Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
prema dogovoru putem e-maila
Soba
c-303
Telefon
+385 1 4029378; 0915444383
E-mail
tjurin@ffzg.hr

Rođena je 03.12.1980. u Zagrebu. Na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 2005. godine., 2013. godine obranila je završni specijalistički rad pod naslovom „Anksiozna osjetljivosti kao čimbenik ranjivosti za razvoj i održavanje psihičkih i tjelesnih poremećaja“, a 2014. godine doktorirala s temom „Anksiozna osjetljivost u situaciji narušene tjelesne homeostaze“, oba pod mentorstvom prof.dr.sc. Nataše Jokić-Begić. Po završetku studija zapošljava se u Centru za kliničku psihologiju na poslovima kliničkog psihologa, a od siječnja 2008. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja na Katedri za zdravstvenu i kliničku psihologiju Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U zvanje znanstvene suradnice izabrana je 2016. godine, a 2021. izabrana je u znanstveno nastavno zvanje docentice.

U preddiplomskim i diplomskim programima studija psihologije na Filozofskom fakultetu sudjeluje u nastavi na kolegijima Uvod u kliničku psihologiju, Klinička procjena psihičkih poremećaja, Zdravstvena psihologija te Psihologija seksualnosti. Nakon izbora u zvanje višeg asistenta sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Klinički praktikum 2, te Psihologija seksualnosti na Poslijediplomskom specijalističkom studiju iz kliničke psihologije. Sudjeluje u nastavi i na poslijediplomskom studiju „Psihijatrije“ na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Za nastavni rad studenti je ocjenjuju najvišim ocjenama.

Razdoblje Naziv Uloga
2020 - 2022 International Sex Survey Suradnik
2020 - 2023 IRI-2 Digitalna platforma za prevenciju i intervenciju za probleme mentalnog zdravlja (Diplee) Suradnik
2020 - 2021 Internet i zdravlje u doba krize
2018 - 2022 European Sexual Medicine Network Suradnik
2018 - 2018 Internet i zdravlje Suradnik
2016 - 2019 Healthy Sexual Aging Suradnik

Ključni istraživački interes
 • klinička psihologija
 • anksioznost, anksiozna osjetljivosti, depresivnost i stres
 • spolna i rodna tranzicija i manjinski stres
 • seksualni poremećaji i hiperseksualnost
 • seksualnosti i starenje
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Centar za kliničku psihologiju, - (Član)
 • Hrvatska psihološka komora (članica Povjerenstva za vježbenike pri HPK)
 • Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju (članica upravljačkog tijela )
 • Hrvatsko psihološko društvo (HPD) (članica)
 • Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije (HUBIKOT), - (članica)
 • Stress, Trauma, Anxiety, and Resilience Society (STAR Society) (članica)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2021. 25. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Odsjek za psihologiju, Hrvatsko psihološko društvo (međunarodni, znanstveni)
 • 2017. Seksualno zdravlje u 21. stoljeću, Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju (domaći, stručni)
 • 2016. 18th Congress of the European Society of Sexual Medicine, European Society for Sexual Medicine (međunarodni, znanstveni)
 • 2016. 37th STAR Conference: Stress and anxiety in a changing society, Sress and Anxiety Research Society ; Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu (međunarodni, znanstveni)
 • 2015. 22. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Odsjek za psihologiju, Hrvatsko psihološko društvo (međunarodni, znanstveni)
 • 2011. 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Odsjek za psihologiju i Hrvatsko psihološko društvo (međunarodni, znanstveni)
Uredništva u časopisima
 • Frontiers in Psychology, Frontiers Media ,Lausanne (review editor)
Nagrade i priznanja
 • 2017. Državna nagrada za popularizaciju znanosti

Opis znanstvene djelatnosti
Glavno područje zanimanja je područje kliničke psihologije s naglaskom na čimbenike ranjivosti za razvoj i održavanje psihičkih poremećaja. Najviše se bavi istraživanjem konstrukta anksiozna osjetljivosti. Jedno od područja interesa odnosi se i na provjeru modela manjinskog stresa na seksualnim manjinama u Hrvatskoj od čega posebno istražuje transseksualne osobe te njihovu prilagodbu na poremećaj kao i proces tranzicije spola. Značajan istraživački rad ostvaruje i na području psihologije seksualnosti baveći se istraživanjem konstrukta hiperseksualnosti te starenjem i seksualnosti te izradom smjerniza za liječnje seksualnih poremećaja.

1) Arbanas, G., Jurin, T., Mozetič, V., Rožman, J., Mimica Matanović, S., Markić, D., & Žegura, I. (2017). PRVE HRVATSKE SMJERNICE ZA DIJAGNOSTIKU, LIJEČENJE I PRAĆENJE OSOBA S PRIJEVREMENOM EJAKULACIJOM. Liječnički Vjesnik, 138(11–12), 0–0.

2) Štulhofer, A., Bergeron, S., & Jurin, T. (2016). Is High Sexual Desire a Risk for Women’s Relationship and Sexual Well-Being? The Journal of Sex Research, 53(7), 882–891. https://doi.org/10.1080/00224499.2015.1084984

3) Štulhofer, A., Jurin, T., & Briken, P. (2016). Is High Sexual Desire a Facet of Male Hypersexuality? Results from an Online Study. Journal of Sex and Marital Therapy, 42(8). https://doi.org/10.1080/0092623X.2015.1113585

4) Valenti, E., Banks, C., Calcedo-Barba, A., Bensimon, C. M., Hoffmann, K.-M., Pelto-Piri, V., … Priebe, S. (2015). Informal coercion in psychiatry: a focus group study of attitudes and experiences of mental health professionals in ten countries. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 50(8). https://doi.org/10.1007/s00127-015-1032-3

5) Carvalho, J., Štulhofer, A., Vieira, A. L., & Jurin, T. (2015). Hypersexuality and High Sexual Desire: Exploring the Structure of Problematic Sexuality. Journal of Sexual Medicine, 12(6). https://doi.org/10.1111/jsm.12865

6) Klein, V., Jurin, T., Briken, P., & Štulhofer, A. (2015). Erectile Dysfunction, Boredom, and Hypersexuality among Coupled Men from Two European Countries. Journal of Sexual Medicine, 12(11). https://doi.org/10.1111/jsm.13019

7) Jokić-Begić, N., Lauri Korajlija, A., & Jurin, T. (2014). Psychosocial adjustment to sex reassignment surgery: a qualitative examination and personal experiences of six transsexual persons in Croatia. TheScientificWorldJournal, 2014, 960745. https://doi.org/10.1155/2014/960745

8) Jokić-Begić, N., Lauri Korajlija, A., Jurin, T., & Evans, C. (2014). Factor structure, psychometric properties and cut-off scores of Croatian version of Clinical Outcomes in Routines Evaluation - Outcome Measure (CORE-OM). Psihologijske Teme, 23(2), 265-288.

9) Jokić-Begić, N., Lauri Korajlija, A., & Jurin, T. (2014). Psychosocial adjustment to sex reassignment surgery: A qualitative examination and personal experiences of six transsexual persons in Croatia. The Scientific World Journal, 2014. https://doi.org/10.1155/2014/960745

10) Jurin, T., Jokic-Begic, N., & Korajlija, A. L. (2012). Factor Structure and Psychometric Properties of the Anxiety Sensitivity Index in a Sample of Croatian Adults. Assessment, 19(1), 31-41. https://doi.org/10.1177/1073191111402459

11) Jokić-Begić, N., Jurin, T., & Korajlija, A. L. (2012). Factor structure and psychometric properties of the modified childhood anxiety sensitivity index in a sample of Croatian children and adolescents. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 34(1), 126-135. https://doi.org/10.1007/s10862-011-9244-7

12) Jokić-Begić, N., Čikeš, A. B., Jurin, T., Lučev, E., Markanović, D., & Ručević, S. (2008). Transsexuality: Living in a wrong body? Lijecnicki Vjesnik, 130(9–10), 237-247.

13) Jurin, T., Bratko, D., & Lauri Korajlija, A. (2007). Relationship of perfectionism, academic achievement and depression in university students. Socijalna Psihijatrija, 35(4), 161-168.