Naziv
Odsjek za fonetiku
Lokacija
3 kat, hodnik B
Pročelnica
dr.sc. Elenmari Pletikos Olof, doc.
Zamjenica pročelnika
dr.sc. Diana Tomić, doc.
Povjerenica za kvalitetu
dr.sc. Diana Tomić, doc.
ISVU koordinatorica
dr.sc. Ana Vidović Zorić
Satničarka
Marica Živko
ECTS koordinatorica
dr.sc. Arnalda Dobrić, doc.

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Iva Bašić B-318 01/4092-092 ibasic@ffzg.hr
dr.sc. Ines Carović, doc. B319 014092098 icarovic@ffzg.hr
dr.sc. Arnalda Dobrić, doc. B 312 00 385 1 4092 097 adobric@ffzg.hr
dr.sc. Adinda Dulčić, doc.
dr.sc. Damir Horga, prof. B-319 01/4092 098 dhorga@ffzg.hr
dr.sc. Miloš Judaš, red. prof.
dr.sc. Gabrijela Kišiček, doc. B318 4092092 gkisicek@ffzg.hr
dr.sc. Damir Kovačić, doc.
dr.sc. Nikolaj Lazić, red. prof. B311 01 / 4092 295 nlazic@ffzg.hr
dr.sc. Marko Liker, izv. prof. B-317 2289 mliker@ffzg.hr
dr.sc. Vesna Mildner, red. prof. B 312 4092 097 vmildner@ffzg.hr
dr.sc. Boška Munivrana
dr.sc. Elenmari Pletikos Olof, doc. B-318a 01/4092296 epletikos@ffzg.hr
dr.sc. Nađa Runjić
Davor Šušković
Ivana Šušković
dr.sc. Diana Tomić, doc. B-312 01/4092 097 dtomic@ffzg.hr
dr.sc. Robert Trotić, red. prof.
dr.sc. Gordana Varošanec Škarić, red. prof. B314 01/4092-234 gvarosan@ffzg.hr
dr.sc. Ana Vidović Zorić B 319 01 4092 098 anvidovi@ffzg.hr
dr.sc. Sanja Vlahović
dr.sc. Jelena Vlašić Duić, izv. prof. B 318 A 01/4092 296 jvduic@ffzg.hr

Naziv Šifra
Akustička fonetika 35850
Akustička fonetika - seminar 117501
Artikulacijska fonetika + Govorne vježbe 35849
Audiologija i spaciocepcija 117510
Audiotehnika 117511
Diplomski rad na studiju Fonetike 124609
Fonetika i fonologija 51306
Fonetska korekcija izgovora 52722
Fonetska transkripcija + Govorne vježbe 35853
Govor i pokret 184205
Govorna tehnologija 35851
Govorni poremećaji i metodika njihova popravljanja 124275
Govornička argumentacija 117512
Govorničke vrste 170378
Govorništvo 51321
Istraživanje percepcije govora 131566
Istraživanje proizvodnje govora 117514
Koartikulacija 125590
Korekcija izgovora 185287
Lingvistika govora 51310
Metodika fonetske njege glasa i izgovora (individualan pristup) 125404
Metodika govorništva 124277
Metodika individualnog pristupa rehabilitaciji slušanja i govora 160755
Metodika rada na govoru u elektroničkim medijima 124278
Metodologija znanstvenog rada 117515
Neurofonetika 36736
Neurolinguistics 125405
Neverbalna komunikacija 36734
Opća fonetika 51304
Ortoepija hrvatskog jezika 1 + Govorne vježbe 51303
Ortofonija 51613
Povijest govorništva 125406
Psihoakustika 125829
Psihoakustika - seminar 124279
Računalna analiza i sinteza govora 124280
Razvoj govora 51614
Research into speech perception 117989
Retorika i stilistika 160772
Slušanje i govor 160829
Slušni poremećaji i metodika rehabilitacije slušanja 124281
Statistika 117516
Teorija informacije i komunikacije 36733

Preddiplomski studiji
  1. Fonetika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji