Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Profesor emeritus
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
Konzultacije
ponedjeljkom 11-12
Soba
B 319
Telefon
01/4092098
E-mail
dhorga@ffzg.hr

Professor emeritus Damir Horga rođen je 1938. u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1967. godine diplomirao je engleski jezik i književnost te ruski jezik i književnost. Magistrirao je 1974., a doktorirao 1987. godine. Od 1963. do 1965. predavao je ruski jezik u školi za interprete na Politehničkom fakultetu u Monsu, u Belgiji. Od 1966. do 1979. radio je kao stručni suradnik Zavoda za fonetiku, kasnije Odsjeka za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. 1979. izabran je za znastvenog asistenta na Odsjeku fonetiku, 1988. za docenta, 1989. izvanrednog profesora, 1996. redovitog profesora, a 2001. redovitog profesora u trajnom zvanju. Godine 2009. umirovljen je, a 2012. izabran je za professora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu. Na studiju fonetike predavao je kolegije Artikulacijska fonetika, Opća fonetika, Učenje stranog jezika, Neurofonetika, Fonetska transkripcija i Mjerenje govornih sposobnosti. Fonetske kolegije predavao je na Edukacijsko-rahabilitacijskom i na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te na poslijediplomskim studijima lingvistike, glotodidaktike i fonijatrije. Vodio je seminare o AVGS metodi u Hrvatskoj i inozemstvu te sudjelovao kao predavač na Govorničkoj školi Ivo Škarić.
Bio je istraživač na domaćim i međunarodnim projektima i voditelj projekta “Metodologija istraživanja jezika struke u visokoškolskoj nastavi”, “Pragmalingvistika prirodnih jezika”, “Artikulacijski i neurolingvistički opis proizvodnje govora” i “Proizvodnja i percepcija govora” Ministarstva znanosti RH. Autor je znanstvenih knjiga Obrada fonetskih obavijesti i Artikulacijska fonetika (potonja u koautorstvu s M. Likerom), stotinjak znanstvenih radova i većeg broj stručnih radova. Autor je i obrazovnih emisija Radio Zagreba. Bio je na studijskim boravcima u Moskvi, Lenjingradu i Los Angelesu.
Član je domaćih i međunarodnih stručnih asocijacija (HFD, HDPL, IPA, ISPh, Komisija za fonetiku i fonologiju slavenskih jezika) . Od 1987. do 1989. predsjednik Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku, od 1994. do 2002. predsjednik Odjela za fonetiku HFD-a. Član je uredništva časopisa “Govor” i “Strani jezici”. Od 1992. do 1994. bio je glavni urednik časopisa “Strani jezici”, a od 2003. do 2011. glavni urednik časopisa “Govor”.
Godine 2009. dobio Povelju Filozofskog fakulteta, a 2016. godine Godišnju nagradu Filozofskog fakulteta za znanstvenu knjigu.

Razdoblje Naziv Uloga
2016 - 2021 Korpus govornih pogrešaka Voditelj
2016 - 2016 Sandhi u slavenskim jezicima (Projekt Komisije za fonetiku i fonologiju slavenskih jezika Međunarodnog slavističkog komiteta) Suradnik

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko društvo za neuroznanost (HDN) (redovni član)
 • Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL) (redovni član)
 • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (redovni član)
 • Komisija za fonetiku i fonologiju slavenskih jezika Međunarodnog slavističkog komiteta (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2019. Istraživanja govora (IG2019), Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva; Odsjek za fonetiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2016. Istraživanja govora (IG2016), Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva; Odsjek za fonetiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
Nagrade i priznanja
 • 2016. Godišnja nagrada Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za znanstvenu knjigu