Naziv
Geografski odsjek PMF-a
Lokacija
Povjerenica za kvalitetu
dr.sc. Jelena Marohnić, doc.

Naziv Šifra
Demogeografija 98992
Didaktika 132349
Diplomski seminar I (geografija) 163685
Diplomski seminar II (geografija) 163690
Ekonomska geografija 118817
E-škola geografije 163676
Geoekologija i zaštita okoliša 132330
Geografija Afrike 132377
Geografija Angloamerike 132369
Geografija Australije i Oceanije 132371
Geografija Azije 132375
Geografija Europe 132346
Geografija Hrvatske 131748
Geografija Istočne Azije 132368
Geografija Jugoistočne Europe 132367
Geografija Latinske Amerike 132370
Geografija mora 102427
Geografija Rusije 132374
Geografija slabije razvijenih zemalja 132378
Geografske osnove globalizacije 163680
Geologija 118820
Geomorfologija 118824
Hidrogeografija 98985
Historijska geografija Hrvatske 131746
Industrijska geografija 102428
Kartografija 98991
Klimatologija 98984
Komunikacija u odgoju i obrazovanju 168281
Kulturna geografija 102429
Metodička praksa iz geografije 163687
Metodika nastave geografije I 163681
Metodika nastave geografije II 163686
Mineralogija i petrologija 102431
Pedagogija 132342
Politička geografija 102430
Prevencija zlostavljanja i rizičnog ponašanja 171112
Primjena računala u nastavi geografije 164812
Prometna geografija 118833
Psihologija 171111
Regionalna klimatologija 118831
Ruralna geografija 131747
Sociologija 132344
Sredozemlje 132373
Statističke i grafičke metode u geografiji 98983
Terenska nastava iz geografije I 98993
Terenska nastava iz geografije II 118851
Terenska nastava iz geografije III 131749
Terenska nastava iz geografije IV 132347
Turistička geografija 132334
Upravljanje razredom 171113
Urbana geografija 118819
Urbani sistemi svijeta 118832
Uvod u astronomiju 132372
Uvod u japanske studije 132376