Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
Konzultacije
Tijekom zimskog semestra 2021/22. konzultacije će se održavati online zbog korištenja istraživačke stipendije (JESH) u Austrijskom arheološkom institutu
Soba
Fond 19
Telefon
6060 780
E-mail
nvukosav@ffzg.hr

Nikola Vukosavljević rođen je 16.07.1976. u Bugojnu, Bosna i Hercegovina, gdje je završio osnovnu školu. Jezičnu gimnaziju završio je u Zagrebu. Jednopredmetni studij arheologije upisao je 1996. na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 2003. s temom iz arheologije lovaca i sakupljača.
Kao znanstveni novak zaposlen je na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od listopada 2005. godine na projektima prof. dr. sc. Ivora Karavanića U nastavi sudjeluje redovito od školske godine 2006/2007. Iste godine upisao je i poslijediplomski studij arheologije na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta.
Doktorirao je 28. prosinca 2012. s temom Organizacija litičke proizvodnje lovačko-sakupljačkih zajednica na prijelazu iz pleistocena u holocen u Dalmaciji pod mentorstvom prof. dr. sc. Ivora Karavanića i stekao akademski stupanj doktora znanosti. Od veljače 2013. godine u suradničkom je zvanju višeg asistenta. U rujnu 2013. godine izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje arheologija. U srpnju 2017. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta.

U razdoblju od 2005.-2006. godine suradnik je na projektu Kremeni materijali u kamenom dobu Hrvatske, a od 2007.-2012. godine na projektu Kremeni materijali, tehnologija i prilagodba u kamenom dobu Hrvatske voditelja prof. dr. sc. Ivora Karavanića. Suradnik je na međunarodnom projektu Palaeolithic of Northern Bosnia (2006.-2007., 2010.) voditelja dr. sc. Prestona Miraclea i mr. sc. Tonka Rajkovače s Odsjeka za arheologiju Sveučilišta u Cambridgeu. Od 2012.-2013. godine suradnik je na terminološkom projektu Od stijene do riječi. Izrada hrvatskog strukovnog nazivlja za kameno doba voditelja prof. dr. sc. Ivora Karavanića. Od 2013.-2016. godine suradnik je na međunarodnom projektu Kasni musterijen na istočnom Jadranu – temelj za razumijevanje identiteta kasnih neandertalaca i njihovog nestanka voditelja prof. dr. sc. Ivora Karavanića koji financira Hrvatska zaklada za znanost. Tijekom 2015. voditelj je dvaju projekata koje je financiralo Ministarstvo kulture RH (Iskopavanja prapovijesnih špilja u Karlovačkoj županiji i Zaštitna iskopavanja u špilji Veternici). Od 2017. do 2019. godine suradnik je na projektu Između istoka i zapada – dolina rijeke Cetine kao komunikacijska poveznica tijekom prapovijesti i antike (CeVaS) voditeljice prof. dr. sc. Helene Tomas koji financira Hrvatska zaklada za znanost. Od 2019.-2020. suradnik je projektu Defining cultural boundaries in the European Upper PALAEOlithic: Archaeology and Rock arT in EASTern Europe (PalaeoARTEast) voditelja dr. sc. Aitor Ruiz-Redonda koji je financirala Britanska Akademija. Od 2020. godine suradnik je na međunarodnom projektu Posljednji neandertalci na razmeđu srednje Europe i Mediterana (NECEM) voditelja prof. dr. sc. Ivora Karavanića koji financira Hrvatska zaklada za znanost. Od 2021. suradnik je na međunarodnom projektu Prapovijesni lovci i sakupljači u Istri i obližnjim regijama: obrasci života tijekom kasnog pleistocena (PREHISTRIA) voditelja dr. sc. Ivora Jankovića koji financira Hrvatska zaklada za znanost.

Sudjelovao je u izvođenju nastave na kolegijima Paleolitički lovci i sakupljači, Paleolitik i mezolitik Hrvatske, Pregled europskog mezolitika, Uvod u litičku analizu, Arheologija neandertalaca i ranih modernih ljudi, Uvod u antropološku arheologiju i Antropološka arheologija - seminar.

Sudjelovao je na dvadeset i pet međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova.
Područje njegovog znanstvenog interesa obuhvaća arheologiju prapovijesnih lovaca skupljača i litičku tehnologiju na prostoru centralnog Mediterana.

Od 2009.-2013. godine bio je koordinator mreže Arheoped na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu koja je dio CEEPUS programa.

Polaznik je radionice IAEA Regional training course on dating techniques in archaeometry održane u Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu od 5.-9. svibnja 2008.

Tijekom 2019. godine (akad. god. 2019/20.) sudjelovao je u programu Teaching Mobility ERASMUS+ na Taras Shevchenko National University of Kyiv. Od kolovoza 2021. do veljače 2022. godine gostujući je istraživač u okviru JESH (Joint Excellence in Science and Humanities) programa u Austrijskom arheološkom institutu u Beču.

Bibliografija: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/29731

Razdoblje Naziv Uloga
2020 - 2024 Integrating Neandertal Legacy: From Past to Present Suradnik
2020 - 2024 Posljednji neandertalci na razmeđu srednje Europe i Mediterana Suradnik
2020 - 2024 Prapovijesni lovci i sakupljači u Istri i obližnjim regijama: obrasci života tijekom kasnog pleistocena Suradnik
2019 - 2021 Defining cultural boundaries in the European Upper Palaeolithic: archaeology and rock art in Eastern Europe Suradnik
2017 - 2020 Između istoka i zapada – dolina rijeke Cetine kao komunikacijska poveznica tijekom prapovijesti i antike Suradnik

Ključni istraživački interes
 • prapovijest
 • lovci-skupljači
 • litička tehnologija
 • osobni ukrasi
 • lovačko-skupljačka pokretljivost
 • strategije nabave kamene sirovine
 • paleolitik
 • mezolitik
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Speleološki klub Ursus Spelaeus
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2018. The 5th Geoarchaeological Conference: Late Antiquity and Migration Period in the light of geoarchaeological records from the eastern Mediterranean, eastern Adriatic and adjacent regions, Institute of Archaeology, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw; Institute of Archaeology in Zagreb; Faculty of Geology, Warsaw University; Department of Archaeology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine ,Sarajevo (Član uredničkog odbora)
 • Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine ,Sarajevo (Član uredničkog odbora)
 • Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine ,Sarajevo (Član uredničkog odbora)
 • Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine ,Sarajevo (Član uredničkog odbora)
 • Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine ,Sarajevo (Član uredničkog odbora)
 • Peer Community in Archaeology (PCI Archaeology), PCI je neprofitna znanstvena organizacija ,Nice, France (Član uredničkog odbora)
 • Peer Community in Archaeology (PCI Archaeology), PCI is a non-profit scientific organization ,Nice, France (Član uredničkog odbora)
 • Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine ,Sarajevo (Član uredničkog odbora)
 • Peer Community in Archaeology, PCI je neprofitna znanstvena organizacija ,Nice, France (Član uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
vidjeti životopis