Naziv
Odsjek za povijest umjetnosti
Lokacija
Pročelnik
dr.sc. Dragan Damjanović, red. prof.
Zamjenik pročelnika
dr.sc. Danko Šourek, izv. prof.
Tajnica
Jana Šola Bakotić
Povjerenica za kvalitetu
dr.sc. Tanja Trška, izv. prof.
Satničar
Ivor Kranjec, asist.

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Josipa Alviž, doc. C-104 01/4092-143 josipa.alviz@ffzg.hr
dr.sc. Dubravka Botica, red. prof. C-105 4092145 dbotica@ffzg.unizg.hr
Luka Canjek
dr.sc. Sanja Cvetnić, red. prof. C-106 +385-1-4092-146 scvetnic@ffzg.hr
dr.sc. Franko Ćorić, izv. prof. C-121 099 4707990 fcoric@ffzg.hr
dr.sc. Dragan Damjanović, red. prof. C-126 0038514092164 ddamjano@ffzg.hr
dr.sc. Frano Dulibić, red. prof. C-126 4092-164 fdulibic@ffzg.hr
dr.sc. Ljerka Dulibić
dr.sc. Jasna Galjer, prof. C-105 jgaljer@ffzg.hr
dr.sc. Zlatko Jurić, red. prof. C-121 zljuric@ffzg.hr
dr.sc. Miljenko Jurković, red. prof. C-107 01/4092-147 mjurkovi@ffzg.hr
Ivor Kranjec, asist. C-107 kranjec.ivor@gmail.com
Palmira Krleža, asist. C-107 palmira.krleza@gmail.com
Filip Lovrić, asist. C-107 filip.lovric1994@gmail.com
dr.sc. Lovorka Magaš Bilandžić, izv. prof. C-101 + 385 1 4092 406 lmagas@ffzg.hr
dr.sc. Nikolina Maraković, red. prof. C-124 01/4092-407 nmarakov@ffzg.hr
dr.sc. Ana Marinković, doc. C-104 amarinko@ffzg.hr
dr.sc. Predrag Marković, izv. prof. C-106 6120-146 pmarkovic@ffzg.hr
dr.sc. Dino Milinović, red. prof. C-125 6120-163 dmilinov@ffzg.hr
dr.sc. Ana Mišković, izv. prof.
dr.sc. Ana Munk, red. prof. C 125 amunk@ffzg.hr
dr.sc. Jasmina Nestić, izv. prof. C-104 01/4092-143 jasmina.nestic@ffzg.unizg.hr
Patricia Počanić, asist. C-104 014092143 ppocanic@ffzg.hr
Luja Šimunović, asist. C-105 lsimunov2@ffzg.hr
dr.sc. Danko Šourek, izv. prof. C-101 6002 406 dsourek@ffzg.hr
dr.sc. Marko Špikić, red. prof. C-121 01/4092-161 mspikic@ffzg.hr
dr.sc. Ivana Tomas, doc. C 101 itomas@ffzg.hr
dr.sc. Tanja Trška, izv. prof. C-101 +385 1 4092 406 ttrska@ffzg.unizg.hr
dr.sc. Tin Turković, izv. prof. C-124 01/4092-407 tturkovi@ffzg.hr
dr.sc. Maja Zeman, doc. C-124 01/4092-407 mzeman@ffzg.hr
dr.sc. Maja Žvorc, v. asist. C-106 01/4092-146 mzvorc@m.ffzg.hr

Naziv Šifra
Antičko slikarstvo 266332
Arhitektonsko rekonstruiranje u Europi u 20. i 21. stoljeću 125506
Arhitektura 16. do 18. stoljeća u srednjoj Europi 118185
Arhitektura renesanse i baroka 51172
Bizantsko slikarstvo od IX. do XIV. stoljeća 125507
Dalmatinske katedrale 131608
Diplomski rad na studiju Povijesti umjetnosti 124466
Diplomski rad na studiju Povijesti umjetnosti 132865
Fotografija u Hrvatskoj do 1945. 198919
Gotičke katedrale Francuske 170235
Historicizam u hrvatskoj arhitekturi 184287
Hospitacije 124455
Ikonografija nakon Tridentskoga sabora 125510
Izabrane teme iz teorije umjetnosti 170238
Karolinška Istra 131616
Kulturni krajolik 170239
Kustoske prakse 215562
Likovne umjetnosti renesanse i baroka 51171
Metodika nastave povijesti umjetnosti 170240
Modul 1: Interpretacija djela - Umjetnost oko godine 1000. 117731
Modul 1: Postupci i metode istraživanja - Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi 117735
Modul 1: Starohrvatska umjetnost i kultura. Povijesni prostor Hrvatske od kasne antike do konca srednjeg vijeka 126387
Modul 2: Postupci i metode istraživanja - Autopsija, arhiv, atribucija 117734
Modul 2: Problemi stila - Hrvatska likovna baština "između gotike i baroka" 117738
Modul 3: Interpretacija djela - Povijest i teorija dizajna 170245
Modul 3: Izvaneuropske kulture i moderna umjetnost 125513
Modul 3: Problemi stila - Izbor stila u arhitekturi 19. stoljeća 117739
Modul 4: Povijest i teorija konzervacije u Europi u XIX. i XX. stoljeću 117736
Modul 4: Povijest i teorija konzervacije u Hrvatskoj u XIX. i XX. stoljeću 124458
Modul 4: Zaštita nepokretne baštine 117740
Modul 4: Zaštita pokretne baštine 124465
Nastavna sredstva za izvođenje nastave povijesti umjetnosti 117733
Nova post vetera coepit: ikonografija prve kršćanske umjetnosti 266334
Osnove arhitekture 265785
Osnove likovnih umjetnosti 265784
Otkrivanje Rima od Rafaela do Winckelmanna 78039
Performans u Hrvatskoj 266120
Povijest karikature 131805
Praktikum i izvođenje nastave I 117737
Praktikum i izvođenje nastave II 124459
Ranosrednjovjekovne klesarske radionice u Dalmaciji i Istri 97249
Roma instaurata - grad Rim od Petrarce do Rafaela 266331
Samostanska arhitektura Hrvatske 173266
Srednjovjekovna umjetnost i politika 250757
Srednjovjekovna umjetnost južne Dalmacije 131624
Srednjovjekovna umjetnost Venecije 198916
Stambena arhitektura 17. i 18. stoljeća u sjeverozapadnoj Hrvatskoj 36806
Svjetska kulturna baština 97175
Teorija i povijest povijesti umjetnosti 142681
Transformacije antičkog svijeta 118190
U vječni spomen: nadgrobno kiparstvo u Europi od 15. do 18. stoljeća 266330
Umjetnost antičkog Ilirika 266333
Umjetnost gotike 51170
Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka 265788
Umjetnost klasične antike 265787
Umjetnost nakon 1900. 51174
Umjetnost romanike 51169
Umjetnost Trecenta 118192
Umjetnost XIX. stoljeća 51173
Uvod u ikonologiju 265786
Venecijanska skulptura renesanse i baroka 97177
Venecijansko slikarstvo od 15. do 18. stoljeća 266335
Vizualna kultura u nastavi Likovne umjetnosti 170253
Zagrebačka umjetnička baština XVI.-XVIII. stoljeća 184290
Zaštita spomenika kulture 51177

Prijediplomski studiji
Stari studiji
  1. Povijest umjetnosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij
Novi i reformirani studiji
  1. Povijest umjetnosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij

Razdoblje Naziv Opis
2023 - 2023 Prostor kao medij, koncept i kontekst arhitektonske, urbane i vizualne kulture Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2023 - 2023 Transferi i utjecaji iz srednjoeuropskog i mediteranskog kruga na likovne umjetnosti i zaštitu kulturne baštine u Hrvatskoj od 18. do sredine 20. stoljeća Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2023 - 2023 Otkrivanje starih dubrovačkih katedrala - interaktivni alati i interpretacija baštine 2 Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2023 - 2023 Oblikovanje (post)modernog života (II.): škole i školovanja Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2022 - 2022 Redefinirana kasnoantička i ranosrednjovjekovna "rimskost" u spomeničkoj baštini i pisanim izvorima na istočnoj obali Jadrana (4.-9. st.) Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2022 - 2022 Transformacije povijesnog krajolika istočnog Jadrana Institucionalni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2022 - 2022 Arhitektura i urbanizam u Hrvatskoj: kritička povijest u globalnom kontekstu Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2022 - 2022 Otkrivanje starih dubrovačkih katedrala – interaktivni digitalni alati i interpretacija baštine Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2022 - 2022 Oblikovanje (post)modernog života Institucionalni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2021 - 2021 Otkrivanje starih dubrovačkih katedrala - razvoj novih interaktivnih digitalnih alata Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2021 - 2021 Transformacije povijesnog pejzaža jadranskih otoka Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2021 - 2024 Istraživanje provenijencije umjetnina u zagrebačkim zbirkama Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanosti
2021 - 2021 Arhitektura i urbanizam u Hrvatskoj: kritička povijest Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2021 - 2021 Identitetski elementi romajske kulture na tlu Dalmacije i Istre (7.-11. st.) Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2021 - 2024 Archaeology and History of the Balkans in Late Antiquity (3rd-8th Centuries AD) Znanstveni / Europska unija, Université de Lille, The European University for Inclusiveness, Deutsches Archäologisches Institut, i dr.
2021 - 2022 Hrvatska umjetnost i kultura u srednjoeuropskom kontekstu III Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2021 - 2023 Bizantsko nasljeđe u hrvatskom kulturnopovijesnom kontekstu Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2020 - 2021 Hrvatska likovna baština od baroka do suvremenosti – umjetničke veze, provenijencija umjetnina, konteksti Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2020 - 2021 Hrvatska umjetnost i kultura u srednjoeuropskom kontekstu Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2020 - 2021 Hrvatska umjetnost i kultura u srednjoeuropskom kontekstu Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2020 - 2020 Dijalozi slike i riječi u likovnim djelima od XV. do XIX. stoljeća II. Znanstveni
2020 - 2025 Architectural Culture of the Early Modern Eastern Adriatic - AdriArchCult Znanstveni / ERC
2020 - 2020 Otkrivanje starih dubrovačkih katedrala - razvoj novih istraživačkih digitalnih alata Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2020 - 2023 IMproving Sustainable Development Policies and Practices to access, diversify and foster Cultural TOURism in European regions and areas (IMPACTOUR) Znanstveni / Europska unija
2020 - 2020 Transformacije povijesnog pejzaža jadranskih otoka Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2020 - 2023 Learning how to Teach, Teaching how to Learn. Facing Challenges of Global Change in Higher Education Using Digital Tools for Reflective, Critical and Inclusive Learning on European Historical Landscapes. (EDiToR) Znanstveni / Europska unija
2020 - 2021 Moderna arhitektura u Hrvatskoj: kritička povijest Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2020 - 2020 Otkrivanje starih dubrovačkih katedrala - razvoj novih interaktivnih digitalnih alata Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2019 - 2019 Moderna arhitektura u Hrvatskoj: kritička povijest Znanstveni
2019 - 2019 Moderna arhitektura u Hrvatskoj: kritička povijest Znanstveni
2019 - 2021 Dijalozi slike i riječi u likovnim djelima od XV. do XIX. stoljeća Znanstveni
2019 - 2019 Odraz crkvenih reformi na arhitektonsku, likovnu i književnu produkciju istočnog Jadrana (15.-17.st.) Znanstveni / sveučilišne potpore
2019 - 2020 Port of Dreamers (Creative Europe)
2019 - 2023 Globalni Humanizmi: Novi Pogledi na Srednji Vijek (300- 1600) (GLOHUM) Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanosti, Europska unija
2019 - 2022 Integrated Methodologies to Historical Landscapes Recording: Participatory Approaches (HILAR) Znanstveni / Europska unija
2019 - 2019 Transformacije povijesnog pejzaža jadranskih otoka Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2018 - 2018 Teorija zaštite spomenika i gradogradnje u Srednjoj Europi i njezina recepcija u Hrvatskoj do kraja Prvoga svjetskoga rata Znanstveni
2018 - 2023 Umjetnost i država u Hrvatskoj od prosvjetiteljstva do danas (ASCEP) Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanost, IP-2018-01-9364
2018 - 2019 Valorizacija kulturne baštine i brendiranje turističke destinacije Općine Lekenik, projekt većinski financiran iz sredstava Europskoga fonda za regionalni razvoj Europe unije u okviru programa „Koherentnost i kohezija 2014. – 2020."
2018 - 2018 Transformacija društvenih uloga arhitekture i javnih prostora iz razdoblja socijalizma Znanstveni
2018 - 2018 Kaptolski naručitelji i štajerski, kranjski, tirolski te furlanski umjetnici Znanstveni
2018 - 2018 Hrvatska likovna baština od baroka do postmoderne – umjetničke veze, import umjetnina, zbirke 4 Znanstveni / projekt uz potporu Sveučilišta u Zagrebu
2018 - 2023 Otkrivanje starih dubrovačkih katedrala - istraživačko-edukacijski projekt Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Gradske župe Gospe Velike u Dubrovniku, u suradnji s Akademijom likovnih umjetnosti u Zagrebu, Institutom za arheologiju u Zagrebu i Institutom za povijest umjetnosti u Zagrebu Znanstveni / Gradska župa Gospe Velike u Dubrovniku (2018-2023), Dubrovačka biskupija (2018-2023), Ministarstvo kulture, Ministarstvo znanosti (2019); IPERION HS Integrating Platforms for the European Research Infrastructure ON Heritage Science (2021-2022); RADIATE Research And Development with Ion Beams – Advancing Technology in Europe (2021)
2018 - 2018 Migracije, mreže, identiteti: Skjavoni, Grci i likovne umjetnosti između Italije i hrvatskih povijesnih zemalja (15.-18. st.) Znanstveni / sveučilišna potpora
2018 - Bizantsko naslijeđe u hrvatskom kulturnopovijesnom kontekstu Znanstveni
2018 - 2022 The Soil Science & Archaeo-Geophysics Alliance: going beyond prospection
2018 - 2018 Transformacija povijesnog pejzaža kvarnerskih otoka Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2017 - 2017 Uloga zagrebačkog Radničkog narodnog sveučilišta u procesu modernizacije društva od 1960-ih do danas Znanstveni
2017 - 2017 Hrvatska likovna baština od baroka do postmoderne – umjetničke veze, import umjetnina, zbirke 3 Znanstveni / projekt uz potporu Sveučilišta u Zagrebu
2017 - 2017 Predložak, original, kopija: hrvatska umjetnička baština od XV. do XIX. stoljeća u doba digitalne revolucije III. Znanstveni
2017 - 2019 Sveučilište u Zagrebu, Bizantsko naslijeđe u hrvatskom kulturnopovijesnom kontekstu Znanstveni
2017 - 2019 Dubrovački karavanski put
2017 - 2019 Dubrovački vrtni grad
2017 - Medievistička ljetna škola (u suradnji sa Sveučilištima u Lausannei i Brnu)
2017 - 2018 Pontes Adriatici: mreža kulturnih razmjena na Jadranu Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2017 - 2017 Transformacija povijesnog pejzaža kvarnerskih otoka Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2016 - 2016 Kultura stanovanja u Hrvatskoj od kraja 19. stoljeća do 1960ih Znanstveni
2016 - 2021 Frankapansko naslijeđe
2016 - 2019 Visovac: duhovnost i kultura na Biloj Stini
2016 - 2017 Povijest urbanizma, arhitekture i konzerviranja u Zagrebu 1850-1918 Znanstveni
2016 - 2016 Hrvatska likovna baština od baroka do postmoderne – umjetničke veze, import umjetnina, zbirke 2 Znanstveni / projekt uz potporu Sveučilišta u Zagrebu
2016 - 2016 Predložak, original, kopija: hrvatska umjetnička baština od XV. do XIX. stoljeća u doba digitalne revolucije II. Znanstveni
2016 - 2017 Skjavonske bratovštine u Rimu i Veneciji i hrvatski povijesni identiteti
2016 - 2018 Edukacijsko-istraživački program romaničke katedrale Sv. Marije Velike u Dubrovniku Znanstveni / Grad Dubrovnik, Župa sv. Marije Velike u Dubrovniku, Županija dubrovačko-neretvanska
2016 - 2016 Transformacije povijesnog pejzaža jadranskih otoka Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2016 - 2016 Transformacije povijesnog pejzaža jadranskih otoka Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2016 - Bizant na Jadranu Znanstveni
2015 - 2019 Hrvatska likovna baština od baroka do postmoderne – umjetničke veze, import umjetnina, zbirke Znanstveni / sveučilišna potpora
2015 - 2017 Predložak, original, kopija: hrvatska umjetnička baština od XVI. do XIX. stoljeća u doba digitalne revolucije II Znanstveni
2015 - 2018 Visualizing Nationhood: the Schiavoni/illyrian Confraternities and Colleges in italy and the Artistic Exchange with South East Europe (15th - 18th c.) Znanstveni
2015 - 2017 Predložak, original, kopija: hrvatska umjetnička baština od XVI. do XIX. stoljeća u doba digitalne revolucije Znanstveni
2015 - 2022 Izazovi za društvene i humanističke znanosti: novi studiji i sustav kvalitete Filozofskog fakulteta u Zagrebu Infrastrukturni / Europska unija
2015 - 2019 TD1406 - Innovation in Intelligent Management of Heritage Buildings (i2MHB) COST Projekt / COST action
2014 - 2017 Hrvatska i Srednja Europa: umjetnost i politika u razdoblju moderne (1780. - 1945.) (CroCE-ArtPolitics) Znanstveni / UIP-2013-11-4153
2014 - 2019 Hrvatska likovna baština od baroka do postmoderne – umjetničke veze, import umjetnina, zbirke Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2014 - 2018 Hrvatska srednjovjekovna baština u Europskom kontekstu: mobilnost umjetnika i transfer formi, funkcija i ideja Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanost
2014 - 2016 Usklađivanje studijskih programa iz područja društvenih i humanističkih znanosti s potrebama tržišta rada
2014 - 2017 Croatia and Central Europe: Art and Politics in the Late Modern Period (1780-1945) Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanost, uspostavni projekt
2014 - 2017 Dubrovnik: Civitas et Acta Consiliorum - Visualizing Development of the Late Medieval Urban Fabric - DUCAC Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanost
2014 - 2017 New Communities of Interpretation: Contexts, Strategies and Processes of Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe (COST Action) Znanstveni
2014 - 2018 Hrvatska srednjovjekovna baština u Europskom kontekstu: mobilnost umjetnika i transfer formi, funkcija i ideja Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanosti

Naziv Naslov obavijesti Kratak opis obavijesti Poveznica
Facebook Studentske izložbe u NSK Obavijest o studentskim izložbama "Deutsch-römisches Brevier: 500 godina – 400 primjeraka – 1 obljetnica" (Rektorova nagrada, ak. god. 2018./2019.) i "Krstin zavičaj: Modruš" (ak. god. 2019./2020.), ostvarenima u okviru kolegija diplomskoga studija "Frankapani kao naručitelji". https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=156150729110975&id=119752899417425
Facebook Noć muzeja 2020. u Karlovcu Obavijest o studentskoj izložbi “Tik-tak: tempus volat, hora fugit, horologium manet (Velike povijesne ure Wendelina Jaegera u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini)” u Franjevačkom muzeju Karlovac, nastaloj u okviru kolegija diplomskoga studija “Tirolski umjetnici i hrvatska likovna baština” (ak. god. 2016./2017.) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=202352031157511&id=119752899417425
Facebook Naša profesorica Sanja Cvetnić sudjelovala je u Razgovoru s Tonkom Maroevićem, petom u nizu javnih razgovora u okviru programa HS AICA: DIJALOZI Hrvatske sekcije Međunarodnog udruženja likovnih kritičara, koji je održan 10. lipnja u 18 sati u KIC-u (Preradovićeva 5, Zagreb) Okrugli stol s Tonkom Maroevićem https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=337378994321480&id=119752899417425
Facebook Znanstveni skup: Frankapansko naslijeđe: pet stoljeća Njemačko-rimskoga brevijara Obavijest o znanstvenom skupu https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=158776938848354&id=119752899417425
Facebook Pozivamo Vas na promociju knjige Veliki zagrebački potresi prof. dr. sc. Dragana Damjanovića koja će se održati u petak, 3. lipnja 2022. u 12.00 sati u Knjižari Matice Hrvatske u Ulici Matice Hrvatske 2 u Zagrebu. Knjigu će predstaviti recenzenti dr. sc. Irena Kraševac i dr. sc. Vlado Mikšić te autor Dragan Damjanović. Poziv na predstavljanje knjige prof. dr. sc. Dragana Damjanovića https://www.facebook.com/Odsjek-za-povijest-umjetnosti-FFZG-119752899417425
Facebook Prijave za V. kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti otvorene su i studentima - pozivamo vas da prijavite svoja poster izlaganja! Prijave za kongres u organizaciji Instituta za povijest umjetnosti primaju se do 5. rujna 2022.! Poziv na prijavu za V. kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti https://www.facebook.com/Odsjek-za-povijest-umjetnosti-FFZG-119752899417425
Facebook Večeras u gradu sv. Vlaha: predstavljanje knjige doc. dr. sc. Ivane Tomas! Poziv na predstavljanje knjige dr. sc. Ivane Tomas https://www.facebook.com/Odsjek-za-povijest-umjetnosti-FFZG-119752899417425
Facebook U utorak, 24. svibnja 2022. prof. dr. sc. Dubravka Botica gostuje u Ljubljani s predavanjem na temu periodizacije arhitekture u hrvatskoj povijesti umjetnosti Obavijest o gostovanju i predavanju prof. dr. sc. Dubravke Botice u Ljubljani. https://www.facebook.com/Odsjek-za-povijest-umjetnosti-FFZG-119752899417425
Facebook PREDSTAVLJANJE KNJIGE Milan Prelog: Sudbina grada Kliofest, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb srijeda, 18. svibnja 2022. u 17 sati Knjigu Milana Preloga Sudbina grada u izdanju DPUH-a publici na devetom Festivalu povijesti Kliofest predstavit će dr. sc. Zvonko Maković i dr. sc. Snješka Knežević. Obavijest o predstavljanju knjiga prof. dr. sc. Milana Preloga. https://www.facebook.com/Odsjek-za-povijest-umjetnosti-FFZG-119752899417425
Facebook U utorak, 17. svibnja, će se između 14:00 i 14:45 održati tribina o perspektivama povijesnih istraživanja tema vezanih za prostor Srednje Europe. Tribina je organizirana u okviru ovogodišnjeg Kliofesta, a uključuje i predstavljanje knjige "Wie südosteuropäisch ist Graz", objavljene 2021. godine u izdanju Leykam International. Uz profesoricu Dubravku Boticu, na tribini sudjeluju Ulrike Tischler-Hofer, Filip Šimetin Šegvić, Martina Wolff Zubović. Program Kliofesta dostupan je na: https://www.kliofest.hr/ Obavijest o Kliofestu https://www.facebook.com/Odsjek-za-povijest-umjetnosti-FFZG-119752899417425
Facebook Nova stranica o konzerviranju i restauriranju! Nedavno se pojavila stranica Manens. Na njoj ćete pronaći najvažnije povelje, dokumente, teorijske spise o konzerviranju i restauriranju, kao i kritičke osvrte na suvremenu praksu i primjere pozitivne prakse. Nove prijevode, tekstove, rasprave i osvrte pratite na: https://manens.ffzg.unizg.hr Obavijest o stranici Manens https://www.facebook.com/Odsjek-za-povijest-umjetnosti-FFZG-119752899417425
Facebook Terenska nastava i praktičan rad uz sjajnu atmosferu i nova znanja - hvala domaćinima iz Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku i kolegicama i profesoricama s Odjela za restauraciju papira Sveučilišta u Dubrovniku! Obavijest o terenskoj i praktičnoj nastavi studenata u Dubrovniku https://www.facebook.com/Odsjek-za-povijest-umjetnosti-FFZG-119752899417425
Youtube DPUH razgovor ‒ Snješka Knežević ‒ Zagreb 2022. Razgovor Dragana Damjanovića s uglednom povjesničarkom umjetnosti Snješkom Knežević https://www.youtube.com/watch?v=nmMGTveiXuU
Youtube dr. sc. Dragan Damjanović, baština nakon potresa, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2021. Youtube emisija Društva povjesničara umjetnosti Hrvatsjke u kojoj dr. sc. Dragan Damjanović govori o obnovi Zagreba nakon potresa https://www.youtube.com/watch?v=cBMGohxYGX4
Facebook U sklopu poslijediplomskog doktorskog studija povijesti umjetnosti, kulturne baštine i vizualne kulture održana je promocija knjige Trident u Hrvatskoj: vizualizacije tridentskoga programa u likovnoj baštini (Zagreb: FF press, 2022.) Obavijest o aktivnostima na Doktorskom studiju povijesti umjetnosti, kulturne baštine i vizualne kulture https://www.facebook.com/p/Odsjek-za-povijest-umjetnosti-FFZG-100057415540791/?locale=hr_HR&paipv=0&eav=Afbh9NQ9sSvdqOLmid8Q-hBvkUfIfEbOprh-rmLeq_ucgoIJeB0X1Yh2uuvP6WorRbQ&_rdr
Facebook Studenti Poslijediplomskog doktorskog studija Povijest umjetnosti, kulturna baština i vizualna kultura održali su dio nastave na kolegiju "Slika i riječ u kasnom srednjem i ranom novom vijeku" pred odabranim djelima iz zbirke biskupa Kokše Obavijest o nastavnim aktivnostima u sklopu doktorskog studija Povijest umjetnosti, kulturna baština i vizualna kultura https://www.facebook.com/p/Odsjek-za-povijest-umjetnosti-FFZG-100057415540791/?locale=hr_HR&paipv=0&eav=Afbh9NQ9sSvdqOLmid8Q-hBvkUfIfEbOprh-rmLeq_ucgoIJeB0X1Yh2uuvP6WorRbQ&_rdr
Facebook Pod vodstvom dr. sc. Višnje Bralić u Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske održana je radionica za studente Poslijediplomskog doktorskog studija Povijest umjetnosti, kulturna baština i vizualna kultura. Studenti su se upoznali sa strukturom bogatih dokumentacijskih zbirki, njihovim posebitostima i dostupnošću građe. Obavijest o aktivnostima DS Povijest umjetnosti, kulturna baština i vizualna kultura. https://www.facebook.com/p/Odsjek-za-povijest-umjetnosti-FFZG-100057415540791/?locale=hr_HR&paipv=0&eav=Afbh9NQ9sSvdqOLmid8Q-hBvkUfIfEbOprh-rmLeq_ucgoIJeB0X1Yh2uuvP6WorRbQ&_rdr
Facebook Nakon duže stanke, ove akademske godine Odsjek za povijest umjetnosti je započeo s Poslijediplomskim doktorskim studijem Povijest umjetnosti, kulturna baština i vizualna kultura koji se izvodi po novom programu Obavijest o početku rada Doktorskog studija Povijest umjetnosti, kulturna baština i vizualna kultura i posjeti Državnom arhivu acebook.com/p/Odsjek-za-povijest-umjetnosti-FFZG-100057415540791/?locale=hr_HR&paipv=0&eav=Afbh9NQ9sSvdqOLmid8Q-hBvkUfIfEbOprh-rmLeq_ucgoIJeB0X1Yh2uuvP6WorRbQ&_rdr
Facebook Predstavljanje Zbornika 140 godina podučavanja povijesti umjetnosti na Sveučilištu u Zagrebu, izdavač FFPress, urednici Dubravka Botica, MIljenko Jurković, 15. ožujka 2023. U Društvu povjesničara umjetnosti Hrvatske, Preradovićeva 44, predsatvljen je zbornik radova sa skupa 140 godina podučavanja povijesti umjetnosti na Sveučilištu u Zagrebu, održanog u studenom 2018. Zbornik je 2022. objavljen u izdanju FFPressa, urednici su Dubravka Botica i Miljenko Jurković, sadrži 11 radova u kojima je prikazana povijest podučavanja poviejsti umjetnosti, istaknuti profesori, kao i neka do sada zanemarena imena, te rad o novim metodama i sredstvima poučavanja kao i bibliografija časopisa Radovi Odsjeka za povijest umjetnosti. https://www.facebook.com/p/Odsjek-za-povijest-umjetnosti-FFZG-100057415540791/
Godina Način predstavljanja Promotivni materijali Organizator
2019 Okrugli stol: Trident u Hrvatskoj: vizualizacije tridentskoga programa u likovnoj baštini http://povum.ffzg.unizg.hr/?p=9981&fbclid=IwAR1epAQpBnzpyIeziumPSI-mOfnorzCbGkkufmGuLTF0ZduGj7GCFg5h3k Odsjek za povijest umjetnosti, Poslijediplomski doktorski studij povijesti umjetnosti
2019 Skup povodom 140 godina podučavanja povijesti umjetnosti na Sveučilištu u Zagrebu (1878. – 2018.) knjižica sažetaka Odsjek za povijest umjetnosti
2018 Dani otvorenih vrata na Filozofskom fakultetu u Zagrebu plakati, brošure, bedževi Odsjek za povijest umjetnosti
Godina Vrsta suradnje ili programa Naslov Organizator Mjesto
2014 Interpolacije kao tema u srednjoškolskoj nastavi Likovne umjetnosti - izlaganje na radionici srednjoškolskoga projekta IPAQ V.: Afirmativna nastava i inovativno učenje i poučavanje u gimnazijama u okviru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (Zagreb) Nastavno-stručni projekt IPAQ V.: Afirmativna nastava i inovativno učenje i poučavanje u gimnazijama u okviru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u organizaciji V. gimnazije u Zagrebu (pod pokroviteljstvom Europske unije) V. gimnazija (u suradnji s Katedrom za metodiku nastave povijesti umjetnosti pri Odsjeku za povijest umjetnosti FFZG-a) V. gimnazija, Zagreb
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
2021 Istraživanje i prezentacija franjevačke baštine u Karlovcu Virtualna izložba i e-objava pregleda: Vuk i Zvijezda Vuk II. Krsto Frankapan Tržački i franjevačka likovna baština u Karlovcu Sanja Cvetnić, Danko Šourek, Tanja Trška Odsjek za povijest umjetnosti, Franjevački muzej u Karlovcu Karlovac
2020 Izložba Izložba "Ars et Virtus Hrvatska-Mađarska. 800 godina zajedničke kulturne baštine", Galerija Klovićevi dvori, 2020.; Mađarski nacionalni muzej, Budimpešta, 2021. Dragan Damjanović, Danko Šourek, Dubravka Botica, Miljenko Jurković, Petra Vugrinec, Iva Sudec, Marina Bagarić Galerija Klovićevi dvori, Zagreb; Mađarski nacionalni muzej, Budimpešta Zagreb, Budimpešta
2019 Istraživanje i prezentacija franjevačke baštine na Visovcu Izložba i katalog Visovac: duhovnost i kultura na Biloj Stini Sanja Cvetnić, Danko Šourek, Tanja Trška Muzej za umjetnost i obrt Zagreb
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
2021 javna tribina Vizualne umjetnosti i baština u medijima: dan sjećanja na Ružicu Šimunović Sanja Cvetnić Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske Zagreb
2021 sudjelovanje na državnim, međužupanijskim i županijskim stručnim skupovima za nastavnike likovne umjetnosti i stručnih predmeta iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna; sudjelovanje u stručnom usavršavanju nastavnika Likovne umjetnosti u okviru projekta Škola za život (MZO); sudjelovanje u stručnoj radnoj skupini za izradu Kurikuluma nastavnog predmeta Likovna kultura za osnovne škole i Likovna umjetnost za gimnazije Josipa Alviž, Jasmina Nestić Agencija za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja različiti gradovi Hrvatske
2020 javna tribina Vizualne umjetnosti i baština u medijima: dan sjećanja na Ružicu Šimunović Sanja Cvetnić Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske Zagreb
2020 sudjelovanje na državnim, međužupanijskim i županijskim stručnim skupovima za nastavnike likovne umjetnosti i stručnih predmeta iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna; sudjelovanje u stručnom usavršavanju nastavnika Likovne umjetnosti u okviru projekta Škola za život (MZO); sudjelovanje u stručnoj radnoj skupini za izradu Kurikuluma nastavnog predmeta Likovna kultura za osnovne škole i Likovna umjetnost za gimnazije Josipa Alviž, Jasmina Nestić Agencija za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja različiti gradovi Hrvatske
2019 javna tribina Vizualne umjetnosti i baština u medijima: dan sjećanja na Ružicu Šimunović Sanja Cvetnić Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske Zagreb
2019 okrugli stol (Kliofest, Zagreb); Stradanje baštine u povijesti - katedrala Notre-Dame i primjeri iz Hrvatske Dino Milinović Kliofest Zagreb
2019 javno predavanje Zvona crkve Notre-Dame Dino Milinović Muzeji izvan muzeja Zagreb
2019 predstavljanje novog broja časopisa Peristil Peristil (predstavljanje novog broja) Dino Milinović Kliofest Zagreb
2019 predstavljanje zbornika (40 godina Zagrebačke Biblije) Zagrebačka Biblija Dino Milinović Obilježavanje 50. obljetnice Zagrebačke Biblije Zagreb
2019 sudjelovanje na državnim, međužupanijskim i županijskim stručnim skupovima za nastavnike likovne umjetnosti i stručnih predmeta iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna; sudjelovanje u stručnom usavršavanju nastavnika Likovne umjetnosti u okviru projekta Škola za život (MZO); sudjelovanje u stručnoj radnoj skupini za izradu Kurikuluma nastavnog predmeta Likovna kultura za osnovne škole i Likovna umjetnost za gimnazije Josipa Alviž, Jasmina Nestić Agencija za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja različiti gradovi Hrvatske
2018 javno predavanje Nova post vetera coepit. Ikonografija prve kršćanske umjetnosti Dino Milinović Odjel za povijest umjetnosti Sveučililšta u Zadru Zadar
2018 izlaganje na predstavljanju knjige (Ciceron, Govori protiv Katiline) Katilina - kradljivac umjetnina ili kolekcionar? Dino Milinović Centar za interdisciplinarna istraživanja stare povijesti Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu Zagreb
2018 javno predavanje Usred revolucije: Claude Debussy i francusko slikarstvo 19. stoljeća Dino Milinović Zagrebački festival klavirskih dua Zagreb
2018 javno predavanje Bjelokosni plenarij: kraljevski poklon u riznici Zagrebačke katedrale Dino Milinović Muzeji izvan muzeja Zagreb
2018 predavanje Kulturna baština: između identiteta i turizma Dino Milinović Državni stručni skup Europska godina kulturne baštine, Agencija za odgoj i obrazovanje Zagreb
2018 sudjelovanje na državnim, međužupanijskim i županijskim stručnim skupovima za nastavnike likovne umjetnosti i stručnih predmeta iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna; sudjelovanje u stručnom usavršavanju nastavnika Likovne umjetnosti u okviru projekta Škola za život (MZO); sudjelovanje u stručnoj radnoj skupini za izradu Kurikuluma nastavnog predmeta Likovna kultura za osnovne škole i Likovna umjetnost za gimnazije Josipa Alviž, Jasmina Nestić Agencija za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja različiti gradovi Hrvatske
2017 javno predavanje i predstavljanje knjige Kasna antika i rano kršćanstvo: između promjene i kontinuiteta Dino Milinović Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci ( Rijeka
2017 izlaganje na simpoziju (Klasično obrazovanje i humanistički ideali) Klasično obrazovanje i rano kršćanstvo između prekida i kontinuiteta Dino Milinović Klasična gimnazija Zagreb
2017 predstavljanje knjige Slava križa. Simboli i slike vjere u ranokršćanskoj kulturi (predstavljanje istoimene knjige Ivice Žižića) Dino Milinović Kršćanska sadašnjost Split
2017 sudjelovanje na državnim, međužupanijskim i županijskim stručnim skupovima za nastavnike likovne umjetnosti i stručnih predmeta iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna; sudjelovanje u stručnom usavršavanju nastavnika Likovne umjetnosti u okviru projekta Škola za život (MZO); sudjelovanje u stručnoj radnoj skupini za izradu Kurikuluma nastavnog predmeta Likovna kultura za osnovne škole i Likovna umjetnost za gimnazije Josipa Alviž, Jasmina Nestić Agencija za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja različiti gradovi Hrvatske
2016 sudjelovanje na državnim, međužupanijskim i županijskim stručnim skupovima za nastavnike likovne umjetnosti i stručnih predmeta iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna; sudjelovanje u stručnom usavršavanju nastavnika Likovne umjetnosti u okviru projekta Škola za život (MZO); sudjelovanje u stručnoj radnoj skupini za izradu Kurikuluma nastavnog predmeta Likovna kultura za osnovne škole i Likovna umjetnost za gimnazije Josipa Alviž, Jasmina Nestić Agencija za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja različiti gradovi Hrvatske
2015 sudjelovanje na državnim, međužupanijskim i županijskim stručnim skupovima za nastavnike likovne umjetnosti i stručnih predmeta iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna; sudjelovanje u stručnom usavršavanju nastavnika Likovne umjetnosti u okviru projekta Škola za život (MZO); sudjelovanje u stručnoj radnoj skupini za izradu Kurikuluma nastavnog predmeta Likovna kultura za osnovne škole i Likovna umjetnost za gimnazije Josipa Alviž, Jasmina Nestić Agencija za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja različiti gradovi Hrvatske
Godina Vrsta aktivnosti Sudionici s odsjeka Ostali sudionici Organizator Mjesto
2022 Član Komisije za odabir prijedloga likovnog rješenja nacionalne strane Republike Hrvatske na optjecajnom kovanom novcu eura. Dragan Damjanović Hrvatska narodna banka Zagreb
2021 Mapiranje Trešnjevke Centar za kulturu Trešnjevka, Galerija Modulor Zagreb
2021 Član Komisije za odabir prijedloga likovnog rješenja nacionalne strane Republike Hrvatske na optjecajnom kovanom novcu eura. Dragan Damjanović Hrvatska narodna banka Zagreb
2020 platforma "obnovi.zg" Udruženje hrvatskih arhitekata, Društvo arhitekata Zagreba, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut za povijest umjetnosti, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata, Hrvatska komora arhitekata, Udruženje hrvatskih urbanista, Hrvatsko restauratorsko društvo, IIC – Hrvatska grupa, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu https://pogledaj.to/arhitektura/obnovi-zg/
2020 članica Povjerenstva za monitoring nad izradom Plana upravljanja za kulturno dobro UNESCO-a "Stari grad Dubrovnik" u svojstvu predstavnice civilnog društva (volonterski), organizacija savjetovanja i komunikacija s predstavnicima lokalnih udruga civilnog društva Ana Marinković Bruno Diklić, Biserka Dumbović Bilušić, Saša Poljanec Borić, Marina Oreb, Antun Baće, Marija Grazio, Ivanka Jemo, Ivana Vrdoljak Raguž Zavod za obnovu Dubrovnika Dubrovnik
2019 Mapiranje Trešnjevke Centar za kulturu Trešnjevka, Galerija Modulor Zagreb
2019 članica Povjerenstva za monitoring nad izradom Plana upravljanja za kulturno dobro UNESCO-a "Stari grad Dubrovnik" u svojstvu predstavnice civilnog društva (volonterski), organizacija savjetovanja i komunikacija s predstavnicima lokalnih udruga civilnog društva Ana Marinković Bruno Diklić, Biserka Dumbović Bilušić, Saša Poljanec Borić, Marina Oreb, Antun Baće, Marija Grazio, Ivanka Jemo, Ivana Vrdoljak Raguž Zavod za obnovu Dubrovnika Dubrovnik
2018 Mapiranje Trešnjevke Centar za kulturu Trešnjevka, Galerija Modulor Zagreb
2018 članica Povjerenstva za monitoring nad izradom Plana upravljanja za kulturno dobro UNESCO-a "Stari grad Dubrovnik" u svojstvu predstavnice civilnog društva (volonterski), organizacija savjetovanja i komunikacija s predstavnicima lokalnih udruga civilnog društva Ana Marinković Bruno Diklić, Biserka Dumbović Bilušić, Saša Poljanec Borić, Marina Oreb, Antun Baće, Marija Grazio, Ivanka Jemo, Ivana Vrdoljak Raguž Zavod za obnovu Dubrovnika Dubrovnik
2017 članica Povjerenstva za monitoring nad izradom Plana upravljanja za kulturno dobro UNESCO-a "Stari grad Dubrovnik" u svojstvu predstavnice civilnog društva (volonterski), organizacija savjetovanja i komunikacija s predstavnicima lokalnih udruga civilnog društva Ana Marinković Bruno Diklić, Biserka Dumbović Bilušić, Saša Poljanec Borić, Marina Oreb, Antun Baće, Marija Grazio, Ivanka Jemo, Ivana Vrdoljak Raguž Zavod za obnovu Dubrovnika Dubrovnik
2016 članica Povjerenstva za monitoring nad izradom Plana upravljanja za kulturno dobro UNESCO-a "Stari grad Dubrovnik" u svojstvu predstavnice civilnog društva (volonterski), organizacija savjetovanja i komunikacija s predstavnicima lokalnih udruga civilnog društva Ana Marinković Bruno Diklić, Biserka Dumbović Bilušić, Saša Poljanec Borić, Marina Oreb, Antun Baće, Marija Grazio, Ivanka Jemo, Ivana Vrdoljak Raguž Zavod za obnovu Dubrovnika Dubrovnik
Godina Vrsta aktivnosti Kratak opis aktivnosti Sudionici Mjesto
2021 rad u domu za starije razgovor sa štićenicima Sanja Cvetnić Zagreb
2020 rad u domu za starije razgovor sa štićenicima Sanja Cvetnić Zagreb
2019 rad u domu za starije razgovor sa štićenicima Sanja Cvetnić Zagreb
2019 članica organizacijskog tima festivala Kinookus Festival Kinookus u organizaciji istoimene udruge održavao se u Stonu i okolici u razdoblju 2009.-2019. godine s ciljem poticanja održivog razvoja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji kroz kulturne programe. U sklopu festivala organizirala sam na volonterskoj bazi niz izložaba i drugih kulturnih programa u suradnji s lokalnom zajednicom. Ana Marinković Ston
2018 rad u domu za starije razgovor sa štićenicima Sanja Cvetnić Zagreb
2018 članica organizacijskog tima festivala Kinookus Festival Kinookus u organizaciji istoimene udruge održavao se u Stonu i okolici u razdoblju 2009.-2019. godine s ciljem poticanja održivog razvoja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji kroz kulturne programe. U sklopu festivala organizirala sam na volonterskoj bazi niz izložaba i drugih kulturnih programa u suradnji s lokalnom zajednicom. Ana Marinković Ston
2017 članica organizacijskog tima festivala Kinookus Festival Kinookus u organizaciji istoimene udruge održavao se u Stonu i okolici u razdoblju 2009.-2019. godine s ciljem poticanja održivog razvoja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji kroz kulturne programe. U sklopu festivala organizirala sam na volonterskoj bazi niz izložaba i drugih kulturnih programa u suradnji s lokalnom zajednicom. Ana Marinković Ston
2016 članica organizacijskog tima festivala Kinookus Festival Kinookus u organizaciji istoimene udruge održavao se u Stonu i okolici u razdoblju 2009.-2019. godine s ciljem poticanja održivog razvoja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji kroz kulturne programe. U sklopu festivala organizirala sam na volonterskoj bazi niz izložaba i drugih kulturnih programa u suradnji s lokalnom zajednicom. Ana Marinković Ston
2015 članica organizacijskog tima festivala Kinookus Festival Kinookus u organizaciji istoimene udruge održavao se u Stonu i okolici u razdoblju 2009.-2019. godine s ciljem poticanja održivog razvoja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji kroz kulturne programe. U sklopu festivala organizirala sam na volonterskoj bazi niz izložaba i drugih kulturnih programa u suradnji s lokalnom zajednicom. Ana Marinković Ston
2014 članica organizacijskog tima festivala Kinookus Festival Kinookus u organizaciji istoimene udruge održavao se u Stonu i okolici u razdoblju 2009.-2019. godine s ciljem poticanja održivog razvoja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji kroz kulturne programe. U sklopu festivala organizirala sam na volonterskoj bazi niz izložaba i drugih kulturnih programa u suradnji s lokalnom zajednicom. Ana Marinković Ston
2013 članica organizacijskog tima festivala Kinookus Festival Kinookus u organizaciji istoimene udruge održavao se u Stonu i okolici u razdoblju 2009.-2019. godine s ciljem poticanja održivog razvoja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji kroz kulturne programe. U sklopu festivala organizirala sam na volonterskoj bazi niz izložaba i drugih kulturnih programa u suradnji s lokalnom zajednicom. Ana Marinković Ston
2012 članica organizacijskog tima festivala Kinookus Festival Kinookus u organizaciji istoimene udruge održavao se u Stonu i okolici u razdoblju 2009.-2019. godine s ciljem poticanja održivog razvoja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji kroz kulturne programe. U sklopu festivala organizirala sam na volonterskoj bazi niz izložaba i drugih kulturnih programa u suradnji s lokalnom zajednicom. Ana Marinković Ston
2011 članica organizacijskog tima festivala Kinookus Festival Kinookus u organizaciji istoimene udruge održavao se u Stonu i okolici u razdoblju 2009.-2019. godine s ciljem poticanja održivog razvoja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji kroz kulturne programe. U sklopu festivala organizirala sam na volonterskoj bazi niz izložaba i drugih kulturnih programa u suradnji s lokalnom zajednicom. Ana Marinković Ston
2010 članica organizacijskog tima festivala Kinookus Festival Kinookus u organizaciji istoimene udruge održavao se u Stonu i okolici u razdoblju 2009.-2019. godine s ciljem poticanja održivog razvoja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji kroz kulturne programe. U sklopu festivala organizirala sam na volonterskoj bazi niz izložaba i drugih kulturnih programa u suradnji s lokalnom zajednicom. Ana Marinković Ston
2009 članica organizacijskog tima festivala Kinookus Festival Kinookus u organizaciji istoimene udruge održavao se u Stonu i okolici u razdoblju 2009.-2019. godine s ciljem poticanja održivog razvoja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji kroz kulturne programe. U sklopu festivala organizirala sam na volonterskoj bazi niz izložaba i drugih kulturnih programa u suradnji s lokalnom zajednicom. Ana Marinković Ston

Godina Naslov Vrsta Organizator Nastavnici Mjesto
2023 Art (History) in Educational Contexts međunarodni znanstveni skup Konferencija je organizirana u sklopu projekta HRZZ-a "Umjetnost i država u Hrvatskoj od prosvjetiteljstva do danas" (voditelj: dr. sc. Dragan Damjanović) doc. dr. sc. Josipa Alviž, doc. dr. sc. Željka Miklošević, doc. dr. sc. Jasmina Nestić Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2023 Antika u hrvatskoj umjetnosti, kulturi i književnosti u "dugom" 18. stoljeću znanstveni međunarodni skup GIstraživačka grupa IGOS, Odsjek za povijest umjetnosti, Hrvatski institut za povijest, Lekiskografski zavod Miroslav Krleža Dubravka Botica Zagreb, Filozofski fakultet, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 30.11.-2.12.2023.
2023 U službi baroknog kiparstva. Međunarodni znanstveni skup povodom stote obljetnice rođenja Doris Baričević (1923. - 2016.) međunarodni znanstveni skup Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - Institut za povijest umjetnosti, Zagreb prof. dr. sc. Sanja Cvetnić; prof. dr. sc. Dubravka Botica; izv. prof. dr. sc. Danko Šourek Zagreb
2023 XVIII. Dani Cvita Fiskovića: Umjetnički dodiri Istoka i Zapada znanstveni skup Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske prof. dr. sc. Predrag Marković; prof. dr. sc. Miljenko Jurković; Palmira Krleža, asist.; doc. dr. sc. Ana Marinković; Ivor Kranjec, asist.; doc. dr. sc. Ivana Tomas; doc. dr. sc. Maja Zeman; prof. dr. sc. Dragan Damjanović; izv. prof. dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić; Patricija Počanić, asist. Orebić
2022 Tomislav Krizman i njegov doprinos hrvatskoj kulturi i umjetnosti. Znanstveno-stručni skup povodom 140. godišnjice rođenja Tomislava Krizmana (1882. – 1955.) znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Arhiv za likovne umjetnosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti izv. prof. dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić, asist. Patricia Počanić Zagreb
2021 Art and the State in Modern Central Europe (18th – 21st Century) Međunarodni znanstveni skup Faculty of Humanities and Social Sciences Dragan Damjanović, Željka Miklošević, Patricia Počanić, Lovorka Magaš Bilandžić, Josipa Alviž, Jasmina Nestić Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb Zagreb, Croatia, 30 June-3 July 2021
2021 Za Grgu Gamulina: znanstveni skup povodom stotinu i desete obljetnice rođenja Grge Gamulina (1910.–1997.) znanstveni (domaći) Institut za povijest umjetnosti, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Tanja Trška Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2020 Trident u Hrvatskoj: vizualizacije tridentskoga programa u hrvatskoj likovnoj baštini znanstveni (domaći) Odsjek za povijest umjetnosti Poslijediplomski doktorski studij Sanja Cvetnić, Danko Šourek, Tanja Trška Zagreb
2019 Frankapansko naslijeđe: pet stoljeća Njemačko-rimskoga brevijara znanstveni (domaći) Odsjek za povijest umjetnosti, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Sanja Cvetnić, Danko Šourek, Tanja Trška Zagreb
2018 Skup povodom 140 godina podučavanja povijesti umjetnosti na Sveučilištu u Zagrebu (1878. - 2018.) znanstveno-stručni (domaći) Odsjek za povijest umjetnosti Dubravka Botica, Josipa Alviž, Lovorka Magaš Bilandžić, Danko Šourek Zagreb
2016 Art and Politics in Europe in the Modern Period znanstveni (međunarodni) Odsjek za povijest umjetnosti, projekt Hrvatske zaklade za znanost Hrvatska i Srednja Europa: umjetnost i politika u razdoblju moderne (1780. - 1945.) (CroCE-ArtPolitics) Dragan Damjanović, Lovorka Magaš Bilandžić Zagreb
2014 Okrugli stol projekta PONTES ADRIATICI: mreža kulturnih razmjena na Jadranu znanstveni (domaći) Projekt PONTES ADRIATICI: mreža kulturnih razmjena na Jadranu Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Institut "Cvito Fisković" u Splitu akademik Igor Fisković, izv. prof. dr. sc. Nikolina Maraković, doc. dr. sc. Tin Turković Split
Godina Kratak opis Gospodarski subjekt i javni sektor Sudionici s odsjeka
2018 predavanje, Državni stručni skup Europska godina kulturne baštine Agencija za odgoj i obrazovanje Dino Milinović
2018 Sudjelovanje u realizaciji projekta Valorizacija kulturne baštine i brendiranje turističke destinacije Općine Lekenik Općina Lekenik Dragan Damjanović
Godina Autori Naslov Podaci o publikaciji
2023 Dragan Damjanović Zagrebačka katedrala i 19. stoljeće Hrvatska revija, XXIII/1, 2023., 21-25.
2023 Dubravka Botica Varaždinski biseri barokne arhitekture. Prikaz znanstvene monografije o baroknim palačama u Varaždinu autora Petra Puhmajera Vijenac
2023 Dragan Damjanović Povelje Preobraženjskog hrama Prosvjeta, novine za kulturu, Zagreb, 175, 2023., 23-28.
2023 Lovorka Magaš Bilandžić (Raz)otkrivanje slikara i boema Dunava Rendića Mogućnosti, 1–2, 2023., 223–226.
2022 Dragan Damjanović Kako (ni)smo obnavljali Zagreb 2020. - 2022. Mrtvi kapitali u središtu grada Zagreb moj grad, XVI (82), 2022, 4-8 https://www.academia.edu/79886677/Kako_ni_smo_obnavljali_Zagreb_2020_2022_Mrtvi_kapitali_u_sredi%C5%A1tu_grada_Zagreb_moj_grad_XVI_82_2022_4_8
2022 Dragan Damjanović Rušenje uglovnice Petrinjska/Đorđićeva Zagreb moj grad, XVI (82), 2022., 9 https://www.academia.edu/79887009/Ru%C5%A1enje_uglovnice_Petrinjska_%C4%90or%C4%91i%C4%87eva_Zagreb_moj_grad_XVI_82_2022_9
2022 Lovorka Magaš Bilandžić Tomislav Krizman u fokusu Informatica Museologica, 53, 2022., 196–198.
2021 Dragan Damjanović Petrinjski potresi i baština Zagreba Vijenac: novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XXVIII (2021.), 701, 14. 1. 2021, 16. https://www.academia.edu/44908541/Petrinjski_potresi_i_ba%C5%A1tina_Zagreba_Petrinja_Earthquakes_and_the_Heritage_of_Zagreb_Vijenac_701_14_1_2021_16
2021 Dubravka Botica Razoreni dragulji barokne arhitekture. Barokne crkve Sisačke biskupije stradale u potresu 28. i 29. prosinca 2020. Vijenac: novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost
2020 Dragan Damjanović In memoriam južnom tornju zagrebačke katedrale Vijenac: novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XXVIII (2020.), 680, 26. 3. 2020., 3. https://www.academia.edu/42387696/In_memoriam_ju%C5%BEnom_tornju_zagreba%C4%8Dke_katedrale_In_Memoriam_to_the_South_Tower_of_Zagreb_Cathedral_Vijenac_XXVIII_680_26_3_2020_3
2020 Dragan Damjanović Potres 2020. i zagrebačka baština 19. stoljeća - kako dalje Vijenac: novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XXVIII (2020.), 681, 9. 4. 2020., 6-7. https://www.academia.edu/42731641/Potres_2020_i_zagreba%C4%8Dka_ba%C5%A1tina_19_stolje%C4%87a_kako_dalje_The_2020_Earthquake_and_the_Zagreb_Architecture_of_the_19th_Century_Vijenac_681_9_4_2020_6_7
2020 Dragan Damjanović Od Donjeg grada do Jakuševca _novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XXVIII (2020.), 682, 23. 4. 2020., 11 https://www.academia.edu/42866847/Od_Donjeg_grada_do_Jaku%C5%A1evca_From_the_Zagreb_Lower_Town_to_the_Dumping_Spot_Vijenac_682_23_4_2020_11
2020 Dragan Damjanović Politika i potres(i) u Zagrebu Vijenac, novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XXVIII (2020.), 683. https://www.academia.edu/43033149/Politika_i_potres_i_u_Zagrebu_Politics_and_Earthquake_s_in_Zagreb_Vijenac_683_7_5_2020_11
2020 Dragan Damjanović Obnova Zagreba i očuvanje ambijenta Vijenac: novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XXVIII (2020), 684, 21. 5. 2020., 11. https://www.academia.edu/43124330/Obnova_Zagreba_i_o%C4%8Duvanje_ambijenta_Reconstruction_of_Zagreb_and_Preservation_of_Historical_Center_Vijenac_684_21_5_2020_11
2020 Dragan Damjanović Zakon o potresu i baština Zagreba Vijenac: novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XXVIII (2020.), 685, 4. 6. 2020., 3. https://www.academia.edu/43252158/Zakon_o_potresu_i_ba%C5%A1tina_Zagreba_Earthquake_Law_and_the_Architectural_Heritage_of_Zagreb_Vijenac_685_4_6_2020_3
2020 Dragan Damjanović Kako obnoviti tornjeve zagrebačke katedrale? Kako obnoviti tornjeve zagrebačke katedrale? https://www.academia.edu/43381231/Kako_obnoviti_tornjeve_zagreba%C4%8Dke_katedrale_How_to_Reconstruct_Towers_of_Zagreb_Cathedral_Vijenac_686_18_6_2020_27
2020 Dragan Damjanović Peta fasada Zagreba Vijenac: novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XXVIII (2020.), 687, 2. 7. 2020., 9. https://www.academia.edu/43573244/Peta_fasada_Zagreba_Fifth_Fa%C3%A7ade_of_Zagreb_Vijenac_687_July_2_2020_9
2020 Dragan Damjanović Potres u inozemnim medijima Vijenac: novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XXVIII (2020.), 688-690, 16. 6. 2020., 14. https://www.academia.edu/43644316/Potres_u_inozemnim_medijima_Zagreb_Earthquake_and_International_News_Agencies_Vijenac_668_690_16_6_2020_14
2020 Dragan Damjanović Mirogoj nakon potresa, kako dalje? Vijenac: novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XXVIII (2020.), 691-692, 10. 9. 2020, 15. https://www.academia.edu/44063637/Mirogoj_nakon_potresa_kako_dalje_Mirogoj_after_Earthquake_What_to_do_Next_Vijenac_691_692_September_10_2020_15
2020 Dragan Damjanović Zakon o obnovi i kulturna baština Vijenac: novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XXVIII (2020), 693, 24. 9. 2020., 8. https://www.academia.edu/44229282/Zakon_o_obnovi_i_kulturna_ba%C5%A1tina_Reconstruction_Law_and_Cultural_Heritage_Vijenac_693_24_9_2020_8
2020 Dragan Damjanović Prilika za rekonstrukciju izgubljenih pročelja Vijenac: novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XXVIII (2020), 694, 8. 10. 2020., 8. https://www.academia.edu/44252029/Prilika_za_rekonstrukciju_izgubljenih_pro%C4%8Delja_Opportunity_for_Reconstruction_of_Lost_Fa%C3%A7ades_Vijenac_694_8_10_2020_8
2020 Dragan Damjanović Nepoznati slojevi povijesti staroga Zagreba Vijenac: novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XXVIII (2020.), 695, 22. 10. 2020., 7. https://www.academia.edu/44353453/Nepoznati_slojevi_povijesti_staroga_Zagreba_Unknown_Layers_of_the_History_of_Zagreb_Vijenac_695_22_10_2020_7
2020 Dragan Damjanović Jesen na Velesajmu Vijenac: novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XXVIII (2020), 696, 5. 11. 2020., 10. https://www.academia.edu/44459870/Jesen_na_Velesajmu_Autumn_at_the_Zagreb_Fair_Vijenac_696_5_11_2020_10
2020 Dragan Damjanović 140 godina od katastrofe Vijenac: novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XXVIII (2020.), 697, 19. 11. 2020., 11. https://www.academia.edu/44557371/140_godina_od_katastrofe_140_Years_from_the_Catastrophe_Vijenac_697_19_11_2020_11
2020 Dragan Damjanović Baština naselja pod Medvednicom i potresi 1880. i 2020. Vijenac: novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XXVIII (2020.), 698, 3. 12. 2020., 12. https://www.academia.edu/45150624/Institucionalizacija_obnove_Institutionalization_of_Reconstruction_Vijenac_699_700_17_12_2020_11
2020 Dragan Damjanović Institucionalizacija obnove Vijenac: novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XXVIII (2020.), 699-700, 17. 12. 2020., 11. https://www.academia.edu/45150624/Institucionalizacija_obnove_Institutionalization_of_Reconstruction_Vijenac_699_700_17_12_2020_11
2020 Dragan Damjanović O dvjema petrinjskim školama stradalim u potresima i njihovoj vrijednosti Vijenac: novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XXVIII (2021.), 701, 14. 1. 2021, 8. https://www.academia.edu/45084288/O_dvjema_petrinjskim_%C5%A1kolama_stradalim_u_potresima_i_njihovoj_vrijednosti_About_two_Petrinja_Schools_Damaged_in_Earthquakes_and_their_Value_Vijenac_701_14_1_2021_8
2020 Ana Munk Feministicki-i-lgbt-pokret-nisu-zahtijevali-rusenje-spomenika-patrijarhalnog-drustva-suvremeno-idolopoklonstvo-ikonoklazam-demokracija-i-zapadna-kultura Ideje.hr https://ideje.hr/feministicki-i-lgbt-pokret-nisu-zahtijevali-rusenje-spomenika-patrijarhalnog-drustva-suvremeno-idolopoklonstvo-ikonoklazam-demokracija-i-zapadna-kultura/
2019 Sanja Cvetnić Pet stoljeća Frankapanskoga brevijara (1518) Hrvatska revija 4, 2019., https://www.matica.hr/hr/605/pet-stoljeca-frankapanskoga-brevijara- 1518-30259/
2019 Dino Milinović Tradicija mora biti poticaj za novu kreativnost Vijenac, Zagreb, 7. studenog, 2019.
2019 Dino Milinović Notre-Dame kao pupak svijeta Vijenac, Zagreb, 25. travnja, 2019.
2019 Frano Dulibić Andrija Maurović, Između političkih ideologija i pornografije Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb 28. 11. 2018. – 24. 2. 2019.
2019 Frano Dulibić Maurović i ideologije u popularnoj kulturi Bosona, Sarajevo 2019, br. 8, str. 84-90.
2019 Frano Dulibić „Šišmiš“ Ota Antoninija – između secesije i art decoa Bosona, Sarajevo, 2019, br. 9, str. 14-21.
2019 Frano Dulibić Cjelovita valorizacija opusa Sergeja Glumca, Prikaz knjige: Lovorka Magaš Bilandžić, „Sergije Glumac: grafika, grafički dizajn, scenografija“ Informatica museologica, Zagreb 2019, br. 50, str. 218-220.
2019 Ana Munk POŽAR PARIŠKE GOTIČKE KATEDRALE Što Bauhaus i newyorški neboderi baštine od Notre Dame. Kultura, tehnologija i ekonomija srednjovjekovne moderne Ideje.hr Dostupno na: https://ideje.hr/sto-bauhaus-i-newyorski-neboderi-bastine-od-notre-dame-kultura-tehnologija-i-ekonomija-srednjovjekovne-moderne/
2018 Dino Milinović Kulturna baština: između civilizacije, identiteta i turizma Vijenac, Zagreb, 20. prosinca, 2018.
2018 Frano Dulibić Dva lica intime tekst u katalogu: Suzana Matić, Intima, Galerija Oblok, Sesvete 15. 10. – 15. 11. 2018.
2018 Frano Dulibić Politika i društvo apsurda, 24 SATirA u KIC-u 24 sata, 31. 08., 2018., br. 4763, str. 28-31. Isto u: Best Book, Specijalno izdanje Expressova književnog magazina, 31. 08., 2018., str. 14-17, i web: https://www.24sata.hr/news/ulaz-besplatan-ne-propustite-izlozbu-dobre-zaje-24sata-588184
2018 Frano Dulibić 21. minijature. Moć malenih radova, (21. minijature, Vršilnica, Novi dvori, Zaprešić, 15. 6. - 4.7. 2018.) Kontura, Zagreb 2018, br. 141, str. 64-65.
2017 Frano Dulibić Cash & Carry: Pogled izvana u: 13. Cash & Carry – Dan otvorenih vrata umjetnosti, Zagreb 2017, str. 6-7.
2015 Dino Milinović Svjetska baština: strah od slike i sudar civilizacija. Uz rušenje hramova u antičkoj Palmiri. Hrvatska revija, XV, br. 4, Zagreb
2015 Frano Dulibić Razorna moć karikature Zarez, Zagreb 2015, br. 403, str. 20.
Godina Vrsta Organizator Naslov Nastavnici s odsjeka
2023 Predavanje Udruga Zagreb Guides Veliki zagrebački potresi Dragan Damjanović
2023 Predavanje Umjetnički paviljon, Zagreb Vodstvo kroz urbanističku zonu zelene potkove do Umjetničkog paviljona u sklopu Međunarodnog dana muzeja, u organizaciji Umjetničkog paviljona, Zagreb, 20. 5. 2023. Dragan Damjanović
2023 Javna tribina Židovska općina, Zagreb „Židovi – Graditelji modernog Zagreba“, Židovska općina, Zagreb, 20. 6. 2023. Dragan Damjanović
2023 Javna tribina Hrvatski školski muzej Obnova javnih zgrada u Zagrebu - teškoće i izazovi Dragan Damjanović
2023 Predstavljanje knjige Hrvatski školski muzej, Zagreb Predstavljanje knjige „Hrvatski učiteljski dom“, Zagreb, 26. 9. 2023. Dragan Damjanović
2023 Tribina Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Zagreb, 24. 5. 2023. Kuća Bollé Dino Milinović, Dragan Damjanović
2023 Predstavljanje na Kliofestu Kliofest Predstavljanje rada istraživačke grupe za 18. stoljeće, IGOS Dubravka Botica
2023 Predstavljanje zbornika na Kliofestu Kliofest Predsatvljanje Zbornika radova sa skupa 140 godina podučavanja poviejsti umjetnosti na Sveučilištu u Zagrebu, FFPress, 2022., urednici Dubravka Botica, Miljenko Jurković Dubravka Botica, Miljenko Jurković, Danko Šourek, Franko Ćorić
2023 Predavanje Židovska općina Zagreb i American Jewish Joint Distribution Committee Predavanje "Zagrebački arhitektonski biro Hönigsberg i Deutsch i rađanje moderne u hrvatskoj arhitekturi", Konvencija članova židovskih općina (Srbija, BiH, Slovenija, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Hrvatska), Terme Tuhelj, 15. 10. 2023. Dragan Damjanović
2023 Predavanje Hrvatski državni arhiv Predavanje "O Lubynskijevoj palači i europskim fin-de-siecle knjižnicama", Dan(i) Hrvatskog državnog arhiva, 17. – 22. 11. 2023. Zagreb, 20. 11. 2023. Dragan Damjanović
2023 Predavanje Ogranak Matice hrvatske u Mariji Bistrici, Hrvatsko nacionalno svetište Majke Božje Bistričke Kulturna baština u sudaru s potresom i graditeljima, Korizmena tribina, 24. 3. 2023. Dragan Damjanović
2023 Predavanje na okruglom stolu Matica hrvatska "Katedrala i historicizam", predavanje na okruglom stolu, Zagrebačka katedrala nekoć, danas i sutra, Zagreb, 18. 1. 2023. Dragan Damjanović
2023 Predavanje Muzeji i galerije Konavala Rimske vile na prostoru južnog Jadrana Maja Zeman
2023 Predstavljanje knjige Sveučilište u Dubrovniku Predstavljanje knjige 'Dunavska Monarhija i Dubrovnik' Sanje Žaja Vrbica i Petera Zimmermanna, Sveučilište u Dubrovniku, 19. 4. 2023. Dragan Damjanović
2023 Predstavljanje knjige Ogranak Matice hrvatske Slatina, Župa sv. Josipa u Slatini Predstavljanje knjige "Župna crkva svetog Josipa u Slatini. Spomenik trajniji od mjedi" dr. sc. Žarka Španičeka, Hrvatski dom, Slatina, 30. 10. 2023. Dragan Damjanović
2023 Predstavljanje knjige Hrvatsko dizajnersko društvo, Zagreb Predstavljanje knjige "Fragmenti dizajnerske povijesti. Dokumenti: 2. dio", Zagreb, 5. 5. 2023. Lovorka Magaš Bilandžić
2023 Predstavljanje knjige Muzej grada Zagreba, Zagreb Predstavljanje knjige "Ivan Standl – Zagrebački fotograf", Zagreb, 12. 7. 2023. Lovorka Magaš Bilandžić
2023 Predstavljanje knjige Matica hrvatska, Zagreb; ogranak Matice hrvatske u Petrinji Predstavljanje knjige "Mila Wod – prva hrvatska kiparica", Zagreb, 29. 9. 2023. Lovorka Magaš Bilandžić
2023 Predavanje Fotoklub Split Žene iza kamere − o profesionalnim fotografkinjama, fotoamaterkama i fotoreporterkama u Hrvatskoj od 1918. do 1945., Split, 26. 10. 2023. Lovorka Magaš Bilandžić
2022 Stručni skup za učitelje hrvatskoga jezika izvan sustava Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, 2022. Agencija za odgoj i obrazovanje Vlaho Bukovac i hrvatski narodni preporod Ana Munk
2022 Javno predavanje Umjetnički paviljon, Zagreb, u povodu Dana umjetničkog paviljona, Galerija AMZ, Ulica Pavla Hatza 6, 14. 12. 2022. Politika i umjetnost u fin-de-siècle Hrvatskoj: Umjetnički paviljon od bana Khuen-Héderváryja do Prvoga svjetskog rata Dragan Damjanović
2022 Javno predavanje Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Akademija za umjetnost i kulturu, Osijek, predavanje u sklopu ciklusa Popularizacija znanosti, 20. 12. 2022 Hrvatska zaklada za znanost i projekti: Umjetnost i politika / Umjetnost i država (prijava, odobrenje, provedba, rezultati) Dragan Damjanović
2022 Pokretanje istraživačke grupe za 18. stoljeće, IGOS, Dubravka Botica, Teodora Shek-Brnardić Grupa IGOS, 8.10.2022. Dubravka Botica
2022 izlaganje na susretu grupe IGOS IGOS, 3.12,2022. O barokizacijama i baroknim obnovama – novi pristup zanemarenoj temi Dubravka Botica
2022 Okrugli stol, Kliofest Kliofest Tribina „Perspektive istraživanja srednjoeuropskih tema / Perspectives of research on Central European topics“ – u povodu knjige Wie südosteuropäisch ist Graz?, Leykam Buchverlag, Graz, ur. Ulrike Tischler-Hofer Dubravka Botica
2022 pozvano predavanje Mednarodno središče za primjerjalne zgodovinske raziskave / International Centre for Comparative Historical Studies, ICCHS, in Oddelek za umetnosnto zgodovino, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 24.5.2022. O periodizaciji arhitekture u hrvatskoj povijesti umjetnosti. Mješoviti gotičko-renesansni stil u tekstovima druge polovice 20. stoljeća Dubravka Botica
2022 Panel-diskusija Institut za povijest umjetnosti, Zagreb K zajedničkoj povijesti umjetnosti (Konferencija o budućnosti Europe), 12. 4. 2022., Panel 2: Jezik i znanstveno-stručna terminologija Tanja Trška
2021 predavanje u sklopu izložbe Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb Ratko Petrić i groteskna stvarnost Frano Dulibić
2021 pozvano predavanje Universita degli studi di Padova Thinking with relics: Sacer lapis in Andrea Dandolo program for the baptistery of San Marco Ana Munk
2021 Pozvano predavanje Masaryk University, Brno, Češka Otto Wagner and the architecture of the fin de siècle Croatia Dragan Damjanović
2020 predavanje Hrvatski državni arhiv Ivan Tišov i hrvatska likovna scena na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće Dragan Damjanović
2020 predavanje Hrvatski plemićki zbor Valpovačko vlastelinstvo – arhitektonsko naslijeđe Dragan Damjanović
2020 dio programa Izvedbe svakodnevice u POU-u Centar oblikovanja svakodnevice Razgovor o arhitekturi i svakodnevici Pučkog otvorenog učilišta u Zagrebu Jasna Galjer
2020 Izložba Od imaginacije do animacije: šest desetljeća Zagreb filma, predavanje u sklopu izložbe Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb Izvori likovnog izraza Zagrebačke škole crtanog filma Frano Dulibić
2020 Predavnje Gradska župa Gospe Velike u Dubrovniku, Dubrovačka biskupija Javno predstavljanje projekta Otkrivanje starih dubrovačkih katedrala Maja Zeman (sa suradnicima projekta: Suzana Damiani, Ivan Viđen)
2019 Kliofest, sudjelovanje u okruglom stolu Kliofest, udruga za promicanje kulture povijest Stradanja baštine u povijesti – katedrala Notre-Dame i primjeri iz Hrvatske Dragan Damjanović
2019 predavanje Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda Značenje arhitekture i materijalnosti u opusu Branka Ružića Patricia Počanić
2019 Pučko otvoreno učilište Zagreb, U fokusu: hodnici, foyeri, predvorja, sudjelovanje u okruglom stolu Pučko otvoreno učilište Zagreb, Institut za povijest umjetnosti, Hrvatski muzej arhitekture Društvena uloga radničkog narodnog sveučilišta “Moša Pijade” (RANS) Jasna Galjer
2019 Dizajnom do identiteta, sudjelovanje u okruglom stolu Hrvatski muzej arhitekture Društvena uloga radničkog narodnog sveučilišta “Moša Pijade” (RANS) Jasna Galjer
2019 predavanje Galerija Klovićevi dvori Slikarstvo Vladimira Becića dvadesetih godina u kontekstu hrvatskog i europskog slikarstva Frano Dulibić
2019 predavanje u sklopu izložbe Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb Maurović – pornografija u stripu i izvan stripa Frano Dulibić
2019 Ciklus tribina Zašto se mrzimo, izlaganje na tribini: Mržnja i likovni izričaj Muzej za umjetnost i obrt Mržnja i likovno izražavanje u povijesti umjetnosti i vizualnim komunikacijama Frano Dulibić
2019 projekta Nesvrstani – Boutique Art Fair, predavanje Lauba, kuća za ljude i umjetnost Pravni i financijski okvir tržišta umjetnina u Hrvatskoj Frano Dulibić
2019 Međužupanijsko stručno vijeće za veterinu, predavanje Veterinarska škola Zagreb Ikonografski prikazi životinja u zapadnjačkoj umjetnosti Franko Ćorić
2018 Dani otvorenih vrata Instituta za povijest umjetnosti, sudjelovanje u okruglom stolu Institut za povijest umjetnosti Umjetnička topografija Hrvatske - projekt za budućnost Dino Milinović
2018 predavanje Državni arhiv u Osijeku Arhitekti valpovačkih vlastelina Dragan Damjanović
2018 manifestacija Muzeji izvan muzeja, predavanje Hrvatski prirodoslovni muzej Na pragu moderne. Otto Wagner i hrvatska arhitektura Dragan Damjanović
2018 manifestacija Europska godina kulturne baštine 2018., predavanje Ministarstvo kulture Republike Hrvatske Zagrebački arhitekti: Herman Bollé Dragan Damjanović
2018 predavanje Udruga za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja, Zagreb Umjetnost u javnom prostoru Novog Zagreba 1970-ih Patricia Počanić
2018 Pučko otvoreno učilište Zagreb, U fokusu: velika dvorana, sudjelovanje u okruglom stolu Pučko otvoreno učilište Zagreb, Institut za povijest umjetnosti, Hrvatski muzej arhitekture Društvena uloga radničkog narodnog sveučilišta “Moša Pijade” (RANS) Jasna Galjer
2017 sudjelovanje na tribini Arheološki muzej u Zagrebu Ranokršćanski bjelokosni češalj iz Mirina na otoku Krku Dino Milinović
2017 Kliofest, sudjelovanje u okruglom stolu Kliofest, udruga za promicanje kulture povijest Orijentalni kultovi u rimskom svijetu - nove perspektive Dino Milinović
2017 predavanje Državni arhiv u Osijeku Graditeljska obitelj Hatzinger – od Székesfehérvára, preko Osijeka, Lwowa i Zadra do Beča Dragan Damjanović
2017 predavanje Rezervat prirode Lokrum Nadvojvoda Ferdinand Maksimilijan i Lokrum Dragan Damjanović
2017 110 godina Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, sudjelovanje u okruglom stolu Pučko otvoreno učilište Zagreb Društvena uloga radničkog narodnog sveučilišta “Moša Pijade” (RANS) Jasna Galjer
2017 predavanje Centar za kulturu – Gradskog muzeja Čazma Povijest karikature i Slavko Vereš Frano Dulibić
2017 Dani europske baštine 2017., predavanje Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske Kulturni krajolik - nova i aktualna kategorija kulturne baštine Franko Ćorić
2017 Kliofest, sudjelovanje u okruglom stolu Kliofest, udruga za promicanje kulture povijest Povjesničari i kulturna baština Franko Ćorić
2017 sudjelovanje u panel-diskusiji Muzej Mimara Kulturni krajolik – nekad, danas, sutra Franko Ćorić
2017 Predavnje Vijeće za kulturu Dubrovačke biskupije Izakov epitaf s Lopuda: novo čitanje kamenog spomenika iz 5. stoljeća Maja Zeman (s Ivanom Basićem)
2016 povodom izlaska knjige Nova post vetera coepit, sudjelovanje u okruglom stolu Odsjek za povijest umjetnosti, FF Press Transformacije antičkog svijeta: kasna antika ili rano kršćanstvo? Dino Milinović
2016 predavanje Galerija Klovićevi dvori Menci Clement Crnčić kao karikaturist Frano Dulibić
2016 pozvano predavanje University of Houston Beyond Saint Mark: Material Evidence for the Cult of Saints in the Medieval Venice Ana Munk
2015 ciklus predavanja Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske Umjetnička baština u fokusu mladih znanstvenika II Josipa Alviž, Jasmina Nestić, Tanja Trška, Maja Zeman
2015 predavanje Muzej za umjetnost i obrt Dva Guercinova lica Frano Dulibić
2015 Razgovori na Jabukovcu, predavanje Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb Usavršavanje kreativnog procesa Frano Dulibić
2015 predavanje University of Maribor Student involvement in QA at University of Zagreb Frano Dulibić
2015 Dani otvorenih vrata Hrvatskog Restauratorskog Zavoda, Odjel u Splitu Hrvatski Restauratorski Zavod, Odjel u Splitu Restauriranje Buvininih vratnica 1908. godine Franko Ćorić
2014 ciklus predavanja Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske Umjetnička baština u fokusu mladih znanstvenika I Josipa Alviž, Jasmina Nestić, Tanja Trška, Maja Zeman
Godina Medij Emisija Naslov teme Nastavnici
2023 Hrvatska radio televizija, prvi program HRT1 Dnevnik Obnova javnih građevina u Zagrebu u povodu obnove zgrade Hrvatskog učiteljskog doma Dragan Damjanović
2023 Hrvatski radio Okrugli stol ponedjeljkom O slučaju kuće Hermana Bollea Dino Milinović, Dragan Damjanović
2023 Hrvatski radio - Treći program Razgovor s povodom Predstavljanje Zbornika radova sa skupa 140 godina podučavanja povijesti umjetnosti na Sveučilištu u Zagrebu, izdavač FFPress, 2022., urednici Dubravka Botica i Miljenko Jurković Dubravka Botica
2023 Kreativna kulturna mreža Sanjari Hrvatske Sudjelovanje u realizaciji dokumentarnog filma "Sanjari Hrvatske" posvećenoga sakupljaču i etnologu, Osječaninu Felixu (Srećku) Layu Dragan Damjanović
2022 Hrvatska televizija, 2. program Regionalni dnevnik (travanj 2022.) Projekt Otkrivanje starih dubrovačkih katedrala, IPERION HS međunarodna suradnja Maja Zeman
2021 Hrvatski radio Mali radio vjeronauk Ikonografija Božanskoga Milosrđa Sanja Cvetnić
2021 Hrvatski radio - Treći program U vizualnom kodu Razgovor na temu sudbine Meštrovićevih Indijanaca u Chicagu Dino Milinović
2021 Hrvatska televizija - Prvi program Dobro jutro, Hrvatska: Lov na antikvitete Grad Split Franko Ćorić
2020 Hrvatski radio - Prvi program Odnos forme i funkcije u arhitekturi Dubravka Botica
2020 Hrvatska televizija - Prvi program Znanstveni krugovi Zrinski i Zriniana Dubravka Botica
2020 Hrvatska televizija - Prvi program 1 na 1 Zagrebački potres Dragan Damjanović
2020 Hrvatski radio – Drugi program Bombonijera Promocija knjige „Ivan Posavec – Zemljaci“ Patricia Počanić
2019 Hrvatska televizija - Prvi program Kultura s nogu Petstota godišnjica smrti Leonarda da Vinci Sanja Cvetnić
2019 Hrvatski radio - Prvi program Urbanizam renesansnih gradova , Trgovi Gradeca Dubravka Botica
2019 Hrvatska televizija - Prvi program Otvoreno Požar u katedrali Notre-Dame Dino Milinović
2018 Hrvatski radio - Prvi program Katarina Velika Dubravka Botica
2018 Hrvatska televizija - Treći program Pravac na treću Buvinine vratnice Franko Ćorić
2018 Hrvatska televizija - Prvi program Dobro jutro, Hrvatska: Dijalozi s baštinom Iskustva u zaštiti redovničke kulturne baštine Franko Ćorić
2018 Libertas TV Dubrovačke starine, Ep. 4 Podzemlje dubrovačke katedrale Maja Zeman (s Ivanom Viđenom)
2017 Hrvatski radio - Prvi program Što je muzej, Razvoj muzeja Dubravka Botica
2017 Hrvatska televizija - Treći program Pogled u prošlost Konstantin i kristijanizacija Rimskog Carstva Dino Milinović
2017 Hrvatska televizija - Prvi program Dobar dan Dubrovački ljetnikovci i kulturni krajolik Franko Ćorić
2017 Hrvatski radio, Radio Sljeme Croasan Kasnoantički natpis Izaka s otoka Lopuda i nove spoznaje o upravi nad Dalmacijom Maja Zeman
2017 Hrvatski radio, Radio Dubrovnik Plavi razgovori Izložba Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Gradske župe Gospe Velike u Dubrovniku, Otkrivanje starih dubrovačkih katedrala, Sponza, 5. travanj 2017. Maja Zeman (s Ivanom Viđenom i studenticama Lucijom Sukalić i Natalijom Šagud
2016 Hrvatski radio - Prvi program Slike u pećinama, Zagrebačka katedrala, Freskoslikarstvo, Nastanak gradova, Razvoj gradova Dubravka Botica
2016 Hrvatska televizija - Treći program Intervju tjedna Intervju o Maxu Dvořáku Franko Ćorić
2015 Hrvatski radio - Prvi program Zagrlimo Europu, Zavrti zvrk, emisije ArtNet, Umjetnost u mreži Brandemburška vrata, Rimski Panteon, Dvorac Versailles, Guggenheimov muzej u Bilbau Dubravka Botica
2015 Hrvatska televizija - Prvi program Intervju tjedna Intervju tjedna - Arhitektura i performans. Grafike iz kabineta Luja XIV u fundusu Dubravka Botica
2015 Hrvatski radio - Treći program U časti Gjuri Szabi U časti Gjuri Szabi Franko Ćorić