Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
Konzultacije
http://www.ffzg.unizg.hr/talijan/?page_id=37
Soba
F 331
Telefon
01/4092313
E-mail
mljubici@ffzg.hr

Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je talijanski i španjolski jezik i književnost, te kao paralelan studij engleski i francuski jezik i književnost. Magistrirala je 1981., a doktorirala 1989. godine.
Od 1980. zaposlena je na Katedri za talijanski jezik Odsjeka za talijanistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, najprije kao asistent, od 1981. kao znanstveni asistent, od 1990. kao docent. Od 1994. do 1998. živjela je u Njemačkoj, dok joj je radni staž mirovao. U zvanje izvanrednoga profesora izabrana je 2000., od 2005. redoviti je profesor, a od 2011. redoviti profesor u trajnome zvanju. Od 1990. sudjeluje u nastavi poslijediplomskoga studija lingvistike. Bila je pročelnica Odsjeka za talijanistiku (2007. – 2009.), zamjenica pročelnika (1987. – 1989., 1999./2000. i od 2013.) i predstojnica Katedre za talijanski jezik (1990. – 1994., 1999./2000. i od 2011.).
U listopadu 1991. dodijeljena joj je u Pisi nagrada za promicanje talijanske kulture Premio Ascarelli Zaklade Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani. Tiskane su joj dvije znanstvene knjige (Studije o prevođenju, 2000.; Posuđenice i lažni parovi. Hrvatski, talijanski i jezično posredovanje, 2011.). U domaćim i stranim publikacijama objavila je preko 70 znanstvenih radova, a sudjelovala je s izlaganjima na stotinjak znanstvenih skupova. Do 2002. godine surađivala je na znanstvenome projektu Hrvatsko-talijanske književne veze. Od 2002. do 2006. bila je voditeljica znanstvenoga projekta MZOS Supostavna analiza hrvatskoga i talijanskoga jezika, od 2007. do 2013. voditeljica projekta Talijanski i hrvatski u kontaktu i kontrastu, voditeljica istraživačkih tema Sveučilišta u Zagrebu 2014. Talijanski i hrvatski varijeteti: dodiri i usporedbe, 2015./2016. Usporedbe talijanskih i hrvatskih varijeteta u europskom kontekstu, 2017. Talijanski i hrvatski u kontaktu s drugim europskim jezicima, od 2018. Hrvatsko-talijanski jezični dodiri: standardni jezik i dijalekti. Od 2005. do 2016. bila je suradnica je međunarodnoga znanstvenog projekta Widespread Idioms in Europe and Beyond, od 2016. do 2018. suradnica projekta Widespread Idiomatic and Formulaic Constructions (voditeljica obaju projekata je dr. sc. Elisabeth Piirainen, Njemačka). Od 2018. do 2021. bila je suradnica projekta HRZZ Govori Makarskoga primorja - dijakronija i sinkronija voditeljice Ivane Kurtović Budja (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje)
Od 1987. član je uredništva časopisa Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, a od 2002. glavna je urednica. Od znanstvenih udruga, članica je Hrvatskoga filološkog društva, Phrasis. Associazione Italiana di Fraseologia e Paremiologia i Associação Internacional de Paremiologia / International Association of Paremiology (AIP-IAP).

Razdoblje Naziv Uloga
2022 - 2023 Hrvatsko-talijanski jezični dodiri: standardni jezik i dijalekti Voditelj
2021 - 2022 Hrvatsko-talijanski jezični dodiri: standardni jezik i dijalekti Voditelj
2020 - 2021 Hrvatsko-talijanski jezični dodiri: standardni jezik i dijalekti Voditelj
2020 - 2020 Hrvatsko-talijanski jezični dodiri: standardni jezik i dijalekti Voditelj
2019 - 2020 Hrvatsko-talijanski jezični dodiri: standardni jezik i dijalekti Voditelj
2018 - 2021 Govori Makarskoga primorja - dijakronija i sinkronija Suradnik
2018 - 2019 Hrvatsko-talijanski jezični dodiri: standardni jezik i dijalekti Voditelj
2015 - 2017 Usporedbe talijanskih i hrvatskih varijeteta u europskom kontekstu Voditelj
2013 - 2015 Talijanski i hrvatski varijeteti: dodiri i usporedba Voditelj
2002 - 2006 Supostavna analiza hrvatskoga i talijanskoga jezika Voditelj
1989 - 2002 Hrvatsko-talijanski književni odnosi Suradnik

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Associação Internacional de Paremiologia / International Association of Paremiology (AIP-IAP) (redoviti član)
 • Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu (redoviti član)
 • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (redoviti član)
 • Matični odbor za polje filologije, Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO)
 • Phrasis. Associazione Italiana di Fraseologia & Paremiologia (redoviti član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2019. L'italianistica nel terzo millennio: le nuove sfide nelle ricerche linguistiche, letterarie e culturali – 60 anni di studi italiani all'Università "SS. Cirillo e Metodio" di Skopje, Università "SS. Cirillo e Metodio", Skoplje (-, -)
 • 2019. L’italiano in contesti plurilingui: incroci linguistico-culturali, Dipartimento di Italianistica – Facoltà di Studi Umanistici Università del Litorale, Dottorato Internazionale in convenzione tra l’Università Ca’ Foscari Venezia e l’Universita del Litorale, Kopar, Slovenijaa (-, -)
 • 2019. VI Congresso internazionale di fraseologia e paremiologia Phrasis. Fraseologia e paremiologia: modelli, strumenti e prospettive, Associazione italiana di Fraseologia e Paremiologia PHRASIS i Universita' Roma Tre (-, -)
 • 2018. Terminološka istraživanja u muzikologiji i humanističkim znanostima, Muzička akademija; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (-, -)
 • 2017. Međunarodni znanstveni skup u spomen na prof. dr. sc. Matu Zorića (1927. – 2016.), Odjel za talijanistiku Sveučililšta u Zadru i Gradska knjižnica "Juraj šižgorić" u Šibeniku (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (SRAZ), Odsjek za romanistiku, Odsjek za talijanistiku i Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (glavna urednica)
 • Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (SRAZ), Odsjek za romanistiku, Odsjek za talijanistiku i Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (glavna urednica)
 • Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (SRAZ), Odsjek za romanistiku, Odsjek za talijanistiku i Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (glavna urednica)
 • Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (SRAZ), Odsjek za romanistiku, Odsjek za talijanistiku i Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (glavna urednica)
 • Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (SRAZ), Odsjek za romanistiku, Odsjek za talijanistiku i Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (glavna urednica)

Opis znanstvene djelatnosti
kontrastivna lingvistika, kontaktna lingvistika, leksikologija, frazeologija

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=106654


- do 2002. godine bila je suradnica znanstvenoga projekta Hrvatsko-talijanske književne veze (voditelj prof. dr. sc. Mate Zorić)
- od 2002. do 2006. voditeljica znanstvenoga projekta MZOS Supostavna analiza hrvatskoga i talijanskoga jezika
- od 2002. do 2006. konzultantica na projektu MZOS Jezici u kontaktu na području Istre i Dalmacije (voditeljica prof. dr. sc. Smiljka Malinar)
- od 2007. do 2013. voditeljica znanstvenoga projekta MZOS Talijanski i hrvatski u kontaktu i kontrastu, u okviru programa Jezični i kulturni transferi – kontakti i kontrastiranje (voditeljica prof. dr. sc. Zrinjka Glovacki-Bernardi)
- od 2007. do 2008. suradnica projekta Romanizmi u onomastici grada Splita (voditeljica prof. dr. sc. Marina Marasović-Alujević) projekta Studia Mediterranea (voditelj prof. dr. sc. Joško Božanić)
- 2013./2014. voditeljica istraživačke teme Sveučilišta u Zagrebu Talijanski i hrvatski varijeteti: dodiri i usporedbe
- 2015./2016. voditeljica istraživačke teme Sveučilišta u Zagrebu Usporedbe talijanskih i hrvatskih varijeteta u europskom kontekstu
- 2017. voditeljica istraživačke teme Sveučilišta u Zagrebu Talijanski i hrvatski u kontaktu s drugim europskim jezicima
- 2018. voditeljica istraživačke teme Sveučilišta u Zagrebu Hrvatsko-talijanski jezični dodiri: standardni jezik i dijalekti
- od 2005. do 2016. suradnica međunarodnoga znanstvenog projekta Widespread Idioms in Europe and Beyond: A Cross-Linguistic and Cross-Cultural Research Project (voditeljica dr. sc. Elisabeth Piirainen, Njemačka)
- od 2016. suradnica međunarodnoga projekta Widespread Idiomatic and Formulaic Constructions (voditeljica dr. sc. Elisabeth Piirainen, Njemačka).
- od 2018. suradnica projekta HRZZ Govori Makarskoga primorja - dijakronija i sinkronija (voditeljica projekta dr. sc. Ivana Kurtović Budja, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje)