Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Poslijedoktorand
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
Konzultacije
čet. 11-12 h
Soba
E-303
Telefon
2325
E-mail
jspreice@ffzg.hr

Jelena Spreicer rođena je 1987. u Zagrebu, gdje je 2011. završila anglistiku i germanistiku na Filozofskom fakultetu, specijaliziravši se za područje američke i njemačke književnosti. 2015. obranila je doktorsku disertaciju pod naslovom "Narativizacija traume u suvremenoj njemačkoj književnosti". Od rujna 2015. do srpnja 2017. radila je kao postdoktorand na HRZZ-ovom istraživačkom projektu "Postimperijalni narativi u srednjoeuropskim književnostima moderne", pod vodstvom prof. Marijana Bobinca, a od listopada 2017. kao postdoktorand radi na Katedri za njemačku književnost Odsjeka za germanistiku.