Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
po dogovoru
Soba
C-306
Telefon
4092-189
E-mail
mjelic@ffzg.hr

Margareta Jelić diplomirala je 2000. godine na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a od siječnja 2001. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja na Katedri za socijalnu psihologiju Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Magistrirala je 2003. godine te doktorirala 2008. godine.
Tijekom svog rada u Odsjeku za psihologiju aktivno je sudjelovala u provođenju više znanstvenih i stručnih projekata iz područja socijalne psihologije. Članica je Hrvatskog psihološkog društva, Društva za psihološku pomoć, Hrvatske psihološke komore, EASP te IARR. Do sada je objavila preko pedeset znanstvenih i stručnih radova i jedna je od urednica dviju knjiga i zbornika. Podnijela je preko sto priopćenja na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima.
Osim u nastavi iz područja socijalne i ekološke psihologije, angažirala se u dodatnom radu sa studentima kao suvoditeljica XV. Ljetne škole. Također je kao članica organizacijskih odbora sudjelovala je u pripremi nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova.
Godine 2004. bila je polaznik Ljetne škole Europskog udruženja za eksperimentalnu socijalnu psihologiju. Također je završila senzibilizacijski i napredni seminar iz kriznih intervencija 2001. godine i sudjelovala u koordinaciji i provedbi kriznih intervencija u području školstva i socijalne skrbi u Hrvatskoj. Završila je stručnu izobrazbu iz područja rodnih uloga i odnosa, zatim iz obiteljske medijacije te iz metodike nastave usmjerene aktivnom učenju i razvijanju kritičkog mišljenja. Završila je i edukaciju iz geštalt psihoterapije u organizaciji IGW Instituta te od početka 2001. godine radi kao savjetovateljica u Savjetovalištu za studente Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Razdoblje Naziv Uloga
2021 - 2022 Integracija djece izbjeglica u osnovnim školama u Hrvatskoj: razvoj i provjera modela dobre prakse
2020 - 2024 CA19103 - LGBTI+ Social and Economic (in)equalities
2020 - 2021 Include - međuresorna suradnja u osnaživanju državljanja trećih zemalja Suradnik
2020 - 2022 (Re)building society: A longitudinal study of post-corona social recovery in Croatian general population (ReSPoC) Suradnik
2019 - 2023 IRCiS- Integracija djece izbjeglica u školama: istraživanje efikasnosti školskih intervencija u izgradnji pozitivnih međugrupnih odnosa djece-izbjeglica i domicilne djece u Hrvatskoj
2016 - 2018 ESRC GCRF Shared Education project Suradnik
2016 - 2017 SIMS Voditelj
2015 - 2020 Integracijski procesi većine i manjine u etnički mješovitim zajednicama: Uloga međuetničkog kontakta, percipirane prijetnje i socijalnih normi (IntegraNorm) Suradnik

Ključni istraživački interes
 • međugrupni odnosi
 • integracija izbjeglica
 • etnički identitet
 • privrženost i partnerski odnosi
 • samopoštovanje
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Društvo za psihološku pomoć (članica Upravnog odbora)
 • Društvo za psihološku pomoć, DPP (Član)
 • European Association for Social Psychology (EASP) (članica)
 • Hrvatska psihološka komora (članica)
 • International Association for Relationship Research (IARR) (članica)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2020. Školska integracija djece izbjeglica – izazovi i moguća rješenja, IRCiS projekt (-, -)
 • 2019. 24. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko psihološko društvo (-, -)
 • 2019. Integracijski procesi većine i manjine u etnički mješovitim zajednicama, IntegraNorm projekt (-, -)
 • 2017. 23. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko psihološko društvo (-, -)
 • 2016. Mini Conference of Political Psychologist in South-Eastern Europe, ISPP Small group meeting; University of Novi Sad (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Philosophica: International Journal of Social and Human Sciences, University of Tetova, R. of North Macedonia ,Tetova, Makedonija (član uredničkog odbora (Editorial Board member))

Opis znanstvene djelatnosti
Glavno područje znanstvenog interesa Margarete Jelić su međugrupni odnosi, bliski odnosi te samopoimanje i samopoštovanje.

U području grupnih i međugrupnih odnosa bavi se prvenstveno socijalno rekonstrukcijskim procesima u zajednicama pogođenima ratom uz naglasak na oblike vezanosti za naciju odnosno razvoj (etničkog) identiteta, te njihov značaj u odnosima manjine i većine.

U sklopu teme o bliskim odnosima fokusirala se na istraživanje uloge privrženosti na zadovoljstvo odnosom, te na dijadna istraživanja bračnih i općenito partnerskih odnosa.

Također se bavi istraživanjima samopoštovanja i srodnih konstrukata i njihovom ulogom u interpersonalnim odnosima, kao i u grupnom i međugrupnom kontekstu.