Naziv
Islamska arhitektura i umjetnost
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
131586
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 6. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 7. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 8. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 9. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 10. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 15. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 16. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar