Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Geografski odsjek PMF-a
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail