Akademski stupanj
magistar znanosti
Zvanje
Asistent
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
Konzultacije
Četvrtak, 14.30-15.30
Soba
E-304
Telefon
+385 (0)1 409 2358
E-mail
tbandov@ffzg.hr

Toni Bandov rođen je 1989. u Livnu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studirao je filozofiju i nederlandistiku. Prevodi s nizozemskog, književnost i publicistiku. Tijekom studija posvetio se proučavanju afrikaansa i književnosti na afrikaansu. Od rujna 2017. zaposlen je kao asistent na Katedri za nederlandistiku.

Nizozemska i flamanska poslijeratna književnost, (anti)kolonijalni roman, migrantska književnost, razvoj afrikaansa, kulturno-povijesne okolnosti nakon pada Antwerpena, flamanski pokret

Članci:
(2019) (On)belemmerde bloei. Het Hollandsch in Zuid-Afrika. U: VakTaal, nr. 1. str. 5-7.

- Izbor iz prijevoda:
(2017) Guido Snel, Posmrtna prebivališta. Priče. (priče: 'Žrtva' i 'Kolaž'). Arius/Lector. Beograd/Rijeka.
(2016) Rob Riemen, Povratak Europe. Njene suze, djela i snovi. Tim press. Zagreb.
(2016) Karin Amatmoekrim, Osim oca (ulomak iz romana); Maarten van der Graaff, Velika raznolikost (iz zbirke Pjesme iz auta za bijeg), Lista objava, Dvanaesta tempirana pjesma, u kojoj je objašnjavam (iz zbirke Mrtva djela). U: Revija malih književnosti: Benelux. Udruga za promicanje kulture “Kulturtreger“. str. 12-19, 79-83.