Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
Konzultacije
Konzultacije se održavaju prema dogovoru.
Soba
Telefon
+385 1 2390-247
E-mail
mihelic.damir@gmail.com

Profesor Mihelić je redoviti profesor u trajnom zvanju na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao je 1991. godine u polju biomedicina i zdravstvo te doktorirao 1993. godine u polju biomedicina i zdravstvo na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 1998. Godine završio je tečaj FELASA za uzgoj i rad s laboratorijskim pokusnim životinjama u Budimpešti, Mađarska. 2007. godine proveo je tri mjeseca kao mentor na Western University Colledge of veterinary Medicine, Department of Anatomy u Pomoni, SAD. U okviru međunarodnih istraživanja boravio je u Pragu (2002) i Brnu (2003), Češka.

Predaje više temeljnih kolegija na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju Sveučilišta u Zagrebu: Veterinarskom fakultetu, Filozofskom fakultetu, Medicinskom fakultetu. Također, predaje na Fakultetu za forenziku Sveučilišta u Splitu. Popis kolegija koje predaje: Anatomija s organogenezom domaćih životinja I, Anatomija s organogenezom domaćih životinja II, Anatomija s organogenezom domaćih životinja III, Zooarheologija, Zooarheologija: osnove animalne osteologije, Anatomija divljači i pernate divljači, Anatomski, histološki i genetski pristup veterinarskoj forenzici, Komparativna morfologija živčanih i osjetilnih organa kralježnjaka te Komparativna anatomija.

Područje njegovog znanstvenog istraživanja uključuje histokemiju, neuroanatomiju, neurologiju, primijenjenu veterinarsku forenziku, arheološku forenziku, zooarhelogiju, primijenjenu molekularnu biologiju i dijagnostiku.

Bio je suvoditelj pet domaćih znanstvenih projekata: Histoelzimska i fizikalno-kemijska svojstva kože i masnog tkiva životinja u industriji, Eksperimentalna histotoksikološka istraživanja trovanja riba, Morfologija kostura i taksonomija viših kralježnjaka, Primjena istraživanja jelenske divljači naših staništa i Morfometabolička istraživanja placente i organa životinja te tri međunarodna projekta: Alternative techniques for the protection of animals used for experimental and other scientific purposes, Analysis of bone fragmentation from the archaeological site Mielnik i Morphological characteristics of the lumbar and sacral plexus in Pinnipedes. Bio je voditelj VIP projekta Uzgoj kunića u obiteljskim gospodarstvima i suradnik na projektu Kavezni uzgoj zeca u malim gospodarstvima. Bio je suradnik-istraživač na projektima Zdravstveni nadzor divljači i sveučilišnog projekta Stanična terapija u veterinarskoj tehnologiji.

Suradnik-istraživač je na projektu Hrvatske naklade za znanost Lobor- srednjovjekovno središte moći.

Mentor je doktorandice koja istražuje koštane ostatke s arheološkog lokaliteta na Žumberku te doktorandice koja istražuje povezanost DNA osobitosti krava i promjera vimena s količinom produciranog mlijeka.

Objavio je 207 znanstvenih radova u časopisima i zbornicima znanstvenih skupova, od toga 79 radova u međunarodnim časopisima te je aktivno sudjelovao u organizaciji domaćih međunarodnih znanstvenih skupova i ljetnih škola.

Član je Hrvatskog veterinarskog društva, Hrvatske veterinarske komore i Društva za kalcificirana tkiva EAVA.

Razdoblje Naziv Uloga

Ključni istraživački interes
 • Histokemija
 • Neuroanatomija i neurologija
 • Zooarheologija
 • Primjenjena veterinarska forenzika
 • Arheološka forenzika
 • Primjenjena molekularna biologija
 • Dijagnostika
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatska veterinarska komora, udruženje veterinara Hrvatske (Član)
 • European Association of Veterinary Anatomists: EAVA, Eurpskih anatoma (Član)
 • Hrvatsko društvo za kalcificirana tkiva, liječnika,veterinara, biloga (Član)
 • Hrvatsko društvo anatoma, histloga i embriloga, liječnika, veterinara (Član)