Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
Konzultacije
ponedjeljkom od 12.30 do 14 sati
Soba
B-019
Telefon
4092-136
E-mail
mzicfuch@ffzg.hr

Milena ŽIC FUCHS rođena je 1954. godine u Zagrebu. Školovala se u Londonu, New Yorku i Sydneyu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu stekla 1977. diplomu profesora engleskog jezika i etnologije. Magistrirala 1982., a 1989. obranila doktorsku disertaciju pod naslovom Semantička analiza glagola kretanja u engleskom i hrvatskom književnom jeziku.

Od 1978. radi na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao asistent, docent, izvanredni profesor te redoviti profesor.

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu bila je predstojnicom Katedre za engleski jezik od 2002. do 2011. godine. Predaje kolegije Semantika, Kognitivna lingvistika te seminare iz semantike, analize diskursa, sintakse i sociolingvistike. Godine 2001. do 2004. na studiju Antropologije predavala Kognitivnu lingvistiku, a na Fakultetu elektronike i računarstva od 2001. do 2004. kolegij Kognitivna znanost.

Na Doktorskom studiju lingvistike u Zagrebu predaje kolegije Semantika, Kognitivna lingvistika i Američka lingvistika. Na Poslijediplomskom studiju prevođenja predavala kolegij Semantika i kognitivna lingvistika, a na Doktorskom studiju glotodidaktike predaje kolegij Kognitivna lingvistika. Na Doktorskom studiju lingvistike u Osijeku predaje kolegije Semantika i Strukturalizam i kognitivna lingvistika.

Na Doktorskim studijima lingvistike i kognitivne znanosti na sveučilištu SUNY Buffallo, SAD u akademskoj godini 1995/1996 kao gost profesor na Fulbrightovoj stipendiji predavala European Structuralism vs. Cognitive Linguistics.

Objavila knjige Znanje o jeziku i znanje o svijetu 1991., Rječnik kratica (zajedno sa Stjepanom Babićem) 2007. te Kognitivna lingvistika i jezične strukture: engleski present perfect 2009., za koju je primila Državnu nagradu za znanost za 2011. godinu. Objavila radove iz semantike, kognitivne lingvistike, sociolingvistike, sintakse, analize diskursa, s posebnim osvrtom na utjecaj komunikacijskih tehnologija na hrvatski jezik.

Od 2005. godine uključuje se u rad Europske znanstvene zaklade (ESF). Od 2006. postaje članicom Jezgrene skupine, a od 2009. do 2012. predsjedavajućom Stalnog odbora za humanističke znanosti Europske znanstvene zaklade.

Od 2013. do 2015. godine predsjedava Scientific Review Group for the Humanities, ESF. Članicom je mnogobrojnih znanstvenih savjetodavnih odbora te je u više navrata sudjelovala kao ekspert u tijelima Europske komisije.
Od 2008. godine Milena Žic Fuchs bila je članicom ERC-jevog Advanced Grant Panel SH4 “ The Human Mind and Its Complexity”, a u razdoblju od 2014. do 2015. godine predsjedaval je tim panelom.
Godine 2013. izabrana je u članstvo Academia Europaea , gdje aktivno sudjeluje u radu HERCULES Group (Higher Education Research and Culture in European Society).
Godine 2016. bila je članicom High Level Group for the Interim Evaluation of H2020 on European Research Infrastructures, including e-Infrastructures Europske komisije.
Godine 2016. Milena Žic Fuchs imenovana je članicom High Level Group on Maximising Impact of EU Research and Innovation Programmes Europske komisije, kojom predsjedava Professor Emeritus Pascal Lamy.

Razdoblje Naziv Uloga
2021 - 2021 Načela leksičkoga ustroja – razine morfološke i značenjske transparentnosti II. ‒ prefiksalna tvorba Suradnik
2020 - 2020 Načela leksičkoga ustroja – razine morfološke i značenjske transparentnosti Suradnik

Članstva u akademijama
 • Academia Europaea (član)
 • Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (redoviti član)
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Expert Group for the Interim Evaluation of H2020 on European Research Infrastructures, including e-Infrastructures, Europska komisija
 • High Level Group on Maximising Impact of EU Research and Innovation Programmes, Europska komisija
 • JRC (Joint Research Centre) High-Level Peer Group, Europska komisija
 • Međunarodni odbor, Institut für den Donauraum und Mitteleuropa
 • Međunarodni savjetodavni odbor, Sveučilište u Helsinkiju
 • Savjetodavni odbor, University Alliance Europa
 • Znanstveno vijeće Europskog istraživačkog vijeća, European Research Council
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2018. Austrian EU Council Presidency Conference on 'Impact of Social Sciences and Humanities for a European Research Agenda, Austrija povodom predsjedavanja EU (-, -)
 • 2018. Flagship Conference Enhancing Long Term Sustainability and Opening Up RIs to Society and Industry, Bugarska povodom predsjedavanja EU (-, -)
 • 2017. Crossing over to the Future: Interdisciplinarity in Research and Higher Education, Academia Europaea (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Lingue e Linguaggio, Il Mulino ,Bologna (članica uredničkog odbora)
 • Lingue e Linguaggio, Il Mulino ,Bologna (članica uredničkog odbora)
 • Lingue e Linguaggio, Il Mulino ,Bologna (članica uredničkog odbora)
 • Lingue e Linguaggio, Il Mulino ,Bologna (članica uredničkog odbora)
 • Lingue e Linguaggio, Il Mulino ,Bologna (članica uredničkog odbora)
 • Lingue e Linguaggio, Il Mulino ,Bologna (članica uredničkog odbora)
 • Lingue e Linguaggio, Il Mulino ,Bologna (članica uredničkog odbora)
 • Lingue e Linguaggio, Il Mulino ,Bologna (članica uredničkog odbora)
 • Lingue e Linguaggio, Il Mulino ,Bologna (članica savjetodavnog odbora)
 • Lingue e Linguaggio, Il Mulino ,Bologna (članica savjetodavnog odbora)
 • Lingue e Linguaggio, Il Mulino ,Bologna (članica savjetodavnog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
Projekti
2007. - voditelj projekta br. 130-1301049-1047 Teorijska kognitivno-lingvistička istraživanja hrvatskoga i drugih jezika, Ministarstvo znanosti i tehnologije.
2005. – 2007. voditelj projekta br. 0130547 Kognitivno lingvistička istraživanja hrvatskoga i engleskoga jezika, Ministarstvo znanosti i tehnologije.
1996. – 2001. voditelj znanstvenog projekta br. 130719 Semantička polja i sintaksa, Ministarstvo znanosti i tehnologije.
1991. – 1996. voditelj projekta br. 6-03-217 Načela organizacije leksika pri Zavodu za lingvistiku Filozofskoga fakulteta, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.

Odabrana bibliografija
Knjige
° Cognitive Linguistics: Convergence and Expansion. (ur. Brdar, Mario, Gries, Stefan, Žic Fuchs, Milena). Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins, 2011. (monografija)
° Kognitivna lingvistika i jezične strukture: engleski present perfect. Zagreb: Nakladni zavod Globus, 2009. (monografija)
° Rječnik kratica. (sa Stjepanom Babićem, Vlatkom Brozom i Sanjom Fulgosi). Zagreb: Nakladni zavod Globus, 2007. (rječnik)
° Znanje o jeziku i znanje o svijetu. Zagreb: Filozofski fakultet, Odsjek za opću lingvistiku i orijentalne studije, 1991. (monografija)

Članci
"Communication technologies and their influence on language: the notion of convention revisited" (s Vlatkom Brozom i Ninom Tuđman Vuković). Jezikoslovlje 14(1), 2013. str. 65-84
„Communication technologies and their influence on language: Reshuffling tenses in Croatian SMS text messaging“ (s Ninom Tuđman Vuković) u Jezikoslovlje 9, 2008., 1-2, str. 109-122
„Metaphorical processes as basis of proper names“ (s Dunjom Brozović Rončević) u Quaderni Internazionali di Rivista italiana di onomastica: RIOn International Series 1. 1, 2005., str. 33-44
„Communication technologies and their influence on language: an example from Croatian“ u Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. 47-48. 2002-2003. str. 597-608
„’Here’ and ‘There’ in Croatian: A Case Study of an Urban Standard Variety“ u The Construal of Space in language and Thought, Dirven, René, Pütz, Martin (ur.), Berlin: Mouton de Gruyter, 1997., str. 49-62

Više na poveznici http://bib.irb.hr/mzos/lista-radova?autor=83311