Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
Konzultacije
petkom od 13:15 do 14:45 u zimskom semestru
utorkom od 14:00 do 15:30 u ljetnom semestru
Soba
B 314
Telefon
01/4092234
E-mail
gvarosan@ffzg.hr

Dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić, redovita je profesorica u trajnom zvanju na Odsjeku za fonetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Diplomirala je smjer dramaturgije na Akademiji za kazalište, film i televiziju u Zagrebu. Također je diplomirala komparativnu književnost i fonetiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i stekla naziv profesora komparativne književnosti i fonetike. Magistrirala je 1993. na Zajedničkom postdiplomskom studiju informacijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu na smjeru komunikologije. Doktorat znanosti stekla je na Filozofskom fakultetu Sv. u Zagrebu 1998. iz područja humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje (Zvučne osobine ugode glasa).

Na Odsjeku za fonetiku predaje kolegije na preddiplomskom i diplomskom studiju Ortofonija, Govor masovnih medija, Scenski govor, Metodika rada na govoru u elektroničkim medijima, Govorništvo, Metodika fonetske njege glasa i izgovora. Osmislila je i predavala i niz drugih predmeta na matičnom Odsjeku za fonetiku (npr. Ortoepija hrvatskoga jezika I. i govorne vježbe, Neverbalna komunikacija) te na drugim fakultetima u Hrvatskoj (Sv. u Dubrovniku (Kultura govora), ADU (Fonetika), itd.). Na doktorskom studiju iz lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu od akad. g. 2006./7. predavala je izborni predmet Forenzična fonetika, a na istom doktorskom studiju od 2012. predaje obvezni predmet Retorika znanosti. Na DOS informacijskih znanosti predavala je do 2016. Govor masovnih medija i Neverbalnu komunikaciju.

Do sada je objavila nekoliko znanstvenih knjiga i udžbenika relevantnih za područje estetske i akustičke fonetike, njege glasa (Timbar; Fonetska njega glasa i izgovora), forenzične fonetike (Forenzična fonetika) te brojne znanstvene radove. Sudjelovala je na više od 30 znanstvenih konferencija, od čega je na nekoliko bila uvodni plenarni predavač. U veljači 2023. g. sudjelovala je na Okruglome stolu na Hrvatskoj biskupskoj konferenciji s predavanjem "Homilija kao kulturno djelo" u okviru Desetoga pastoralno-katehetskoga kolokvija za svećenike "Svećenik pred izazovima antropološke preobrazbe".

Od 1986. surađivala je na projektu “Priručnik standardne hrvatske prozodije” na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Samostalno je vodila tri znanstvena projekata koje je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, te sedam potpora (Sveučilište u Zagrebu) iz područja forenzične fonetike. Od 1998. do 2003. bila je članica međunarodnoga bilateralnoga znanstveno istraživačkog projekta, a od 2018. međunarodnog projekta EU. Bila je i voditeljica projekta VOC-COM, koji je financiran iz sredstava EU.

Pod njezinim mentorstvom do sada je uspješno obranjeno oko 30 diplomskih radova i magisterija te šest doktorskih radova. Dobitnica je godišnje nagrade za znanstvenu izvrsnost 2011. godine Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za knjigu Fonetska njega glasa i izgovora.

Bila je pročelnica Odsjeka za fonetiku (2002-2004) te voditeljica Odjela za fonetiku HFD-a u dva mandata od 2001.-2009. Dugogodišnja je članica predsjedništva Hrvatskoga filološkoga društva. Članica je međunarodnih znanstveno-stručnih organizacija (International Association of Forensic Phonetics and Acoustics (IAFPA). Bila je članica Fakultetskoga vijeća u više mandata, Matičnoga odbora za polje filologije RH (2013. – 2017.), trenutačno je članica Nacionalnoga vijeća za područje jezikoslovlja (od 2016.) te od 2017. i članica Područnoga znanstvenog vijeća za društvene i humanističke znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Od 2015. glavna je urednica znanstvenoga časopisa Govor. Organizirala je nekoliko znanstvenih konferencija s međunarodnim sudjelovanjem te je bila predsjednica programskoga odbora znanstvenih konferencija Istraživanja govora, višekratno međunarodne konferencije o retorici Days of Ivo Škarić te međunarodne konferencije IAPFA (2017).

Razdoblje Naziv Uloga
2022 - 2022 Fonetska analiza korpusa atipičnih glasova Voditelj
2021 - 2021 Zvučna baza hrvatskoga govora Voditelj
2021 - 2022 European Language Equality Suradnik
2020 - 2020 Vrste disfluentnosti i strategija prekidanja u javnome govoru Voditelj
2019 - 2019 Punjači i disfluentnosti u surječju forenzične fonetike Voditelj
2019 - 2020 Prevoditelj za predsjedanje Vijećem EU-a, CEF projekt Suradnik
2018 - 2021 MARCELL - Multilingual Resources for CEF.AT in the legal domain Suradnik
2018 - 2018 Forenzična fonetika – međujezični i idiosinkratični prozodijski parametri Voditelj
2017 - 2017 Forenzička fonetika 5: Usporedba akustičkih parametara općega hrvatskoga izgovora s dijalektalnim izgovorom i drugim jezicima Voditelj
2016 - 2016 Forenzička fonetika 4: Mjere fundamentalne frekvencije (f0) hrvatskih i srpskih govornika Voditelj
2015 - 2015 Forenzička fonetika 3: Mjere fundamentalne frekvencije (f0) muških govornika Voditelj
2014 - 2014 Forenzička fonetika 2: standardiziranje zvučnih postupaka Voditelj
2013 - 2013 Forenzička fonetika: standardiziranje zvučnih postupaka Voditelj

Ključni istraživački interes
 • retorika
 • forenzična fonetika
 • njega glasa
 • javni govor
 • ortofonija
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (redovni član, član predsjedništva HFD-a)
 • Hrvatsko filološko društvo (HFD)
 • International Association for Forensic Phonetics and Acoustics (IAFPA) (redovni član)
 • Matični odbor za polje filologije RH, Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO)
 • Nacionalni odbor Nazorovih dana, Hrvatski sabor, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu
 • Nacionalno znanstveno vijeće za područje filologije, Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO)
 • Područno znanstveno vijeće za društveno humanističkogo područje, Sveučilište u Zagrebu
 • Znanstvenogo Vijeće za obrazovanje i školstvo HAZU, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2020. Days of Ivo Škarić - International conference on rhetoric, Hrvatsko filološko društvo (Odjel za fonetiku); Odsjek za fonetiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu (-, -)
 • 2019. Istraživanja govora (IG2019), Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva; Odsjek za fonetiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2019. Speech and Language - International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Life activities advancement center - Serbia; The Institute for Experimental Phonetics and Speech Pathology ĐorĊe Kostić - Serbia (-, -)
 • 2018. Days of Ivo Škarić - International conference on rhetoric, Hrvatsko filološko društvo (Odjel za fonetiku); Odsjek za fonetiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu (-, -)
 • 2018. Speech and Language - International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Life activities advancement center - Serbia; The Institute for Experimental Phonetics and Speech Pathology ĐorĊe Kostić - Serbia (-, -)
 • 2017. Annual Conference of the International Association for Forensic Phonetics and Acoustics, IAFPA and Hrvatsko filološko društvo (-, -)
 • 2017. Speech and Language - International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Life activities advancement center - Serbia; The Institute for Experimental Phonetics and Speech Pathology ĐorĊe Kostić - Serbia (-, -)
 • 2016. Days of Ivo Škarić - International conference on rhetoric, Hrvatsko filološko društvo (Odjel za fonetiku); Odsjek za fonetiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu (-, -)
 • 2016. Istraživanja govora (IG2016), Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva; Odsjek za fonetiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2016. Speech and Language - International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Life activities advancement center - Serbia; The Institute for Experimental Phonetics and Speech Pathology ĐorĊe Kostić - Serbia (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (glavna urednica, članica uredničkoga odbora)
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (glavna urednica, članica uredničkoga odbora)
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (glavna urednica, članica uredničkoga odbora)
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (glavna urednica, članica uredničkoga odbora)
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (glavna urednica, članica uredničkoga odbora)
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (glavna urednica, članica uredničkoga odbora)
Nagrade i priznanja
 • 2011. Godišnja nagrada za znanstvenu izvrsnost Filozofskoga fakulteta u Zagrebu

Opis znanstvene djelatnosti
Autorske knjige

1. Varošanec-Škarić, Gordana. (2019). Forenzična fonetika. Zagreb: Ibis grafika.
2. Varošanec-Škarić, Gordana. (2010). Fonetska njega glasa i izgovora. Zagreb: FF Press. (priručnik).
3. Varošanec-Škarić, Gordana. (2005). Timbar. Zagreb: FF press. (monografija).


Uredničke knjige


1. New Insights into Rhetoric and Argumentation / Runjić-Stoilova, Anita; Varošanec-Škarić, Gordana (ur.).
Split : Filozofski fakultet u Splitu, 2017 (urednička).

2. Dani Ive Škarića, Druga međunarodna konferencija o retorici - Knjiga sažetaka / Days of Ivo Škarić, 2nd International Conference on Rhetoric - Book of Abstract / Runjić-Stoilova, Anita; Varošanec-Škarić, Gordana (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2014 (knjiga sažetaka).
Vrh


Poglavlja u knjizi


1. Varošanec-Škarić, Gordana.
The Scientific Rhetoric of Nikola Tesla // New Insights into Rhetoric and Argumentation / Runjić-Stoilova, Anita ; Varošanec-Škarić, Gordana (ur.).
Split : Faculty of Humanities and Social Sciences, 2017. Str. 210-238.

2. Varošanec-Škarić, Gordana.
Introduction // New Insights into Rhetoric and Argumentation / Runjić-Stoilova, Anita ; Varošanec-Škarić, Gordana (ur.).
Split : Faculty of Humanities and Social Sciences, 2017. Str. 11-27.

3. Varošanec-Škarić, Gordana.
Zaključak // Prilozi za raspravu o cjelovitoj kurikularnoj reformi / Bermanec, Vladimir (ur.).
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 2016. Str. 206-207.

4. Varošanec-Škarić, Gordana.
S humanističkih obzora i zorova o školstvu // Hrvatsko školstvo u funkciji razvoja gospodarstva i društva / Paar, Vladimir ; Šetić, Nevio (ur.).
Zagreb : Hrvatski pedagoško-književni zbor, 2015. Str. 134-136.

5. Varošanec-Škarić, Gordana; Bašić, Iva.
Acoustic characteristics of Croatian cardinal vowel formants (F1, F2 and F3) // 5th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language / Sovilj, M ; Subotić, M. (ur.).
Beograd : Life Activities Advancement Center and The Institute for Experimental, 2015.. Str. 41-49.

6. Varošanec-Škarić, Gordana.
Recepcija glasu v zrcaljenju književnosti (modernizem in postmodernizem) ter igralskega filmskega govora // Govor med znanostjo in umetnostjo / Podbevšek, Katarina ; Smolej Mojca (ur.).
Ljubljana : Aristej, 2013. Str. 13-35.

7. Varošanec-Škarić, Gordana.
The Significance of Ivo Škarić for the Academic Development of Rhetoric/Public Speaking in Croatia // What do we know about the world? Rhetorical and Argumentative Perspectives / Kišiček, Gabrijela ; Žagar, Igor, Ž. (ur.).
Windsor : University of Windsor, Open Monograph Press, 2013.. Str. 3-3.

8. Varošanec-Škarić, Gordana.
Predgovor knjizi "Argumentacija" Ive Škarića // Argumentacija / Kovačec, August (ur.).
Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2011.. Str. 9-13.

9. Nenadić El Mourtada, Željana; Varošanec-Škarić, Gordana.
Sugovorni prozodijski znaci u televizijskom govoru informativnoga programa // Proizvodnja i percepcija govora : profesoru Damiru Horgi povodom njegovog sedamdesetog rođendana / Mildner, Vesna ; Liker, Marko (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za fonetiku ; Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva ; FF press, 2010. Str. 167-185.
Vrh


Znanstveni radovi u drugim časopisima


1. Varošanec-Škarić, Gordana; Pavić, Iva; Kišiček, Gabrijela.
Indeksi sličnosti i različitosti kod govornika hrvatskoga jezika u nefiltriranim i filtriranim uvjetima. // Suvremena lingvistika. 40 (2014) , 77; 61-76 (članak, znanstveni). URL link to work

2. Varošanec-Škarić, Gordana; Kišiček Gabrijela.
Fonetsko forenzičko prepoznavanje i lingvistička analiza govornika. // Suvremena lingvistika. 38 (2012.) , 73; 89-109 (članak, znanstveni).

3. Varošanec-Škarić, Gordana; Kišiček, Gabrijela.
Izvanjske indeksikalne osobine govornika varaždinskoga i osječkoga govora. // Suvremena lingvistika. 1 (2009.) , 67; 109-125 (članak, znanstveni). URL link to work

4. Varošanec-Škarić, Gordana.
Acoustics characteristics of voice and vocal care in acting and other students. // Clinical Linguistics and Phonetics. 22 (2008.) ; 881-889 (članak, znanstveni).

5. Varošanec-Škarić, Gordana.
Verifikacija govornika u forenzičnoj fonetici. // Govor- časopis za fonetiku. XXV (2008.) , 1; 31-44 (članak, znanstveni).

6. Varošanec-Škarić, Gordana; Stanković, Davor; Šafarić, Ines.
Prepoznavanje poznatih glasova studenata fonetike u normalnom govoru, normalnom filtriranom, prikrivenom i prikrivenom filtriranom govoru. // Govor - časopis za fonetiku. XXV (2008.) , 2; 143-170 (članak, znanstveni).

7. Varošanec-Škarić, Gordana.
Vibrato školovanih muških pjevačkih glasova. // Govor : casopis za fonetiku. 23 (2006) , 2; 97-121 (članak, znanstveni).

8. Varošanec-Škarić, Gordana.
Vibrato školovanih muških pjevačkih glasova. // Govor časopis za fonetiku. god 23 (2006) , 2; 97-121 (članak, znanstveni). prilozen text rada

9. Vrban Zrinski, Karolina; Varošanec-Škarić, Gordana.
Slušno prepoznavanje hrvatskih naglasaka. // Govor : časopis za fonetiku. 21 (2004) , 2; 93-110 (članak, znanstveni). prilozen text rada

10. Varošanec-Škarić, Gordana.
Prenošenje silaznih naglasaka na proklitiku u općem prihvaćenom hrvatskom izgovoru. // Govor ; Časopis za fonetiku.. XX (2003) , 1-2; 469-489 (članak, znanstveni).

11. Varošanec-Škarić, Gordana.
Poželjnost nekih kategorija izografnih naglasnih heterofona. // Govor: časopis za fonetiku. XVIII (2001) , 1; 33-45 (članak, znanstveni).

12. Varošanec-Škarić, Gordana; Škavić, Đurđa.
Neutralizacija kratkouzlaznoga i kratkosilaznoga naglaska u suvremenom hrvatskom prihvaćenom izgovoru. // Govor: časopis za fonetiku. XVIII (2001) , 2; 87-104 (članak, znanstveni).

13. Škavić, Đurđa; Varošanec-Škarić, Gordana.
Neke osobitosti hrvatskoga naglasnog sustava. // Govor: časopis za fonetiku. 16 (1999) , 1; 25-31 (članak, znanstveni).

14. Varošanec-Škarić, Gordana.
Duljina izgovornoga prolaza i ugoda glasa. // Govor: časopis za fonetiku. 16 (1999) , 2; 149-163 (članak, znanstveni).

15. Varošanec - Škarić, Gordana.
Relativna spektralna energija u ugoda glasova. // Govor : časopis za fonetiku. 15 (1998) , 1; 1-34 (članak, znanstveni).

16. Škarić, Ivo; Varošanec-Škarić, Gordana.
Usporedba spektrova glasova gluhih, nagluhih i dobročujućih osoba (pilot istraživanje). // SUVAG : časopis za teoriju i primjenu verbotonalnog sistema. 8 (1995) , 1; 1-12 (članak, znanstveni).
Vrh


Ostali radovi u drugim časopisima


1. Varošanec-Škarić, Gordana.
Prikaz knjige J. Olssona Forenzička lingvistika. // Govor. XXVIII (2012.) , 2; 159-169 (prikaz, ostalo).

2. Varošanec-Škarić, Gordana.
Izvještaj o radu Odjela za fonetiku od lipnja 2007. do lipnja 2008.. // Govor - Časopis za fonetiku. XXV (2008.) , 2; 227-239 (izvještaj, ostalo).

3. Varošanec-Škarić, Gordana.
Izvještaj o radu Odjela za fonetiku od lipnja 2006. do lipnja 2007.. // Govor. 24 (2007) , 2; 161-173 (prikaz, ostalo).

4. Varošanec-Škarić, Gordana.
Prikaz zbornika radova "Razgovori o retorici". // Govor časopis za fonetiku. god 24 (2007) , 2; 147-153 (prikaz, ostalo).

5. Varošanec-Škarić, Gordana.
Izvještaj o radu Odjela za fonetiku od lipnja 2005. do lipnja 2006. godine. // Govor časopis za fonetiku. 23 (2006.) , 2; 205-217 (prikaz, ostalo).

6. Varošanec-Škarić, Gordana.
Recitacija kao rubna vrsta (recenzija eseja V. Krušića Recitiranje (ni)je gluma). // Govor : časopis za fonetiku. 19 (2002) , 2; 171-176 (osvrt, ostalo). URL link to work

7. Varošanec-Škarić, Gordana.
Govorni stilovi u informativnim emisijama. // Govor: časopis za fonetiku. 12 (1995) , 1; 71-79 (članak, stručni).
Vrh


Plenarna izlaganja


1. Varošanec-Škarić, Gordana.
ACOUSTIC CHARACTERISTICS OF CROATIAN CARDINAL VOWEL FORMANTS (F1, F2, F3) // Speech and Language 2015. / Sovilj, Mirjana ; Subotić, Miško (ur.).
Beograd : The Institute for Experimental Phonetics and Speech Pathology, 2015. 14-15 (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Varošanec-Škarić, Gordana.
Recepcija glasa u zrcaljenju književnosti (modernizam i postmodernizam) i glumačkoga filmskoga govora // Simpozij o umetniškem govoru - Zbornik izvlečkov / Podbevšek, Katja (ur.).
Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, 2013. 3-3 (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Varošanec-Škarić, Gordana.
Značaj Ive Škarića u akademskom razvoju govorništva u Hrvatskoj // Days of Ivo Škarić: International Conference on Rhetoric - Book of abstracts / Kišiček, Gabrijela ; Nikolić, Davor ; Varošanec-Škarić, Gordana (ur.).
Zagreb : Croatian Philological Association - HFD, 2012. 6-7 (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Varošanec-Škarić, Gordana.
Fonetska njega umjetničkog glasa // .
(plenarno predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
Vrh


Objavljena pozvana predavanja na skupovima


1. Varošanec-Škarić, Gordana.
Proksemija glumačkoga govora // Kolokvij o umetniškem govoru / Podbevšek, Katja ; Gubenšek, Tomaž (ur.).
Ljubljana : Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, 2000. 46-56 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh


Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.


1. Varošanec-Škarić, Gordana; Bašić, Iva.
Acoustic characteristics of Croatian cardinal vowel formants (F1, F2 and F3) // Proceedings - Speech and Language 2015 / Sovilj, Mirjana ; Subotić, Miško (ur.).
Beograd : Draslar Partner, 2015. 41-49 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Varošanec-Škarić, Gordana.
Verifikacija govornika u forenzičnoj fonetici // Zbornik referatov 2. kongresa logopedov Slovenije / Prosnik, B ; Bijelić, B ; Smole, F ; Zorko, N. (ur.).
Mi Bo tisk, 2008. 138-145 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Varošanec-Škarić, Gordana; Bićanić, Jordan.
A comparison of indices of difference and similarity, based on LTASS and tested on voices in real forensic case and in controlled conditions // Procedings of the 16th International Congress of Phonetic Sciences / Trouvain, Jurgen ; Barry, William J. (ur.).
Saarbrucken : Pirrot GmbH, Dudweiler, 2007. 2085-2088 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text radaURL link to work

4. Škarić, Ivo; Varošanec-Škarić, Gordana.
Stupanj tolerancije hrvatskih govornika na "pogrešne" naglaske // Zbornika Zagrebačke slavističke škole 2002 / Botica, Stipe (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu, Zagrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za strane slaviste, 2003. 291-304 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Škarić, Ivo; Varošanec-Škarić, Gordana.
Stupanj tolerancije hrvatskih govornika na "pogrešne" naglaske. // Zbornik Zagrebačke slavističke škole 2002 / Botoca, Stipe (ur.).
Zagreb : FF press, 2003. 291-304 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Varošanec - Škarić, Gordana.
Subjektivna i objektivna procjena starijega i mlađega ženskog glasa // Logopedija za vsa življenjska obdobja / Čepeljnik, Jana ; Globačnik, Bojana ; Grobler, Marinka ; Jurček Strmšnik, Blažka ; Steiner, Majda (ur.).
Ljubljana : Zavod za gluhe in naglušne, 2003. 163-170 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

7. Varošanec - Škarić, Gordana.
Blještavost muških glasova // Glas / Voice / Varošanec - Škarić, Gordana (ur.).
Zagreb : Odsjek za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Hrvatsko filološko društvo, 2003. 28-33 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

8. Varošanec - Škarić, Gordana.
Voice Assessment Before and After Phonetic Voice and Pronunciation Exercises // Proceedings of the 15th International Congress of Phonetic Sciences / Sole, Maria-Josep ; Recasens, Daniel ; Romero, Joaquin (ur.).
Adelaide : Causal Productions Pty Ltd, 2003. 2153-2156 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

9. Varošanec-Škarić, Gordana.
Relation Between Voice Pleasantness and Distribution of the Spectral Energy // Proceedings of The XIVth International Congress of Phonetic Sciences ICPSh99 / Ohala J. ; Hasegawa, Y. ; Ohala, M. ; Granville, D. ; Bailey, A. C. (ur.).
San Francisco : Univerity Of California, Barkeley , 1999. 2:1013-1016 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

10. Škarić, Ivo; Varošanec-Škarić, Gordana.
Comparison of Spectra of the Congenitally Deaf, Hard-of-Hearing and Voices of Well Hearing Persons // Communication and its disorders: A science in progress-Proceedings 24th IALP congress / Dejonckere, Ph. ; Peters, H.F.M (ur.).
Amsterdam : Nijmegen University Press, 1998. 108-112 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

11. Varošanec-Škarić, Gordana.
Comparison of Acoustic Parameters and Perception of Breathness and Nasality and Their Relation to the Pleasantness of Voice // Communication and its disorders: A science in progress-Proceedings 24th IALP congress / Dejonckere, Ph. ; Peters, H.F.M (ur.).
Amsterdam : Nijmegen University Press, 1998. 129-133 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh


Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom


1. Kišiček, Gabrijela; Varošanec-Škarić, Gordana.
Utjecaj kvalitete glasa na procjenu regionalnosti, socioekonomskih i psiholoških karakteristika govornika // Šesti hrvatski slavistički kongres Zbornik radova 1 / Botica, Stipe ; Nikolić, Davor ; Tomašić, Josipa ; Vidović Bolt, Ivana (ur.).
Zagreb : Redak d.o.o, 2016. 309-323 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Varošanec-Škarić, Gordana; Pavić, Iva.
Problem ćirilice u Vukovaru kroz prizmu suvremene retorike // Šesti hrvatski slavistički kongres Zbornik radova 1 / Botica, Stipe ; Nikolić, Davor ; Tomašić, Josipa ; Vidović Bolt, Ivana (ur.).
Zagreb : Redak d.o.o., 2016. 203-212 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).

3. Škarić, Ivo; Varošanec-Škarić, Gordana.
Vježbe za glas i izgovor // Ustvarjalnost v logopediji / Bajc, Ana ; Bucik, Katja ; Janežič, Silvana (ur.).
nakladnik: Centar za usposabljanje invalidnih otrok, 1999. 149-151 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
Vrh


Sažeci u zbornicima skupova


1. Biočina, Zdravka; Bašić, Iva; Varošanec-Škarić, Gordana.
Prozodijski sustav Pražnica // Jezik i njegovi učinci / Stolac , Diana ; Vlastelić , Anastazija (ur.).
Zagreb : HDPL: Srednja Europa, 2017. 26-26 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Biočina, Zdravka; Varošanec-Škarić, Gordana.
Speaker recognition from the island of Brač // 26th Annual Conference of the International Association for Forensic Phonetics and Acoustics / Varošanec-Škarić, Gordana ; Runjić Stoilova , Anita (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2017. 109-112 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Varošanec-Škarić, Gordana; Bašić, Iva; Kišiček, Gabrijela.
Comparison of vowel space of male speakers of Croatian, Serbian and Slovenian language // 26th Annual Conference of the International Association for Forensic Phonetics and Acoustics / Varošanec-Škarić, Gordana ; Runjić Stoilova , Anita (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2017. 142-146 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Varošanec-Škarić, Gordana; Biočina, Zdravka; Kišiček, Gabrijela.
Comparison of F0 measures for male speakers of Croatian, Serbian and Slovenian // CAPSS2017 WorKshop on Challenges in Analysis and Processing of Spontaneous Speech / Gósy, Mária (ur.).
Budimpešta : CAPSS, 2017. 40-41 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

5. Biočina, Zdravka; Varošanec-Škarić, Gordana; Bićanić, Jordan.
Comparison of F0 measures for male speakers of Croatian and Serbian // 25th Annual Conference of the International Association for Forensic Phonetics and Acoustics.
York, UK, 2016. 79-82 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

6. Varošanec-Škarić, G.; Bašić, I.; Kišiček, G.
Usporedba akustičkih vrijednosti vokalskih formanata prihvaćenoga izgovora hrvatskih i srpskih muških govornika mlađe dobne skupine // Istraživanja govora: Deveti znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem / Lazić, Nikolaj ; Pletikos Olof, Elenmari (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2016. 108-109 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

7. Varošanec-Škarić, Gordana.
The Scientific Rhetoric of Nikola Tesla // Days of Ivo Škarić: 3rd International Conference on Rhetoric / Dani Ive Škarića: Treća međunarodna konferencija o retorici / Nikolić, Davor ; Varošanec-Škarić, Gordana (ur.).
Split : Hrvatsko filološko društvo, 2016. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

8. Varošanec-Škarić, Gordana; Biočina, Zdravka; Bičanić, Jordan.
Usporedba mjera F0 muških govornika hrvatskog jezika i srpskog jezika // Istraživanja govora: Deveti znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem / Lazić, Nikolaj ; Pletikos Olof, Elenmari (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2016. 110-112 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

9. Vlah, A.; Varošanec-Škarić, G.
Utjecaj govorne brzine na razumijevanje vijesti // Istraživanja Govora: Deceti znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem / Lazić, Nikolaj ; Pletikos Olof, Elenmari (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2016. 114-115 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

10. Tomić, Diana; Varošanec-Škarić, Gordana.
VALIDATION OF CROATIAN VOICE HANDICAP INDEX // SPEECH AND LANGUAGE 2015 / Sovilj, Mirjana ; Subotić, Miško (ur.).
Beograd : Draslar Partner, 2015. 18-18 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

11. Varošanec-Škarić, Gordana; Pavić, Iva; Kišiček, Gabrijela.
Comparison of similarity and dissimilarity indices between speech samples in filtered and non- filtered conditions for the speakers of the Croatian language // .
(poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

12. Kišiček, Gabrijela; Varošanec-Škarić, Gordana.
Utjecaj kvalitete glasa na procjenu regionalnosti, socioekonomskih i psiholoških karakteristika govornika // Knjiga sažetaka: Šesti slavistički kongres / Botica, Stipe ; Nikolić, Davor ; Tomašić, Josipa (ur.).
Vinkovci-Vukovar-Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2014. 232-233 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

13. Varošanec-Škarić, Grodana; Pavić, Iva.
Problem ćirilice u Vukovaru kroz prizmu suvremene retorike // Knjiga sažetaka: Šesti slavistički kongres / Botica, Stipe ; Nikolić, Davor ; Tomašić, Josipa (ur.).
Vinkovci - Vukovar - Zagreb : Proventus natura, Cerna, 2014. 258.-259. (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

14. Varošanec-Škarić, Gordana.
Postavljanje glasa glumice Mladene Gavran u predstavi Hotel Babilon // Istraživanje govora / Vlašić Duić, Jelena ; Varošanec-Škarić, Gordana (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2013. 89-91 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

15. Varošanec-Škarić, Gordana; Pavić, Iva; Kišiček, Gabrijela.
Indeksi sličnosti i razlike kod govornika hrvatskoga jezika u nefiltriranim i filtriranim uvjetima // Istraživanja govora / Vlašić Duić, Jelena ; Varošanec-Škarić, Gordana (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2013. 91-93 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

16. Kišiček, Gabrijela; Varošanec-Škarić, Gordana.
Recognition of Croatian Urban Varieties // Book of Abstracts 21st Annual Conference of IAFPA.
Santander : IAFPA, 2012. 23-23 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

17. Varošanec-Škarić, Gordana.
Značaj Ive Škarića u akademskom razvoju govorništva u Hrvatskoj // Book of Abstracts - Days of Ivo Skaric: International Conference on Rhetoric / Kišiček, Gabrijela ; Nikolić, Davor ; Varošanec-Škarić, Gordana (ur.).
Zagreb : Hitra produkcija knjiga, 2012. 6-7 (pozvano predavanje,sažetak,stručni).

18. Kišiček, Gabrijela; Varošanec-Škarić, Gordana.
Comparison of auditory assessment of voice pitch and acoustic values of F0, formant frequencies (F1, F2, F3 and F4) and region assessment of Croatian speakers // Abstracts for the 20th Annual Conference of the International Association for Forensic Phonetics and Acoustics / Moosmuler, Sylvia (ur.).
Vienna : Acoustic Research Institut, 2011. 34-34 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

19. Varošanec-Škarić, Gordana.
Argumentacija u televizijskim komentarima // Simpozij u spomen na Ivana Ivasa / Milnder, Vesna ; Tomić, Diana (ur.).
Zagreb : Odsjek za fonetiku, 2011. 33-33 (predavanje,domaća recenzija,sažetak).

20. Varošanec-Škarić, Gordana; Kišiček, Gabrijela.
Lingvistička i fonetska forenzična identifikacija muškoga govornika (stvarni slučaj) // Proučavanja diskursa i dijaloga između teorije, metoda i primjene / Karabalić, Vladimir ; Aleksa-Varga, Melita (ur.).
Osijek : Filozofski fakultet Osijek, 2010. 106-107 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

21. Varošanec-Škarić, Gordana; Kišiček, Gabrijela.
Linguistic and forensic phonetics identification of a male speaker (the real case) // Abstracts for the 19th Annual Conference of the International Association for Forensic Phonetics and Acoustics / Braun, Angelika (ur.).
Trier, Germany : Trier University, 2010. 34-34 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

22. Nenadić El Mourtada, Željana; Varošanec-Škarić, Gordana.
Nejezični elementi u medijskome govoru // Lingvistika javne komunikacije.
Osijek : Grafika Osijek, 2008. 42-42 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

23. Stanković, Davor; Varošanec-Škarić, Gordana; Šafarić, Ines.
Prepoznavanje poznatih glasova u različitim uvjetima // VI. znanstveni skup Istraživanja govora: Knjižica sažetaka / Varošanec-Škarić i sur. (ur.).
Zagreb : HFD, 2007. 98-99 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

24. Stanković, Davor; Varošanec-Škarić, Gordana; Šafarić, Ines.
Prepoznavanje poznatih glasova u različitim uvjetima // Knjiga sažetaka- Istraživanja govora / Varošanec-Škarić, Gordana ; Horga, Damir (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2007. 98-99 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

25. Varošanec-Škarić, Gordana.
Verifikacijski postupak u identifikaciji ženskih glasova // Knjiga sažetaka - Istraživanja govora / Varošanec-Škarić, Gordana ; Horga, Damir (ur.).
Zagreb : FF Press, 2007. 110-111 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

26. Varošanec-Škarić, Gordana.
Verifikacija govornika u forenzičnoj fonetici // Zbornik povzetkov 2. kongresa logopedov Slovenije / Tomc Šavora, Petra ; Zorko, Nuša (ur.).
Maribor : Centar za sluh i govor, 2007. 78-79 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni). prilozen text rada

27. Varošanec-Škarić, Gordana.
Vibrato profesionalnih moških glasov // Zbornik povzetkov / Jurgec, Peter (ur.).
Ljubljana : Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 2006. 82-83 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

28. Varošanec-Škarić, Gordana.
Postavljanje i spektralne osobine glasa u zapadnom opernom pjevanju // Sažeci / Paškvalin, Marija (ur.).
Zagreb : Poliklinika SUVAG, 2006. 7-8, 53-54 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

29. Varošanec-Škarić, Gordana.
Voice Care and Acoustic Characteristics in Students of Acting and Other Students // Book of Abstracts / Horga, Damir ; Mildner, Vesna (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; Hrvatsko filološko društvo, 2006. 146 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

30. Varošanec-Škarić, Gordana.
Voice care and acoustic characteristic in students of acting and other sudents // Book of Abstracts 11th Meeting of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association / Horga, Damir ; Mildner, Vesna (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2006. 146-146 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni). prilozen text rada

31. Škarić, Ivo; Varošanec-Škarić, Gordana.
Stupanj tolerancije hrvatskih govornika na "pogrešne" naglaske // Zbornik povzetkov / Novak, France (ur.).
Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC, 2003. 89-90 (predavanje,sažetak,stručni).

32. Varošanec - Škarić, Gordana.
Prenošenje silaznih naglasaka na proklitiku u prihvaćenom hrvatskom izgovoru // Knjiga sažetaka / Treći hrvatski slavistički kongres / Milanja, Cvjetko (ur.).
Zagreb, Zadar : Slavistički komitet Hrvatskoga filološkog društva, 2002. 74-76 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

33. Varošanec-Škarić, Gordana.
Blještavost muškoga glasa // Glas - Voice, Zbornik sažetaka / Varošanec Škarić, Gordana ; Brestovci, Behlul (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2001. 11-12 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

34. Varošanec-Škarić, Gordana.
Fonetska procjena glasa // V. Međunarodni simpozij verbotonalnog sistema: Multisenzorika i govor / Crnković, Višnja ; Dabić-Munk, Darinka ; Jurjević-Grkinić, Ivank (ur.).
Zagreb : SUVAG, 2001. 8 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

35. Škarić, Ivo; Varošanec-Škarić, Gordana.
Comparison of Spectra of the Congenitally Deaf, Hard-of-Hearing and Voices of Well Hearing Persons // Program and Abstract Book - 24th IALP congress Amsterdam 23-27 august 1998 / Schutte, Harm K. ; Dejonckere, Philippe ; Leezenberg, Hans ; Mondel (ur.).
Amsterdam : Nijmegen University Press, 1998. 207 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

36. Škavić, Đurđa; Varošanec-Škarić, Gordana.
Osobitosti hrvatskog naglasnog sustava // 3. Znanstveni skup istraživanja govora - Sažetci / Škarić ivo ; Horga Damir ; Mildner Vesna (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 1998. 48 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

37. Varošanec-Škarić, Gordana.
Comparison of Acoustic Parameters and Perception of Breathness and Nasality and Their Relation to the Pleasantness of Voice // Program and Abstract Book - 24th IALP congress Amsterdam 23-27 august 1998 / Schutte, Harm K. ; Dejonckere, Philippe ; Leezenberg, Hans ; Mondel (ur.).
Amsterdam : Nijmegen University Press, 1998. 223 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

38. Varošanec-Škarić, Gordana.
Duljina izgovornog prolaza i ugoda glasa // 3. Znanstveni skup istraživanja govora - Sažetci / Škarić ivo ; Horga Damir ; Mildner Vesna (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 1998. 51-52 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
Vrh


Neobjavljena sudjelovanja na skupovima


1. Varošanec-Škarić, Gordana.
Položaj žena u hrvatskoj znanosti // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).
Vrh


Disertacije


1. Varošanec-Škarić, Gordana.
Zvučne osobine ugode glasa / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 25.02 1998, 293 str. Voditelj: Horga, Damir.
Vrh


Druge vrste radova


1. Varošanec-Škarić, Gordana.
Izvještaj o radu Odjela za fonetiku od lipnja 2005. do lipnja 2006. godine, 2006. (izvješće).

2. Varošanec-Škarić, Gordana.
Izvještaj o radu Odjela za fonetiku od lipnja 2004. do lipnja 2005. godine, 2005. (izvješće).

3. Varošanec-Škarić, Gordana.
Izvještaj o radu Odjela za fonetiku od lipnja 2003. do lipnja 2004. godine, 2004. (izvještaj). prilozen text rada

4. Varošanec-Škarić, Gordana.
IZVJEŠTAJ O RADU ODJELA ZA FONETIKU od lipnja 2002. do lipnja 2003. godine, 2002. (izvještaj).

5. Varošanec-Škarić, Gordana.
IZVJEŠTAJ O RADU ODJELA ZA FONETIKU od lipnja 2001. do lipnja 2002. godine, 2002. (izvještaj).