Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
Konzultacije
četvrtak 14.00 do 15.00
Soba
C002
Telefon
+ 385 1 4092 127
E-mail
mrajkovi@ffzg.hr

Marijeta Rajković Iveta rođena je 1976. godine u Sisku. Na Filozofskom fakultetu diplomirala je etnologiju i povijest s radom: Višestruki identitet Čeha u selu Jazvenik kod Siska na primjeru odijevanja (2003.). Poslijediplomski doktorski studij etnologije/ kulturne antropologije završila je 2010. obranom doktorske disetacije: Primorski Bunjevci: migracije (1918. – 1939.), translokalizam, akulturacija, identitet. Od 2004. godine zaposlena je kao asistentica, znanstvena novakinja na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju. U rujnu 2010. godine izabrana je za višu asistenticu, u veljači 2012. za znanstvenu suradnicu, u srpnju 2014. za docenticu, te u siječnju 2018. za višu znanstvenu suradnicu. Predaje na dodiplomskom studiju etnologije i kulturne antropologije od 2005. gdje je uvela dva nova kolegija. Od 2010. predaje na Croaticumu, a od 2014. godine na posljediplomskom studiju etnologije i kulturne antropologije. Koristila je dvije stipendije na Central European University Budimpešta, Mađarska (2005., 2007.). Od 2008. do 2011. godine sudjelovala je na Radionicama budućnosti Naracije i konstrukcije o identitetu/nacionalnosti/povijesti u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji u 20. i 21. stoljeću (http://www.goethe.de/ins/hr/prj/zws/). Surađivala je na dva hrvatska znanstvena projekta: Identitet i etnogeneza primorskih Bunjevaca (2002. – 2007.); Identitet i etnokulturno oblikovanje Bunjevaca (2008. nadalje). Bila je angažirana kao istraživačica na tri međunarodna projekta. Izlagala je na petnaest domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Bila je članica znanstvenog odbora međunarodnog znanstvenog skupa (Sofija, Bugarska, 2011) i članica znanstvenog odbora domaćeg skupa s međunarodnim sudjelovanjem (Zagreb, 2012.). Suurednica je tri znanstvene monografije o primorskim Bunjevcima, dvaju Zbornika radova te hrvatskog prijevoda njemačke knjige. Autorica je tridesetka znanstvenih i stručnih radova. Mentorirala je četiri grupe studenata na osnovu kojih su tijekom četiri akademskih godina dobili godišnje nagrade FF-a i dva puta nagrade HED-a. Dobila je godišnju nagradu HED-a za znanstveni i nastavni rad (2009.), te Povelju grada Senja za etnološka istraživanja senjskog zaleđa (2012.). Članica je strukovnih udruženja: HED-a, SIEF-a, InASEA i EASA. Sudjelovala je pri istraživanju i/ili postavljanju nekoliko izložbi: Gradskom muzeju Senj, Šumarskom muzeju Krasno, Gradskom muzeju Subotica, Muzeju grada Pakraca, Muzeju grada Rijeke. Znanstveni interes su joj: migracije, manjinske kulture, korištenje tradicije u suvremenosti.

Sudjelovanje u istraživačkim projektima:
2019. - 2022. Suradnica na projektu Sport, diskriminacija i integracija. Sport kao medij društvene inkluzije i participacije. Voditelj projekta: prof. dr. sc. Goran Pavel Šantek, Filozofski fakultet Zagreb. Mjesto provedbe: Hrvatska. Projekt je financiran sredstvima Hrvatske zaklade za znanost.
2018. - 2020. Suvoditeljica projekta Drugi dom i migracije životnog stila u Hrvatskoj i Sloveniji - bilateralni projekt, financiran sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Republike Slovenije.
2018. Voditeljica projekta Migracije, kultura, identitet i transformacije hrvatskih zajednica u Republici Srbiji i Republici Austriji. Projekt financira Sveučilište u Zagrebu.
2017. Voditeljica projekta Migracije, baština i identiteti Hrvata u Vojvodini. Projekt financira Sveučilište u Zagrebu.
2016. - 2017. Suradnica na projektu: Centar za posjetitelje „Kuća Velebita“, javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit, grupa X – kulturna baština. Sufinanciran EU sredstvima. Voditelj projekta prof. dr. sc. Boris Olujić, Filozofski fakultet Zagreb.
Od 2011. do 2014. sudjelovala je u međunarodnom istraživačkom projektu kojega financira Europska komisija: Janković Castle: historic site, generating sustainable development of the Ravni Kotari region, pod vodstvom dr. sc. Hrvoja Matakovića sa Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Drage Roksandića s Odsjeka za povijest, Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu. Etnološka istraživanja u okviru ovoga projekta bitna su za revitalizaciju Kule Stojana Jankovića u zaleđu Zadra gdje Sveučiliše u Zagrebu od 2009. godine radi na izgradnji Međusveučilišnog centra. (https://sites.google.com/site/wbculturalheritage131266/277778-jankovic-castle).
U okviru Projekta sudjelovala je s izlaganjima na dva okrugla radna stola, koautorica je izdanja Colloquia 5/2014, organizirala radionicu: Tradicijska kultura Ravnih kotara na kojoj je imala i izlaganje.
2011. Voditeljica projekta Etnografska baština Srednjeg Velebita. Projekt financira Park prirode Velebit. Mjesto provedbe: Hrvatska.
Od 2008. do 31. 12. 2013. sudjelovala je u projektu pod nazivom Identitet i etnokulturno oblikovanje Bunjevaca pod vodstvom prof. dr. sc. Milane Černelić. Projekt je registriran u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (130-0000000-3479). U okviru projekta izradila je i obranila doktorsku disertaciju, uredila tri znanstvene monografije, te objavila nekoliko znanstvenih i stručnih radova. Provodila i organizirala brojna terenska istraživanja u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Mentorirala je studente prilikom terenskih istraživanja te pisanja članaka koji su objavljeni u stručnim i znanstvenim časopisima. Na osnovu toga rada, dvije grupe studenata, tijekom dviju akademskih godina, dobili su godišnje nagrade Filozofskog fakulteta „Franjo Marković“, te dva puta nagradu Hrvatskog etnološkog društva. Sudjelovala u organizaciji znanstvenog skupa. Trenutno uređuje Zbornik radova sa znanstvenog skupa, te je angažirana u uredništvu monografije.
Od 2005. do 31. 12. 2013. sudjelovala je u međunarodnom istraživačkom projektu "Triplex Confinium: Hrvatska višegraničja u euromediteranskom kontekstu, Mostovi" (www.ffzg.hr/mostovi). Projekt je registriran u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske pod vodstvom prof. dr. sc. Drage Roksandića, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu. Bila je suorganizatorica (uz M. Černelić) provođenja studentskih terenskih istraživanja na području Ravnih Kotara. Kao rezultat objavljen je Zbornik radova (više vidi u popisu radova) čija je suurednica. Za radove nastale u okviru ovoga istraživanja petero studenata diplomskog studija etnologije i kulturne antropologije dobili su nagradu Filozofskog fakulteta Franjo Marković za 2006/2007. akademsku godine. 2006. i 2007. godine bila je suorganizatorica međunarodnih ljetnih kampova i međunarodne ljetne škole (za studente iz Belgije, Francuske i Austraije) u Kuli Jankovića u Ravnim kotarima. U okviru istih održala je radionice i predavanja iz tema o tradicijskoj kulture Ravnih Kotara (www.ffzg.hr/mostovi). U okviru navedenog projekta 2008. godine sudjelovala je na prikupljanju arhivske i foto dokumentacije za dokumentarno-animirani film "Stojan Janković: Hero of the Border", autora prof. dr. sc. Isao Koshimure sa Sveučilišta Zokei iz Tokija (Japan).
Od 2011. godine do danas suradnica je na međunarodnom istraživačkom projektu: The transnational life of objects: Material practices of migrants´ being and belonging voditeljice prof. dr. sc. Maje Povrzanović Frykman, Department of Global Political Studies, Faculty of Culture and Society, Malmö University, Švedska.
(2004. – 2005.): sudjelovanje u međunarodnom istraživačkom projektu Political Places in Change, dijelu šireg međunarodnog projekta The Politics and Poetics of Place: the Actualization of Myth, Memory and Monuments in the Modern Context koji se vodi pri Odsjeku za kulturalne studije i povijest umjetnosti, Sveučilište u Bergenu, Norveška.
(2003. – 2007.): sudjelovanje na znanstvenon projektu Identitet i etnogeneza primorskih Bunjevaca (0130422), Ministarstva znanosti i tehnologije RH, pod vodstvom doc. dr. sc. Milane Černelić.