Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
Konzultacije
petkom, 13,00-14,00 h i prema prethodnom dogovoru
Soba
C-124
Telefon
01/4092-407
E-mail
mzeman@ffzg.hr

Diplomirala je studij povijesti umjetnosti i ruskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2005. g. Titulu doktora znanosti stekla je 2014. g. na Poslijediplomskom doktorskom studiju medievistike, istog Fakulteta, s temom "Transformacije rimskih 'vila' na prostoru srednje Dalmacije u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku".
Godine 2008. zaposlena je u suradničkom zvanju asistentice na Odsjeku za povijest umjetnosti, Filozofski fakultet u Zagrebu (Katedra za antiku kasnu antiku i rani srednji vijek). Od 2014. u suradničkom je zvanju više asistentice, a od 2018. g. u zvanju je docentice na istom Odsjeku. Izvođač je i/ili nositelj na više obaveznih i izbornih kolegija studija, s temom umjetnosti antike, kasne antike i srednjeg vijeka.
Od 2015. do danas koordinatorica je znanstveno-istraživačkog projekta Odsjeka za povijest umjetnosti FFZg-a i Gradske župe Gospe Velike u Dubrovniku s ciljem obrade spomenika lokaliteta dubrovačke katedrale, koji se provodi u suradnji s više institucija (Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu, Institut za arheologiju u Zagrebu, Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu). U okviru projekta su-voditeljica je studentskih radionica. Od 2020. do danas voditeljica je i institucijske potpore FFZg-a "Otkrivanje starih dubrovačkih katedrala - razvoj interaktivnih digitalnih alata i interpretacija baštine". U razdoblju 2014.- 2018. suradnica je na znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za znanost, "Hrvatska srednjovjekovna baština u europskom kontekstu: mobilnost umjetnika i transfer oblika, funkcija i ideja" (voditelj: dr. sc. Miljenka Jurkovića, red. prof). Od 2017. do 2018. suradnica je na projektu potpore Sveučilišta u Zagrebu, "Bizantsko naslijeđe u hrvatskom kulturnopovijesnom kontekstu" (voditelj: dr. sc. Hrvoje Gračanin, izv. prof.). Od 2008. do 2014. znanstvena je novakinja projekta "Hrvatska umjetnička baština do ‘stila 1200.’ u europskom kontekstu", Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH (voditelj projekta: dr. sc. Miljenko Jurković, red. prof.), te u sklopu projekta radi i kao pomoćnica urednika međunarodnog znanstvenog časopisa Hortus artium medievalium, te do 2010. kao suradnica na seriji pubikacija Dissertationes and Monographiae i Corpus Architecturae Religiosae Europae Međunarodnog istraživačkog centra za kasnu antiku i srednji vijek Sveučilišta u Zagrebu. Od 2008. do 2012. članica je Organizacijskog odbora Godišnjeg međunarodnog simpozija istog Centra pri Sveučilištu u Zagrebu. Od 2007 do 2009. suradnica je na europskom projektu IRCLAMA (FP6 Okvirni program) - asistentica Izdavačkog programa (časopis Studia Varvarina I), asistentica Edukacijskog programa (Bribir-Skradin) i programa Arheološki park Bribirska glavica. Sudjelovala je u nizu međunarodnih suradnji pri aheološkim istraživanjima MICKAS-a.
Voditeljica je i/ili mentorica više istraživačkih, studentskih projekata kojima se razmatra spomenička baština razdoblja antike, kasne antike i srednjeg vijeka prostora Dubrovnika i Cavtata (antički Epidaur) - "Spolia na prostoru stare gradske jezgre Dubrovnika" (projekt u tijeku); "Otoci Mrkan i Bobara - terenski pregled i prikupljanje arhivske građe" (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ak. g. 2019/2020.), te surađuje na više projekata "Zadruge za istraživanje i eksperimentalni razvoj GROMA" (istraživanje i upravljanje lokalitetom Rat u Cavtatu).

Razdoblje Naziv Uloga
2023 - 2023 Otkrivanje starih dubrovačkih katedrala - interaktivni alati i interpretacija baštine 2 Voditelj
2022 - 2022 Otkrivanje starih dubrovačkih katedrala – interaktivni digitalni alati i interpretacija baštine Voditelj
2021 - 2021 Otkrivanje starih dubrovačkih katedrala - razvoj novih interaktivnih digitalnih alata
2018 - 2023 Otkrivanje starih dubrovačkih katedrala - istraživačko-edukacijski projekt Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Gradske župe Gospe Velike u Dubrovniku, u suradnji s Akademijom likovnih umjetnosti u Zagrebu, Institutom za arheologiju u Zagrebu i Institutom za povijest umjetnosti u Zagrebu Voditelj
2017 - 2019 Sveučilište u Zagrebu, Bizantsko naslijeđe u hrvatskom kulturnopovijesnom kontekstu Suradnik
2017 - 2018 Pontes Adriatici: mreža kulturnih razmjena na Jadranu Suradnik
2016 - 2018 Edukacijsko-istraživački program romaničke katedrale Sv. Marije Velike u Dubrovniku Suradnik
2014 - 2018 Hrvatska srednjovjekovna baština u Europskom kontekstu: mobilnost umjetnika i transfer formi, funkcija i ideja Suradnik
2014 - 2018 Hrvatska srednjovjekovna baština u Europskom kontekstu: mobilnost umjetnika i transfer formi, funkcija i ideja

Ključni istraživački interes
  • antika, kasna antika
  • Transformacije rimskog pejzaža, strukturne i funkcionalne promjene rimske arhitekture
  • Rimske vile
  • Pojava i razvoj crkvene arhitekture kasne antike i ranog srednjeg vijeka
  • Dalmacija
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske (DPUH) (Član)
  • Zadruga za istraživanje i eksperimentalni razvoj GROMA, Zadruga za istraživanje i eksperimentalni razvoj GROMA, Cavtat (Član)