Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail