Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
do veljače 2025. - konzultacije isključivo putem maila: ihromatk@ffzg.hr
Soba
C-310
Telefon
01/6120-197
E-mail
ihromatk@ffzg.hr

Diplomirala je psihologiju 2001. godine na Filozofskom fakultetu, gdje se iste godine zapošljava kao znanstvena novakinja (na projektima Stres i socijalna reintegracija, Biopsihosocijalne odrednice doživljavanja i ponašanja u zdravlju i bolesti te Provjera evolucijskog modela prilagodbe i zdravlja). Godine 2009. stekla je doktorat iz područja biološke psihologije, 2012. izabire se u znanstveno nastavno zvanje docenta, a 2019. izvanrednog profesora.
Sudjelovala je u mnoštvu radionica i edukacija, uglavnom iz područja bihevioralne neuroznanosti, članica je više znanstvenih i stručnih udruga, a svoje je radove izlagala na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama. Istraživački se bavi temama u području biološke i evolucijske psihologije. Objavila je nekoliko poglavlja u knjigama te četrdesetak znanstvenih radova. Dobitnica je Nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu (2007.) te JFDP stipendije (US Department of State Bureau, 2010), u sklopu koje se dodatno stručno usavršavala na University of South Carolina.
Detaljniji popis radova: https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|Hromatko,%20Ivana%20%2818091%29|text|profile; https://www.researchgate.net/profile/Ivana-Hromatko

Razdoblje Naziv Uloga
2023 - 2025 EDMO Adria Digital Media Observatory (ADMO) Suradnik
2021 - 2021 Psihofiziološke i neuralne odrednice plastičnosti živčanog sustava u odrasloj dobi: nastavak istraživanja
2020 - 2024 Afektivni kognitivni trening: neuralni, kognitivni i bihevioralni učinci Suradnik
2020 - NEUROSHARE: Sharing tools and expertise in behavioural neuroscience Suradnik
2020 - 2021 Psihofiziološke i neuralne odrednice plastičnosti živčanog sustava u odrasloj dobi
2019 - 2020 Provjera modela adaptivne kalibracije stresnih reakcija: psihofiziološki korelati Voditelj
2019 - 2023 The neural architecture of consciousness (CA18106)
2015 - 2022 Izazovi za društvene i humanističke znanosti: novi studiji i sustav kvalitete Filozofskog fakulteta u Zagrebu Suradnik

Ključni istraživački interes
  • bihevioralni imunosni sustav
  • aktivacijski utjecaji spolnih hormona
  • psihofiziologija
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko društvo za neuroznanost (HDN) (Član)
  • Human Behavior and Evolution Society (HBES) (Član)
  • International Society for Human Ethology (Član)
Nagrade i priznanja
  • 2007. Nagrada Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu

Opis znanstvene djelatnosti
Općenito - šire područje biologije ponašanja; biološka psihologija, evolucijska psihologija