Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
Konzultacije
srijedom 11:00 - 12.30
Soba
B 312
Telefon
01/4092 097
E-mail
vmildner@ffzg.hr

Dr. sc. Vesna Mildner redovita je profesorica u trajnom zvanju i predstojnica Katedre za primijenjenu fonetiku na Odsjeku za fonetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Područja rada obuhvaćaju razvoj govora, bilingvizam, neurolingvistiku, percepciju govora, slušne poremećaje i fonetsku korekciju. Sudjelovala je u 12 znanstvenih projekata u Hrvatskoj i SAD te surađuje sa znanstvenicima iz Australije, Kanade, Norveške, SAD i UK. Bila je glavni je istraživač na projektu Neurolingvistički aspekti bilingvizma (2002. – 2014.) . Trenutno je suradnica na projektima Koartikulacija u hrvatskom govoru: instrumentalno istraživanje (KROKO) HRZZ-a i Izazovi za društvene i humanističke znanosti: novi studiji i sustav kvalitete Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koji financira Europski socijalni fond. Objavila je 2 knjige, uredila nekoliko knjiga te zbornika radova i sažetaka, objavila 80-tak znanstvenih i stručnih članaka te poglavlja u međunarodnim i hrvatskim časopisima, zbornicima i knjigama, 40-tak sažetaka radova, te nekoliko prikaza knjiga i uvodnika u hrvatskim i međunarodnim časopisima. Održala je tridesetak pozvanih predavanja u Hrvatskoj te Austriji, Brazilu, Francuskoj, Italiji, Kanadi, Kini, Mađarskoj, Njemačkoj i Sloveniji; gostovala kao istraživač/predavač na sveučilištima u Brazilu i Kanadi, sudjelovala s izlaganjima na 70-ak međunarodnih konferencija; organizirala 20-tak međunarodnih i domaćih skupova. U uredništvu je domaćih i jednog stranog časopisa te jednog on-line časopisa (2007. – 2015.), bila je glavna urednica časopisa Strani jezici (2000. – 2004.) i Govor (2010. – 2015.). Recenzira knjige i članke za domaće i strane izdavače. Mentorica je stotinjak diplomskih/magistarskih radova, 6 disertacija na Sveučilištu u Zagrebu i Sveučilištu u Ljubljani, te studentskih radova koji su dobili Rektorovu nagradu i Nagradu Filozofskog fakulteta. Članica je hrvatskih i međunarodnih udruga te predsjednica International Clinical Phonetics and Linguistics Association (ICPLA). Članica je dvaju etičkih povjerenstava na FF-u i Izdavačkog savjeta FF Pressa. Dobitnica je Fulbrightove stipendije (1984. – 1986.) i Godišnje nagrade Filozofskog fakulteta (2014.)

Razdoblje Naziv Uloga
2017 - 2021 Koartikulacija u hrvatskom govoru: Instrumentalno istraživanje (KROKO)
2017 - 2021 KROKO - Koartikulacija u hrvatskom govoru: instrumentalno istraživanje
2015 - 2022 Izazovi za društvene i humanističke znanosti: novi studiji i sustav kvalitete Filozofskog fakulteta u Zagrebu Suradnik

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko društvo za neuroznanost (HDN) (redovni član)
 • Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL) (redovni član)
 • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (redovni član)
 • International Clinical Phonetics and Linguistics Association (predsjednica)
 • International Phonetic Association (IPA) (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2019. Deseti znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Istraživanja govora, HFD, Odsjek za fonetiku (-, -)
 • 2018. 17th ICPLA conference, Sveučilište Malte (-, -)
 • 2016. Deveti znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Istraživanja govora, HFD, Odsjek za fonetiku (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Clinical linguistics and phonetics, Taylor & Francis ,UK (članica uredništva)
 • Clinical linguistics and phonetics, Taylor & Francis ,UK (članica uredništva)
 • Clinical linguistics and phonetics, Taylor & Francis ,UK (članica uredništva)
 • Clinical linguistics and phonetics, Taylor & Francis ,UK (članica uredništva)
 • Clinical linguistics and phonetics, Taylor & Francis ,UK (članica uredništva)
 • Clinical linguistics and phonetics, Taylor & Francis ,UK (članica uredništva)
 • Clinical linguistics and phonetics, Taylor & Francis ,UK (članica uredništva)
 • Clinical linguistics and phonetics, Taylor & Francis ,UK (članica uredništva)
 • Clinical linguistics and phonetics, Taylor & Francis ,UK (članica uredništva)
 • Clinical linguistics and phonetics, Taylor & Francis ,UK (članica uredništva)
 • Clinical linguistics and phonetics, Taylor & Francis ,UK (članica uredništva)
 • Clinical linguistics and phonetics, Taylor & Francis ,UK (članica uredništva)
 • Clinical linguistics and phonetics, Taylor & Francis ,UK (članica uredništva)
 • Clinical linguistics and phonetics, Taylor & Francis ,UK (članica uredništva)
 • Clinical linguistics and phonetics, Taylor & Francis ,UK (članica uredništva)
 • Clinical linguistics and phonetics, Taylor & Francis ,UK (članica uredništva)
 • Clinical linguistics and phonetics, Taylor & Francis ,UK (članica uredništva)
 • Clinical linguistics and phonetics, Taylor & Francis ,UK (članica uredništva)
 • Clinical linguistics and phonetics, Taylor & Francis ,UK (članica uredništva)
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (Članica uredništva)
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (Članica uredništva)
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (Članica uredništva)
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (Članica uredništva)
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (Članica uredništva)
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (Članica uredništva)
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (Članica uredništva)
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (Članica uredništva)
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (Članica uredništva)
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (Članica uredništva)
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (Članica uredništva)
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (Članica uredništva)
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (Članica uredništva)
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (Članica uredništva)
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (Članica uredništva)
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (Članica uredništva)
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (Članica uredništva)
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (Članica uredništva)
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (Članica uredništva)
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (Članica uredništva)
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (Članica uredništva)
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (Članica uredništva)
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (Članica uredništva)
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (Članica uredništva)
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (Članica uredništva)
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (Članica uredništva)
 • Phonetician, International Society of Phonetic Sciences ,Budimpešta (članica uredništva)
 • Phonetician, International Society of Phonetic Sciences ,Budimpešta (članica uredništva)
 • Phonetician, International Society of Phonetic Sciences ,Budimpešta (članica uredništva)
 • Phonetician, International Society of Phonetic Sciences ,Budimpešta (članica uredništva)
 • Phonetician, International Society of Phonetic Sciences ,Budimpešta (članica uredništva)
 • Phonetician, International Society of Phonetic Sciences ,Budimpešta (članica uredništva)

Opis znanstvene djelatnosti
Znanstveni projekti

Glavni istraživač
2002. – 2006.
i od 2007. do 2014. Neurolingvistički aspekti bilingvizma

Suradnik
1985. - 1986. Language analysis (J. Fought, University of Pennsylvania, Philadelphia, SAD)
1987. - 1989. Inteligentni sustavi za analizu podataka (K. Momirović, Sveučilišni računski
centar, Zagreb)
1989. - 1990. Primjena fundamentalnih fonetskih istraživanja u obrazovanju, rehabilitaciji
govora i sluha te u javnom govoru (I. Škarić, Filozofski fakultet, Zagreb)
1991. - 1997. Artikulacijski i neurolingvistički opis proizvodnje govora (D. Horga,
Filozofski fakultet, Zagreb) i
Hrvatski standardni govor u tehnologiji govora (J. Bakran, Filozofski fakultet, Zagreb)
1997. – 2002. Proizvodnja i percepcija govora (D. Horga, Filozofski fakultet, Zagreb)
2006. – 2010. Acquisition of #sC onsets in children with phonological disorders: A
crosslinguistic investigation (M. Yavas, Florida International University)
2007. – 2014. Funkcionalni verbotonalni dijagnostički program za djecu oštećena sluha i
govora (N. Runjić, Poliklinika SUVAG, Zagreb)
od 2012. LINT (Lost in translation) – Language effects in dichotic listening (K. Hugdahl, M. Štibrić, M. Hirnstein, Sveučilište u Bergenu)
od 2012. International expert panel on multilingual children's speech (Sh. McLeod, Charles
Sturt University in Australia)
od 2015. Disordered Speech Bank (M. Ball, Linköping University)
od 2015. Odnos razvoja leksika i kvalitete fonoloških reprezentacija u prvom i drugom jeziku (hrvatski J1, engleski J2) (R. Geld, Filozofski fakultet, Zagreb)
od 2017. Koartikulacija u hrvatskom govoru: Instrumentalno istraživanje (KROKO) (M. Liker, Filozofski fakultet, Zagreb)


Uredništvo znanstvenih knjiga i zbornika
1. (V. Čerić i V. Mildner) Zbornik radova 9. Međunarodnog simpozija "Kompjutor na sveučilištu", Sveučilišni računski centar, Zagreb, 1987.
2. (V. Čerić i V. Mildner) Zbornik radova 10. Međunarodnog simpozija "Kompjutor na sveučilištu", Sveučilišni računski centar, Zagreb, 1988.
3. (V. Čerić, V. Lužar i V. Mildner) Zbornik radova 11. Međunarodnog simpozija "Kompjutor na sveučilištu", Sveučilišni računski centar, Zagreb, 1989.
4. (K. Momirović and V. Mildner) Proceedings in Computational Statistics. Heidelberg: Physica-Verlag, 1990.
5. (I. Škarić, D. Horga, V. Mildner i B. Vuletić) Zbornik sažetaka znanstvenog skupa "Istraživanja govora", Zagreb, 1995.
6. (I. Škarić, D. Horga, V. Mildner) Zbornik sažetaka 3. znanstvenog skupa "Istraživanja govora", Zagreb, 1998.
7. (B. Vuletić, D. Horga i V. Mildner) Zbornik sažetaka 5. znanstvenog skupa “Istraživanja govora”, Zagreb, 2004.
8. (D. Horga and V. Mildner). Book of abstracts of the 11th Meeting of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association, Dubrovnik, May 31 – June 3, 2006.
9. V. Mildner i M. Liker (2010). Proizvodnja i percepcija govora. Zagreb: FF Press, HFD (434 str.)
10. (N. Lazić, M. Liker i V. Mildner, V.) Knjiga sažetaka Sedmog znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem Istraživanja govora. Zagreb, 9 – 11. prosinca 2010. (79 str.)

Održana pozvana predavanja
1. Korekcija grešaka u materinskom i stranom jeziku. Filozofski fakultet, Ljubljana, Slovenija, lipanj 1998.
2. Representation of language functions in the bilingual brain. Summer school of psycholinguistics, Balatonalmadi, Mađarska, svibanj 2000.
3. Representation of language functions in the bilingual brain. Odsjek za anglistiku Filozofskog fakulteta, Zagreb, svibanj 2001.
4. Reprezentacija govornih i jezičnih procesa u mozgu. Poliklinika SUVAG, Zagreb, ožujak 2002.
5. Eksperimentalni rezultati neurolingvističkih istraživanja bilingvizma (na primjeru hrvatskog i engleskog). Poliklinika SUVAG, Zagreb, lipanj 2002.
6. Representation of language functions in the bilingual brain. Odsjek za anglistiku Filozofskog fakulteta, Zagreb, svibanj 2003.
7. Neurolingvistika i poremećaji čitanja i pisanja. Hrvatska udruga za disleksiju, lipanj 2003.
8. Neurolinguistic aspects of bilingualism. Prvi kongres Međunarodne verbotonalne udruge. Rim, Italija, listopad 2003.
9. Neurološki aspekti bilingvizma. Karl Franzens Universität, Graz, 27. – 28. travnja 2004.
10. Representation of language functions in the bilingual brain. Odsjek za anglistiku Filozofskog fakulteta, Zagreb, svibanj 2004.
11. Languages in the bilingual brain: Competence vs. Age of acquisition, 10th Summer school of psycholinguistics, Balatonalmadi 2007.
12. Phonetics before speech. 20th Annual Meeting of the EACD, Zagreb, lipanj 2008.
13. Languages in the Bilingual Brain: „Age“ vs. „Stage“. Université Paris Descartes, Paris, siječanj 2009.
14. Music in the brain. I. međunarodni umjetničko-znanstveni simpozij o zborskoj umjetnosti, pjevanju i glasu Ars Choralis. Zagreb, 8. – 10. travnja 2010.
15. Učenje stranih jezika i rehabilitacija slušanja i govora: dvije strane verbotonalnog zlatnika. VII. međunarodni simpozij verbotonalnog sistema, Zagreb, 19. – 21. svibnja 2011.
16. Language production in Croatian boys and girls of preschool age. 2011 EPS Huhhot Clinical Medicine Development Forum, Huhhot (China), August 3 - 5, 2011.
17. Bilingualism. Predavanje održano studentima preddiplomskog studija, nastavnicima i gostima na Universidade Federal do Piaui, Teresina, Brazil, rujan 2011.
18. Neuropsihološki procesi za stjecanje jezičnih vještina. Stručni skup za učitelje i nastavnike hrvatskoga jezika Krapinsko-zagorske, Koprivničko-križevačke županije i Grada Zagreba Novi pristupi učenju i poučavanju za stjecanje jezično-komunikacijske kompetencije, Zagreb, 10. srpnja 2012.
19. Uloga multisenzorike u govoru. VIII. Međunarodni simpozij verbotonalnog sistema. Zagreb, 22. – 24. svibnja 2013.
20. Speech perception and production in children with cochlear implants. Ludwig-Maximilians-Universität, München, 24. lipnja 2015.
21. Fonetska korekcija izgovora u nastavi hrvatskoga jezika. VII. Simpozij učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika Kultura govorenja i slušanja. Opatija, 5. – 7. studenoga 2015.
22. Slušno prepoznavanje i govorno izražavanje čuvstava u djece s umjetnom pužnicom. Simpozij Pansini. Zagreb, 20. studenoga 2015.
23. Glazba kao ugođaj / Music as pleasure. Ars Choralis 2016. Zagreb, 31. 3. do 2. 4. 2016.
24. Istraživanja proizvodnje i percepcije govora kod djece s umjetnom pužnicom. IX. međunarodni znanstveno-stručni simpozij verbotonalnog Sistema - Translacijski pristup u dijagnostici i rehabilitaciji slušanja i govora. Zagreb, 19. – 21. svibnja 2016.
25. Speech of children with cochlear implants. University of Toronto, lipanj 2016.
26. Neurolinguistic aspects of speech processing. CAPSS2017 - Workshop on Challenges in Analysis and Processing of Spontaneous Speech. Budimpešta, 14. - 17. svibnja 2017.
27. Istraživanja u primijenjenoj lingvistici. LinguaDOC – I. znanstveni skup doktoranada HDPL-a. Rijeka, 25. Studenog 2017.


Sudjelovanje na znanstvenim skupovima (s izlaganjem)

Međunarodni skupovi u inozemstvu
1. XIth International Congress of Phonetic Sciences, Tallinn, Estonia, 1987.
2. XIIth International Congress of Phonetic Sciences, Aix-En-Provence, France, 1991.
3. XIIIth International Congress of Phonetic Sciences, Stockholm, Sweden, 1995.
4. VI Annual Conference of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association, Nijmegen, The Netherlands, 1997.
5. TENNET IX - Experimental and Theoretical Neuropsychology, Montreal, Canada, 1998.
6. 7th Annual Conference of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association, Montreal, Canada, 1999.
7. TENNET X - Experimental and Theoretical Neuropsychology, Montreal, Canada, 1999.
8. XIVth International Congress of Phonetic Sciences, San Francisco, USA, 1999. (2 rada)
9. TENNET XI - Experimental and Theoretical Neuropsychology, Montreal, Canada, 2000.
10. VIIIth Meeting of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association, Edinburgh, 2000.
11. TENNET XII - Experimental and Theoretical Neuropsychology, Montreal, Canada, 2001.
12. IXth Symposium of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association, Hong Kong, 2002. (2 rada).
13. TENNET XIV - Experimental and Theoretical Neuropsychology, Montreal, Canada, 2003.
14. XVth International Congress of Phonetic Sciences, Barcelona, Španjolska, 2003. (2 rada)
15. Prvi kongres Međunarodne verbotonalne udruge. Rim, Italija, listopad, 2003. (pozvano predavanje)
16. ICPLA 10, Lafayette, Louisiana, USA, 2004. (2 rada)
17. TENNET XV - Experimental and Theoretical Neuropsychology, Montreal, Canada, 2004.
18. TENNET XVI – Experimental and Theoretical Neuropsychology, Montreal, Canada, 2005.
19. 4th International Conference on History: From Ancient to Modern, Atena, Grčka, 2006.
20. TENNET XVII – Experimental and Theoretical Neuropsychology, Montreal, Canada, 2007. (2 rada)
21. 16th International Congress of Phonetic Sciences, Saarbrücken, Njemačka, 2007.
22. 12th Meeting of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association, Istanbul, June 25-28, 2008 (2 rada).
23. Prvo ljubljansko slavistično srečanje: Med politiko in stvarnostjo. Ljubljana, 22. i 23. listopada 2009.
24. 13th Meeting of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association, Oslo, June 23-26, 2010 (2 rada).
25. 12th International Congress for the Study of Child Language, Montréal, 19 – 23 July, 2011.
26. 2011 EPS Huhhot Clinical Medicine Development Forum, Huhhot (China), August 3 - 5, 2011. (Pozvano predavanje)
27. 17th International Congress of Phonetic Sciences, Hong Kong, 17 – 21 August, 2011. (2 rada)
28. 14th Meeting of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association, Cork, June 27-30, 2012 (2 rada).
29. 15th Meeting of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association, Stockholm, June 2014 (2 rada).
30. 18th International Congress of Phonetic Sciences, Glasgow, August 10 – 14, 2015 (2 rada)
31. 16th Meeting of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association, Halifax, June 14-18, 2016

Međunarodni skupovi u Hrvatskoj
1. 11th International Symposium "Computer at the University", Dubrovnik (1989).
2. English Studies in Croatia, Zagreb (1995).
3. XII Znanstvena konferencija Međunarodnog slavističkog komiteta za slavensku fonetiku i fonologiju, Zagreb (1997).
4. Prvi hrvatski kongres neuroznanosti, Zagreb 2003.
5. Međunarodni znanstveni skup Dani Petra Guberine, Zagreb, 25. – 27. svibnja, 2006.
6. 11th Meeting of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association, Dubrovnik, May 31 – June 3, 2006.
7. Drugi hrvatski kongres neuroznanosti, Zagreb, 18. i 19. svibnja 2007.
8. 20th Annual Meeting of the EACD, Zagreb, lipanj 2008 (pozvano predavanje).
9. Prvi međunarodni umjetničko-znanstveni simpozij o zborskoj umjetnosti, pjevanju i glasu Ars Choralis 2010, Zagreb, 8-10. travnja 2010
10. VII. međunarodni simpozij verbotonalnog sistema, Zagreb, 19. – 21. svibnja 2011. (pozvano predavanje i jedan rad u koautorstvu)
11. VIII. međunarodni simpozij verbotonalnog sistema. Zagreb, 22. – 24. svibnja 2013. (pozvano predavanje)
12. Ars Choralis 2016. Zagreb, 31. 3. do 2. 4. 2016. (pozvano predavanje)
13. IX. međunarodni simpozij verbotonalnog sistema. Zagreb, 19. – 21. svibnja 2016. (pozvano predavanje)

Domaći skupovi s međunarodnim sudjelovanjem
1. Savjetovanje Društva za primijenjenu lingvistiku Hrvatske "Prožimanje jezika i kultura", Zagreb (1991).
2. Savjetovanje Društva za primijenjenu lingvistiku Hrvatske "Strani jezik u dodiru s materinskim jezikom", Zagreb (1992).
3. Savjetovanje Društva za primijenjenu lingvistiku Hrvatske "Primijenjena lingvistika danas", Zagreb (1994).
4. 2.znanstveni skup "Istraživanja govora", Zagreb (1995).
5. Savjetovanje Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku “Jezik i komunikacija”, Zagreb (1996).
6. Hrvatski verbotonalni dani, Zagreb (1996).
7. Savjetovanje Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku “Tekst i diskurs”, Zagreb (1997).
8. Savjetovanje Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku "Jezična norma i varijeteti", Opatija (1998).
9. 3. znanstveni skup “Istraživanja govora", Zagreb (1998).
10. Savjetovanje Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku "Teorija i mogućnosti primjene pragmalingvistike", Opatija (1999).
11. Prvi znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem. GLAS/VOICE. Opatija (26.-28. veljače 2001).
12. Verbotonalni dani, Zagreb, (17. - 19. svibnja 2001.)
13. Savjetovanje Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku "Psiholingvistika i kognitivna znanost u hrvatskoj primijenjenoj lingvistici". Opatija, 18. i 19. svibnja 2001.
14. Savjetovanje Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku "Jezik u društvenoj interakcijii", Opatija, svibanj 2003.
15. 5. znanstveni skup “Istraživanja govora”, Zagreb, prosinac 2004. (3 rada)
16. Hrvatski kao strani i drugi jezik. Zagreb, listopad 2005.
17. Savjetovanje Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku "Jezična politika i jezična stvarnost", Split, svibanj 2007.
18. Hrvatski kao strani i drugi jezik. Zagreb, listopad 2007.
19. 6. znanstveni skup “Istraživanja govora", Zagreb, prosinac 2007.
20. 7. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem “Istraživanja govora", Zagreb, 9 – 11. prosinca 2010.
21. Znanstveni skup u spomen na Ivana Ivasa, Zagreb, 3. prosinca 2011.
22. Znanstveni skup u povodu 80. godina života prof. dr. Marije Pozojević Trivanović, Zagreb, 15. prosinca 2012.
22. 8. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem „Istraživanja govora“, Zagreb, prosinac 2013.
24. Simpozij Pansini (u spomen na Mihovila Pansinija), Zagreb, 20. studenoga 2015.

Recenzije članaka i knjiga
1. Članci u časopisima Brain and Cognition, Fluminensia, Collegium Antropologicum, GOVOR, Strani jezici, Jezikoslovlje, Tabula, Suvremena lingvistika, Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, SUVAG, Journal of Multilingual Communication Disorders, Neuropsychologia, Clinical Linguistics and Phonetics, Journal of Neurolinguistics, Journal of the International Phonetic Association i u brojnim zbornicima radova s domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova
2. Marija Paškvalin i suradnici (2005). Umjetna pužnica: verbotonalni pristup. Zagreb: Poliklinika SUVAG. (271 str.)
3. Nataša Desnica-Žerjavić (2006). Strani akcent. Zagreb: FF press.(176 str.)
4. Višnja Crnković (ur.)(2007). SUVAG. Zagreb: Poliklinka SUVAG.(301 str.)
5. Adinda Dulčić (glavna urednica)(2012). Čovjek i govor. Zagreb: Poliklinika SUVAG.
6. Adinda Dulčić i suradnici (ur.) (2014). Aktualnost Guberinine misli u stoljeću uma. Zagreb: Poliklinika SUVAG
7. Kristina Cergol Kovačević i Sanda Lucija Udier (ur.)(2015). Multidisciplinary Approaches to Multilingualism. Frankfurt: P. Lang (393 stranice)
8. Damir Horga i Marko Liker (2016). Artikulacijska fonetika: anatomija i fiziologija izgovora. Zagreb: IBIS grafika (359 stranica).
9. Višnja Josipović (2017). Suvremene fonološke teorije. Zagreb: IBIS grafika (u tisku).
10. Suradnja na prijevodu knjige (komentari i primjeri za hrvatski jezik) B. Malmberg, Fonetika. Zagreb: Ivor (1995).(109 stranica)

Urednica i članica uredništava znanstvenih i stručnih časopisa

Domaći časopisi
- 2010. – 2015. glavna urednica časopisa GOVOR
- 2000. – 2004. Glavna urednica časopisa Strani jezici
- Od 2000. članica uredništva časopisa Strani jezici
- Od 1997. članica uredništva časopisa GOVOR (od 1997. do 2004. tajnica)
- 1997. – gost urednik (uz V. Josipović) posebnoga broja časopisa Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (SRAZ XLII)
- 2003. gost urednik (uz D. Horgu) posebnog broja časopisa GOVOR posvećenog I. Škariću
- Od 2003. članica uredništva časopisa SUVAG

Strani časopisi
1. Od 2006. do 2007. (kad je priključen časopisu Clinical Linguistics and Phonetics) članica uredništva časopisa Journal of Multilingual Communication Disorders,
2. Od 2007. članica uredništva časopisa Clinical Linguistics and Phonetics.
3. Od 2007. – 2015. članica uredništva on-line časopisa Language and Linguistics Compass (Blackwell Publishing)
4. 2007. i gost urednik (uz D. Horgu) posebnog dvobroja časopisa Clinical Linguistics and Phonetics (Vol. 21, br. 11-12) s radovima sa skupa 11th Meeting of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association, Dubrovnik, May 31 – June 3, 2006
5. Gost urednik posebnih brojeva časopisa Clinical Linguistics and Phonetics (Vol. 22, 4&5, 2008 i Vol. 22, 10&11, 2008) s radovima sa skupa 11th Meeting of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association, Dubrovnik, May 31 – June 3, 2006


Organizacija i/ili članstvo u organizacijskim i programskim odborima konferencija
1. od 1980. do 1989. – osam međunarodnih simpozija Kompjutor na sveučilištu (II. do VI. i IX. do XI.)
2. 1990. – COMPSTAT – 9th International Symposium on Computational Statistics
3. 1995. – Anglistika u Hrvatskoj
4. 1995., 1998., 2001., 2004., 2007. – Istraživanja govora
5. 1997. – XII. znanstvena konferencija Međunarodne komisije za fonetiku i fonologiju slavenskih jezika Međunarodnoga slavističkog komiteta
6. 1999. do 2002. – četiri savjetovanja Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku
7. 2001. – Hrvatski verbotonalni dani, Zagreb
8. 2005. – Europska konferencija o čitanju, Hrvatsko čitateljsko društvo, Zagreb
9. 2005. – EUROSLA, Dubrovnik
10. 2005. i 2007. – Hrvatski kao drugi i strani jezik, Zagreb
11. 2006. – ICPLA 11, Dubrovnik
12. 2006. – Slovenska fonetika, Ljubljana, Slovenija
13. 2007./2008. – ICPLA 12, Istanbul, Turska
14. Prvo ljubljansko slavistično srečanje: Med politiko in stvarnostjo. Ljubljana, 22. i 23. listopada 2009.
15. Prvi međunarodni umjetničko-znanstveni simpozij o zborskoj umjetnosti, pjevanju i glasu Ars Choralis 2010, Zagreb, 8-10. travnja 2010.
16. 13th Meeting of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association (ICPLA 13), Oslo, June 23-26, 2010.
17. Sedmi znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Istraživanja govora, Zagreb, 9 – 11. prosinca 2010.
18. Znanstveni skup u spomen na Ivana Ivasa, Zagreb, 3. prosinca 2011.
19. 14th Meeting of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association, Cork, June 27-30, 2012.
19. Znanstveni skup u povodu 80. godina života prof. dr. Marije Pozojević Trivanović, Zagreb, 15. prosinca 2012.
20. 17th Meeting of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association, Malta, October 23-25, 2018.


Znanstvena i stručna društva
1. Hrvatsko filološko društvo (od 1993. do 2001. godine članica predsjedništva Odjela za
fonetiku; od 2000. do 2004. i od 2010. članica predsjedništva Društva)
2. Hrvatsko društvo za anglističke studije (od 1994. do 1998. godine članica Upravnog odbora i tajnica Društva) i European Society for the Study of English
3. Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (od 1998. do 2002. godine članica predsjedništva; od 1998. do 2000. potpredsjednica; u 2 mandata predsjednica Nadzornog odbora) i AILA (Međunarodna udruga za primijenjenu lingvistiku)
4. Hrvatsko društvo znanstvenih i tehničkih prevoditelja
5. Hrvatsko društvo za neuroznanost (član osnivač)
6. International Clinical Phonetics and Linguistics Association (ICPLA)
7. International Phonetic Association (IPA)
8. International Association for the Study of Child Language (IASCL)