Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail
zkarac@arhitekt.hr