Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
srijeda 9.30h - 11.00h
Soba
C-208
Telefon
01/4092 172
E-mail
jana.vukic@ffzg.hr

Obrazovanje 2001. stekla zvanje profesora sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2007. – 2010. upisan i apsolviran Poslijediplomski doktorski studij sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2013. - stekla zvanje doktora znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti - znanstveno polje: sociologija, grana: posebne sociologije, urbana sociologija Dosadašnja zaposlenja 3. 9. 2001. – 31. 8. 2012. - Gornjogradska gimnazija u Zagrebu (nastavnica predmeta: Sociologija, Etika i Politika i gospodarstvo) 1. 9. 2012. - asistentica na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu (od 2013. viša asistentica) Dosadašnji izbori u zvanja 2010. – izbor u suradničko zvanje asistentice (Filozofski fakultet u Rijeci) 21. 10. 2013. - poslijedoktorand / viša asistentica na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu 2. 12. 2015. – zvanje znanstvene suradnice iz znanstvenog područja društvenih znanosti - znanstveno polje: sociologija 3. 5. 2017. - znanstveno-nastavno zvanje docentice iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja sociologije, grana: posebne sociologije

Sudjelovanje u znanstvenim i stručnim projektima:
▪ 2018. / 2019. g. sudjelovanje u interdisciplinarnom istraživačkom projektu zaklade Adris "Sveobuhvatni sustav ko-generiranja zananja. Jačanje održivosti lokalnih zajednica humanizacijom tehnologije", voditelj projekta: prof. dr. sc. Feđa Vukić (Studij dizajna, Arhitektonski fakultet u Zagrebu).
▪ 2017. / 2018. i 2016. / 2017. g. sudjelovanje u istraživačkom projektu "Razvojni potencijal javnog prostora gradova Hrvatske" (TP052); Sveučilište u Zagrebu, Projekt kratkoročne financijske potpore istraživanjima 2016. g. (odobren nastavak projekta), voditelj projekta: prof. dr. sc. Tihomir Jukić (Arhitektonski fakultet u Zagrebu).
▪ 2015. / 2016. g. sudjelovanje u istraživačkom projektu "Razvojni potencijal javnog prostora gradova Hrvatske" (TP052); Sveučilište u Zagrebu, Projekt kratkoročne financijske potpore istraživanjima 2015.g., voditelj projekta: prof. dr. sc. Tihomir Jukić (Arhitektonski fakultet u Zagrebu).
▪ 2014. / 2015.g. sudjelovanje u projektu "Transformacije povijesnog pejzaža otoka Raba"; Sveučilište u Zagrebu, Projekt kratkoročne financijske potpore istraživanjima 2014. g., voditelj projekta: prof. dr. sc. Miljenko Jurković (Filozofski fakultet u Zagrebu).

Znanstvena i primijenjena istraživanja:
▪ 2018. / 2019. g. sociološka studija za Gradski projekt "Prostor središta Trešnjevke", naručitelj: Ured za strategijsko planiranje Grada Zagreba
▪ 2016. / 2017. – socio-demografska studija povijesne jezgre grada Dubrovnika za naručitelja Zavod za obnovu Dubrovnika (za potrebe izrade Plana upravljanja zaštićenom spomeničkom cjelinom Dubrovnika)
▪ 2016. godina – istraživanje stavova stanovnika o kvaliteti života povijesne jezgre grada Dubrovnika za naručitelja Zavod za obnovu Dubrovnika (izrada sociološke studije za potrebe izrade Plana upravljanja zaštićenom spomeničkom cjelinom Dubrovnika)
▪ 2015. - 2016. godina – suradnja na interdisciplinarnom projektu financiranom od Europske komisije The People's Smart Sculpture (PS2) u okviru podprojekta Zagrebački Gornji grad: Mijene srca u organizaciji Muzeja prekinutih veza u Zagrebu
▪ 2015. godina – projekt urbane revitalizacije grada Zagreba "Zagreb za mene", provedba sociološkog istraživanja u okviru Akupunkture grada (istraživanje stavova građana, participacija građana u odlučivanju o urbanističkim promjenama i uređenju javnog prostora grada) Društva arhitekata Zagreba (DAZ) kao partnera na projektu zajedno s Arhitektonskim fakultetom u Zagrebu (Katedra za urbanizam) i Gradom Zagrebom
▪ 2013. / 2014. godina sudjelovanje na IPA projektu "IPAQ Peta - Afirmativna nastava i inovativno učenje i poučavanje u gimnazijama u okviru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira"; podprojekt: "Oblikovanje urbanog okoliša" (Urban Environmental Design), Zagreb, 2013./2014. godina.