Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail