Naziv
Odsjek za anglistiku
Lokacija
Pročelnica
dr.sc. Renata Geld, izv. prof.
Zamjenik pročelnika
dr.sc. Sven Cvek, doc.
Povjerenica za kvalitetu
dr.sc. Tihana Klepač, doc.
Satničar
dr.sc. Anđel Starčević, doc.
Nastavnica
dr.sc. Iva Polak, izv. prof.

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Ivana Bašić, v. lekt. B-012 6120055 basici@ffzg.hr
dr.sc. Sven Cvek, doc. B-018 6120060 scvek@ffzg.hr
Jasenka Čengić, asist. B009 01/4092-052 jcengic@ffzg.hr; jasenka.cengic@gmail.com
mr.sc. Janja Čulig, asist. B-019 01/4092-136 jaculig@ffzg.hr
dr.sc. Martina Domines Veliki, doc. B-020 4092-062 mdomines@ffzg.hr
dr.sc. Renata Geld, izv. prof. B011 geldrenata@gmail.com
dr.sc. Stipe Grgas, red. prof. B-018 6120060 sgrgas@ffzg.hr
dr.sc. Marina Grubišić, doc. E-331 4092-361 mgrubisic@ffzg.hr
dr.sc. Alexander Douglas Hoyt, v. lekt. B-013 +385 1 409 2056 ahoyt@ffzg.hr
dr.sc. Višnja Josipović-Smojver, red. prof. B-008 4092-051 visnja.josipovic@ffzg.hr
dr.sc. Tatjana Jukić Gregurić, red. prof. B-017 01/4092059 tjukic@ffzg.hr
dr.sc. Damir Kalogjera, prof. B 016 6120-058 dkalogj@ffzg.hr
dr.sc. Tihana Klepač, doc. B 020 01/4092-062 tklepac@ffzg.hr
dr.sc. Borislav Knežević, red. prof. B017 014090059 bknezevi@ffzg.hr
dr.sc. Stela Letica Krevelj, doc. B009 sletica2@ffzg.hr
Marko Majerović, v. lekt. B-012 6120055 markomajerovic@gmail.com
dr.sc. Snježana Majhut, doc. B-014 +385919436784 veselicamajhut@gmail.com
dr.sc. Kristijan Nikolić, v. lekt. B-014 knikoli@ffzg.hr
dr.sc. Nataša Pavlović, izv. prof. B-013 4092056 npavlovi@ffzg.hr
dr.sc. Iva Polak, izv. prof. B-011 ipolak@ffzg.hr
dr.sc. Vanja Polić Jurković, izv. prof. B015 01 4092 017 vpolic@ffzg.hr
Tea Raše, lekt.
dr.sc. Mateusz-Milan Stanojević, izv. prof. B008 01/4092-051 mmstanoje@ffzg.hr
dr.sc. Anđel Starčević, doc. B 016 4092058 astarcevic@ffzg.hr
dr.sc. Jelena Šesnić, red. prof. B-018 4092-060 jsesnic@ffzg.hr
Hrvoje Tutek, asist. B016 01/4092-058 htutek@ffzg.hr
Vinko Zgaga, lekt.
dr.sc. Irena Zovko Dinković, izv. prof. E-331 4092-361 izovko@ffzg.hr
Marina Zubak Pivarski, v. lekt. B-012 014092055 marina.zubak.pivarski@gmail.com
dr.sc. Milena Žic Fuchs, red. prof. B-019 4092-136 mzicfuch@ffzg.hr

Naziv Šifra
Američka kratka priča 184916
Američka poezija dvadesetog stoljeća 184917
Američki modernizam 142697
Američki postmodernizam i popularna kultura 52251
Američko sada 125360
Analiza engleskih tekstova 132027
Arhitekst u postmodernoj britanskoj književnosti 117898
Aspekti američkog romantizma 52235
Britanski moderni roman i britansko carstvo 117899
Britanski romantizam: poezija 131916
Britanski romantizam: proza 132758
Cool Britannia? Britanska drama u razdoblju od 1956. do 2008. 64244
Diplomski rad na studiju Anglistike 124219
Diplomski rad na studiju Anglistike 124216
Diplomski rad na studiju Anglistike 137633
Dvojezičnost 160822
Engleski roman 19. stoljeća 184919
Engleski širom svijeta 117900
Etika i estetika britanskog modernizma 161135
EU i međunarodne organizacije 124214
Fonetika i fonologija 51864
Glotodidaktika 117843
Idiomatika i stilistika hrvatskoga jezika 160827
Institucionalni aspekti hrvatskog i anglofonih društava 124215
Jezik i kognicija: od teorije do primjene 184920
Kognitivna lingvistika 124217
Kognitivna lingvistika i prevođenje 117841
Kulture SAD-a i Velike Britanije 132542
Kulturni aspekti američkog neoliberalizma 117903
Leksikologija i leksikografija 117842
Lingvistički seminar: Analiza diskursa - jezik komunikacijskih tehnologija 128889
Lingvistički seminar: Semantika 128888
Lokalizacija 198910
Metodika nastave engleskog jezika 124220
Moderna anglofona ženska književnost 52241
Pisanje znanstvenih tekstova 1 132545
Pisanje znanstvenih tekstova 2 132031
Počeci modernog romana u Engleskoj ranog 18. stoljeća 78052
Područja prevoditeljske djelatnosti 117868
Poučavanje engleskoga kao stranoga jezika 124222
Povijesna sociolingvistika 125999
Povijest engleskog jezika 124227
Povijest i paradigme američkih studija 1 117845
Povijest i paradigme američkih studija 2 124212
Povijest i teorija engleskog romana 125363
Pragmalingvistika 117870
Praksa 1 117846
Praksa 1 117848
Praksa 2 128127
Praksa 2 124223
Praksa 3 117849
Praksa 4 124224
Predrafaelitizam 117906
Pretvaranje prostora u mjesto: rana australska književnost 77863
Prevođenje znanstvenih tekstova 132544
Prijevodne vježbe (Anglistika) 132029
Prikazi američke politike u književnosti i vizualnim medijima 184923
Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugog jezika 117907
Proces ovladavanja jezikom 117844
Psiholingvistika 117908
Rat, rekonstrukcija, transformacija: američka književnost 1860-1914 87872
Redaktura i procjena strojnih prijevoda 184924
Samostalni rad 117850
Semantika engleskog jezika 51862
Sintaksa engleskog jezika - rečenica 51860
Sintaksa engleskoga jezika - vrste riječi 36326
Sintaktičke teorije 184925
Sociolingvistika 124229
Sociolingvistika 160754
Suvremena kanadska književnost na engleskom jeziku 125801
Suvremeni američki roman 52236
Suvremeni engleski jezik 1 132540
Suvremeni engleski jezik 2 132024
Suvremeni engleski jezik III. 132541
Teorija prevođenja 117872
Usvajanje drugoga jezika 117852
Uvod u lingvistički studij engleskog jezika 36062
Uvod u studij engleske književnosti I 147086
Uvod u studij engleske književnosti II 147087
Viktorijanska književnost: žanrovi i teme 52238
Viktorijanski roman: poetika i politika 198894
Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja: planiranje i metodologija 131809

Preddiplomski studiji
  1. Anglistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij