967292439109/?ref=newsfeed Klub studenata anglistike X.a (Odsjek za anglistiku)
2019 Projekt mentoriranja brucoša "Big Sibling" https://www.facebook.com/klubxa Klub studenata anglistike X.a (Odsjek za anglistiku)
2019 Orijentacijski tjedan za brucoše https://www.facebook.com/klubxa/photos/a.1232871616777453/2639217696142831/ Klub studenata anglistike X.a (Odsjek za anglistiku)
2019 Radionica "American Studies Today" https://anglist.ffzg.unizg.hr/?p=35127&fbclid=IwAR1tjAN66cq3LQTMhqvHZg8X8nzdKk6x8JCkd9KRfJQuMRUHt6cXQ1qjiW4 Klub studenata anglistike X.a (Odsjek za anglistiku)
2019 Večeri kanadskog filma https://www.facebook.com/events/307681783234960 Klub studenata anglistike X.a (Odsjek za anglistiku)
2018 internetska stranica - blog studentski eseji na https://mojuppsats.wordpress.com/ Katedra za skandinavistiku Odsjeka za anglistiku
2018 "razmjena jezika" - razgovor na švedskom za zainteresirane koji žele vježbati jezik unutar programa Babylon Café Bodil Zalesky (švedska lektorica na Katedri za skandinavistiku Odsjeka za anglistiku)
2018 tradicionalna švedska proslava Sv. Lucije na Fakultetu i više mjesta u gradu nastup zbora studenti i zaposlenici Katedre za skandinavsitiku Odsjeka za anglistiku
2018 projekcija filmova, predavanje i rasprava, izložba u Knjižnici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu povodom stote obljetnice rođenja Ingmara Bergmana filmovi, izložbeni izlošci; http://knjiznica.ffzg.unizg.hr/newsletter/100.-godina-od-bergmanova-roenja Katedra za skandinavistiku Odsjeka za anglistiku, Knjižnica Ff-a
2018 tečaj švedskog (početna i srednja razina) za zainteresirane pojedince izvan Fakulteta, u okviru Švedskog vikenda u Zagrebu tečajni materijali Edin Badić, Sandra Ljubas uz potporu Svenska instituteta (sudionik s Katedre za skandinavistiku Sara Profeta)
2018 Predavanje Martine Domines Veliki 'Frankenstein and the Alpine Utopia' i izložba 'Frankenstein's Mad Scientist Laboratory' povodom 200 godina od objavljivanja Frankensteina Mary Shelley u sklopu međunarodnog obilježavanja kroz projekt Frankenreads https://frankenreads.org/ https://anglist.ffzg.unizg.hr/?p=33935 Odsjek za anglistiku i Knjižnica Filozofskog fakulteta
2018 Radionice, skupovi plakati, poveznice na mrežnu stranicu Odsjek za anglistiku
2018 Dani otvorenih vrata Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za anglistiku
2018 Proslava sv. Lucije u Veleposlanstvu Kraljevine Švedske https://www.instagram.com/p/BrAoTnfA3Uv/ Klub studenata skandinavistike, Zbor sv. Lucije
2018 Proslava sv. Lucije u Knjižnicama grada Zagreba za Hrvatsko-švedsko društvo http://www.kgz.hr/hr/dogadjanja/blagdan-svete-lucije-u-gradskoj-knjiznici/35782 Klub studenata skandinavistike, Zbor sv. Lucije
2018 Proslava sv. Lucije na Filozofskom fakultetu za sve djelatnike i studente https://anglist.ffzg.unizg.hr/?p=30575 Klub studenata skandinavistike, Zbor sv. Lucije
2018 Studentska anglistička konferencija Anglophonia http://anglophonia.ffzg.unizg.hr/ Klub studenata anglistike X.a (Odsjek za anglistiku)
2018 Anglističky "partyji" https://www.facebook.com/events/149967292439109/?ref=newsfeed Klub studenata anglistike X.a (Odsjek za anglistiku)
2018 Projekt mentoriranja brucoša "Big Sibling" https://www.facebook.com/klubxa Klub studenata anglistike X.a (Odsjek za anglistiku)
2018 Orijentacijski tjedan za brucoše https://www.facebook.com/klubxa/photos/a.1232871616777453/2639217696142831/ Klub studenata anglistike X.a (Odsjek za anglistiku)
2018 Filmske večeri ususret Noći vještica https://www.facebook.com/events/261356797901708/?ref=newsfeed Klub studenata anglistike X.a (Odsjek za anglistiku)
2017 internetska stranica - blog studentski eseji na https://mojuppsats.wordpress.com/ Katedra za skandinavistiku Odsjeka za anglistiku
2017 "razmjena jezika" - razgovor na švedskom za zainteresirane koji žele vježbati jezik unutar programa Babylon Café Bodil Zalesky (švedska lektorica na Katedri za skandinavistiku Odsjeka za anglistiku)
2017 tradicionalna švedska proslava Sv. Lucije na Fakultetu i više mjesta u gradu nastup zbora studenti i zaposlenici Katedre za skandinavsitiku Odsjeka za anglistiku
2017 Dani otvorenih vrata Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za anglistiku
2017 Proslava sv. Lucije u Knjižnicama grada Zagreba za Hrvatsko-švedsko društvo http://www.kgz.hr/hr/dogadjanja/blagdan-svete-lucije-u-gradskoj-knjiznici/35782 Klub studenata skandinavistike, Zbor sv. Lucije
2017 Proslava sv. Lucije na Filozofskom fakultetu za sve djelatnike i studente https://anglist.ffzg.unizg.hr/?p=30575 Klub studenata skandinavistike, Zbor sv. Lucije
2017 Studentska anglistička konferencija Anglophonia http://anglophonia.ffzg.unizg.hr/ Klub studenata anglistike X.a (Odsjek za anglistiku)
2017 Studentski anglistički časopis "Patchwork" https://patchwork.ffzg.unizg.hr/ Patchwork Student Journal (Odsjek za anglistiku)
2017 Anglističky "partyji" https://www.facebook.com/events/149967292439109/?ref=newsfeed Klub studenata anglistike X.a (Odsjek za anglistiku)
2017 Projekt mentoriranja brucoša "Big Sibling" https://www.facebook.com/klubxa Klub studenata anglistike X.a (Odsjek za anglistiku)
2017 Orijentacijski tjedan za brucoše https://www.facebook.com/klubxa/photos/a.1232871616777453/2639217696142831/ Klub studenata anglistike X.a (Odsjek za anglistiku)
2016 internetska stranica - blog studentski eseji na https://mojuppsats.wordpress.com/ Katedra za skandinavistiku Odsjeka za anglistiku
2016 "razmjena jezika" - razgovor na švedskom za zainteresirane koji žele vježbati jezik unutar programa Babylon Café Bodil Zalesky (švedska lektorica na Katedri za skandinavistiku Odsjeka za anglistiku)
2016 tradicionalna švedska proslava Sv. Lucije na Fakultetu i više mjesta u gradu nastup zbora studenti i zaposlenici Katedre za skandinavsitiku Odsjeka za anglistiku
2016 Proslava sv. Lucije u Veleposlanstvu Kraljevine Švedske https://www.instagram.com/p/BrAoTnfA3Uv/ Klub studenata skandinavistike, Zbor sv. Lucije
2016 Proslava sv. Lucije na Filozofskom fakultetu za sve djelatnike i studente https://anglist.ffzg.unizg.hr/?p=30575 Klub studenata skandinavistike, Zbor sv. Lucije
2016 Studentska anglistička konferencija Anglophonia http://anglophonia.ffzg.unizg.hr/ Klub studenata anglistike X.a (Odsjek za anglistiku)
2016 Studentski anglistički časopis "Patchwork" https://patchwork.ffzg.unizg.hr/ Patchwork Student Journal (Odsjek za anglistiku)
2016 Anglističky "partyji" https://www.facebook.com/events/149967292439109/?ref=newsfeed Klub studenata anglistike X.a (Odsjek za anglistiku)
2016 Projekt mentoriranja brucoša "Big Sibling" https://www.facebook.com/klubxa Klub studenata anglistike X.a (Odsjek za anglistiku)
2015 Studentski anglistički časopis "Patchwork" https://patchwork.ffzg.unizg.hr/ Patchwork Student Journal (Odsjek za anglistiku)
0 Održan Prvi znanstveno-stručni skup sveučilišnih lektora (hdsl.hr) Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora
0 http://www.kgz.hr/hr/dogadjanja/blagdan-svete-lucije/49423
0 http://www.kgz.hr/hr/dogadjanja/blagdan-svete-lucije-u-gradskoj-knjiznici-54826/54826
0 http://www.kgz.hr/hr/dogadjanja/sankta-lucia-koncert-2020/57107
0 https://web.facebook.com/events/724555351253392/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_past_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%7D
0 http://skandi.ffzg.unizg.hr/lucia-2020/
Godina Vrsta suradnje ili programa Naslov Organizator Mjesto
2022 projekt Američka kultura i civilizacija u organizaciji Američkoga kutka i Knjižnica grada Zagreba Naslov predavanja: The Great Gatsby and the American Culture of the 1920s Knjižnice grada Zagreba. Gimnazija Sesvete
2019 predstavljanje na Smotri Sveučilišta zajednički fakultetski materijali; razgovor sa zainteresiranim posjetiteljima Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet Studentski centar, Zagreb
2019 predstavljanje na Danima otvorenih vrata razgovor sa zainteresiranim posjetiteljima, informativni materijali, aktivnosti za posjetitelje Filozofski fakultet Filozofski fakultet u Zagrebu
2019 Osmišljavanje i izrada sadržaja te informiranje srednjoškolaca o studiju na Danima otvorenih vrata Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Dani otvorenih vrata Filozofskog fakulteta Filozofski fakultet (u suradnji sa studentima) Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2019 Osmišljavanje i izrada sadržaja te informiranje srednjoškolaca o studiju na Danima otvorenih vrata Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Dani otvorenih vrata Filozofskog fakulteta Filozofski fakultet (u suradnji sa studentima) Zagreb
2018 predstavljanje na Smotri Sveučilišta zajednički fakultetski materijali; razgovor sa zainteresiranim posjetiteljima Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet Studentski centar, Zagreb
2018 predstavljanje na Danima otvorenih vrata razgovor sa zainteresiranim posjetiteljima, informativni materijali, aktivnosti za posjetitelje Filozofski fakultet Filozofski fakultet u Zagrebu
2018 Osmišljavanje i izrada sadržaja te informiranje srednjoškolaca o studiju na Danima otvorenih vrata Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Dani otvorenih vrata Filozofskog fakulteta Filozofski fakultet (u suradnji sa studentima) Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2018 Osmišljavanje i izrada sadržaja te informiranje srednjoškolaca o studiju na Danima otvorenih vrata Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Dani otvorenih vrata Filozofskog fakulteta Filozofski fakultet (u suradnji sa studentima) Zagreb
2017 predstavljanje na Smotri Sveučilišta zajednički fakultetski materijali; razgovor sa zainteresiranim posjetiteljima Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet Studentski centar, Zagreb
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
2019 Sudjelovanje u interdisciplinarnom međusektorskom istraživanju Kontinuitet društvenih sukoba 1988.-1991.: Borovo Sven Cvek Baza za radničku inicijativu I demokratizaciju, Centar za mirovne studije Zagreb, Vukovar
2018 međudisciplinarna suradnja forumskog tipa Osnivanje Zagrebačkog foruma za kognitivnu znanost Renata Geld, Mateusz Milan Stanojević, Diana Tomić Odsjek za anglistiku i Odsjek za fonetiku Zagreb
2018 Sudjelovanje u interdisciplinarnom međusektorskom istraživanju Kontinuitet društvenih sukoba 1988.-1991.: Borovo Sven Cvek Baza za radničku inicijativu I demokratizaciju, Centar za mirovne studije Zagreb, Vukovar
2017 Suorganizacija radionica Hand-Made By Machines: A Computational Perspective on Linguistic Creativity Mateusz-Milan Stanojević Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje Zagreb
2017 Sudjelovanje u interdisciplinarnom međusektorskom istraživanju Kontinuitet društvenih sukoba 1988.-1991.: Borovo Sven Cvek Baza za radničku inicijativu I demokratizaciju, Centar za mirovne studije Zagreb, Vukovar
2017 Sudjelovanje u međusektorskom istraživanju Development of Hermes Platform Kristijan Nikolić University College London / Netflix London
2016 Sudjelovanje u interdisciplinarnom međusektorskom istraživanju Kontinuitet društvenih sukoba 1988.-1991.: Borovo Sven Cvek Baza za radničku inicijativu I demokratizaciju, Centar za mirovne studije Zagreb, Vukovar
2016 Sudjelovanje u međusektorskom istraživanju Development of Hermes Platform Kristijan Nikolić University College London / Netflix London
2015 Sudjelovanje u interdisciplinarnom međusektorskom istraživanju Kontinuitet društvenih sukoba 1988.-1991.: Borovo Sven Cvek Baza za radničku inicijativu I demokratizaciju, Centar za mirovne studije Zagreb, Vukovar
2014 Sudjelovanje u interdisciplinarnom međusektorskom istraživanju Kontinuitet društvenih sukoba 1988.-1991.: Borovo Sven Cvek Baza za radničku inicijativu I demokratizaciju, Centar za mirovne studije Zagreb, Vukovar
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
2022 sudjelovanje u televizijskim i radijskim emisijama Što je klasik? Charles Dickens, 1. dio Tatjana Jukić Gregurić HRT, HTV 3 Zagreb
2022 sudjelovanje u televizijskim i radijskim emisijama Što je klasik? Charles Dickens, Priča o dvama gradovima Tatjana Jukić Gregurić HRT, HTV 3 Zagreb
2022 sudjelovanje u televizijskim i radijskim emisijama Naučni skupovi: Sablasti Descartesa Tatjana Jukić Gregurić RTS, Radio Beograd 3 Beograd
2022 medijski nastup U čemu najviše griješimo kad govorimo engleski? dr. sc. Višnja Josipović Smojver, red. prof. i Boris Orešić Jutarnji list Emisija Brifing
2022 Sudjelovanje u televizijskim i radijskim emisijama Art a la carte: Bajke i slikovnice Anda Bukvić Pažin HRT 3 Zagreb
2022 predstavljanje knjige Mljekar, Anna Burns Anda Bukvić Pažin Naklada Ljevak Zagreb
2022 pozvano predavanje Slučaj Janosch: dječja književnost izgubljena u prijevodu Anda Bukvić Pažin Centar za istraživanje i razvoj cjeloživotnog obrazovanja (CIRCO) Filozofskog fakulteta u Splitu Split
2022 Predavanje i radionica Prevođenje dječje književnosti u teoriji i praksi Anda Bukvić Pažin Translab, laboratorij za književno prevođenje Zagreb
2021 Radio emisija posvećena knjjiževnosti 'Kozmopolis' na 3. programu hrvatskog radija Prilozi o Thomasu Grayu, gotičkom romanu, Mary Shelley i Frankensteinu, Jean-Jacques Rousseauu i britanskom romantizmu, Williamu Wordsworthu, Johnu Keatsu, rovovskim pjesnicima Martina Domines Veliki 3. program hrvatskog radija Zagreb
2021 tribine i okrugli stolovi Tribina „Litterarum translatio“ Tatjana Jukić Gregurić Društvo hrvatskih književnih prevodilaca Zagreb
2021 seminar za prevoditelje hrvatskih odjela za prevođenje institucija EU-a „Trendovi u strojnom prevođenju“ Nataša Pavlović Europska komisija, Glavna uprava za pismeno prevođenje online (sudionici u Luxembourgu, Bruxellesu i Frankfurtu)
2021 sudjelovanje u televizijskim i radijskim emisijama Do korica - John le Carré: Dečko, dama, kralj, špijun Tatjana Jukić Gregurić HRT, HR 3 Zagreb
2021 sudjelovanje u televizijskim i radijskim emisijama Treći element Tatjana Jukić Gregurić HRT, HTV 3 Zagreb
2021 predstavljanje knjige Biljana Romić, Ženski svijet britanske Indije Tatjana Jukić Gregurić Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića Zagreb
2021 pozvano predavanje Pjesnik, prevoditelj, osebujni čitatelj: O prijevodnom stvaralaštvu S. Muhamedagića Anda Bukvić Pažin 11. zagrebački prevodilački susret, Društvo hrvatskih književnih prevodilaca Zagreb
2021 Osmišljavanje i vođenje radionice Književno prevođenje, višemjesečna radionica Anda Bukvić Pažin Centar za kreativno pisanje CeKaPe Zagreb i online
2021 Javno predavanje Lektorska nastava s odmakom Anda Bukvić Pažin Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL) Zagreb, online
2020 ciklus predavanja na drugom (višem) stupnju seminarskog programa na temu Nordijski noir Škola medijske kulture dr. Ante Peterlić Janica Tomić Hrvatski filmski savez Varaždin
2020 javno predavanje u sklopu projekta Kino učionica: Feminizam i filmska romansa Pogled ispod oboda Janica Tomić Centar za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci Rijeka
2020 javno predavanje u sklopu programa Filmska čitanka Tabloi ili filmske slike Janica Tomić Kinoklub Zagreb e-predavanje, Zoom
2020 Jednodnevna radionica za hrvatske prevoditelje u Europskom parlamentu u Odjelu za podslovljavanje i sinkronizaciju Kristijan Nikolić DG Translation Online
2020 Predstavljanje novog rječnika Predstavljanje novog Englesko-hrvatskog rječnika Željka Bujasa Višnja Josipović Smojver, Dora Maček Nakladni zavod Globus, Zagreb Zagreb
2020 Radio emisija posvećena knjjiževnosti 'Kozmopolis' na 3. programu hrvatskog radija Prilozi o Thomasu Grayu, gotičkom romanu, Mary Shelley i Frankensteinu, Jean-Jacques Rousseauu i britanskom romantizmu, Williamu Wordsworthu, Johnu Keatsu, rovovskim pjesnicima Martina Domines Veliki 3. program hrvatskog radija Zagreb
2020 sudjelovanje u televizijskim i radijskim emisijama Kozmopolis, „Realizam, prijevod i obrazovanje viktorijanskoga romana: Jane Eyre“ Tatjana Jukić Gregurić HR3 Zagreb
2020 sudjelovanje u televizijskim i radijskim emisijama Što je klasik? Henry James Tatjana Jukić Gregurić HTV3 Zagreb
2020 sudjelovanje u televizijskim i radijskim emisijama Do korica, Washington Square Tatjana Jukić Gregurić HR3 Zagreb
2020 predavanja Hrvatsko-kanadskog akademskog društva Vanja Polić Jurković Hrvatsko-kanadsko akademsko društvo Zagreb, Osijek
2020 pozvano predavanje Human Aspect of Translation / Ljudski aspekt u procesu prevođenja Anda Bukvić Pažin Europska komisija, Glavna uprava za pismeno prevođenje Bruxelles
2019 ciklus predavanja na drugom (višem) stupnju seminarskog programa na temu Suvremeni skandinavski film Škola medijske kulture dr. Ante Peterlić Janica Tomić Hrvatski filmski savez Varaždin
2019 predstavljanje i razgovor sa spisateljicama Miom Franck i Mikaelom Taivassalo Književna večer sa spisateljicama Miom Franck i Mikaelom Taivassalo Bodil Zalesky Hrvatsko društvo pisaca, Društvo švedskih pisaca Finske Zagreb
2019 selekcija filmova i uvodno predavanje u sklopu projekta Kino Katarina Švedski imigrantski film Janica Tomić Hrvatski audiovizualni centar Pula
2019 Radio emisija posvećena knjjiževnosti 'Kozmopolis' na 3. programu hrvatskog radija Prilozi o Thomasu Grayu, gotičkom romanu, Mary Shelley i Frankensteinu, Jean-Jacques Rousseauu i britanskom romantizmu, Williamu Wordsworthu, Johnu Keatsu, rovovskim pjesnicima Martina Domines Veliki 3. program hrvatskog radija Zagreb
2019 tribine i okrugli stolovi „Čitanje kazališta: Banalnost zla“ Tatjana Jukić Gregurić Zagrebačko kazalište mladih Zagreb
2019 tribine i okrugli stolovi „Književne revolucije – naslijeđe avangarde u hrvatskoj književnosti“ Tatjana Jukić Gregurić Projekt LIRE, HRZZ Zagreb
2019 sudjelovanje u televizijskim i radijskim emisijama Što je klasik? Čudovište Mary Shelley Tatjana Jukić Gregurić HTV3 Zagreb
2019 sudjelovanje u televizijskim i radijskim emisijama Kozmopolis, „Hrvatski roman 1960-ih. Od metafore prema parataksi“ Tatjana Jukić Gregurić HR3 Zagreb
2019 sudjelovanje u televizijskim i radijskim emisijama Što je klasik? Jane Eyre Tatjana Jukić Gregurić HTV3 Zagreb
2019 sudjelovanje u televizijskim i radijskim emisijama Treća povijest: Viktorijanci Tatjana Jukić Gregurić HTV3 Zagreb
2019 javno predavanje Višejezičnost d.o.o. Stela Letica Krevelj Hrvatsko filološko društvo - zagrebački lingvistički krug Zagreb
2019 predavanja Hrvatsko-kanadskog akademskog društva Vanja Polić Jurković Hrvatsko-kanadsko akademsko društvo Zagreb, Osijek
2019 Okrugli stol When the Artist Is (Omni) Present – 80 years of Margaret Atwood Vanja Polić Jurković CEACS (Central European Association for Canadian Studies), HKAD, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Filozofski fakultet u Rijeci Zagreb
2019 popularizacija znanosti - okrugli stol „Budućnost prevoditeljstva u digitalnom dobu – je li AI babaroga?” Nataša Pavlović Diglossia d.o.o. Zagreb
2019 popularizacija znanosti - javno predavanje „Kako smo (umalo) pobijedili Googleov prevoditelj i druge priče o strojnom prevođenju” Nataša Pavlović Zagrebački lingvistički krug Zagreb
2019 Organizacija obrazovnog programa English Summer School Renata Geld, studenti nastavničkog smjera, gosti studenti - Indiana State University Odsjek za anglistiku Zagreb, OŠ Davorin Trstenjak
2019 Pozvano predavanje „Stories like passwords“ Fourth International Symposium of Students of English, Croatian and Italian Studies: Will the Centre Hold? Tihana Klepač Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu Split
2019 Televizijska reportaža O čitanju i prevođenju Anda Bukvić Pažin Dobro jutro, Hrvatska, HRT1 Zagreb
2019 tribine i okrugli stolovi Novi ženski glasovi: Eimear McBride Anda Bukvić Pažin KIC Zagreb Zagreb
2019 Sudjelovanje u radijskoj emisiji Knjiški moljac: prevođenje, kritika, slikovnice Anda Bukvić Pažin Radio Student Zagreb
2018 popularizacija znanosti - predavanje za prevoditelje i nastavnike prevođenja „Poželjne kvalifikacije i kompetencije nastavnika prevođenja: rezultati anketnog istraživanja” Goranka Antunović, Nataša Pavlović Predstavništvo Europske komisije Zagreb
2018 predavanje za konferencijske prevoditelje Etika prevođenja i prevoditeljstva Goranka Antunović Hrvatsko društvo konferencijskih prevoditelja Zagreb
2018 okrugli stol uz projekciju filma Bergman: Jedna godina, jedan život Stvaralaštvo Ingmara Bergmana Janica Tomić Kulturno-informativni centar Zagreb
2018 panel-diskusija na sajmu knjiga Interliber Izazovi prevođenja Sara Profeta Znanje Zagreb
2018 uvodno predavanje za filmski ciklus Opus: Ingmar Bergman – 100 godina Opus Ingmara Bergmana Janica Tomić Centar za kulturu i film Augusta Cesarca, Veleposlanstvo Kraljevine Švedske Zagreb
2018 izlaganje u sklopu promocije romana Proroci fjorda Vječnost Kima Leinea Proroci fjorda Vječnost Janica Tomić Hena com Zagreb
2018 Radio emisija posvećena knjjiževnosti 'Kozmopolis' na 3. programu hrvatskog radija Prilozi o Thomasu Grayu, gotičkom romanu, Mary Shelley i Frankensteinu, Jean-Jacques Rousseauu i britanskom romantizmu, Williamu Wordsworthu, Johnu Keatsu, rovovskim pjesnicima Martina Domines Veliki 3. program hrvatskog radija Zagreb
2018 sudjelovanje u televizijskim i radijskim emisijama Kozmopolis, „Jane Austen, ili obrazovanje za svijet bez ponosa i predrasuda“ Tatjana Jukić Gregurić HR3 Zagreb
2018 sudjelovanje u televizijskim i radijskim emisijama Treći format, David Bowie Tatjana Jukić Gregurić HTV3 Zagreb
2018 predavanja Hrvatsko-kanadskog akademskog društva Vanja Polić Jurković Hrvatsko-kanadsko akademsko društvo Zagreb, Osijek
2018 Okrugli stol Poučavanje akademskog pisanja na preddiplomskoj razini – iskustva iz prakse Ivana Bašić Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora Zagreb
2018 Javna predavanja Zagrebački lingvistički krug Janja Čulig (voditeljica 2017-2018), Ivana Bašić, Anđel Starčević, Jasenka Čengić, Irena Zovko Dinković Hrvatsko filološko društvo Zagreb
2018 predavanje za prevoditelje i nastavnike prevođenja „Primjena projektne nastave u obrazovanju prevoditelja: primjeri sa Sveučilišta u Zagrebu” Nataša Pavlović Predstavništvo Europske komisije Zagreb
2018 TED talk Zašto svi trebamo slikovnice? Anda Bukvić Pažin TEDx Koprivnica Library Koprivnica
2018 Sudjelovanje u televizijskim i radijskim emisijama Tragom prijevoda Anda Bukvić Pažin Dobro jutro, Hrvatska; HRT1 Zagreb
2018 Sudjelovanje u televizijskim i radijskim emisijama Tragom prijevoda Anda Bukvić Pažin Dobro jutro, Hrvatska; HRT1 Zagreb
2018 Sudjelovanje u televizijskim i radijskim emisijama Tragom prijevoda Anda Bukvić Pažin Dobro jutro, Hrvatska; HRT1 Zagreb
2018 Sudjelovanje u televizijskim i radijskim emisijama Tragom prijevoda Anda Bukvić Pažin Dobro jutro, Hrvatska; HRT1 Zagreb
2018 pozvano predavanje Audiovizualno prevođenje u praksi Anda Bukvić Pažin Filozofski fakultet Osijek Osijek
2017 javno predavanje Suvremena skandinavska književnost Janica Tomić Klub studenata Filozofskog fakulteta u Zagrebu Zagreb
2017 Radio emisija posvećena knjjiževnosti 'Kozmopolis' na 3. programu hrvatskog radija Prilozi o Thomasu Grayu, gotičkom romanu, Mary Shelley i Frankensteinu, Jean-Jacques Rousseauu i britanskom romantizmu, Williamu Wordsworthu, Johnu Keatsu, rovovskim pjesnicima Martina Domines Veliki 3. program hrvatskog radija Zagreb
2017 javno predavanje "Jane Austen, naša suvremenica: Ponos i predrasude kao roman krize" Tatjana Jukić Gregurić Centar za ženske studije Zagreb
2017 predavanja Hrvatsko-kanadskog akademskog društva Vanja Polić Jurković Hrvatsko-kanadsko akademsko društvo Zagreb, Osijek
2017 Javna predavanja Zagrebački lingvistički krug Janja Čulig (voditeljica 2017-2018), Ivana Bašić, Anđel Starčević, Jasenka Čengić, Irena Zovko Dinković Hrvatsko filološko društvo Zagreb
2017 seminar za prevoditelje hrvatskih odjela za prevođenje institucija EU-a „Prevođenje u 21. stoljeću: vještina redakture strojnih prijevoda“ Nataša Pavlović Europska komisija, Glavna uprava za pismeno prevođenje Luxembourg
2017 Radionica Jednodnevna radionica u prevoditeljskoj agenciji Ad Hoc u Osijeku o radu u programu za podslovljavanje WinCaps Kristijan Nikolić Ad Hoc Osijek, Integra d.o.o. Zagreb Osijek
2016 predavanje za prevoditelje hrvatskih odjela za prevođenje institucija EU-a "Search for Equivalents: there is much more to it than meets the eye" Goranka Antunović Europska komisija, Glavna uprava za pismeno prevođenje Luxembourg
2016 okrugli stol u sklopu programa Filmske večeri u Močvari Feminizam i film: Ljubav na drugi pogled Janica Tomić Udruženje za razvoj kulture "URK" Zagreb
2016 pisanje tekstova za programsku knjižicu i odabir filmova za festival PSSST! Festival nijemog filma Janica Tomić Centar za kulturu ”Trešnjevka” Zagreb
2016 Radio emisija posvećena knjjiževnosti 'Kozmopolis' na 3. programu hrvatskog radija Prilozi o Thomasu Grayu, gotičkom romanu, Mary Shelley i Frankensteinu, Jean-Jacques Rousseauu i britanskom romantizmu, Williamu Wordsworthu, Johnu Keatsu, rovovskim pjesnicima Martina Domines Veliki 3. program hrvatskog radija Zagreb
2016 predavanja Hrvatsko-kanadskog akademskog društva Vanja Polić Jurković Hrvatsko-kanadsko akademsko društvo Zagreb, Osijek
2015 predavanja Hrvatsko-kanadskog akademskog društva Vanja Polić Jurković Hrvatsko-kanadsko akademsko društvo Zagreb, Osijek
2014 predavanja Hrvatsko-kanadskog akademskog društva Vanja Polić Jurković Hrvatsko-kanadsko akademsko društvo Zagreb, Osijek
2013 predavanja Hrvatsko-kanadskog akademskog društva Vanja Polić Jurković Hrvatsko-kanadsko akademsko društvo Zagreb, Osijek
Godina Vrsta aktivnosti Sudionici s odsjeka Ostali sudionici Organizator Mjesto
2022 Pokretanje Kluba stručne knjige u okviru Hrvatskog društva sveučilišnih lektora Anda Bukvić Pažin HDSL Zagreb
2017 Suosnivanje i vođenje Društva hrvatskih audiovizualnih prevoditelja od 2012 do 2017 Kristijan Nikolić Zagreb
2016 Suosnivanje i vođenje Društva hrvatskih audiovizualnih prevoditelja od 2012 do 2017 Kristijan Nikolić Zagreb
Godina Vrsta aktivnosti Kratak opis aktivnosti Sudionici Mjesto
2017 Prikupljanje novca za djecu u domu Samobor Utrka u organizaciji Kluba za cestovno i planinarsko trčanje Samobor s humanitarnim ciljem Martina Domines Veliki Samobor

Godina Naslov Vrsta Organizator Nastavnici Mjesto
2020 Reading COVID-19 in the Anglo-American context Međunarodna radionica HUAmS, Odsjek za anglistiku Jelena Šesnić, Sven Cvek FFZG
2019 Kontrastivni pristup u p(r)oučavanju jezika i kulture Znanstveno-stručni Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora Ivana Bašić, Marina Zubak Pivarski, Marko Majerović Zagreb
2019 IZ PREDAVAONICE NA POSAO: IZGRADNJA PODUZETNIČKIH I SPECIJALISTIČKIH VJEŠTINA ZA STUDENTE PREVODITELJSKIH SMJEROVA Stručni skup Odsjek za anglistiku Snježana Veselica Majhut Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2019 Kontrastivni pristup u p(r)oučavanju jezika i kulture Prvi znanstveno-stručni skup sveučilišnih lektora HDSL, Odsjek za anglistiku Ivana Bašić, Marko Majerović, Marina Zubak Pivarski Filozofski fakultet u Zagrebu
2019 Transformation: Nature and Economy in Modern English and American Culture Međunarodni, znanstveni Hrvatsko udruženje za američke studije, Hrvatsko društvo za anglističke studije, Odsjek za anglistiku u Zagrebu Tatjana Jukić, Jelena Šesnić, Borislav Knežević, Martina Domines Veliki Zagreb
2018 1. UZRT 2016 (University of Zagreb Round Table) 2. UZRT 2018 (University of Zagreb Round Table) 3. Words and images 4. Migrations 1. znanstveni skup 2. znanstveni skup 3. znanstveni skup 4. znanstveni skup 1. FFZG Odsjek za anglistiku, Katedra za metodiku 2. FFZG Odsjek za anglistiku, Katedra za metodiku 3.FFZG Odsjek za anglistiku, Filozofski fakultet u Splitu, Hrvatsko društvo za anglističke studije 4. FFZG Odsjek za anglistiku, Odjel za anglistiku Sveučilišta u Zadru, Hrvatsko društvo za anglističke studije 1. Stela Letica Krevelj, Renata Geld 2. Renata Geld, Stela Letica Krevelj, Jasenka Čengić 3. Martina Domines Veliki, Stela Letica Krevelj 4. Martina Domines Veliki, Stela Letica Krevelj, Irena Zovko Dinković 1. Zagreb 2. Zagreb 3. Split 4. Zadar
2018 University of Zagreb Round Table 2018 znanstveni Katedra za metodiku, Odsjek za anglistiku Stela Letica Krevelj, Renata Geld, Jasenka Čengić Zagreb
2018 Page, Stage, Screen, Voice seminar iz kanadskih studija HKAD, Odsjek za anglistiku Vanja Polić FFZG, FFOS
2017 Kulturna povijest kapitalizma: Britanija, Amerika, Hrvatska Međunarodni znanstveni simpozij Znanstveno-istraživački projekt Kulturna povijest kapitalizma: Britanija, Amerika, Hrvatska (HRZZ), voditeljica: Tatjana Jukić Gregurić Tatjana Jukić Gregurić, Jelena Šesnić, Sven Cvek, Stipe Grgas, Borislav Knežević, Hrvoje Tutek, Martina Domines Veliki, Tihana Klepač, Vanja Polić, Iva Polak Zagreb
2017 1. UZRT 2016 (University of Zagreb Round Table) 2. UZRT 2018 (University of Zagreb Round Table) 3. Words and images 4. Migrations 1. znanstveni skup 2. znanstveni skup 3. znanstveni skup 4. znanstveni skup 1. FFZG Odsjek za anglistiku, Katedra za metodiku 2. FFZG Odsjek za anglistiku, Katedra za metodiku 3.FFZG Odsjek za anglistiku, Filozofski fakultet u Splitu, Hrvatsko društvo za anglističke studije 4. FFZG Odsjek za anglistiku, Odjel za anglistiku Sveučilišta u Zadru, Hrvatsko društvo za anglističke studije 1. Stela Letica Krevelj, Renata Geld 2. Renata Geld, Stela Letica Krevelj, Jasenka Čengić 3. Martina Domines Veliki, Stela Letica Krevelj 4. Martina Domines Veliki, Stela Letica Krevelj, Irena Zovko Dinković 1. Zagreb 2. Zagreb 3. Split 4. Zadar
2017 Words and Images Međunarodni, znanstveni Hrvatsko društvo za anglističke studije, Odsjek za anglistiku u Zagrebu i Odsjek za anglistiku u Splitu Martina Domines Veliki, Stela Letica Krevelj, Jelena Šesnić Split
2016 Migrations Međunarodni, znanstveni Hrvatsko društvo za anglističke studije, Odsjek za anglistiku u Zagrebu i Odjel za anglisitku u Zadru Irena Zovko Dinković, Martina Domines Veliki, Stela Letica Krevelj Zadar
2016 1. UZRT 2016 (University of Zagreb Round Table) 2. UZRT 2018 (University of Zagreb Round Table) 3. Words and images 4. Migrations 1. znanstveni skup 2. znanstveni skup 3. znanstveni skup 4. znanstveni skup 1. FFZG Odsjek za anglistiku, Katedra za metodiku 2. FFZG Odsjek za anglistiku, Katedra za metodiku 3.FFZG Odsjek za anglistiku, Filozofski fakultet u Splitu, Hrvatsko društvo za anglističke studije 4. FFZG Odsjek za anglistiku, Odjel za anglistiku Sveučilišta u Zadru, Hrvatsko društvo za anglističke studije 1. Stela Letica Krevelj, Renata Geld 2. Renata Geld, Stela Letica Krevelj, Jasenka Čengić 3. Martina Domines Veliki, Stela Letica Krevelj 4. Martina Domines Veliki, Stela Letica Krevelj, Irena Zovko Dinković 1. Zagreb 2. Zagreb 3. Split 4. Zadar
2016 1. UZRT 2016 (University of Zagreb Round Table) 2. UZRT 2018 (University of Zagreb Round Table) 3. Words and images 4. Migrations 1. znanstveni skup 2. znanstveni skup 3. znanstveni skup 4. znanstveni skup 1. FFZG Odsjek za anglistiku, Katedra za metodiku 2. FFZG Odsjek za anglistiku, Katedra za metodiku 3.FFZG Odsjek za anglistiku, Filozofski fakultet u Splitu, Hrvatsko društvo za anglističke studije 4. FFZG Odsjek za anglistiku, Odjel za anglistiku Sveučilišta u Zadru, Hrvatsko društvo za anglističke studije 1. Stela Letica Krevelj, Renata Geld 2. Renata Geld, Stela Letica Krevelj, Jasenka Čengić 3. Martina Domines Veliki, Stela Letica Krevelj 4. Martina Domines Veliki, Stela Letica Krevelj, Irena Zovko Dinković 1. Zagreb 2. Zagreb 3. Split 4. Zadar
2016 The (Un)usable Pasts of American Studies Međunarodna radionica HUAmS, Odsjek za anglistiku Jelena Šesnić, Sven Cvek FFZG
Godina Kratak opis Gospodarski subjekt i javni sektor Sudionici s odsjeka
Godina Autori Naslov Podaci o publikaciji
2022 Tatjana Jukić ‘Ako romane Jane Austen doživljavamo kao ljubavne, manje smo moderni od same književnice‘ Jutarnji list (Lana Ribarić), 23. lipnja 2022.
2020 Milena Žic Fuchs Intervju - ERC welcomes the first Croatian member of the Scientific Council https://erc.europa.eu/news-events/magazine/erc-welcomes-first-croatian-member-scientific-council?fbclid=IwAR1dJ7RP2IqL6krKroshYnWWZv7UhLa98PCFKouwVf85jP6tCd2CuqVICNU
2019 Sven Cvek Lomovi i kontinuiteti: Borovo 1991-1987. Jugoslavija: zašto i kako? ur. Ildiko Erdei, Branislav Dimitrijević, Tatomir Toroman, Muzej Jugoslavije, Beograd 2019: 254-259.
2018 Sven Cvek Rad, klasa, nacija: radnički štrajkovi u Hrvatskoj 1990. godine Gradove smo vam podigli: o protivrečnostima jugoslovenskog socijalizma, ur. Vida Knežević i Marko Miletić. Centar za kulturnu dekontaminaciju: Beograd, 2018., 75-88.
2017 Janica Tomić Zaljev luđaka (Ma Loute) Filmonaut, 16, 140-141
2016 Janica Tomić Film i modernost https://mojtv.hr/magazin/15638/film-i-modernost.aspx
2016 Sven Cvek Novine Borovo: O životu kolektiva RAD. br. 7, studeni 2016.
Godina Vrsta Organizator Naslov Nastavnici s odsjeka
2022 Istraživanje Odsjek za anglistiku Filozofskog fakulteta i Društvo hrvatskih audiovizualnih prevoditelja Anketa o radnim uvjetima audiovizualnih prevoditelja u Hrvatskoj Kristijan Nikolić
2022 Istraživanje Audiovisual Translators Europe i Odsjek za anglistiku Filozofskog fakulteta Working Conditions of Audioviusal Translators in Europe Kristijan Nikolić
2022 radijska emisija Hrvatski radio, 3. program. Kozmopolis: Herman Melville i Pacifik Jelena Šesnić
2022 tribina Centar za kulturu Trešnjevka, Mala zvona Indija u devetnaestom stoljeću – kritički pogled Tatjana Jukić
2022 tribina Kinoteka Galaksija Bowie Tatjana Jukić
2021 radijska emisija Kozmopolis Thomas Gray, Gothic Fiction, Mary Shelley and Frankenstein, Jean-Jacques Rousseau and British Romanticism, William Wordsworth, John Keats, Trench Poetry Martina Domines Veliki
2021 tribina DHKP Litterarum translatio Tatjana Jukić
2020 predavanje u sklopu projekta Kino učionica: Feminizam i filmska romansa Centar za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci Pogled ispod oboda Janica Tomić
2020 predavanje u sklopu programa Filmska čitanka Kinoklub Zagreb Tabloi ili filmske slike Janica Tomić
2020 Okrugli stol u sklopu konferencije Languages and the Media koja se održava u Berlinu, 2020. održan je onlajn Languages and the Media Round table - The Status of Audiovisual Translation During the Covid Pandemic Kristijan Nikolić
2020 radijska emisija Kozmopolis Thomas Gray, Gothic Fiction, Mary Shelley and Frankenstein, Jean-Jacques Rousseau and British Romanticism, William Wordsworth, John Keats, Trench Poetry Martina Domines Veliki
2019 radijska emisija Kozmopolis Thomas Gray, Gothic Fiction, Mary Shelley and Frankenstein, Jean-Jacques Rousseau and British Romanticism, William Wordsworth, John Keats, Trench Poetry Martina Domines Veliki
2019 1. Hrvatski lingvistički krug 2. Lingvistički razgovori 1. Hrvatsko filološko društvo 2. Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku- zagrebački ogranak 1. Višejezičnost d.o.o. 2. L2 vs. L3 PROCESSING AND USE 1. Stela Letica Krevelj 2. Stela Letica Krevelj
2019 1. Hrvatski lingvistički krug 2. Lingvistički razgovori 1. Hrvatsko filološko društvo 2. Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku- zagrebački ogranak 1. Višejezičnost d.o.o. 2. L2 vs. L3 PROCESSING AND USE 1. Stela Letica Krevelj 2. Stela Letica Krevelj
2019 Predavanje gimnazijalcima Gimnazija Matija Mesić u Slavonskom Brodu Rad Odsjeka za anglistiku, studijski programi, život na FFZGu Renata Geld
2019 Predavanje gimnazijalcima II. Gimnazija u Osijeku Rad Odsjeka za anglistiku, studijski programi, život na FFZGu Renata Geld
2019 Javno predavanje Zagrebački lingvistički krug „Kako smo (umalo) pobijedili Googleov prevoditelj i druge priče o strojnom prevođenju” Nataša Pavlović
2019 Okrugli stol (na događanju „Prvi _prev”) Diglossia d.o.o. „Budućnost prevoditeljstva u digitalnom dobu – je li AI babaroga?” Nataša Pavlović
2019 Sudjelovanje u panel diskusiji u okviru međunarodne studentske konferencije za anglističke studije Klub studenata anglistike X.a. i Anglophonia International Student Conference in English Studies New Frontiers Tihana Klepač
2019 Fourth International Symposium of Students of English, Croatian and Italian Studies: Will the Centre Hold? Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu „Stories like passwords“ Tihana Klepač
2019 tribina ZKM Čitanje kazališta: Banalnost zla Tatjana Jukić
2018 Izlaganje (na događanju „Translating Europe Workshop”) Predstavništvo Europske komisije Poželjne kvalifikacije i kompetencije nastavnika prevođenja: rezultati anketnog istraživanja Goranka Antunović, Nataša Pavlović
2018 radijska emisija Kozmopolis Thomas Gray, Gothic Fiction, Mary Shelley and Frankenstein, Jean-Jacques Rousseau and British Romanticism, William Wordsworth, John Keats, Trench Poetry Martina Domines Veliki
2018 Sudjelovanje u panel diskusiji u okviru međunarodne studentske konferencije za anglističke studije Klub studenata anglistike x.a. _International Student Conference in English Studies An American Utopia? Tihana Klepač
2017 radijska emisija Kozmopolis Thomas Gray, Gothic Fiction, Mary Shelley and Frankenstein, Jean-Jacques Rousseau and British Romanticism, William Wordsworth, John Keats, Trench Poetry Martina Domines Veliki
2017 predavanje u okviru serije Lingvistička srida Sveučilište u Zadru Evaluativni aspekti diskursne metafore Mateusz-Milan Stanojević
2017 Izložba Galerija Nova, Zagreb; Dnevni boravak Rojca, Pula; Gradska knjižnica Vukovar; NMG@Praktika, Split Kome treba poduzeće? Kombinat Borovo 1988.-1991. Sven Cvek
2017 javno predavanje Centar za ženske studije, Zagreb Jane Austen, naša suvremenica Tatjana Jukić
2016 SFeraKon- 38. dani znanstvene fantastike SFeraKon Zagreb Okrugli stol na temu Frankensteina kao prvog SF romana Mary Shelley Martina Domines Veliki
2016 radijska emisija Kozmopolis Thomas Gray, Gothic Fiction, Mary Shelley and Frankenstein, Jean-Jacques Rousseau and British Romanticism, William Wordsworth, John Keats, Trench Poetry Martina Domines Veliki
2016 Translating Europe Workshop Europska komisija, Ured Glavne uprave za pismeno prevođenje u Zagrebu Working together from day one: Strengthening the translation market in Croatia by building synergies and EMT competences Snježana Veselica Majhut
2016 Tribina Kulturna povijest kapitalizma Institut za etnologiju I folkloristiku Razgovor o projektu Kulturna povijest kapitalizma Tatjana Jukić, Hrvoje Tutek, Sven Cvek
2016 Izložba Galerija Nova, Zagreb; Dnevni boravak Rojca, Pula; Gradska knjižnica Vukovar; NMG@Praktika, Split Kome treba poduzeće? Kombinat Borovo 1988.-1991. Sven Cvek
Godina Medij Emisija Naslov teme Nastavnici
2023 HR3 Do korica Henry James, Aspernovi spisi Tatjana Jukić
2023 OTV Svakodnevica Viktorijanska književnost; kulturna povijest devetnaestoga stoljeća; transatlantska globalnost Tatjana Jukić
2023 Bookara Kalendaraonica Tko se boji Virginije Woolf? (mi) Tihana Klepač i Anda Bukvić došle su do nas da bismo razgovarali o jednoj od velikih žena engleske književnosti (i ostale planiramo). Anda Bukvić upravo prevodi nove spise s novim podacima, a za ovu spisateljicu iznimno imamo divnu ponudu naslova zahvaljujući posebnom trudu Centra za ženske studije. Dekadentne dvadesete u visokom londonskom društvu, blješteće zabave, cvjetni perivoji i otmjene haljine ne suzuju percepciju, naprotiv. https://www.youtube.com/watch?v=OkDH5F-GDJM Tihana Klepač i Anda Bukvić Pažin
2022 Nova TV Dnevnik Intervju o britanskoj kraljevskoj obitelji Kristijan Nikolić
2022 HRT, Treći program Art a la cart Goli otok Jelena Šesnić
2022 HTV3 Što je klasik? Charles Dickens (1) Tatjana Jukić
2022 HTV3 Što je klasik? Charles Dickens (2): Priča o dvama gradovima Tatjana Jukić
2022 HTV3 Treći element Humanistika današnjice Tatjana Jukić
2022 Nova TV Dnevnik Intervju o Salmanu Rushdieju Tatjana Jukić
2022 HTV1, HTV3 Što je klasik? James Joyce, Uliks Tatjana Jukić
2022 Bookara Kalendaraonica Roald Dahl, autor scenarija za Hitchcocka a da to niste znali S profesoricomTihanom Klepač razgovaramo o velikom i kontroverznom dječjem piscu Dahlu, špijunu, ratniku i diplomatu koji je pisao makabrične pripovjetke temeljem kojih je Hitchcock, ali i Tarantino snimao svoje filmove, a vi ste ga jedva mogli naći na hrvatskim policama do 2020, kad je već bio pomalo anakron. Optuživan za mizoginiju, rasizam, poticanje na klasne nemire, nastavio je postavljati pitanja koja i danas treba postavljati. Što reći o zemlji čija djeca prvo mogu gledati film o Charlieu i tvornici čokolade, a tek nakon toga mogu čitati taj roman? https://bookara.hr/roald-dahl-autor-scenarija-za-hitchcocka-a-da-to-niste-znali/ Tihana Klepač
2022 Tribina - Čitanje kazališta Tribina - Čitanje kazališta Tribina Čitanje kazališta ususret premijeri predstave SVJETLO PADA / LIGHT FALLS Simona Stephensa u režiji velikog Janusza Kice. Tribinu otvaraju dr.sc.Tihana Klepač s Odsjeka za anglistiku Filozofskog fakulteta i Vedrana Klepica kao vodeći glas ženskog dramskog autorstva mlađe generacije. Tribina je posvećena kontekstu suvremene britanske drame, analizi dramaturgije koju ćemo gledati uprizorenu te strukturama unutarnjih i vanjskih dijaloga, iskustvima čitanja sugovornica. Autor i voditelj tribine je pisac i novinar Srđan Sandić.https://www.youtube.com/watch?v=BzR0gSrXUfg Tihana Klepač
2021 HTV3 Treći element Humanistika današnjice Tatjana Jukić
2021 HR3 Do korica John le Carré Tatjana Jukić
2020 Nova TV Dnevnik Intervju o britanskoj kraljevskoj obitelji Kristijan Nikolić
2020 HTV3 Što je klasik? Henry James, Poslanici Tatjana Jukić
2020 HR3 Do korica Henry James, Washington Square Tatjana Jukić
2020 HR3 Kozmopolis Realizam, prijevod i obrazovanje viktorijanskoga romana: Jane Eyre Tatjana Jukić
2019 Intervju u Novom listu Borba za radnička prava borba je za bolje društvo. Tihomir Ponoš, Novi List 1.5.2019. Radnička prava Sven Cvek
2019 HTV3 Što je klasik? Mary Shelley, Frankenstein Tatjana Jukić
2018 HRT3 Treći element Kognitivna znanost Renata Geld
2018 HTV3 Što je klasik? Charlotte Brontë, Jane Eyre Tatjana Jukić
2017 Hrvatski radio - Treći program Moj izbor Moj izbor: Janica Tomić Janica Tomić
2017 HRT 1 Prometej Konstruiranje jezičnog značenja Renata Geld
2017 HTV3 Treći format David Bowie Tatjana Jukić
2016 Hrvatska televizija - Treći program Knjiga ili život Književni Island Janica Tomić
2016 Hrvatska radiotelevizija - HRT 3 Bilješke o jeziku, 22.11.2016. Teorije prevođenja Nataša Pavlović
2016 HTV3 Što je klasik? Jane Austen, Ponos i predrasude Tatjana Jukić
2016 HTV3 Intervju tjedna Intervju Tatjana Jukić
2016 HTV3 Treća povijest Viktorijanci Tatjana Jukić
2014 HTV3 Treća povijest Vladimir Velebit i partizanska diplomacija Tatjana Jukić