Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
Petkom
Soba
B-105
Telefon
E-mail
ivan.markovic@yahoo.com

Rodio se u Zagrebu (1974), na zagrebačkome Filozofskom fakultetu diplomirao (1997), magistrirao (2001) i doktorirao (2007) hrvatski jezik. Od 1999. do 2003. u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Od 2003. na Katedri za hrvatski standardni jezik.
Predaje Hrvatsku fonologiju, Hrvatsku morfologiju i Antropološku lingvistiku.
G. 2002. tajnik Uredništva Rasprava IHJJ. Od 2013. do 2023. urednik jezikoslovne biblioteke Thesaurus izdavačke kuće Disput. Od 2016. član Uredništva Croatice.
Objavio osam autorskih knjiga (dvije u suautorstvu), priredio devet knjiga, objavio četrdesetak znanstvenih radova u časopisima i knjigama.

Razdoblje Naziv Uloga
2022 - 2022 Hrvatski jezik od 1850-ih do 1880-ih Voditelj
2021 - 2021 Hrvatski jezik od 1960-ih do 1990-ih Voditelj
2020 - 2020 Hrvatski jezik od 1930-ih do 1960-ih Voditelj
2019 - 2019 Hrvatski jezik i jezična politika u 20. stoljeću (3) Suradnik
2018 - 2018 Hrvatski jezik i jezična politika u 20. stoljeću (2) Suradnik
2017 - 2017 Hrvatski jezik i jezična politika u 20. stoljeću (1) Suradnik

Ključni istraživački interes
 • hrvatski
 • fonologija
 • morfonologija
 • morfologija
 • 19. stoljeće
 • jezična tipologija
 • verbalni humor
 • sintaksa
 • pravopis
Članstva u akademijama
 • Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (Član suradnik)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2022. Hrvatski jezik: povijest i uloge nastavnog predmeta, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Odjel za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti Hrvatskog filološkog društva (međunarodni, znanstveni)
 • 2021. 29. konferencija Komisije za fonetiku i fonologiju slavenskih jezika Međunarodnog slavističkog komiteta, Odsjek za fonetiku - Odsjek za kroatistiku (međunarodni, znanstveni)
 • 2019. Hrvatski jezik 1950-ih: Znanstveni skup povodom 70. obljetnice Katedre za hrvatski standardni jezik, Katedra za hrvatski standardni jezik, Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (domaći, znanstveni)
Uredništva u časopisima
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član Uredništva)
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član Uredništva)
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član Uredništva)
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član Uredništva)
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član Uredništva)
 • Biblioteka "Thesaurus", Disput ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Biblioteka "Thesaurus", Disput ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Biblioteka "Thesaurus", Disput ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Biblioteka "Thesaurus", Disput ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Biblioteka "Thesaurus", Disput ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Biblioteka "Thesaurus", Disput ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Biblioteka "Thesaurus", Disput ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Biblioteka "Thesaurus", Disput ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Biblioteka "Thesaurus", Disput ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član Uredništva)
 • Biblioteka "Thesaurus", Disput ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član Uredništva)
 • Biblioteka "Thesaurus", Disput ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član Uredništva)
 • Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje ,Zagreb (Tajnik Uredništva)
Nagrade i priznanja
 • 2014. Godišnja državna nagrada za znanost za 2013.