Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
Konzultacije
Soba
C-121
Telefon
E-mail
zljuric@ffzg.hr
Dr. sc. Zlatko Jurić dipl. ing. arh. - životopis
Zlatko Jurić rođen je 29.04.1959., 1973.-1977. polazi V gimnaziju, 1977.-1983. diplomira na Arhitektonskom fakultetu (prof. dr. sc. N. Šegvić) u Zagrebu. Od 1983.-1998. zaposlen je u Ina-Inženjeringu/Projektu/AGI d.o.o. Zagreb kao projektant-suradnik pripravnik, projektant-suradnik, projektant, odgovorni projektant, voditelj odjela, voditelj projekta. Arhitektonski opus: 4 javne zgrade i 9 industrijskih postrojenja, 26 urb.-arh. natječaja, 34 arhitektonska projekta. 1983. upisao je postdiplomski studij Graditeljskog nasljeđa u Splitu na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 1987. položio je stručni ispit u Republičkom komitetu za GSKPZČO SR Hrvatske. Pod mentorstvom prof. dr. sc. N. Šegvića magistrirao je 1988. s temom „Kronološki prikaz gradnje crkve sv. Blaža u Zagrebu u razdoblju od 1889.god. do 1940.god.“ (294 stranice teksta, 215 fotografija, 12 aksonometrija) pred komisijom: prof. dr. sc. Jerko Marasović predsjednik; prof. dr. sc. Neven Šegvić; doc. dr. sc. Vladimir Bedenko. Pod mentorstvom prof. dr. sc. Neven Šegvić ak. arh. i prof. dr. sc. Nikola Filipović dipl. ing. arh. doktorirao je 1991. s temom „Arhitektura Zagreba u razdoblju od 1850.g. do 1914.g.“ na (417 stranica teksta, 15 dijagrama, 109 stranica sinhrone tabele, 41 stranica bibliografije) pred komisijom: prof. dr. sc. Grozdan Knežević, predsjednik; prof. dr. sc. Ivo Maroević; doc. dr. sc. Vladimir Bedenko; prof. dr. sc. Neven Šegvić na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 1983. – 1998. zaposlen je u Ina-Projektu/AGI d.o.o. kao projektant-suradnik pripravnik, projektant-suradnik, projektant, odgovorni projektant, projektant voditelj, voditelj arhitektonskog odsjeka. 1983 – 1999. arhitektonski opus: 4 izvedene javne zgrade, 9 izvedenih industrijskih postrojenja, 13 idejnih, glavnih i izvedbenih arhitektonskih projekata sa obavljenim projektantskim nadzorom, 5 lokacijskih dozvola, 16 idejnih arhitektonskih rješenja i projekata, 26 natječajnih urbanističko-arhitektonskih projekata.
Arhitektosnki projekti izlagani su na 6 izložbi. 1992. upisan u registar istraživača(191131) pri MZOŠ. U ožujku 1998. prelazi na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu gdje je izabran za višeg asistenta na predmetu “Zaštita spomenika” kod prof. dr. sci. Ive Maroevića na Odsjeku za povijest umjetnosti; a potom u znanstveno-nastavno zvanje docenta (15.05.2000.), izvanrednoga profesora (19.01.2006.) i redovnog profesora (13.09.2011.). Izabran je za pročelnika Odsjeka za povijest umjetnosti (1.listopada 2006.-30. rujna 2008.). Imenovan je za predstojnika Katedre za zaštitu kulturne baštine (28.09.2007.-2017.). Voditelj je znanstvenog projekta „Povijest zaštite kulturne baštine XIX i XX stoljeća“ (130 – 1301080 – 1075) pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa (2007.-2014.). Član je Saveza arhitekata Hrvatske – Društva arhitekata Zagreba (1986.-2017.). Član je uredništva stručnog časopisa za arhitekturu i urbanizam "Čovjek i prostor" (1987.-1990.) i uredništva znanstvenog časopisa za arhitekturu i urbanizam «Prostor» (2004.-2017.). Sudjelovao je na seminarima iz predmeta „Zaštita spomenika“ pod vodstvom prof. dr. sc. Ive Maroevića ( 1998.-2007.). Istovremeno je uvodio 27 novih izbornih kolegija (1998.-2017.) koji se mogu podijeliti na: 1. Grupa Interpolacije (6) (Interpolacije; Interpolacije u arhitekturi Hrvatske; Interpolacije u arhitekturi Dioklecijanove palače u Splitu; Interpolacije u Francuskoj arhitekturi druge polovice XX st.); 2. Grupa Arhitektura danas (11) (Suvremena arhitektura u Europi – Između memorije i invencije; Arhitektura druge polovine XX stoljeća; Arhitektura danas: uvod; Arhitektura danas: poslije funkcionalizma; Arhitektura danas: High–tech I-II; Arhitektura danas: novim modernizam I-II; Arhitektura danas: postmoderna; Arhitektura danas – racionalizam I-II); 3. Grupa Povijest konzerviranja – restauriranja (6) (Povijest zaštite spomenika u Hrvatskoj 1800-1918/ I-V; Povijest zaštite spomenika u Hrvatskoj u XIX i XX st.; Dioklecijanova palača – povijest zaštite u XIXst. I- II); 4. Grupa Metodologija konzerviranja – restauriranja (4) (Osnove suvremene teorije i zakonodavstva u zaštiti nepokretne baštine I- II; Međunarodne deklaracije u zaštiti nepokretne baštine I-II; Zaštita nepokretne baštine). Na web-stranici odsjeka u sustavu omega objavio je predavanja/powerpoint prezentacije za izborne kolegije Arhitektura danas: novi modernizam i Interpolacije – I, Interpolacije – II, Povijest gradogradnje i konzerviranja u Zagrebu 1850-1945. Održao je 23 gostujuća predvanja. Od 1998. do 2003. predavao je predmet Osnove urbanizma na nastavničkom smjeru na Akademiji likovnih umjetnosti. Tijekom 2005. sudjelovao je u izradi novog studijskog Bolonjskog programa (prediplomski i diplomski studij) i novog programa poslijediplomskog doktorskog studija na Odsjeku za povijest umjetnosti tijekom 2007. Tijekom 2005. obavio je internu recenziju novog studijskog Bolonjskog programa odsjeka za sociologiju i odsjeka za povijest. U novom Bolonjskom programu predaje Zaštitu spomenika na prediplomskom studiju, a na diplomskom studiju izborni kolegij Zaštita nepokretne baštine u okviru konzervatorskog modula za studente povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta i studente konzervacije – restauracije na Akademiji likovnih umjetnosti. Od 1998. sudjeluje kao predavač i mentor na poslijediplomskog studiju Odsjeka za povijest umjetnosti. U ak. god. 2009/2010 sudjeluje na poslijediplomskom studiju Muzeologija i konzervatorstvo Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani. Objavio je: dvije veće znanstvene studije, 2 knjige, 10 poglavlja u knjigama, 15 izvornih znanstvenih radova u (a1); 10 izvornih znanstvenih radova, 16 prethodnih priopćenja, 7 preglednih radova, 7 stručnih radova u (a2), 43 stručna prikaza. Dr. Z. Jurić bio je mentor na: 123 i član komisije na 85 diplomskih radnji, 3 obranjena magistarska rada i 7 obranjenih doktorskih radova, 3 doktorske radnje u tijeku. U 58 stručnih povjerenstava bio je predsjednik a član u 96 stručnih povjerenstava. Sveukupno je recenzirao 28 knjiga i 69 članka u domaćim znanstvenim časopisima (Prostor, Radovi instituta za povijest umjetnosti, Peristil, Kulturna baština, Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske, Portqal). Znanstvena i stručna djelatnost dr. sc. Zlatka Jurića obuhvaća istraživanje povijesti urbanizma, arhitekture i zaštite kulturne baštine u XIX-XX stoljeću u Zagrebu i Hrvatskoj.
Zagreb, 02.03.2023


Razdoblje Naziv Uloga
2023 - 2023 Prostor kao medij, koncept i kontekst arhitektonske, urbane i vizualne kulture Suradnik
2021 - 2021 Arhitektura i urbanizam u Hrvatskoj: kritička povijest
2019 - 2019 Moderna arhitektura u Hrvatskoj: kritička povijest Suradnik
2016 - 2017 Povijest urbanizma, arhitekture i konzerviranja u Zagrebu 1850-1918 Voditelj

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Društvo arhitekata Zagreba Udruženje hrvatskih arhitekata
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2020. Dijalozi s baštinom, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci (-, -)
 • 2019. Dijalozi s baštinom, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci (-, -)
 • 2018. Dijalozi s baštinom, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci (-, -)
 • 2017. Dijalozi s baštinom, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci (-, -)
 • 2016. Dijalozi s baštinom, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci (-, -)
Uredništva u časopisima
 • pROSTOR, aRHITEKTONSKI FAKULTET ,ZAGREB (ČLAN UREDNIŠTVA)
 • pROSTOR, aRHITEKTONSKI FAKULTET ,ZAGREB (ČLAN UREDNIŠTVA)
 • pROSTOR, aRHITEKTONSKI FAKULTET ,ZAGREB (ČLAN UREDNIŠTVA)
 • pROSTOR, aRHITEKTONSKI FAKULTET ,ZAGREB (ČLAN UREDNIŠTVA)
Nagrade i priznanja
 • 1986. Nagrada 7 sekretara SKOJ-a za arhitekturu za Spojni most i ulazni hal poslovnih zgrada Ine u Zagrebu